Етика публікацій

Засади, якими повинен керуватися автор наукових публікацій

Автор (або колектив авторів) усвідомлює, що несе первісну відповідальність за зміст матеріалів тез:

  • Автори матеріалів тез повинні надавати достовірні результати. Завідомо помилкові або сфальсифіковані твердження неприйнятні.
  • Автори повинні гарантувати, що викладені в наданому рукопису, повністю оригінальні. Запозичені фрагменти або твердження повинні бути оформлені з обов’язковим зазначенням автора і першоджерела. Надмірні запозичення, а також плагіат в будь-яких формах, включаючи неоформлені цитати, перефразування або присвоєння прав на результати чужих досліджень, неетичні та неприйнятні.
  • Автори не можуть надавати  рукопис, який був відправлений на іншу конференцію і знаходиться на розгляді, а також тези, вже опубліковані раніше.
  • Якщо автор виявить істотні помилки або неточності на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен якнайшвидше повідомити про це редакцію.