XXIV Международная научно-практическая конференция «About the problems of practice, science and ways to solve them», 04-07 мая 2021, Милан, Италия


Рекомендуемая цитата для этой публикации:

Bayramova M., Hajiyeva E. Effects of ionizing gamma radiation on biological systems // About the problems of practice, science and ways to solve them. Abstracts of XXIV International Scientific and Practical Conference. Milan, Italy. 2021. Pp. 26-27.

URL: https://isg-konf.com.
Available at : DOI: 10.46299/ISG.2021.I.XXIV

Скачать сборник конференции

 

TABLE OF CONTENTS

  AGRICULTURAL SCIENCES  
1. Бондаренко Світлана Володимирович, Станкевич Сергій Володимирович

ОСОБЛИВОСТІ УСПАДКУВАННЯ ОЗНАКИ СТІЙКОСТІ РОСЛИН ОГІРКА ДО ПЕРОНОСПОРОЗУ В УМОВАХ ПРИРОДНОГО ІНФЕКЦІЙНОГО ФОНУ

14

 

2. Коцур Надія Іванівна, Варивода Катерина Сергіївна, Дзюбенко Олена Володимирівна, Носаченко Володимир Миколайович

АНАЛІЗ БУР’ЯНОВОГО КОМПОНЕНТУ В ПОСІВАХ КУКУРУДЗИ: ВАЛЕОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

17

 

3. Мележик Леонід Петрович

БІОЕНЕРГЕТИКА ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ ДО ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

23

 

  BIOLOGICAL SCIENCES  
4. Minaya Bayramova, Elnara Hajiyeva

EFFECTS OF IONIZING GAMMA RADIATION ON BIOLOGICAL SYSTEMS

26

 

5. Tsurpanova Marina, Megalinska Anna

INFLUENCE OF NANOSILICONON SEEDS GROWTH PROCESSES OF PICEA ABIES L., GINKGO BILOBA L., PINUS NIGRA SUBSP. PALLASIANA (LAMB.) HOLMBOE

28

 

  ECONOMIC SCIENCES  
6. Abashkina Nika, Nikolayev Yuriy

TRANSFORMATION OF THE CLUSTER MECHANISM OF INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE MODERN WORLD ECONOMY (AT THE EXAMPLE OF TRANSPORT-LOGISTIC CLUSTERS)

30

 

7. Boichuk Natalka, Asatrian Karyna

FINANCIAL CRIMES DURING THE COVID-19 PANDEMIC

34

 

8. Lê Thị Minh Huyền, Nikolayev Yuriy

ECONOMIC RESTRUCTURING AND INDUSTRIAL CLUSTERING POLICY IN VIETNAM

37

 

9. Грудзевич Юлія Ігорівна

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПОСЛІДОВНОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ТЕРМІНІВ ІНТРАПРЕНЕРСТВА ТА КЛАСИФІКАЦІЇ ІНТРАПРЕНЕРСЬКИХ ОДИНИЦЬ

40

 

10. Дейнека Маргарита Олександрівна, Тітомир Олена Сергіївна

ІННОВАЦІЇ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ РІСТ: ЕМПІРИЧНИЙ АНАЛІЗ

43

 

11. Онофрійчук Олег Петрович, Чурилович Марія Анатоліївна, Бунковська Данна Петрівна, Щучик Ірина Вікторівна, Шеверда Лілія Леонідівна

МІЖНАРОДНИЙ ВАЛЮТНИЙ ФОНД І ЙОГО СПІВРОБІТНИЦТВО З УКРАЇНОЮ

48

 

12. Онофрійчук Олег Петрович, Близнюк Сергій Віталійович, Козаченко Надія Анатоліївна, Бережницька Вікторія Димитріївна, Бондарева Анастасія Олексіївна

УКРАЇНА В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИНАХ

51

 

13. Осипов Володимир Миколайович, Фадєєв Вячеслав Анатолійович

ПЕРЕШКОДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД УКРАЇНИ В УМОВАХ ЗАВЕРШЕННЯ ДРУГОГО ЕТАПУ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

54

 

14. Рапиев Абдулла Абдухаликович

ЕАЭС: РОЛЬ МСП В ЭКОНОМИКЕ ПАРТНЕРОВ КАЗАХСТАНА

59

 

15. Әлжан Рахматулла Насрділлаұлы, Шінет Гүлзада Ғалымқызы

КОМПАНИЯ ҚЫЗМЕТІНДЕГІ ЗИЯТКЕРЛІК КАПИТАЛДЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ

65

 

  HISTORICAL SCIENCES  
16. Азарх Ірина Степанівна

РЕЛІГІЙНІ АСПЕКТИ  ПРОПАГАНДИ ОКУПАЦІЙНОГО І РАДЯНСЬКОГО РЕЖИМІВ 1941-1943 РР.

70

 

  LEGAL SCIENCES  
17. Заїка Руслан Анатолійович, Колісникова Ганна Вячеславівна

«ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СМАРТ-ДОГОВОРУ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙН»

72

 

18. Колісникова Ганна Вячеславівна, Заморуєва Анастасія Дмитрівна

ПРОБЛЕМИ ДОГОВОРУ ДАРУВАННЯ НА КОРИСТЬ ТРЕТЬОЇ ОСОБИ

75

 

19. Колісникова Ганна Вячеславівна, Гончарук Діана Сергіївна

ЕЛЕКТРОНА КОМЕРЦІЯ У СФЕРІ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

78

 

20. Парасюк Наталія Михайлівна

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ АМНІСТІЇ: ДЕЯКІ МІРКУВАННЯ

80

 

21. Сезько Анастасія Сергіївна, Никитченко  Наталія Валеріївна

ДІЛОВА РЕПУТАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ: СУДОВА ПРАКТИКА

83

 

22. Толкачова Ірина Анатоліївна, Матвієва Дарія Анатоліївна

ВИБОРИ ТА РЕФЕРЕНДУМИ ЯК ОСНОВНІ ФОРМИ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ ДЕМОКРАТІЇ

86

 

23. Уступний Артур Олегович

ПОНЯТТЯ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ ЯК КОНТЕКСТУАЛЬНОГО ЕЛЕМЕНТУ ВОЄННОГО ЗЛОЧИНУ

89

 

  MANAGEMENT, MARKETING  
24. Voronina Alevtyna, Demkiv Myroslav

IMPROVING THE QUALITY OF MEDICAL CARE MANAGEMENT

92

 

25. Ільченко Тетяна Вікторівна

ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ ЦИФРОВИХ КАНАЛІВ ПРОСУВАННЯ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ

95

 

26. Гордієнко Микола Іванович

УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСОМ З МЕТОЮ ОПТИМІЗАЦІЇ

98

 

27. Дяченко Єлизавета Юріївна, Фреюк Ольга Василівна

КЛІЄНТСЬКА АНАЛІТИКА В УПРАВЛІННІ ПРОДАЖЕМ

103

 

28. Кащенко Нінель Володимирівна, Браніцька Тетяна Ромуальдівна

ПРОФЕСІЙНА КУЛЬТУРА КЕРІВНИКА ЯК ФАКТОР ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ

106

 

29. Сорока Юлія

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В СФЕРІ ВИНАГОРОДЖЕНЬ ТА КОМПЕНСАЦІЙ

116

 

  MEDICAL SCIENCES  
30. Barannyk Serhiy, Trofimov Mykola, Guzenko Boris

LEBENSWEG UND PERSÖNLICHER BEITRAG VON RUDOLF KARLOVYCH KRYKENT BEI DER ENTWICKLUNG DER HAUSCHIRURGIE UND UROLOGIE

120

 

31. Buzumova Zh.

IMPROVING MEDICAL CARE TO PREVENT PREMATURE AMNIOTIC FLUID DISCHARGE

125

 

32. Moltschanov Robert, Barannik Constantine, Бараннік Андрій

PROBLEME BEI ​​DER BEHANDLUNG VON PURULENT-SEPTISCHEN KOMPLIKATIONEN DER AKUTEN OBSTRUKTIVE PYELONEPHRITIS

128

 

33. Slonetskyi B., Kotsiubenko V., Yaroshuk D., Verbytskyi I.

SOME ASPECTS OF POSTOPERATIVE REHABILITATION OF PATIENTS, WHO UNDERWENT SURGERY FOR INCARCERATED INGUINAL HERNIA

134

 

34. Абдуллоева Ситора Наврузовна, Абдуллоев Саидходжа Муртазоевич

ПЛАЗМОКЛЕТОЧНЫЙ ЛЕЙКОЗ У МОЛОДОГО БОЛЬНОГО С ОЖИРЕНИЕМ: СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

136

 

35. Бойцанюк Світлана, Пацкань Людмила, Погорецька Христина

ВІД АКАДЕМІЧНОЇ МОТИВАЦІЇ - ДО ЯКОСТІ ОСВІТИ

139

 

36. Ксензов Артур, Ксензов Тимур

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

142

 

37. Курташ Наталія Ярославівна, Кравчук Інна Валеріївна, Ласитчук Оксана Миколаївна

ПЕРЕБІГ ВАГІТНОСТІ І ПОЛОГІВ НА ФОНІ COVID-19 (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

144

 

38. Куса Олена Михайлівна, Пахаренко Людмила Володимирівна, Басюга Ірина Омелянівна

АНТИФОСФОЛІПІДНИЙ СИНДРОМ ТА ВАГІТНІСТЬ

149

 

39. Нанинець  Василь Ярославович, Пятковський Володимир Михайлович

НЕЗРОЩЕННЯ ПЕРЕЛОМІВ ПʹЯТКОВОЇ КІСТКИ: РЕНТГЕНОЛОГІЧНА ЗНАХІДКА ЧИ КЛІНІЧНО ВАГОМИЙ ФАКТ

151

 

40. Солоницын Е.А., Проценко В.В., Проценко Г.А.

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА ПРИ ОПУХОЛЯХ И ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

154

 

41. Фатхи Реза Акбар, Сейдинов Шора Мусалиевич

МЕТОД ПОДЩЕЛАЧИВАНИЯ, КАК СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ОТ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ

156

 

  PEDAGOGICAL SCIENCES  
42. Dekusar Ganna, Davydova Nataliya

SOME GLIMPLES OF STUDENTS’ MOTIVATION FOR LEARNING ENGLISH

158

 

43. Kuzina Oksana

РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ ХУДОЖНЬОГО СЛОВА

162

 

44. Nozdrova Oksana, Bartienieva Iryna

PROFESSIONAL AND PERSONAL DEVELOPMENT OF FUTURE TEACHERS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

164

 

45. Oleynik O.

ОБРАТНЫЙ ЭФФЕКТ ДИДЖИТАЛИЗАЦИИ В СФЕРЕ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

169

 

46. Yerezhepova Saule K., Popkova Yelena V.

SOME ISSUES IN STUDENT’S PUBLIC SPEAKING IN LANGUAGE PRACTICE CLASSES

172

 

47. Zhukevych Iryna

KEY ASPECTS OF TEACHING ENGLISH ONLINE

175

 

48. Єрічева Тамара Юріївна

РОЛЬ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ У РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ТРАВМОЮ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ

177

 

49. Івершинь Анжеліка Геннадіївна

ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВІДУ ОСВІТНЬОЇ РОБОТИ З ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОЇ  КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ

182

 

50. Іонова Ірина Миколаївна, Площик Наталія Сергіївна

ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ШКОЛЯРІВ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА

185

 

51. Ахтаева Нагима Хабдрашитовна, Төрехан Айсара Есетқызы

АҒЫЛШЫН ТІЛІ САБАҒЫН МЕҢГЕРТУДЕГІ ФУНКЦИОНАЛДЫ САУАТТЫЛЫҚТЫҢ РӨЛІ

190

 

52. Бакай Світлана Юріївна

ВПЛИВ МУЗИКОТЕРАПІЇ НА ВСЕБІЧНИЙ РОЗВИТОК ДОШКІЛЬНИКІВ

195

 

53. Баранцова Ірина Олександрівна, Рутковська Альона Михайлівна

ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ЛЮДИНИ КУЛЬТУРИ В ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

199

 

54. Гоцкало Алла Вікторівна

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

203

 

55. Литвин Наталія Богданівна, Венгринюк Анна Анатоліївна

ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ IНСТРУМЕНТIВ У КОНТЕКСТI ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛIНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСIЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)»: ПРАКТИЧНИЙ ДОСВIД (IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ ТЕХНIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ НАФТИ I ГАЗУ)

208

 

56. Меланчук Андріана Миколаївна, Парфанович Іванна Іванівна

ДО ПИТАННЯ ТРЕНІНГОВОЇ ПІДГОТОВКИ ДО СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ЛЮДЬМИ ПОХИЛОГО ВІКУ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

211

 

57. Соломаха Анжеліка Вікторівна

ЦИФРОВІ РЕСУРСИ В САМОСТІЙНІЙ РОБОТІ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ У ВНЗ

215

 

58. Шарапова Тетяна Анатоліївна

КОМПЛЕКСНИЙ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК РІЗНИХ ВИДІВ МИСТЕЦТВА НА УРОКАХ МУЗИКИ

219

 

59. Шиш Юлія Серіївна

ФОРМУВАННЯ РОЗУМОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТАРШИХ ДОШКІЛЬШИКІВ ЗАСОБАМИ ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ

224

 

60. Юрченко Марина Євгеніївна, Клименко Тетяна Вікторівна

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ НА ОСНОВІ ПРИНЦИПУ СТУДЕНТОЦЕНТРИЗМУ

227

 

  PHARMACEUTICAL SCIENCES  
61. Ahmad Mohamad Issmail, Herasymova Iryna, Yurieva Ganna, Yarnykh Tetyana

HISTORICAL ASPECTS OF THE CREATION OF SUPPOSITORIES AND ANALYSIS OF MODERN SUPPOSITORY BASES

230

 

  PHILOLOGICAL SCIENCES  
62. Kalmyrzayeva Gulmira, Kokche Naile

INTERACTIVE FORMS OF TEACHING IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS

235

 

63. Rysbayeva G., Kulbekova B., Karagoishiyeva D., Rayeva S., Kuzhakhmetova D.

SYMBOLIC AND COGNITIVE PROPERTIES OF CONCEPT

237

 

64. Алексеєва Наталія, Василь Денисюк

«ЗМІЇНИЙ» КОД УКРАЇНСЬКОЇ ЛІНГВОКУЛЬТУРИ

244

 

65. Джельдыбаева Р.Б., Турсынали Ж.

ҚЫТАЙ ТІЛІНДЕГІ ШЫҒЫС ЖҰЛДЫЗ ЖОРМАЛЫНА БАЙЛАНЫСТЫ ТҰРАҚТЫ ТІРКЕСТЕР ЛИНГВОМӘДЕНИ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

249

 

66. Молгаждаров қ. К., Зиадаұлы Б.

КӨНЕ ТҮРКІ СӨЗДЕРІНІҢ ШЫҒУ ТЕГІ МЕН МАҒЫНАЛАРЫ ЖАЙЛЫ

255

 

67. Склярук Наталія, Василь Денисюк

ДО ІСТОРІЇ ТЕРМІНА ЛІТЕРА В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

264

 

  PHILOSOPHICAL SCIENCES  
68. Jamila Mohammad Ibrahim

ҚҰРАНДАҒЫ ДИАЛОГПЕН ПІКІРТАЛАСТЫҢ АЙЫРМАШЫЛЫҚТАРЫ

269

 

69. Галуйко Роман

КАТАКОМБНИЙ ЖИВОПИС: АЛЕГОРІЯ&СИМВОЛ

272

 

  PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES  
70. Жуков Олександр

ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОМЕРЕЖЕВИХ МОДЕЛЕЙ ТА ХМАРНОГО СЕРВІСУ AZURE ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ УНІКАЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ СКЛАДНИХ БІОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ

277

 

  POLITICAL SCIENCE  
71. Yakymyshym Iryna

PROBLEMS OF EUROSCEPTICISM IN CONTEXT MODERN POLITICAL DEVELOPMENT OF EU

280

 

72. Бабарикіна Надія Анатоліївна, Сергієнко Тетяна Іванівна

АКТУАЛІЗАЦІЯ КОНСОЛІДАЦІЇ ПРОЦЕСІВ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ПОЛІТИЧНОЇ НАЦІЇ

282

 

  PSYCHOLOGICAL SCIENCES  
73. Денисенко Софія Олександрівна, Ставицька Світлана Олексіївна

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОБРАЗУ ВЛАСНОЇ СІМ’Ї У ДІТЕЙ З ПОВНИХ ТА НЕПОВНИХ СІМЕЙ

286

 

74. Козира Петро Володимирович

МОЖЛИВИЙ ШЛЯХ ДО ЖИТТЯ У ТВЕРЕЗОСТІ ОСІБ ІЗ НАРКОТИЧНОЮ ТА АЛКОГОЛЬНОЮ ЗАЛЕЖНІСТЮ

292

 

  TECHNICAL SCIENCES  
75. Bilova Tetiana, Ostapenko Olena

THE OUTLOOK FOR THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE SUPPLY CHAIN

294

 

76. Hlushkova Diana, Chigrin Anatoliy, Demchenko Sergey, Stepaniyk Andrey

FEATURES OF LASER BORATING OF PISTON RINGS

297

 

77. Petriashvili Lily

THE USE OF OLAP MODELKIT TECHNOLOGY TO DATA MONITORING AND ANALYSIS

302

 

78. Sichkaruk Maksim, Kovshar Valentin

DEVELOPMENT OF A HELP SYSTEM FOR EVALUATION OF GAME BEHAVIOR EFFICIENCY

306

 

79. Skoblo Tamara, Rybalko Ivan, Nanka Aleksandr, Saychuk Aleksandr, Tihonov Aleksandr

METHODOLOGY FOR DETERMINING THE QUALITY CONTROL OF CULTIVATOR BLADES BEFORE AND AFTER OPERATION

309

 

80. Trembus Irina, Starchuk Anna

FEATURES OF NEWSPRINT PRODUCTION

318

 

81. Алексеев Геннадий Валентинович, Шанин Вячеслав Алексеевич, Леу Анна Геннадьевна

ПОДГОТОВКА КРАХМАЛА К МОДИФИКАЦИИ УЛЬТРАЗВУКОВЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ

321

 

82. Барабан Інна Олександрівна

АНАЛІЗ ФІЗИЧНОЇ МОДЕЛІ ДРУГОГО ПОРЯДКУ ПЕРЕМИКАННЯ ПОЛЯРИЗОВАНОСТІ СЕГНЕТОЕЛЕКТРИЧНОГО КОНДЕНСАТОРА

324

 

83. Гирка Ольга Ігорівна, Бодак Михайло Петрович

ПРОБЛЕМИ СТАНУ ОЛІЄ-ЖИРОВОЇ НАУКИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО ХАРЧУВАННЯ

328

 

84. Головіна Олена Валентинівна, Мєняйлова Галина Євгеніївна

МЕТОДИКА ВИБОРУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ВАНТАЖІВ

330

 

85. Денисюк Сергій Петрович, Романченко Ольга Станіславівна

КЕРУВАННЯ ЕНЕРГОПРОЦЕСАМИ В MICROGRID НА ОСНОВІ ОЦІНКИ РІВНЯ ВТРАТ ВІД НЕРІВНОМІРНОГО СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

333

 

86. Исламбек Назкен Исламбекқызы, Разуан Тұнық, Джунисбеков Мухтар Шардарбекович, Кауымбаев Рахымжан Токтарбаевич

ЖЕҢІЛ ӨНЕРКӘСІП ӨНІМДЕРІНЕ СЕРТИФИКАТТАУ ЖҮРГІЗУДІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

344

 

87. Козечко Виктория Анатольевна, Григоренко Владимир Устинович

ОСОБЕННОСТИ ДЕФОРМАЦИОННОГО СТАРЕНИЯ СТАЛИ ПОСЛЕ УДАРНО-ВОЛНОВОЙ ОБРАБОТКИ

350

 

88. Марчевський Віктор Миколайович, Войтюк Вадим Олегович

ШВИДКІСТЬ ПРОЦЕСУ ОХОЛОДЖЕННЯ ПЕРЛІТУ

353

 

89. Похваленна Ольга Олександрівна

ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛЕЙ МАШИННОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ РОБОТИ З ДАНИМИ ВІДКРИТИХ ДЖЕРЕЛ

355

 

90. Рамазанов Берік Бақытжанұлы, Жумагулов Жандос Боранбаевич, Илямов Хасан Муталипович, Оралбаев Сарсембек Жуматаевич, Сапарбаев Ержигит Тажибекович

АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ ТВЕРДОТОПЛИВНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ

357

 

91. Стрельбіцький Віктор Васильович

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ НАПРАЦЮВАННЯ НА ДОВГОВІЧНІСТЬ МЕХАНІЗМУ ПЕРЕСУВАННЯ МОСТОВОГО КРАНА

363

 

92. Трембус Ірина, Чернишенко Дмитро

ІННОВАЦІЇ В ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА КАРТОНУ ДЛЯ ПЛОСКИХ ШАРІВ ГОФРОКАРТОНУ

366

 

93. Хошимов Ахроржон Ахадович, Сейтназаров Атаназар Рейпназарович, Тожиев Рустамбек Расулович

ФОСФОР- И СЕРОСОДЕРЖАЩИЕ ДОБАВКИ – УДОБРИТЕЛЬНЫЕ КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ГРАНУЛ АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ

369

 

  VETERINARY SCIENCES  
94. Tokarchuk Tetyana, Antonetska Lyubov, Kolaschuk Lyubov

АНТИОКСИДАНТНИЙ СТАТУС СИРОВАТКИ КРОВІ ПОРОСЯТ ЗА ДІЇ ВІТАМІНУ Е І ЦИТРАТІВ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ

372

 

95. Антіпов Анатолій Анатолійович, Гончаренко Володимир Петрович, Соловйова Людмила Миколаївна, Авраменко Наталія Володимирівна, Козій Наталія Володимирівна

РОЗПОВСЮДЖЕННЯ АСКАРОЗНО-ТРИХУРОЗНОЇ ІНВАЗІЇ СЕРЕД СВИНЕЙ

380