VI Международная научно-практическая конференция “About the problems of science and practice, tasks and ways to solve them”, 26-30 октября 2020 р., Милан, Италия

Междисциплинарные мероприятия позволяют посмотреть на проблемы науки с разных сторон. VI международная научно-практическая конференция «About the problems of science and practice, tasks and ways to solve them» позволила ученым в области политических, сельскохозяйственных, социологических и других наук выразить свою точку зрения. Местом проведения научной конференции был выбран Милан, Италия.

Рекомендуемая цитата для этой публикации:

Honcharova O., Kutishchev P., Berezovskaya K.. Practical aspects of aquaculture under the conditions of euro integration.  Abstracts of VI International Scientific and Practical Conference. Milan, Italy 2020. pp. 18-21 рр.
Available at : DOI: 10.46299/ISG.2020.II.VI
URL: https://isg-konf.com.

Скачать сборник конференции

Спасибо за участие в конференции

TABLE OF CONTENTS

AGRICULTURAL SCIENCES
1. Honcharova Olena, Kutishchev Pavlo, Berezovskaya Karyna

practical aspects of aquaculture under the conditions of euro integration

18
2. Зєнько Костянтин Михайлович

КОМБІНОВАНИЙ СПОСІБ ОЧИЩЕННЯ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ОЛИВ

22
3. Леус Віталій Володимирович

ОЦІНКА СОРТІВ ЯБЛУНІ В УМОВАХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

24
4. Малинка Леся Вікторівна, Шишкіна Катерина Іванівна, Дідур Ігор Миколайович

СТАН ТА ВИРОБНИЦТВО ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

26
5. Удовенко Ірина

ВПЛИВ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ НА МЕХАНІЗМ ГОСПОДАРЮВАННЯ СІЛЬСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

31
ARCHITECTURE, CONSTRUCTION
6. Сопов Віктор Петрович, Корх Олександра Ігорівна

ДЕКОРАТИВНІ СКЛОБЕТОНИ

33
7. Biks Yuriy, Aleksishin Kostyantyn

THE ASSESSMENT OF ENVELOPES ENERGY EFFICIENCY BY MULTICRITERIA DECISION ANALYSIS METHODS

37
8. Зільберг Анастасія Богданівна

МАЛІ ПРИВАТНІ ТОРГОВІ ЦЕНТРИ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ

41
ART HISTORY
9. Матухно Єлизавета Вікторівна

ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ПАРОДІЇ НА ПІСНЮ «НЕСЕ ГАЛЯ ВОДУ»

47
BIOLOGICAL SCIENCES
10. Holovko Tamila, Pet’ko Lyudmila, Turchynova Ganna

THE ROSE "LEONARDO DA VINCI" BY ALAIN MAYLAND

51
11. Reshetnyk Kateryna, Kutsevol Alina

BIOMASS GROWTH OF FLAMMULINA VELUTIPES (CURTIS) SINGER UNDER THE ACTION OF LASER IRRADIATION

61
12. Бойко Людмила Вікторівна, Приседський Юрій Георгійович

ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ІНВАЗИВНИХ ВИДІВ ВИЩИХ ВОДНИХ РОСЛИН В РІЧЦІ ПІВДЕННИЙ БУГ (М. ВІННИЦЯ)

62
13. Komlevoi Oleksandr

PERSPECTIVES OF LASER SPECTROSCOPY IN THE PROBLEMS OF DIAGNOSTIC

67
14. Netosova Marharyta

ECOLOGICAL TYPES OF CANIS LUPUS FAMILIARIS (LINNAEUS, 1758) IN AN URBAN ENVIRONMENT

70
15. Поліщук Андрій Володимирович

ВПЛИВ ЛАЗЕРНОГО ОПРОМІНЕННЯ НА ВКОРІНЕННЯ ЖИВЦІВ BUXUS SEMPERVIRENS L.

73
CHEMICAL SCIENCES
16. Cтрельцова Е.А., Джига А.М., Мазурик А.А.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ МЕТОДАМИ ОСАДИТЕЛЬНОЙ И СОРБЦИОННОЙ ФЛОТАЦИИ

75
ECONOMIC SCIENCES
17. Zhebka V., Shevchenko V.

THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND MANAGEMENT PROCESS IMPROVEMENT ON THE INDIVIDUAL ENTERPRISES OF VARIOUS FORMS OF OWNERSHIP

78
18. Ionin Yevhen, Bespalova Alla

BASIC CONCEPTS OF INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS: ANALYTICAL ASPECT

82
19. Tkachenko Volodymyr, Klymchuk Maryna

INTERNATIONAL EXPERIENCE OF IMPLEMENTATION OF COGNITIVE TECHNOLOGIES OF THE HIGHER EDUCATION SYSTEM

85
20. Yasko Yuliya

CURRENT STATE OF COMPETITIVENESS OF UKRAINE'S ECONOMY

91
21. Беккер Марк

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КОГНІТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ У ЦІЛЕПОКЛАДАННІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

94
22. Вольська Ангелія Олександрівна, Годнюк Ірина Валентинівна, Дудченко Володимир Степанович

АСПЕКТИ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ

97
23. Графська Орислава Іванінва, Перегіняк Тарас Ігорович

ПРОБЛЕМИ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ ТА МЕТОДИ ЇХ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ПЕРІОД СВІТОВОЇ ПАНДЕМІЇ COVID -19

100
24. Зайцева Валентина Миколаївна, Крупко Олександр Маратович, Крініцин Микита Ігорович

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ РІВНЯ ЯКОСТІ РЕСТОРАННИХ ПОСЛУГ

103
25. Клімова Ірина Олександрівна

ЗНАЧЕННЯ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯНА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ТА ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ

108
26. Ляшенко Вячеслав Іванович, Осадча Наталія Вікторівна, Трушкіна Наталія Валеріївна

ТРАНЗИТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРИДНІПРОВСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

111
27. Наливайко Наталія Ярославівна, Сухоняк Софія Омелянівна

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ АУТСОРСИНГУ ПІДПРИЄМСТВ

117
28. Сакун Аліна, Юрченко Ангеліна

ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В ПРАЦЯХ ЗАРУБІЖНИХ ВЧЕНИХ

121
29. Чуріканова О.Ю.

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ

125
30. Lazarieva Olena

BUSINESS MODEL OF DEVELOPMENT OF LAND-TENURE

128
GEOGRAPHICAL SCIENCE
31. Патійчук Віктор Олексійович, Якубович Роман Павлович, Ціпошук Софія Анатоліївна

ГОЛОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДИНАМІКИ ІНОЗЕМНИХ ТУРИСТИЧНИХ ПОТОКІВ В УКРАЇНІ

131
GEOLOGICAL SCIENCES
32. Кондрат Олександр Романович, Матківський Сергій Васильович

ВПЛИВУ ТРИВАЛОСТІ ПЕРІОДУ НАГНІТАННЯ АЗОТУ В ПРОДУКТИВНІ ПОКЛАДИ НА ХАРАКТЕР ПРОСУВАННЯ ПЛАСТОВОЇ ВОДИ

137
LEGAL SCIENCES
33. Малашко Олександр Євгенійович

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ В НАЦІОНАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

141
34. Миколайчик Христина Василівна

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

144
35. Кавин Ярослав Михайлович, Кавин Богдан Ярославович

ПРАВОВА БАЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ВИКОРИСТАННЯ КОМПЮТЕРНИХ ПРОГРАМТА БАЗ ДАНИХ

148
36. Поліщук Марина Геннадіївна

НАУКОВІ ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ ПРИНЦИПІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА

150
37. Рудик Юрій Вячеславович, Хатнюк Наталія Сергіївна

«ПРАВОВІ ЗАСАДИ : УКЛАДЕННЯ, ЗМІНИ ТА ВИКОНАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ  В УКРАЇНІ»

154
MANAGEMENT, MARKETING
38. Майборода Марія Миколаївна

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ РЕЗЕРВІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА

156
39. ФоросюкІван, Коман Даніелла, Домище-Медяник Алла

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ГОСТИННОСТІ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

158
40. Кавин Святослав Ярославович, Кавин Ольга Миколаївна, Кавин Ярослав Михайлович

МАРКЕТИНГ ЗНАНЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

162
41. Сорока Ольга Вікторівна

КОМАНДНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЯМИ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ

166
MEDICAL SCIENCES
42. Astakhov Volodymyr, Batsylyeva Olga

RELATIONSHIP OF EATING BEHAVIOR AND WOMEN'S QUALITY OF LIFE

171
43. Kurochka Valentyna, Drupp Yriy

HORMONAL HOMEOSTASIS IN REPRODUCTIVE AGE WOMEN WITH ADENOMYOSIS AND ENDOMETRIAL HYPERPLASIA

174
44. Kuzmina Ganna, Lazarenko Olha

ATHEROSCLEROTIC LESION OF THE CAROTID ARTERIES IN ASSOCIATION WITH THE CLINICAL COURSE OF GOUT

178
45. Lastivka Іryna, Antsupova Vita, Sheiko Larysa

MUKOLІPIDOZ ІІ TYPE: MEDICO-GENETIC CONSULTUATION

180
46. Байбаков В.М.1, Григоренко Л.В.2

ЗАХВОРЮВАНІСТЬ ДИТЯЧОГО НАСЕЛЕННЯ ЗАЛЕЖНО ВІД КЛІМАТО-ГЕОГРАФІЧНИХ УМОВ ТЕРИТОРІЇ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

183
47. Єрошкіна Тетяна Василівна, Ященко Катерина Віталіївна

ДЕМОГРАФІЧНІ ПОКАЗНИКИ СТАНУ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

189
48. Кузьміна Анна Володимирівна, Бенюк Василь Олексійович, Ковалюк Тетяна Володимирівна

ОСОБЛИВОСТІ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ТА ДОПЛЕРОМЕТРИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ОРГАНІВ МАЛОГО ТАЗУ У ЖІНОК ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ПЕРІОДУ З ФІЗІОЛОГІЧНИМ ПЕРЕБІГОМ ТА З ВНУТРІШНЬОМАТКОВОЮ РІДИНОЮ

194
49. Yevgenyy Shalskyy, Igor Khudetskyy, Yuliia Antonova-Rafi

ПОБУДОВА ПЕРСОНІФІКОВАНИХ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПРОГРАМ У ДІТЕЙ З СИНДРОМОМ РЕТТА

199
50. Oleshko Viktor, Beniuk Svitlana, Kalhanova Margarita

FEATURES OF THE COLLAGEN AND TRACE ELEMENTS METABOLISM AND THE CONCENTRATION OF THE MAIN HORMONES IN PREGNANT WOMEN WITH FUNCTIONAL CERVICAL INSUFFICIENCY.

205
51. Beniuk Vasyl, Puchko Maryna, Oleshko Viktor

LIFE QUALITY ESTIMATION IN WOMEN WITH STRESS URINARY INCONTIENCE IN THE DYNAMICS OF TREATMENT

210
52. Drupp Yurii, Kurochka Valentina, Huk Natalia

EXPERIENCE OF SURGICAL TREATMENT ON THE APPENDAGES OF THE UTERUS IN PREGNANT WOMEN IN THE SECOND TRIMESTER

215
53. Drupp Yurii, Kovaliuk Tetiana, Oleshko Viktor

SPECIAL ASPECTS OF TREATMENT OF ADOLESCENT GIRLS WITH PRIMARY ALGODYSMENORRHEA

218
54. Dubchak Alla, Shevchuk Oleksandr, Dubchak Valeriy Efremovych

USE OF HYSTEROSCOPY AND HYSTERORESECTOSCOPY TO ASSESS ENDOMETRIAL CONDITION IN REPRODUCTIVE AGE WOMEN WITH ADENOMYOSIS AND LEYOMYOMA

221
55. Oleshko Viktor Fedorovych, Drupp Yurii Grigorovich, Stasiuk Victoriia Mykhaylivna

FEATURES OF THE VAGINAL BIOTOPE IN PREGNANT WOMEN WITH MISCARRIAGE

225
56. Voloshko Vladyslav, Vitaly Boliukh

ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ

229
57. Бублій Юлія Станіславівна, Андріяка Артем Олександрович, Видиборець Станіслав Володимирович

ЕВОЛЮЦІЯ УЯВЛЕНЬ ПРО ГІСТАМІН І СЕРОТОНІН ЩОДО ЇХ РОЛІ ЯК МЕДІАТОРІВ

235
58. Попович Мирослава Юріївна

СТРУКТУРА, ФУНКЦІЇ І БІОЛОГІЧНА РОЛЬ ТРАНСФЕРИНУ

240
59. Чеботарьова Антоніна Сергіївна, Гичка Назарій Михайлович

АНТЕНАТАЛЬНА ЗАГИБЕЛЬ ПЛОДА В АНАМНЕЗІ – ШЛЯХИ ПЛАНУВАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ НАСТУПНОЇ ВАГІТНОСТІ

244
60. Антонова-Рафі Юлія, Худецький Ігор, Півненко Богдан

ПОБУДОВА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПРОГРАМ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ПОРУШЕННЯХ ПОСТАВИ У ЛЮДЕЙ ПРАЦЕЗДАТНОГО ВІКУ

249
PEDAGOGICAL SCIENCES
61. Liliia Pavlenko, Maksym Pavlenko, Vitalii Khomenko

CLOUD TECHNOLOGIES IN SUPPORT OF UNIVERSITY STUDENTS’ INDEPENDENT STUDY

254
62. Калаур Світлана Миколаївна

ФОРМУВАННЯ АКМЕОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НАУКОВИХ, НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ І ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

256
63. Пічкур Микола Олександрович

ХУДОЖНЬО-ОСВІТНЯ РОЛЬ ІНТЕГРАЦІЇ АКАДЕМІЧНОГО І ЦИФРОВОГО РИСУНКА

260
64. Поторій Наталія Володимирівна, Журавльова Єлизавета Олександрівна

ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА БАЗІ НАВЧАЛЬНОЇ ПЛАТФОРМИ LEARNINGAPPS.ORG.

264
65. Литв'яков Михайло Вікторович

ЗАГАЛЬНОРЕЛАКСАЦІЙНИЙ ЕФЕКТ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ ДІТЕЙ ЗІ СПАСТИЧНИМ СИНДРОМОМ

267
66. Sypchenko Olha, Haran Natalia, Boіko Iryna

МЕДІАОСВІТНІІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ТЬЮТОРІВ

270
67. Tanchyk Olena

INCLUSIVE EDUCATION PRACTICE: SPECIAL EDUCATION NEEDS AND INCLUSIVE TEACHING IN SCANDINAVIAN COUNTRIES

273
68. Volkova Yuliya

DISTANCE LEARNING AT THE ZAPORIZHIA MEDICAL UNIVERSITY

277
69. Zbaravska Lesya

THE CURRICULUM PLANNING PECULIARITIES BY FLOW-THROUGH ORGANIZATION PERFORMANCE OF AGRO- ENGINEERING SPECIALITIES STUDENTS' INDIVIDUAL WORK

282
70. Ахновська Інна Олександрівна

КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИЧИН ПЕРЕХОДУ НА СІМЕЙНУ ФОРМУ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ

287
71. Воскобойнікова-Гузєва Олена Вікторівна

РОЛЬ І МІСЦЕ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ДНПБ УКРАЇНИ У ЦИФРОВОМУ ПРОСТОРІ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

291
72. Глущенко Вікторія

ФУНКЦІЇ МОВЛЕННЄВО-ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДИТИНИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

294
73. Голінська Тетяна Миколаївна, Фаренюк Надія Володимирівна

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ПІД ЧАС ЛІПЛЕННЯ

299
74. Голінська Тетяна Миколаївна, Мельниченко Лариса Валеріївна

ПРИНЦИПИ ЕСТЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

305
75. Єфімова Олена Володимирівна, Антонов В’ячеслав Андрійович

КЛАСИЧНИЙ ТАНЕЦЬ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ВИКОНАВСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ТАНЦІВНИКА БАЛЬНОЇ ХОРЕОГРАФІЇ

309
76. Івершинь А.Г.

ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ  ВИХОВАТЕЛІВ

313
77. Карплюк Ольга Олександрівна, Сизоненко Галина Олегівна

СПРОБА ПОДОЛАТИ «КОМУНІКАТИВНИЙ БАР’ЄР» В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ВНЗ

315
78. Комар Аліна Володимирівна

БАЛЕТМЕЙСТЕРСЬКІ ВМІННЯ У ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ХОРЕОГРАФІЇ

318
79. Коробченко Ангеліна Анатоліївна, Бєльчев Павло Васильович, Бєльчева Тетяна Федорівна

РОЗВИТОК ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ

323
80. Косенчук Юлія Геннадіївна

РЕФОРМУВАННЯ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  В ФІНЛЯНДСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ : ПОСТУП ДО УСПІХУ.

329
81. Лисаченко Ольга Дмитрівна, Єрошенко Галина Анатоліївна, Шевченко Костянтин Васильович

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКЛАДАННЯ ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ ІНОЗЕМНИМ СТУДЕНТАМ В УМОВАХ КАРАНТИНУ

334
82. Мартинюк Ольга, Печена Валентина

ФІТНЕС ПО ТИПУ ТЕМПЕРАМЕНТУ

337
83. Ніколаєва Тетяна Анатоліївна

ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ЖАНРУ АНТИУТОПІЇ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРИ

341
84. Носаченко Тетяна Борисівна, Будай Вікторія Віталіївна

ДЕКОРАТИВНИЙ ЖИВОПИС ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА-ХУДОЖНИКА

343
85. Покалюк Віктор Миколайович

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА РЯТУВАЛЬНИКІВ В США

348
86. Рабодзей Світлана Володимирівна

ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБОМ УКРАЇНСЬКОЇ КАЗКИ

352
87. Тараненко Галина, Неживенко Тетяна

ПРОБЛЕМА СТАНОВЛЕННЯ НАУКОВОГО ЕКОЛОГІЧНОГО СВІТОГЛЯДУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

355
88. Тороп Крістіна Сергіївна

STEM-ОСВІТА ЯК ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ООП

360
89. Фесенко Наталія Св’ятославівна

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ФАХІВЦЯ

364
90. Халецька Катерина Віталіївна

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

368
91. Челомбитько Світлана Василівна

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТХЕКВОНДО В ОДЕСЬКОМУ РЕГІОНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

371
92. Шелест Ірина Володимирівна

ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТІВ МИСТЕЦЬКОГО ПРОФІЛЮ ЗАСОБАМИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА

374
93. Шкапа Олена Анатоліїївна

УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ІГРАШКА – ДЖЕРЕЛО ДУХОВНОГО СВІТУ Й РОЗВИТКУДИТИНИ

377
94. Лаппо Віолетта Валеріївна

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ З «ДІТЬМИ ГРУПИ РИЗИКУ» В УМОВАХ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

380
95. Шевчук Тетяна Петрівна

ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ДІТЕЙ СТАРШОГОДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБОМ ТЕХНОЛОГІЇ «ЛЕПБУК»

385
PHARMACEUTICAL SCIENCES
96. Трембач Олександр Іванович, Хохленкова Наталя Вікторівна

ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЕФІРНОЇ ОЛІЇ ДЕРЕВІЮ ЗВИЧАЙНОГО У СКЛАДІ МАЗІ РАНОЗАГОЮВАЛЬНОЇ ДІЇ

388
97. Борисюк І. Ю., Фізор Н. С., Валіводзь І. П.

АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ НОВИХ ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ СТОМАТОЛОГІЇ

390
PHILOLOGICAL SCIENCES
98. Krupach Mykola

FACTOLOGICAL ORIENTATIONS OF TEXT AUTHORIZATION

393
99. Naumenko Nataliia

SECREST OF CREATIVITY CONVEYED BY IVAN FRANKO’S HERITAGE

399
100. Ліб Антон Сергійович

СЕМАНТИЗАЦІЯ ДУАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕРЕКЛАДУ В МІСЬКІЙ ТА СІЛЬСЬКІЙ СУБУМОВАХ

403
101. Мірошник Світлана Олексіївна

СТРУКТУРА І МЕТОДИ ВЖИВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ЗООНІМІВ В ІСПАНСЬКІЙ МОВІ

408
102. Мітіна Олена Михайлівна, Куделіна Ольга Юрійвна

СИНОНІМІЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ В ЗМІСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕРЕКЛАДАЧІВ

411
103. Охріменко Віталій Олександрович

ЧЕРГУВАННЯ ПРИГОЛОСНИХ В ОНОМАТОПЕЇЧНІЙ ЛЕКСИЦІ СУЧАСНОЇ КОРЕЙСЬКОЇ МОВИ

415
104. Охріменко Марина Анатоліївна

ЕМОЦІЇ В НАЦІОНАЛЬНОМУ ХАРАКТЕРІ (НА МАТЕРІАЛІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ СУЧАСНИХ ПЕРСЬКОЇ І УКРАЇНСЬКОЇ МОВ)

417
105. Романенко В.Г.

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПРОСТІР ОБРАЗУ НЕПОХИТНОЇ ЖІНКИ У РОМАНІ ТОНІ МОРРІСОН “BELOVED”

419
PHILOSOPHICAL SCIENCES
106. Кравченко Алла Анатоліївна, Кизименко Ірина Олексіївна

ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМ ДЛЯ ВИКЛАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН У ПЕРІОД КАРАНТИНУ

423
107. Рогова Алла Валентинівна, Алиєва Сусана Відадіївна

ЕТИКА ЛІКАРЯ – НЕОБХІДНІСТЬ І НЕПОРУШНІСТЬ ДЛЯ ПАЦІЄНТА

427
108. Дротенко Валентина Іванівна

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОБЛЕМИ ВІЗУАЛЬНОСТІ НОВІТНЬОЇ КУЛЬТУРИ

430
109. Приятельчук Анатолій Олексійович, Приятельчук Олена Анатоліївна

ПОБУДОВА ІДЕАЛЬНОЇ МОДЕЛІ БІЗНЕС-ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

436
PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES
110. Петр Алексеевич Кондратенко

СОЗДАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ ЯДЕР В МОДЕЛИ ВСЕЛЕННОЙ С МИНИМАЛЬНОЙ НАЧАЛЬНОЙ ЭНТРОПИЕЙ

442
POLITICAL SCIENCE
111. Зайцева Марія Василівна

ЛОБІЮВАННЯ ЯК МЕХАНІЗМ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

447
PSYCHOLOGICAL SCIENCES
112. Кулешова Олена Віталіїівна, Міхеєва Людмила Василівна, Хоптяна Олександра Володимирівна

УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ В УМОВАХ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

450
113 Kurinnyi V., Garkusha I.

THE LEFT BRAIN IN PRACTICAL PERSONALITY PSYCHOLOGY

455
114. Милославська Олена, Гуляєва Олена, Нерушенко Єлизавета

ЕМОЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ І ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ

458
115. Некрасов Андрій Євгенійович

ПОНЯТТЯ “КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ” ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ

462
116. Коцур Надія Іванівна, Товкун Лідія Павлівна

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ ШЕСТИРІЧНИХ ДІТЕЙ ПРИ ВСТУПІ ДО ШКОЛИ

465
117. Назаревич Вікторія В’ячеславівна

БУЛІНГ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЯК НАСЛІДОК ПРОЯВУ ОСТРАКІЗАТОРСЬКИХ ТЕНДЕНЦІЙ

470
118. Халилов Риза Алихан оглы

ЧЕЛОВЕК КАК ПЛАНЕТАРНО-КОСМИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ

473
SOCIOLOGICAL SCIENCES
119. Бубнов Ігор Васильович

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІМПЕРАТИВ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ОСОБИСТОСТІ

475
TECHNICAL SCIENCES
120. Павлюк Нонна Юріївна, Сігал Олександр Ісакович

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СФЕРИ УПРАВЛІННЯ МУНІЦИПАЛЬНИМИ ВІДХОДАМИВ СУЧАСНИХ УМОВАХ

479
121. Ришковець Юрій Володимирович, Яворський Богдан Ярославович

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА «МЕНЕДЖЕР ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ»

482
122. Kharchenko R.

MODERN POSSIBILITIES OF INTELLIGENT CLIMATE CONTROL FOR ENCLOSED SPACES

487
123. Khrystova A., Kravets N.

USING LAMBDA ARCHITECTURE FOR BIG DATA ANALYSIS

491
124. Sytnyk Nina, Zinovieva Iryna

PROCESSING ALGORITHM FOR SEMI-STRUCTURED DATA IN GRAPH DATABASES

495
125. Tanasiichuk Karyna, Kuznetsova Marta

ALTERNATIVE FUEL FOR UKRAINIAN NPPS

498
126. Tvoroshenko Iryna, Zarivchatskyi Roman

ANALYSIS OF EXISTING METHODS FOR SEARCHING OBJECT IN THE VIDEO STREAM

500
127. Zhebka Viktoriia

ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ПРЕДЛОЖЕННОГО МЕТОДА ВЫБОРА ДИАГОНАЛЬНОГО ШАГА

506
128. Zhuk Volodymyr

LONG-TERM TRENDS OF CHANGING THE AVERAGE DAILY PRECIPITATION DEPTHS IN THE CITY OF LVIV

509
129. Давиденко В.А., Давиденко Н.В., Сябер П.П.

УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА З ВРАХУВАННЯМ СЕЗОННИХ КОЛИВАНЬ

513
130. Давиденко Олександр Миколайович, Коровяка Євгеній Анатолійович, Ігнатов Андрій Олександрович

ДО ПИТАННЯ РОЗРОБКИ ПРОГРЕСИВНИХ КОНСТРУКЦІЙ СВЕРДЛОВИННОГО ПОРОДОРУЙНІВНОГО ІНСТРУМЕНТУ

518
131. Івах Марія, Кремер Ірина, Дихтяр Вероніка

ОПТОЕЛЕКТРОННИЙ БЛОК КЕРУВАННЯ СИСТЕМИ РЕЄСТРАЦІЇ КЛІТИННИХ ОБ’ЄКТІВ

523
132. Кульбовський Іван Іванович, Третиниченко Юрій Олександрович, Сінтюрьова Марія Євгеніївна

ІННОВАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ТРАНСПОРТНИХ КЛАСТЕРІВ

526
133. Лесюк Андрій Миколайович, Яцишин Святослав Петрович

КОМП’ЮТЕРНИЙ ЗІР ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

530
134. Мельник Дмитро

ОПТИМІЗАЦІЯ ВЕДЕННЯ ТА АНАЛІТИКИ ФІНАНСІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ НА ОСНОВІ ОС ANDROID

533
135. Ніжник Н.А., Сігал О.І.

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ  ВОДНЮ У  ПРОМИСЛОВИХ ПРОЦЕСАХ СПАЛЮВАННЯ

536
136. Pasichnyi Vasyl, Khorunzha Tetiana, Rudiuk Vitalii

PASTEURIZED SAUSAGES ENRICHED WITH HEME IRON FOR THE PREVENTION OF IRON DEFICIENCY

539
137. Потапенко Микола Валентинович, Шаршонь Віталій Любомирович

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ МІКРОКЛІМАТУ В ТЕПЛИЦІ

542
138. Сімахіна Галина Олександрівна, Науменко Наталія Валентинівна

МЕТОДОЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ІНДУСТРІЇ ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ В УКРАЇНІ

545
139. Скоркін Антон Олегович, Старченко Олена Павлівна

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ ПРОТЯГУВАННЯ ЗА РАХУНОК ЗМІНИ ПАРАМЕТРІВ РІЗАННЯ В ЗОНІ ДЕФОРМУВАННЯ

551
140. Стрельников Геннадий, Токарева Елена, , Терновая Екатерина

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНТЕРЦЕПТОРНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЕКТОРА ТЯГИ

554
141. Тогобицька Дар'я Миколаївна, Бєлькова Алла Іванівна, Ліхачов Юрій Михайлович

ОПТИМІЗАЦІЯ МЕТАЛУРГІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЗМІННИХ СИРОВИННИХ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ УМОВАХ

558
142. Чернета Олег Георгійович к.т.н., доцент, Сасов Олександр Олександрович, Кубич Вадим Іванович

ВПЛИВ ЛАЗЕРНОЇ ОБРОБКИ НА ПОПЕРЕДНЬОЗМІЦНЕНІ ПОВЕРХНІ СЕРЕДНЬОВУГЛЕЦЕВИХ СТАЛЕЙ

563
143. Чорна Ольга Русланівна, Куць Віктор Романович

АКТУАЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ТВАРИННИЦЬКИХ ФЕРМАХ

567
144. Strelnykov Henadii, Ihnatiev Olexsandr, Pryadko Nataliya

THE INFLUENCE OF THE INTERCEPTOR POSITION ON THE THRUST VECTOR CONTROL EFFICIENCY OF THE ROCKET ENGINE

570
145. Василюк Юрій Сергійович, Зінченко Ярослав Вікторович, Сторчак Антон Сергійович

ВИКОРИСТАННЯ ЕКРАНУЮЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СУЧАСНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

575
TOURISM
146. Сидорук С.В., Матвійчук Л.Ю., Лепкий М.І.

СМАРТ- ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СПРОМОЖНОЇ ГРОМАДИ (НА ПРИКЛАДІ БОРАТИНСЬКОЇ ОТГ)

579
TRANSPORT
147. Chygyryk Natalia, Omelnytskyi Stanislav

MODERNIZATION OF THE HEAT STATE CONTROL SYSTEM OF CHME3 DIESEL DIESEL

583
148. Shevchenko Anna, Shevchenko Oleksandr, Manuylenko Volodymyr

CURVES OF SMALL RADIUS ON THE RUNNING TRACKS OF THE RAILWAYS OF UKRAINE

585
149. Калиниченко Евгений Владимирович, Хоробрых Вячеслав Геннадьевич, Россомаха Елена Игоревна

ОСОБЕННОСТИ БУКСИРОВКИ СУДОВ В ЛЕДОВЫХ УСЛОВИЯХ

588
VETERINARY SCIENCES
150. Horiuk Yulia

INFLUENCE OF PH ON LYTIC ACTIVITY OF PHAGE SAVB14

592
151. Панасова Тетяна Георгіївна, Звенігородська Таміла Владиславівна

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК ПСИХОГЕННОЇ АЛОПЕЦІЇ В КІШКИ

595

 

Написание тезисов – важный этап при формировании портфолио ученого. Чем большая активность на международных научных конференциях, тем выше шансы заявить о себе. При этом International Science Group гарантирует максимально прозрачные и простые условия сотрудничества:

  • детальные консультации можно получить, обратившись на почту info@isg-konf.com;
  • к каждой конференции предоставляется информационное письмо;
  • правила написания тезисов есть в открытом доступе на сайте;
  • сумма оргвзноса фиксирована вне зависимости от количества страниц.

Научные конференции в дистанционном формате далеко не новость, но прекрасный шанс опубликовать свои наработки на любом языке. Все материалы уникальны и интересны по своему, и коллектив International Science Group благодарит Вас за старания и стремление стать лучше и углубить свои познания в действительно важной теме.