XI Международная научно-практическая конференция “Academic research in multidisciplinary innovation”, 30.11 – 03.12 2020 р., Амстердам, Нидерланды

International Science Group не стоит на месте и постоянно предлагает новые интересные темы для научных конференций в международном формате, в которых может поучаствовать каждый желающий. XI международная научно-практическая конференция освящает тему «Academic research in multidisciplinary innovation» и самыми популярными направлениями при этом остаются медицина, филология и юриспруденция.

Рекомендуемая цитата для этой публикации:

Lykhovyd P., Biliaieva I., Boitseniuk K. The use of evapo mobile app for evapotranspiration assessment.  Abstracts of XI International Scientific and Practical Conference. Amsterdam, Netherlands 2020.  15-16 рр.
Available at : DOI: 10.46299/ISG.2020.II.XI
URL: https://isg-konf.com.

Скачать сборник конференции

Спасибо за участие в конференции

TABLE OF CONTENTS

AGRICULTURAL SCIENCES
1. Lykhovyd Pavlo, Biliaieva Iryna, Boitseniuk Khrystyna

THE USE OF EVAPO MOBILE APP FOR EVAPOTRANSPIRATION ASSESSMENT

15

 

2. Васильковська Катерина, Андрієнко Ольга, Резніченко Віта

ВПЛИВ РІЗНИХ ВИСІВНИХ АПАРАТІВ НА ВРОЖАЙНІСТЬ КУКУРУДЗИ

17

 

ARCHITECTURE, CONSTRUCTION
3. Гнесь Людмила Богданівна

ДЕСТРУКТИВНИЙ ВПЛИВ КОМУНІСТИЧНИХ ТЕОРІЙ НА РОЗПЛАНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА

20

 

ART HISTORY
4. Науменко Ілона Володимирівна, Науменко Назар Олегович, Мозгальова Наталія Георгіївна

ЗАРОДЖЕННЯ ЖАНРУ ПРЕЛЮДІЇ У ФОРТЕПІАННОМУ МИСТЕЦТВІ

23

 

5. Хомячук Ольга Анатоліївна, Мозгальова Наталія Георгіївна, Барановська Ірина Георгіївна

ЕВОЛЮЦІЯ ДОМРОВОГО РЕПЕРТУАРУ

27

 

BIOLOGICAL SCIENCES
6. Марцинюк Марко Євгенійович

СУЧАСНИЙ МЕТОД ОТРИМАННЯ БІЛКА

30

 

7. Міхєєнко Вікторія, Литвиненко Розалія

ВИКОРИСТАННЯ КІМНАТНИХ РОСЛИНИ ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ПОВІТРЯ У ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕННЯХ

33

 

8. Федорова Е.Ю., Смоленкова О.В.

ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТА И СТАДИИ ЛАКТАЦИИ КОРОВ НА УРОВЕНЬ АКТИВНОСТИ MFGM –АТФАЗ

39

 

9. Чернявський Євгеній Володимирович, Дрегваль Оксана Анатоліївна, Черевач Наталія Василівна

ВПЛИВ ДЖЕРЕЛ ВУГЛЕЦЮ НА ВИХІД БІОМАСИ ТА ФУНГІСТАТИЧНУ АКТИВНІСТЬ TRICHODERMA LONGIBRACHIATUM KBM-F-17

44

 

ECONOMIC SCIENCES
10. Bespalov Maksym

REGIONAL FISCAL POLICY IN UKRAINE IN CONDITIONS OF DECENTRALIZATION

47

 

11. Iurchenko Marina, Klymenko Tetiana

RISK MANAGEMENT OF SECURITIES TRANSACTIONS IN THE UKRAINIAN STOCK MARKET

49

 

12. Kharabara Violetta, Greshko Roman, Tretyakova Olena

FEATURES OF MONETARY POLICY OF UKRAINE IN MODERN CONDITIONS

51

 

13. Грицина Оксана Володимирівна, Шолудько Ольга В’ячеславівна, Кізяк Наталія Михайлівна

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ АГРАРНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНI

55

 

14. Денисенко Микола Павлович, Бреус Світлана Василівна

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

59

 

15. Михаліцька Наталія, Верескля Мар’яна

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА В ПРОЦЕСІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

65

 

16. Приходько Марина Олександрівна, Романова Ольга Вікторівна

ЗЕЛЕНА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ПРО ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА

67

 

17. Рибак Ганна Іванівна

МІЖНАРОДНЕ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ УКРАЇНИ

74

 

18. Сакун Аліна, Лисенко Влада

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

78

 

19. Сокирко Олена Сергіївна, Філіпішина Крістіна Ігорівна

ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ ДОХОДНОЇ ЧАСТИНИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ

81

 

20. Трушкина Наталья Валерьевна, Шкригун Юлия Олеговна

SWOT-АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В НИДЕРЛАНДАХ

84

 

21. Хайло Яна Миколаївна, Хайло Тетяна Олегівна

ПИТАННЯ ІНТЕГРАЦІЇ І ДИВЕРСИФІКАЦІЇ В СТРАТЕГІЇ РЕФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВВОДОППОСТАЧАННЯ  І ВОДОВІДВЕНЕННЯ

90

 

22. Шайхутдінова Інна Анатоліївна, Романова Ольга Вікторівна

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ В ЗВІТІ ПРО УПРАВЛІННЯ

96

 

23. Шалигіна І.В., Гончаренко Н.Г.

ОЦІНКА МАЙНОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ ДЛЯ ФІНАНОВОГО ПЛАНУВАННЯ

100

 

24. Яцко Крістіна Олегівна

ІНФЛЯЦІЯ: СУТНІСТЬ, ВИДИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ

103

 

GEOGRAPHICAL SCIENCE
25. Пузік Ірина Віталіївна

ТРУДОВІ РЕСУРСИ В ЕКОНОМІЧНИХ ТА СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

106

 

GEOLOGICAL SCIENCES
26. Іванова Валентина Михайлівна, Непша Ярослав Юрійович, Шелудько Ольга Миколаївна

ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСІВ ПІДЗЕМНИХ ВОД З МЕТОЮ ВОДОПОСТАЧАННЯ МІСТА МЕЛІТОПОЛЬ

111

 

HISTORICAL SCIENCES
27. Чубата Тетяна Петрівна

ІСТОРІОГРАФІЯ АКАДЕМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТЕОРІЇ СВІТОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

117

 

LEGAL SCIENCES
28. Mykytyshyna Kateryna

REGULATION OF PROTETION OF PERSONAL DATA OF THE EUROPEAN UNIAN (GDPR) AND POSSIBILITY OF ITS APPLICATION IN THE TERRITORY OF UKRAINE

120

 

29. Бузунко Олена Анатоліївна

ЗАХИСТ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

123

 

30. Гуліцька Антоніна Володимирівна

ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ У ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

127

 

31. Дігтярьов Максим Олександрович

ФАКТОР НАДНАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВА У КОНТЕКСТІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

131

 

32. Колодницький В’ячеслав Олексійович

ОРГАНИ І УСТАНОВИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ В УКРАЇНІ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

133

 

33. Кузніченко Оксана Валеріївна, Загранична В.Б.

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВАГІТНИХ ЖІНОК ТА ЖІНОК, ЯКІ МАЮТЬ ДІТЕЙ У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ЛІКВІДАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА

137

 

34. Лисенко Вікторія

ГРОМАДЯНСЬКА ЖУРНАЛІСТИКА В СИСТЕМІ ЗМІ

140

 

35. Микитишина Катерина Олександрівна

ПРОБЛЕМА ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

143

 

36. Негода Ілля Антонович

МІЖНАРОДНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ СПОРИ : ПОНЯТТЯ,  КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ

146

 

37. Перепелиця Олександр Валентинович

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ТЕХНІЧНИХ КОНОПЕЛЬ (МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА НАЦІОНАЛЬНА ПРАКТИКА)

150

 

38. Хатнюк Наталія Сергіївни, Пентіло Дар’я Валеріївна

ПРИВАТНА ПСИХІАТРІЯ І НАРКОЛОГІЯ ЯК ВИД ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

153

 

39. Хатнюк Наталія Сергіївна, Тимошевська Карина Юріївна

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОГОВОРІВ ПРО НАДАННЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИХ ТА ПСИХІАТРИЧНИХ ПОСЛУГ

158

 

40. Ярошенко Таїсія Сергіївна

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ КАНДИДАТІВ В УСИНОВЛЮВАЧІ

163

 

MANAGEMENT, MARKETING
41. Klymchuk Maryna, Illina Tatyana, Klymchuk Sergii

FORMATION OF RISK MANAGEMENT STRATEGY AT THE ENTERPRISE

167

 

42. Боднар Оксана Степанівна, Гусак Світлана Володимирівна

ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЕКТУВАННЯ ПРИВАТНОГО МИСТЕЦЬКОГО ЗАКЛАДУ

173

 

43. Залуцька Христина Ярославівна

УПРАВЛІНСЬКІ ІННОВАЦІЇ: НЕОБХІДНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УМОВАХ НЕОТЕХНОЛОГІЧНОГО ВІДТВОРЕННЯ

178

 

44. Іванечко Неля Ростиславівна, Поліщук Дмитро Олександрович

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ

180

 

45. Кавин Святослав Ярославович, Кавин Ольга Миколаївна, Кавин Ярослав Михайлович

ЕЛЕМЕНТИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК СКЛАДОВІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

182

 

46. Черепій Андрій

НЕЕКОНОМІЧНА МОТИВАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

184

 

MEDICAL SCIENCES
47. Beniuk Vasyl, Lastovetskaya Lilia, Drupp Yurii

CORRECTION OF IMMUNE STATUS IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE WITH PRECANCEROUS DISEASES OF THE CERVIX AGAINST THE BACKGROUND OF MIXED INFECTION

189

 

48. Kononenko Irina, Zhukova Natalia, Hotetovskaya Zhanna

ROLE OF GENETIC POLYMORPHISM IN THE MATRIX METALLOPROTEINASE 9 GENE IN PATHOGENESIS OF CERVICAL INSUFFICIENCY

192

 

49. Kononova Oksana

TREATMENT OF PATIENTS WITH EXARCEBATED GENERALIZED PERIODONTITIS AND MANIFESTATIONS OF PSYCHOEMOTIONAL STRESS

195

 

50. Lastivka Іryna, Antsupova Vita, Nagornyi Oleksandr

CLINICAL CASE OF CRANIOFRONTONASAL DYSPLASIA

199

 

51. Paustovskyi Yurii, Zenkina Valentyna, Brukhno Roman

РОЛЬ ПОМИЛОК ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ У ФОРМУВАННІ НЕБЕЗПЕК ЛІКАРНЯНОГО СЕРЕДОВИЩА

203

 

52. Sadovskyi Serhii

MEDICAL SECRECY IN THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF A DENTIST

206

 

53. Tashchuk Viktor, Nesterovska Romana

STRUCTURAL AND FUNCTIONAL CHANGES IN LEUKOGRAM OFPATIENTS WITH HEART FAILURE

208

 

54. Богоявленська Валентина Федорівна, Харламова Альона Василівна

ТОКСИКОЛОГІЧНА ОЦІНКА НІТРОДАПУВ УМОВАХ ГОСТРОГО ТА ПІДГОСТРОГО ЕКСПЕРИМЕНТІВ

211

 

55. Купченко Анна Михайловна, Голубев Денис Витальевич

ПРОФИЛАКТИКА НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ШВОВ МЕЖКИШЕЧНЫХ АНАСТОМОЗОВ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПЕРИТОНИТА

214

 

56. Купченко Анна Михайловна, Литвинов Александр Сергеевич, Борсук Игорь Дмитриевич

СОЗДАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ПО МИКРОХИРУРГИИ

220

 

57. Матвійків Тарас Ігорович

МЕТОДИКА СТИМУЛЮВАННЯ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ПАЦІЄНТІВ ДО ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ В ЧАСІ ПАНДЕМІЇ З ПРИВОДУ COVID-19 З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНОГО БЮЛЕТНЯ-ОПИТУВАЛЬНИКА

225

 

58. Сидоренко Елена Викторовна, Выхристенко Людмила Ростиславна

СУБЛИНГВАЛЬНО-ПЕРОРАЛЬНЫЕ НИЗКОДОЗОВЫЕ АЛЛЕРГОВАКЦИНЫ ПРИ АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ

227

 

59. Філик Ольга Володимирівна

ПОКРОКОВА РЕСПІРАТОРНА ТЕРАПІЯ У ДІТЕЙ З ГОСТРОЮ ДИХАЛЬНОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ

229

 

60. Шипулін Вадим Петрович, Чернявський Володимир Володимирович, Мельник Наталія Григорівна

РОЛЬ ПОЛІМОРФІЗМУ PRO12ALA (RS1801282) ГЕНА PPAR-Ɣ У ХВОРИХ НА ОЖИРІННЯ ТА НАЖХП

232

 

PEDAGOGICAL SCIENCES
61. Babukh Nadiia, Beresovska N.

THE USE OF INFORMATION AND INTERNET CAPACITIES AT FOREIGN LANGUAGE CLASSES IN HIGHER MEDICAL ESTABLISHMENTS:BENEFITS AND PROSPECTS

238

 

62. Shyba Alona

THE INFLUENCE OF THE AFFECTIVE FACTORS ON THE FOREIGN LANGUAGE ACQUISITION

241

 

63. Андрух Юлія Валеріївна, Пісна Юлія Володимирівна

СИСТЕМА СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ДЛЯ ВРАЗЛИВИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

244

 

64. Бабух Надія Василівна, Березовська Ніна Орестівна

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ ЯК КОМПОНЕНТА ДІАГНОСТИКИ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТА НА ЗАНЯТТЯХ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

247

 

65. Бартєнєва І. О., Ноздрова О. П.

СИСТЕМА РОБОТИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА У ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

250

 

66. Бєліков І. О.

ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ НАЧАЛЬНИКІВ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ І СПОРТУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

254

 

67. Булгакова Олена Юріївна, Кривошеєва Олена Анатоліївна

ФОРМУВАННЯ В ДІТЕЙ ШОСТОГО РОКУ ЖИТТЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЯВИЩ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА

256

 

68. Георгіце Інна Іларіївна

ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА ТА ЗАСОБИ КОРИГУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ

260

 

69. Глумакова Оксана Ігорівна

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ ВМІННЯ АУДІЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

262

 

70. Гудим Анастасія Вадимівна, Пісна Юлія Володимирівна

ДЕСТРУКТИВНА ПОВЕДІНКА СУЧАСНИХ ПІДЛІТКІВ ЯК НАСЛІДОК ВНУТРІШНІХ КОНФЛІКТІВ

267

 

71. Джуринський Петро Борисович, Тодоров Петро Іванович, Карловець Андрій

ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ  ДО ВСТУПУ У ЗАКЛАДИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

270

 

72. Княжева Ірина Анатоліївна, Коноваленко Юлія Віталіївна

ФОРМУВАННЯ В БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ ЯК СОЦІАЛЬНА І ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

275

 

73. Красильников Арсентий Александрович

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИФРОВЫХ РЕСУРСОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

278

 

74. Крутій Катерина Леонідівна

КЛАСИФІКАЦІЯ ТИПОВИХ ТРУДНОЩІВ У НАВЧАННІ ДІТЕЙ ШЕСТИРІЧНОГО ВІКУ

284

 

75. Лоха Анатолій Анатолійович, Махмудова Дана Вікторівна

ІСТОРИЧНІ ТА ФІЛОСОФСЬКІ ПИТАННЯ ВИВЧЕННЯ СИМВОЛУ НЕСКІНЧЕННОСТІ В КУРСІ МАТЕМАТИКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

290

 

76. Окара Ольга Петрівна, Пісна Юлія Володимирівна

СІМЕЙНІ КОНФЛІКТИ: КОНСТРУКТИВНІ ТА ДЕСТРУКТИВНІ НАСЛІДКИ

295

 

77. Пісна Юлія Володимирівна

СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ ДИТЯЧИХ БУДИНКІВ ДО САМОСТІЙНОГО ЖИТТЯ

298

 

78. Степанова Наталія Михайлівна, Михлик Людмила Миколаївна

ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР

301

 

79. Сущенко Лариса Олександрівна, Семеренко Еліза Романівна, Семеренко Неля Валеріївна

ПРІОРИТЕТНІ ІДЕЇ ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

305

 

80. Хаймик Ольга Андронівна, Мисан Інна Володимирівна

«ПРОБЛЕМА ОВОЛОДІННЯ ПЕРЕКАЗОМ ДІТЬМИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ЛІНГВОДИДАКТИЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ»

309

 

81. Шапка Єлизавета Миколаївна, Пісна Юлія Володимирівна

СОЦІАЛЬНА РОБОТА З ЛЮДЬМИ ПОХИЛОГО ВІКУ,  ЩО ХВОРІЮТЬ НА ДЕМЕНЦІЮ

312

 

82. Шевчук Лариса Дмитрівна, Шевчук Борис Вікторович

ФОРМУВАННЯ ІКТ-КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЗАСОБАМИ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

315

 

83. Шинкарьова Валерія Сергіївна

ФОРМУВАННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЦІЛІСНОГО СПРИЙНЯТТЯ СВІТУ ЧЕРЕЗ ОРГАНІЗАЦІЮ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

319

 

PHARMACEUTICAL SCIENCES
84. Бушуєва Інна Володимирівна, Борисенко Наталія Миколаївна, Губенко Інна Яківна

МАРКЕТИНГ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

324

 

PHILOLOGICAL SCIENCES
85. Filat Tetiana

ОСОБЕННОСТИ НАРРТИВНОЙ СТРАТЕГИИ  РАССКАЗА ШМЕЛЁВА «КАРУСЕЛЬ»

328

 

86. Агаєва Гулалек Магтимгулиївна

СИНОНИМЫ КАК СОЗДАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ МАХТУМКУЛИ ФРАГИ И ИХ ПЕРЕВОДАХ НА РУССКИЙ И АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫКИ

334

 

87. Агаєва Огулджан Магтимгулиївна

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ МАХТУМКУЛИ ФРАГИ И ПРОБЛЕМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА НА РУССКИЙ И АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫКИ

340

 

88. Волощук Ірина Петрівна, Кучеренко Ольга Вікторівна

ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АНАЛІЗ МОВНИХ ЗАСОБІВ, ЩО АКТУАЛІЗУЮТЬ КОНЦЕПТ BRITAIN (НА МАТЕРІАЛІ ТРИЛОГІЇ М. ДОББСА «КАРТКОВИЙ БУДИНОК»)

346

 

89. Максименко Ольга Олександрівна

ТЕСТ «ДЕЯКІ АНГЛІЙСЬКІ СЛОВА, ЩО МОЖУТЬ ВАС СПАНТЕЛИЧИТИ»

351

 

90. Мурадханян Ірина, Чікарькова Марія

ЕВОЛЮЦІЯ АКСІОЛОГІЇ РЕНЕСАНСУ У ТВОРЧОСТІ В. ШЕКСПІРА: ВІД «ТИТАНІЗМУ» ДО «ГАМЛЕТИЗМУ»

356

 

91. Накашидзе Ірина Сергіївна

ПЕРЕКЛАД ПРОТИСТАВЛЕНЬ У КНИЗІ “ШЛЯХ” Т. БЛЕРА

358

 

92. Норченко Владислава Альбертівна

СПОСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ГРИ СЛІВ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ ІРЕНИ КАРПИ «50 ХВИЛИН ТРАВИ»)

361

 

93. Телегоненко Христина Ігорівна

СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ МАНІПУЛЯТИВНОГО ВПЛИВУ В КОМЕРЦІЙНІЙ РЕКЛАМІ

365

 

94. Тесленко Валерія Володимирівна

ВИКОРИСТАННЯ ПРИЙОМІВ НЕЙРОЛІНГВІСТИЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ В МЕДІЙНИХ ТЕКСТАХ

369

 

95. Харченко Ірина Анатоліївна

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНИХ АЛЮЗІЙ

374

 

96. Цвіркун Тетяна Віталіївна

ЛЕКСИКА ТА ПРЕЦЕДЕНТНІСТЬ ЯК ВИРАЗНИКИ ІДІОСТИЛЮ ЮЛІЇ ТИМОШЕНКО

378

 

PHILOSOPHICAL SCIENCES
97. Кузьмічова Марія Володимирівна

КАТЕГОРІЯ БРЕХНІ У ФІЛОСОФСЬКОМУ ВИМІРІ(У ВИМІРІ ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ)

385

 

98. Пісна Юлія Володимирівна

ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНОГО КОНФЛІКТУ У ПРАЦЯХ К. ХОРНІ ТА Е. ФРОММА : КОМПАРАТИНИЙ АНАЛІЗ

388

 

99. Слобоженко Іветта Русланівна

ФЕНОМЕН ТІЛЕСНОСТІ ТА ЙОГО АКТУАЛЬНІСТЬ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА

392

 

POLITICAL SCIENCE
100. Мельник Юлія Павлівна

ПОЛІТИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯВ УКРАЇНІ

396

 

101. Мельничук Любов

КУЛЬТУРНА ДИПЛОМАТІЯ УКРАЇНИ В РУМУНІЇ

402

 

PSYCHOLOGICAL SCIENCES
102. Yanysheva V.

THE AUTO-ORDER METHOD OF PSYCHOTHERAPY: THE CLIENT’S WELL-BEING

405

 

103. Андрійчук Іванна Петрівна, Бойко Наталія Михайлівна

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ФАХІВЦІВ ВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ

408

 

104. Пихтіна Ганна Григорівна, Шатна Катерина Миколаївна, Святолуцький Дмитро Анатолійович

ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНІСТЬ У УЧАСНИКІВ КОМП’ЮТЕРНИХ ІГР

414

 

105. Челомбитько Світлана Василівна, Долга Катерина Володимирівна

ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЕМОЦІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ТХЕКВОНДО

419

 

TECHNICAL SCIENCES
106. Hrytsanchuk Andrii, Tkachuk Oleg

ANALYSIS OF HYDRATE NUCLEATION CONCEPTUAL PICTURE AT THE MOLECULAR LEVEL

422

 

107. Kozulia Tatiana, Kozulia Maria, Sviridova Alona

ENTROPIC APPROACH IN SYSTEM RESEARCH OF DIFFERENT COMPLEXITY OBJECTS TO ASSESS THEIR CONDITION AND FUNCTIONALITY

425

 

108. Крайнюк Олена Володимирівна, Буц Юрій Васильович, Богатов Олег Ігорович

ЦИФРОВІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

430

 

109. Мулеса Оксана Юріївна, Мельник Олена Олексіївна, Петюшка Володимир Романович

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОГНОЗУВАННЯ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ РИНКУ ПРАЦІ НА ОСНОВІ РЕТРОСПЕКТИВНИХ ДАНИХ

434

 

110. Нестеренко Олександр, Артеменко Дмитро

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ПНЕВМОСЕПАРАТОРА З ГРАВІТАЦІЙНИМ ЖИВИЛЬНИМ ПРИСТРОЄМ

437

 

111. Рамш Василь Юрійович, Потапенко Микола Валентинович

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ ЕЛЕКТРОТЕРМІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ БІОГАЗОВИХ УСТАНОВОК

441

 

112. Стецюк В. І., Бродюк М. С.

АЛГОРИТМ ІДЕНТИФІКАЦІЇ НОМЕРНИХ ЗНАКІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

444

 

TOURISM
113. Крапівіна Галина Олексіївна, Жидова Анастасія Вікторівна, Мазур Валерія Максимівна

АНАЛІЗ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ В ТУРИЗМІ(НА ПРИКЛАДІ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ГОТЕЛЯМИ «LODGING TOUCH LIBICA» ТА «MICROS-FIDELIO»)

450

 

Кстати перечень научных направлений, которым доступно участие в междисциплинарной научной конференции, очень широк, это:

  • Философия;
  • Химия;
  • Туризм;
  • Архитектура;
  • Реклама;
  • Художественные исследования.

Работы сгруппированы в соответствии с научной отраслью и так как сборник находится в открытом доступе, то каждый желающий может ознакомиться с содержанием и оценить работы коллег. Научные конференции от International Science Group проводятся регулярно и требования к авторам не меняются уже много лет. При условии правильного оформления тезисов и соблюдении этики публикаций, подать свои тезисы может как студент, так и профессор.

Не останавливайтесь на достигнутом – публикуйте свои наработки и наслаждайтесь результатом!