II Международная научно-практическая конференция “Development of scientific and practical approaches in the era of globalization”, 28-30 сентября 2020 р., Бостон, США

II международная научно-практическая конференция была посвящена «Development of scientific and practical approaches in the era of globalization” и собрала достаточное количество качественных работ в сфере экономики, медицины, педагогики, филологии и других направлениях. Научная конференция проводилась удаленно в Бостоне, США, что подтверждено уникальным индивидуальным номером книги ISBN.

Рекомендуемая цитата для этой публикации:

Vozniuk L., Surmai M. Stress-deformed effective floor slabs with a light middle layer // Development of scientific and practical approaches in the era of globalization.  Abstracts of II International Scientific and Practical Conference. Boston, USA 2020. pp. 10-13 рр. Available at : DOI: 10.46299/ISG.2020.II.II
URL: https://isg-konf.com.

Скачать сборник конференции

Спасибо за участие в конференции

TABLE OF CONTENTS

Architecture, Construction
1. Vozniuk Leonid, Surmai Mykhailo

STRESS-DEFORMED EFFECTIVE FLOOR SLABS WITH A LIGHT MIDDLE LAYER

10
2. Чепелевський Юрій Леонідович

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПОБУДОВИ НОВІТНЬОЇ ПЛАТФОРМИ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

14
Biological sciences
3. Kutsiuk Taisiia

AESTHETIC CORRECTION OF THE LOWER THIRD OF THE FACE IN PATIENTS WITH SAGITTAL OCCLUSION ANOMALIES

17
4. Куцюк Анатолій

ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ДЕФЕКТАХ ТВЕРДИХ ТКАНИН ЗУБІВ

19
5. Чжан Цянь

ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ПАЦІЄНТІВ З ПОРУШЕННЯМ ПОЗИЦІОНУВАННЯ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ ПРИ ДЕФЕКТАХ I КЛАСУ ЗУБНИХ РЯДІВ ЗА КЕНЕДІ

22
Economic Sciences
6. Fedorova Natalia

«ІНФОРМАЦІЙНИЙ ШУМ» ТА ШЛЯХИ ЙОГО МІНІМІЗАЦІЇ

26
7. Hyk Vasyl

FEATURES OF FORMATION OF INTEGRATED REPORTING IN THE CLUSTER

30
8. Koval Ivan

ON THE NEED FOR FORMATION OF A NEW REGULATORY LEGAL FRAMEWORK ON FINANCIAL INSTRUMENTS OF THE SECURITIES MARKET IN UKRAINE

34
9. Nagornyi Yeugene

METHODICAL APPROACH TO MARKETING TESTING AND EVALUATION OF MARKET PROSPECTS OF PRODUCT INNOVATIONS

38
10. Коркуна Іван Іванович, Графська Орислава Іванінва, Бордун Олеся Володимирівна

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

41
11. Панасенко Олексій Олексійович, Хайло Тетяна Олегівна

ПРОЦЕСНЕ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВОДОПОСТАЧАННЯ І ВОДОВІДВЕДЕННЯ

45
12. Хайло Яна Миколаївна, Хайло Тетяна Олегівна

ІНТЕГРОВАНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ МІСТА

51
Physical and mathematical sciences
13. Кондратенко П.О.

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ВЗАЄМОДІЇ В МОДЕЛІ ВСЕСВІТУ З МІНІМАЛЬНОЮ ПОЧАТКОВОЮ ЕНТРОПІЄЮ

57
Legal sciences
14. Markova O. O.

OVERVIEW OF TYPES OF ADMINISTRATIVE PROCEDURE: COMPARATIVE LEGAL ASPECT

64
15. Волощук Оксана Троянівна

«ГІБРИДНА АГРЕСІЯ» НА СХОДI УКPАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

67
16. Горецька Христина Володимирівна

СУЧАСНИЙ СТАН ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

73
17. Кулик Марина Йосипівна, Сухомлин Юлія Володимирівна, Симчук Анатолій Степанович

ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ МАЙНА ВИЛУЧЕНОГО ПІД ЧАС ОБШУКУ ТА ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ ПРО ЙОГО АРЕШТ

77
18. Лавренюк Юрій Федорович

ДО ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ

84
19. Лазебний Анатолій Миколайович, Дяконенко Владислава Іванівна

ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ

88
20. Новікова Євгенія Олександрівна

ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАХИСНИКА В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

91
21. Новосад Роман Віталійович

ПРОБЛЕМИ Й ПЕРСПЕКТИВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

95
22. Полякова Юлія Володимирівна, Олашин Марина Миколаївна

ВСЕСВІТНЯ ОРГАНІЗАЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ФУНКЦІЇ

99
Medical Sciences
23. Barannik Sergii, Panikova Tatiana, Chevtzov Vadim

ANDROLOGISCHE PROBLEME DER CHIRURGISCHEN BEHANDLUNG VON MENSCHLICHEN HERNIATIONEN BEI MÄNNERN

103
24. Barannik Кostantin, Barannik Andrii

DER EINFLUSS DER STRUKTUR UND DER CHEMISCHEN VERBINDUNG DIE KORALLESTEINE DER NIEREN AUF IHRE ERGEBNISSE LITHOLYSE UND LITHOTRIPSIE

110
25. Bukina Iuliia

DETERMINATION OF MICROBIOM IN THE CONTENT THE GUT IN RATS

115
26. Kulishov Sergii

GRAPHIC MODELING OF SINUS NODE DYSFUNCTION syndrome treatment

118
27. Lastivka Іryna, Antsupova Vita, Panova Tatyana

PATHOGENETIC AND CLINICAL ASPECTS OF LEJEUNE SYNDROME

124
28. Lykhota Kostiantyn, Ardykutse Vasylyna

MYOGYMNASTICS AND BREATHING EXERCISES ARE THE KEY TO A STABLE OUTCOME OF ORTHODONTIC TREATMENT

127
29. Malashenko Nataliia

A NEW LOOK AT RETENTED AND IMPACTED TEETH

130
30. Mogilevskyy S., Serdiuk A.

MARKERS OF APOPTOSIS IN INTRAOCULAR FLUID IN PATIENTS WITH PRIMARY OPEN-ANGLE GLAUCOMA

133
31. Mykhailovska Larysa

THE ROLE OF VARIOUS ETIOLOGICAL FACTORS IN THE FORMATION OF DISTAL OCCLUSION

135
32. Рзаєва А., Ахмаіді М., Демочко Г.

ПРАВОВІ АСПЕКТИ СУРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА У СВІТІ

138
Pedagogical Sciences
33. Arystova Lyudmila

ВПРОВАДЖЕННЯ КРЕАТО (АРТ) ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ТА МИСТЕЦТВА

140
34. Chen Pen

POSSIBILITIES TO INCREASE THE OBJECTIVITY STUDENT᾿s EVALUATION IN THE PROCESS OF PHYSICAL EDUCATION

146
35. Zamsha Anna

FUNDAMENTAL ISSUE OF DEAF AND HARD-OF-HEARING EDUCATION

150
36. Аврамчук Олена Євгеніївна

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗИКА» У ВИЩОМУ ВІЙСЬКОВОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

154
37. Бойчук Юрій Дмитрович, Казачінер Олена Семенівна

ВИКОРИСТАННЯ ІКТ-РЕСУРСІВ ПІД ЧАС НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ ЗІ СТУДЕНТАМИ ІЗ ДИСЦИПЛІНИ «ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ»

159
38. Княжева Ірина Анатоліївна, Андрусенко Світлана Миколаївна

ВЗАЄМОДІЯ ЗДО І СІМ’Ї У РОЗВИТКУ САМОСТІЙНОСТІ ДІТЕЙ ШОСТОГО РОКУ ЖИТТЯ

164
39. Романенко Людмила Віталіївна, Сіменик Євгеній Станіславович

ЗАСТОСУВАННЯ СЕРВІСУ MICROSOFT TEAMS ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

168
40. Ситнік Тетяна Іванівна, Чубенко Валентина Анатоліївна

ОСОБИСТІСТЬ СТУДЕНТА ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ

172
Philological sciences
41. Koval Olha-Iryna

THE HISTORY OF ENGLISH TERM SLANG

178
42. Борбенчук Ірина Миколаївна, Реміш Ірина Ігорівна

ТРАДИЦІЇ АНГЛІЙСЬКОГО ГУМОРУ В ХУДОЖНІХ ТВОРАХ МАЛКОЛЬМА БРЕДБЕРІ

182
43. Морозова Ірина Борисівна, Новачли Софія Миколаївна

ВІДКРИТИЙ ФІНАЛ ЯК ОСОБЛИВИЙ ТИП ІМПЛІКАЦІЇ У ХУДОЖНЬОМУ ТВОРІ

185
44. Плотнікова Наталя Володимирівна

ІСТОРИКО-ЕТИМОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ КОНЦЕПТУ РІЗДВО ХРИСТОВЕ

189
Psychological sciences
45. Михальчишин Галина Євгенівна

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КОНФОРМНОЇ ПОВЕДІНКИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ ВИНАГОРОДИ

195
46. Пономарьова Валентина Леонідівна, Іваненко Олена

ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ КАЗОК ДОШКІЛЬНИКАМИ

199
47. Пономарьова Валентина Леонідівна, Захарченко Вікторія В’ячеславівна

ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА ПСИХІКУ ЛЮДИНИ

203
Tourism
48. Грабар Марина Василівна, Юхимець Михайло Миколайович

ВПЛИВ IНФОРМАЦIЙНИХ ТЕХНОЛОГIЙ НА РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗI В УКРАЇНI

207
Transport
49. Shevchenko Anna, Matviienko Oleksandr, Shevchenko Oleksandr

FACTORS OF TRAIN SPEED LIMITATION

210
50. Коновал Катерина Василівна, Кунда Неоніла Тарасівна

УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ РИЗИКАМИ В ЛАНЦЮГАХ ПОСТАВОК

215
Technical sciences
51. Yevsieiev Vladyslav, Bronnikov Artem

ANALYSIS OF THE CYBER-PHYSICAL PRODUCTION SYSTEMS IMPLEMENTATION IMPACT TO ACHIEVE THE GOALS OF LEAN PRODUCTION

221
52. Zhebka Viktoriia, Grynkevych Ganna, Vasylenko Volodymyr

ENSURING THE INVARIANCE OF THE OPTIMIZED COORDINATES WITH RESPECT TO CERTAIN CONTROL ACTIONS

227
53. Войтенко Инга Владимировна

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОДПОРНЫХ СТЕН С ГРУНТОВОЙ СРЕДОЙ

231
54. Корчак Микола Миколайович

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ДИСКОВОГО РОБОЧОГО ОРГАНУ ДЛЯ РОЗРІЗАННЯ СТЕБЛОВИХ ЗАЛИШКІВ КУКУРУДЗИ

234
Veterinary sciences
55. Pohribnyi Denys, Gryshchenko Viktoria, Garkusha Stanislav

AMINO ACID COMPOSITION OF BLOOD PLASMA OF NEWBORN CALVES WITH EXPERIMENTAL ACIDOSIS

239

 

На сайте International Science Group можно ознакомиться со всеми участниками, скачать сборник и сертификаты, при желании заказать для себя печатный вариант издания. Индексация в Google Scholar и Crossref позволит работам получить широкое распространение и быть процитированными. Теперь для участия в международных научных конференциях не нужно много времени – весь процесс занимает не больше недели от момента принятия материалов до их публикации.

Каждый, кто стал участником II международной научно-практической конференции, уже получил свой сертификат. В данный момент к научным сотрудникам выдвигается много требований, касаемо количества их наработок, в том числе тезисов. International Science Group искренне благодарит всех за участие в научной конференции и приглашает к дальнейшему сотрудничеству.