XXV Международная научно-практическая конференция «Implementation of modern science and practice», 11-14 мая 2021, Варна, Болгария


Рекомендуемая цитата для этой публикации:

Kornuta V. Building methods of reducing the ecological impact0053 of the urban environment // Implementation of modern science and practice. Abstracts of XXV International Scientific and Practical Conference. Varna, Bulgaria. 2021. Pp. 36-39.

URL: https://isg-konf.com.
Available at : DOI: 10.46299/ISG.2021.I.XXV

Скачать сборник конференции

 

TABLE OF CONTENTS

AGRICULTURAL SCIENCES
1. Глебова Юлия Анатольевна, Марценюк Вадим Петрович

ВЫЛОВ ГИДРОБИОНТОВ  В УКРАИНЕ

21

 

2. Мельничук Андрій Олексійович, Приймачук Тетяна Юріївна, Савчук Ольга Іванівна, Кочик Галина Миколаївна, Кучер Галина Андріївна

НАУКОВІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ КОРОТКОРОТАЦІЙНИХ СІВОЗМІН НА ОСУШУВАНИХ ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТИХ ГРУНТАХ

23

 

3. Топольний Федір Пилипович, Трикіна Наталія Миколаївна

ВПЛИВ УМОВ НА ПРОЦЕС ОПІДЗОЛЕННЯ ҐРУНТІВ

32

 

ARCHITECTURE, CONSTRUCTION
4. Kornuta Volodymyr

BUILDING METHODS OF REDUCING THE ECOLOGICAL IMPACT0053 OF THE URBAN ENVIRONMENT

36

 

5. Вишневський Д.С.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМИ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ

39

 

6. Дроботій Христина-Світлана, Петровська Юліана

ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗОНУВАННЯ ТА ДИЗАЙНІ ІНТЕР’ЄРІВ КОВОРКІНГУ

42

 

7. Козіонова Тетяна, Петровська Юліана

ДИЗАЙН ІНТЕР’ЄРІВ КЛУБНИХ ПРИМІЩЕНЬ ЛІТЕРАТУРНОГО СПРЯМУВАННЯ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД

46

 

8. Марко Наталія, Петровська Юліана

СТИЛЬ ФУНКЦІОНАЛІЗМ В ДИЗАЙНІ ІНТЕР’ЄРІВ ФОТОШКОЛИ

52

 

9. Мусянович Анна, Петровська Юліана

ОСОБЛИВОСТІ ДИЗАЙНУ ІНТЕР’ЄРІВ БАЛЕТНИХ СТУДІЙ

56

 

ART HISTORY
10. Сепп Майа Яаковна

АЛМАТИНСКАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ

61

 

BIOLOGICAL SCIENCES
11. Латіна Ганна Олександрівна, Лебединець Наталія Іванівна, Савченко Ірина Віталіївна

МОНІТОРИНГ СТАНУ ЗДОРОВ’Я УЧНІВ ШКОЛИ-ОСЕРЕДКУ СПРИЯННЯ ЗДОРОВ’Ю

66

 

12. Шерстюк Марина Юріївна, Таран Максим Володимирович

МОДЕЛЮВАННЯ ФІТОКОМПОЗИЦІЙ З ПОСУХОСТІЙКИХ ВИДІВ РОСЛИН

70

 

CULTUROLOGY
13. Балабушка Вікторія Анатоліївна

ЛІТОПИСНЕ ПЛЕМ’Я СІВЕРЯНИ В ІСТОРІЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

77

 

ECONOMIC SCIENCES
14. Dubiei Yuliia

SCIENTIFIC AND TECHNICAL FACTORS OF INTEGRATION PROCESSES IN UKRAINE

81

 

15. Kunafina Gulzhan

ECONOMIC DIAGNOSTICS OF THE ACTIVITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

84

 

16. Petryshchenko Nataliia, Serohina Nataliia, Kambur Olga

IMPACT OF GREEN TECHNOLOGIES ON THE ECONOMY OF UKRAINE

87

 

17. Serikbayeva Uljan

ӨҢІРЛІК БӨЛІНІСТЕГІ ШАҒЫН БИЗНЕС:ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫНДАҒЫ АХУАЛ

89

 

18. Smoliarchuk Myroslava

АСПЕКТИ ПАСПОРТИЗАЦІЇ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ В УМОВАХ ПРОВЕДЕННЯ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

97

 

19. Turgambayeva Anelya Muratovna, Anar Kayratovna Ospanova

HOW TO SAVE THE RESTAURANT BUSINESS IN AN ERA OF PANDEMIC

100

 

20. Yavorska Valentyna, Hrabina Sophia

THE DERIVATIVES MARKET ROLE AND DEVELOPMENT IN UKRAINE

103

 

21. Атаманчук З.А., Горкун К.В.

ТУРИСТИЧНА ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

105

 

22. Бейсенбаева Ажар Какимовна, Умырзакова Жадыра

ҰЙЫМ ҚЫЗМЕТІНДЕ ШЫҒЫНДАРДЫ ТАЛДАУДЫҢ МАҢЫЗЫ

108

 

23. Блохін Павло Васильович

ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПОЛІТИКИ РЕІНТЕГРАЦІЇ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

113

 

24. Богданюк Олена Володимирівна, Черняк Сергій Віталійович

ОРГАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

116

 

25. Вінниченко Олена Вікторівна

ОЦІНКА КРЕДИТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ НА РИНКУ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ

120

 

26. Залознова Юлія Станіславівна, Ляшенко Вячеслав Іванович, Трушкіна Наталія Валеріївна

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАУКОВО-ОСВІТНЬОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ТА БОЛГАРІЇ

122

 

27. Коваленко Вікторія Володимирівна, Поя Ігор Юрійович

ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

127

 

28. Кузьменко Олександра Костянтинівна, Тимошенко Оксана Валеріївна

СИНЕРГЕТИЧНИЙ ЕФЕКТ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

132

 

29. Макаренко Олена Іванівна, Лось Ольга Вікторівна

ПРОГНОЗУВАННЯ ЦІН НА РИНКУ НЕРУХОМОСТІ

136

 

30. Онофрійчук Олег Петрович, Близнюк Сергій Віталійович, Жабчик Аліна Олександрівна, Адамська Діана Олегівна, Дідук Іванна Ростиславівна

ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ

139

 

31. Сакун Аліна, Шахова Ганна

БУХГАЛТЕРСЬКА ІНФОРМАЦІЇ ЯК ДЖЕРЕЛО АНАЛІЗУ ДЕБІТОРСЬКОЇ І КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

142

 

32. Федотова О.В., Комліченко О.О.

ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

145

 

GEOGRAPHICAL SCIENCE
33. Ковальчук Аліна Михайлівна

СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

149

 

34. Сафян Олег Семенович, Васалатій Надія Василівна, Калініченко Григорій Євгенович

УХИЛЕННЯ ВІД ТРОПІЧНИХ ЦИКЛОНІВ

154

 

HISTORICAL SCIENCES
35. Лук'янчук Наталія Миколаївна

СУТЬ ТА АКТУАЛЬНІСТЬ ІДЕЇ ВІЧНОГО МИРУ КАНТА

159

 

36. Мігальчан Ірина Олександрівна

ДЕРЖАВОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ЧЕТВЕРТОГО СКЛИКАННЯ ЯК ЕТАП СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ (2002–2006 РР.)

162

 

37. Чернуха Олександр Васильович, Гаспарян Гаяне Оганесівна

100-ТІ РОКІВ ВІД ПОЧАТКУ МАСОВОГУ ШТУЧНОГО ГОЛОДУ 1921-1923 В УКРАЇНІ

167

 

JOURNALISM
38. Савчук Руслана Любомирівна

РОЗМОВНА ЛЕКСИКА В СУЧАСНОМУ МЕДІАТЕКСТІ: ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ

170

 

LEGAL SCIENCES
39. Guyvan Petrо

PECULIARITIES OF ACQUISITION OF PROPERTY RIGHTS AT THE MOMENT OF RECEIPT OF THE ITEM FROM AN AUTHORIZED ALIEN

173

 

40. Бикова Тетяна Олександрівна

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

180

 

41. Борисова Юлія Валеріївна

ПРАВА ЛЮДИНИ

182

 

42. Гришко Вікторія Іванівна, Бобешко Максим Олександрович

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ЮРИСТІВ

185

 

43. Калиева Гульмира Садуакасовна, Ищанова Гульнара Тулемисовна, Абдуллина Лейла Марсовна

ОСОБЕННОСТИ ИСКОВОГО ПРОИЗВОДСТВА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ

188

 

44. Корнєєв Юрій, Катерина Трембус

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ  УКРАЇНІ

192

 

45. Корнєєв Юрій, Левіцька Наталія

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

196

 

46. Приймак Вадим

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАСОБІВ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

200

 

47. Скляр Наталія Вадимівна

НАДАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАВНИЧОЇ ДОПОМОГИ

202

 

48. Субіна Тетяна Володимирівна, Кобзар Владислав Анатолійович

ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

207

 

MANAGEMENT, MARKETING
49. Волківська Алла Миколаївна, Борис Василь Миколайович

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ПОЛІТИКОЮ

211

 

50. Кучмєєв Олександр Олександрович

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ КОНЦЕПЦІЙ КОМПЛЕКСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

217

 

MEDICAL SCIENCES
51. Garas M., Salatskyi V., Talashchuk I., Tkachuk Y.

A CASE OF COVID-19 AT A CHILD WITH PRIMARY IMMUNODEFICIENCY

220

 

52. Garas M., Melnychuk A., Rusnak O.

BASIC TREATMENT OF ASTHMA PHENOTYPES IN CHILDREN WITH EARLY AND LATE ONSET ASTHMA

222

 

53. Horbatiuk I., Aleksandroi N., Varkhomii P.

DIAGNOSTIC VALUE OF CLINICAL SCALES IN VERIFICATION OF ACUTE NON-STREPTOCOCCAL TONSYLOPHARYNGITIS IN CHILDREN

224

 

54. Horbatiuk I., Hutsuliak V., Zelinska K.

DIAGNOSTIC SIGNIFICANCE OF INDIVIDUAL LABORATORY INDICATORS FOR DETECTION OF ACUTE NON-STREPTOCOCCAL TONSYLOPHARYNGITIS IN CHILDREN

226

 

55. Hrizhymalska Kateryna, Aliyeva Gulnara, Garazade Ayten, Hrizhymalska Oleksandra

PLACE OF APPLICATION OF CUSTOMIZED LENSES IN THE TREATMENT OF PROGRESSIVE HIGH MYOPIA

228

 

56. Hrizhymalska Kateryna, Klosi Jonida, Hrizhymalska Oleksandra

THE BENEFITS OF DAILY ACTIVITY IN PATIENTS WITH PATHOLOGY OF THE ORGAN OF VISION

230

 

57. Ivanova L., Kotorynska O., Krasnova T.

PECULIARITIES OF THE CLINICAL COURSE OF BRONCHIAL ASTHMA IN SCHOOLCHILDREN WITH OVERWEIGHT

232

 

58. Ivanova L., Likar A., Marfiuk Z.

INDICATIONS OF BRONCHIAL ASTHMA CONTROL IN OVERWEIGHT SCHOOLCHILDREN

234

 

59. Marynchyna Iryna, Serhii Iryna, Mudryk Vitaliya

PECULIARITIES OF THE COURSE AND TREATMENT OF GINGIVITIS IN THE PREGNANT WOMEN

236

 

60. Merchuk Anna, Shkirpan Olha, Yurko Nadiya, Kuzmenko Olha

THE GENERAL ASPECTS OF COVID REHABILITATION

238

 

61. Shcherba Olena, Lastovetskaya Lilia, Budko Albina

EXPERIENCE IN THE USE OF PROBIOTICS FOR THE PREVENTION OF VAGINAL DYSBIOSIS IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE

243

 

62. Slonetskyi B., Kotsiubenko V., Yaroshuk D., Verbytskyi I.

FEATURES OF STRUCTURAL-CONTAMINATION PROCESSES IN EXTENDED INDICATIONS FOR URGENT HERNIOPLASTY

246

 

63. Андрєєв Володимир Анатолійович

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СФЕРИ УТИЛІЗАЦІЇ МЕДИЧНИХ ВІДХОДІВ В УКРАЇНІ

249

 

64. Зарипов Нурали Абдуракибович

ДИАГНОСТИКА КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА (БП) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОЦЕНОЧНОГО ТЕСТА «ТЕСТ НАЗЫВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ВОЗРАСТАЮЩЕЙ СЛОЖНОСТИ (GNT/CANTAB)»

257

 

65. Калиниченко Ірина Олександрівна, Оберлянд Анастасія Костянтинівна

МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО НАВЧАННЯ У ШКОЛІ

264

 

66. Кузьмина Александра Владимировна, Тюпа Владимир Влодимирович, Бочаров Вячеслав Михайлович

ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ - ОСНОВНОЕ ЗВЕНО ПАТОГЕНЕЗА СOVID - 19

267

 

67. Куліш Тетяна Сергіївна

ОСОБЛИВОСТІ УТИЛІЗАЦІЇ КОРОНОВІРУСНИХ МЕДИЧНИХ ВІДХОДІВ

269

 

68. Лук’янець Євгенія Юріївна

УЛЬТРАЗВУКОВА ДЕНСИТОМЕТРІЯ У ПРАКТИЦІ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ

273

 

69. Марараш Галина Григорівна

РОЛЬ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ В МОДИФІКАЦІЇ ФАКТОРІВ РИЗИКУ У ХВОРИХ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ

278

 

70. Проценко Володимир Вікторович, Солоніцин Євген Олексійович, Біштаві Обада, Бур’янов Олександр Анатолієвич, Коноваленко Володимир Федорович

ЕНДОПРОТЕЗУВАННЯ ПРИ ЗЛОЯКІСНИХ ПУХЛИНАХ КІСТОК НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ

281

 

71. Скрипник Надія Василівна, Рибчак Лілія Володимирівна, Чернявська Ірина Василівна, Гудз Ірина Володимирівна

РОЛЬ ПОРУШЕНЬ ОБМІНУ СЕЛЕНУ В РОЗВИТКУ ЗАХВОРЮВАНЬ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ У ЖИТЕЛІВ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

284

 

72. Стахова Аліна Петрівна, Кондратюк Віталій Євгенович

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИХ ПОРУШЕНЬ У ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ ТА РЕЗИСТЕНТНУ АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ

287

 

73. Тюпа Владимир Влодимирович, Бочаров Вячеслав Михайлович, Кузьмина Александра Владимировна

РОЛЬ ОКСИДА АЗОТА И АКТИВНЫХ ФОРМ КИСЛОРОДА В ПАТОГЕНЕЗЕ COVID - 19

289

 

74. Чабан Татьяна Владимировна, Бочаров Вячеслав Михайлович, Тюпа Владимир Влодимирович, Кузьмина Александра Владимировна

КЛИНИКО – МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ У БОЛЬНЫХ COVID – 19

292

 

PEDAGOGICAL SCIENCES
75. Akmaral Zhakhan, Atabayeva Farida

METHOD OF APPLICATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN ENGLISH LESSONS IN THE CONTEXT OF  UPDATED EDUCATIONAL CONTENT

295

 

76. Aksulu Akisheva, Atabayeva Farida

FORMATION OF LISTENING SKILLS IN DISTANCE LEARNING THROUGH VIDEO LESSONS

300

 

77. Azat Aray, Atabayeva Farida

FEATURES OF PHRASAL VERBS IN TEACHING ENGLISH

303

 

78. Azhar Makazhan, Atabayeva Farida

NEW TECHNOLOGIES IN LEARNING FOREIGN LANGUAGE VOCABULARY

306

 

79. Blakytna Maryna

ІНКЛЮЗІЯ  НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

311

 

80. Gulnur Duyssenova, Atabayeva Farida

REVIEW OF INNOVATIVE METHODS OF TRAINING

314

 

81. Meruert Zhailaubayeva, Atabayeva Farida

EFFECTIVE METHODS OF DEVELOPING STUDENTS' PROFESSIONAL COMPETENCIES

319

 

82. Zhussupova Almagul

CURATORIAL ACTIVITIES IN UNIVERSITIES OF KAZAKHSTAN WITH A NON-PEDAGOGICAL PROFILE

323

 

83. Аюпова Гулбаршын Турагуловна, Болсынбекова Гульнара Абылхаковна

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА

327

 

84. Богатирьова Галина Андріївна, Труфкін Анатолій Дем’янович

ПРОЄКТНА ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ГОСТИННОСТІ

330

 

85. Білик Любов Володимирівна

ФОРМУВАННЯ  МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ МЕДИЧНОЇ  ПІДГОТОВКИ

333

 

86. Ворона Лариса

ГУРТОК ЯК ОСНОВНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПОЗАШКІЛЛІ

336

 

87. Гончарук Віталій Володимирович, Гончарук Валентина Анатоліївна, Макаревич Ілона Миколаївна, Гончарук Наталія Віталіївна, Поліщук Вікторія Вікторівна,

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

339

 

88. Гордієнко Олександр Іванович, Мовчан Володимир Петрович, Юрченко Ігор Валерійович

ОРГАНІЗАЦІЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ В ПОЗАКЛАСНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

344

 

89. Дубовенко Зоя Олексіівна, Лехніцька Світлана Іванівна

ІНДИВІДУАЛЬНА ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ СТУДЕНТІВ ІНОЗЕМЦІВ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

350

 

90. Жаманкулова А.Ж., Ергешова Б., Смагулова А.

КІРІКТІРІЛГЕН ТАПСЫРМАЛАР БЕРУ АРҚЫЛЫ АҚПАРАТТЫ СЫНИ ТАЛДАУ ҚАБІЛЕТТЕРІН ДАМЫТУ

353

 

91. Клевака Леся Петрівна, Гришко Ольга Іванівна

ЛІСОВИЙ ДИТЯЧИЙ САД ЯК ІНТЕГРАЦІЯ ДОШКІЛЬНИКА З ПРИРОДОЮ

358

 

92. Ковальчук Марина Анатольевна, Лубышев Евгений Александрович

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОК НА ЗАНЯТИЯХ ДИВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТЬЮ СПЕЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

363

 

93. Короткова Юлія Михайлівна

НАВЧАННЯ ОСНОВАМ НАУКОВОГО СТИЛЮ МОВЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ»

369

 

94. Костенко Лариса Давидівна

ВИМОГИ ДО ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ У 1991–2014 РР.

372

 

95. Ляшенко Лариса Миколаївна, Соловей Ніна Василівна

ПРО ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ МІЖНАРОДНИХ МОВ

375

 

96. Олексін Юрій Петрович, Кочубей Алла Володимирівна, Сокаль Валентина Анатоліївна, Шевчук Тамара Євгенівна, Якубовська Світлана Святославівна

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

382

 

97. Павел Оксана Олександрівна, Волинець Юлія Олександрівна

LEGO-КОНСТРУКТОР ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

389

 

98. Петрусенко Олександра, Боднар Іванна

РІВЕНЬ РОЗВИТКУ СИЛИ У ШКОЛЯРІВ З РОЗЛАДАМИ АУТИЧНОГО  СПЕКТРА

392

 

99. Прокоф’єва Лілія Анатоліївна, Подкідиш Віталій Олександрович

РОЗВИТОК УВАГИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

394

 

100. Сатова Акмарал Кулмагамбетова, Калиниченко Елена Дмитриевна

ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИИ

397

 

101. Степанова Наталія Михайлівна, Тіщенко Світлана Сергіївна

СПІВРОБІТНИЦТВО ДИТЯЧОГО САДКА З СІМ’ЄЮ В МОРАЛЬНОМУ ВИХОВАННІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

403

 

102. Труфкин А.Д.

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СТУДЕНТОВ В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

413

 

103. Шикітка Галина Миколаївна, Ваколя Зоряна Михайлівна

РОЛЬ ВЧИТЕЛІВ У СТВОРЕННІ ПЕРШИХ КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА ЗАКАРПАТТІ

420

 

104. Шинетова Ляззат Ермековна

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВАРИАЦИИ, АСИММЕТРИИ И ЭКСЦЕССА

424

 

PHARMACEUTICAL SCIENCES
105. Филоненко Юлія, Ірина Герасимова, Юр’єва Ганна, Ярних Тетяна

ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ КОСМЕТИЧНИХ ЕМУЛЬСІЙНИХ ЗАСОБІВ

429

 

PHILOLOGICAL SCIENCES
106. Baranov Sviatoslav

DEPICTION OF SOLIPSISM IN MAX FREI’S LITERARY UNIVERSE

433

 

107. Chorniy Vira

PROBLEM ASPECTS OF FOREIGN LANGUAGE DISTANCE TEACHING UNDER PANDEMIC RESTRICTIONS

443

 

108. Mashakova A.

KAZAKH-ROMANIAN LITERARY RELATIONS

446

 

109. Береговенко Наталія

СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ ПАРАМЕТРИЧНИХ ПРИКМЕТНИКІВ GIANT ТА ENORMOUS УКРАЇНСЬКОЮ ТА РОСІЙСЬКОЮ МОВАМИ (НА МАТЕРІАЛІ ФІЛЬМІВ КАНАЛУ BBC “THE BLUE PLANET” ТА “LIFE”)

449

 

110. Кус Наталія, Олексин Наталія Миколаївна

ФІЛОСОФСЬКІ ПОГЛЯДИ А. ДЕ СЕНТ-ЕКЗЮПЕРІ

452

 

111. Кісіль Анастасії Віталіївни, Маковецька-Гудзь Юлія Анатоліївна

НЕОЛОГІЗМИ У МОВЛЕННІ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ

455

 

112. Лощинова Інна Сергіївна

ПРЕФІКСАЛЬНИЙ СЛОВОТВІР ОКАЗІОНАЛЬНИХ ЛЕКСЕМ

457

 

113. Мирошниченко Марія Іванівна

ФОРМУВАННЯ УКРАЇНОМОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА ТЕХНІЧНОГО ЗВО

462

 

114. Рахимбаева Гаухар Кинаятовна, Куанышева Жанат Сарсенбаевна

ҚАЛИХАН АЛТЫНБАЕВ – АЙТЫСКЕР АҚЫН, ЖЫРШЫ

465

 

115. Скляр Ірина Олександрівна

«LADY CHATTERLEY'S LOVER» (1928) ТА «PORNOGRAPHY AND OBSCENITY» (1929) Д. Г. ЛОУРЕНСА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ КРИТИКИ

470

 

116. Шепель Ю. А.

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТИПЫ И РЯДЫ ЧЕРЕЗ ДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ЯЗЫКЕ

473

 

117. Штангрет Ганна Зіновіївна

ПОНЯТІЙНИЙ КОМПОНЕНТ ЯК БАЗОВИЙ ЕЛЕМЕНТ СТРУКТУРИ КОНЦЕПТУ (НА ПРИКЛАДІ КОНЦЕПТІВ MAN ТА WOMAN)

480

 

118. Шуба Юлія Володимирівна, Кабіна Юлія Геннадіївна

МОТИВ ПОШУКУ В РОМАНІ «АЛХІМІК» ПАУЛО КОЕЛЬЙО

483

 

PHILOSOPHICAL SCIENCES
119. Kvasha Kristina

RELIGIOUS EXPERIENCE AND PRACTICE IN A SOCIO-CULTURAL REALM

489

 

120. Rozbytska Galyna

MARIOLOGICAL DOGMAS IN THE MYSTICAL PHILOSOPHY ACCORDING TO BERNARD OF CLAIRVAUX

492

 

121. Семикрас Василь

ЗАРОДЖЕННЯ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИХ ІДЕЙ В АНТИЧНІЙ ГРЕЦІЇ

496

 

122. Стадник Григорий Васильевич, Радионова Людмила Алексеевна

COVID 19 КАК ТРИГЕР ЭСКАПИСТСКОЙ МОДЕЛИ ЗАГОРОДНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

499

 

PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES
123. Степахно Ірина Василівна, Дюженкова Ольга Юрьевна

МОДЕЛЮВАННЯ В ПРИКЛАДНИХ МАТЕМАТИЧНИХ  ЗАДАЧАХ ЗА ДОПОМОГОЮ БАГАТОВИМІРНОГО СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ

504

 

PSYCHOLOGICAL SCIENCES
124. Асєєва Катерина Володимирівна

ВПЛИВ ПСИХОЛОГІЧНИХ ТРАВМ ДИТИНСТВА НА ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПСИХОЗАХИСТУ ДОРОСЛИМИ ЖІНКАМИ У ПРОЦЕСІ САМОПРИЙНЯТТЯ: ЕМПІРИЧНІ АСПЕКТИ

507

 

125. Бохонкова Юлія Олександрівна, Овсянникова Юлія Валеріївна, Глазкова Юлія Олегівна

ЕМОЦІЙНЕ НЕБЛАГОПОЛУЧЧЯ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЗДОРОВ'Я ДИТИНИ

512

 

126. Бохонкова Юлія Олександрівна, Осипенко Анастасія Віталіївна

ДЕВІАНТНА ПОВЕДІНКА ПІДЛІТКІВ

516

 

127. Козира Петро Володимирович

РОБОТА ПСИХОЛОГА З УЗАЛЕЖНЕНИМИ ПІД ЧАС ЇХНЬОГО ПЕРЕБУВАННЯ У РЕАБІЛТАЦІЙНІЙ ПАЛАТІ

519

 

128. Луньов Сергій Михайлович

ОСОБЛИВОСТІ САМОСТАВЛЕННЯ ЛЮДЕЙ ДОРОСЛОГО ВІКУ З РІЗНИМИ ПОКАЗНИКАМИ СПІВЗАЛЕЖНОСТІ

522

 

129. Песцова-Світалка Оксана Станіславівна

ОСОБЛИВОСТІ ЦІННІСНОЇ СФЕРИ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ З РІЗНИМ РІВНЕМ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ

527

 

130. Рохлецова Юліанна Андріївна, Мурзіна Ельвіна Олександрівна

АНАЛІЗ РІВНІВ ТРИВОЖНОСТІ В ДІТЕЙ ІЗ ПСОРІАЗОМ

532

 

131. Стахова Ольга Олександрівна, Карнафель Дар’я Сергіївна

ПРОФЕСІЙНЕ ВИГОРАННЯ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ЯК ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА

537

 

132. Федик Оксана Василівна

ДО ПРОБЛЕМИ КІБЕРСЕКСУАЛЬНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ

540

 

133. Федоренко Раїса Петрівна, Дучимінська Тамара Іванівна, Хлівна Олександра Миколаївана

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО СІМЕЙНИХ ВЗАЄМИН У МОЛОДІ

543

 

SOCIOLOGICAL SCIENCES
134. Kulichenko Tetiana

FORMATION OF RESPONSIBLE BEHAVIOR OF ADOLESCENT MOTHERS

546

 

135. Орос Олександра Богданівна

УЧАСТЬ ПІДЛІТКІВ У СИТУАЦІЯХ НАСИЛЬСТВА ТА АГРЕСІЇ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ СOVID-19

550

 

TECHNICAL SCIENCES
136. Chuyeva Sofya, Ostapenko Olena

POSSIBLE WAYS OF PROTECTING USERS IN ONLINE WORLD WITH ARTIFICIAL INTELLIGENCE

553

 

137. Gera Oksana

REGULATORY PRINCIPLES AND TECHNOLOGICAL INNOVATIONS FOR MODERN OPERATING OF THE FARM ENTERPRISES IN UKRAINE

556

 

138. Giorgobiani Tamta, Lursmanashvili L., Kapanadze L., Natbiladze N.

IMPROVING AND HARMONIZING THE TECHNOLOGICAL PROCESS OF SEWING IN GEORGIAN GARMENT ENTERPRISES THROUGH MODERN MACHINES

559

 

139. Gulak Natalie, Elizarov Anatoly

SYSTEM OF SUPPORT OF MAKING DECISION OF THE HEAVY LOADING

564

 

140. Kuznietsova Olena

THE DEVELOPMENT OF BIOENERGY IN THE EU AND INDIRECT LAND USE CHANGE CHALLENGES

569

 

141. Mahmudova Shafagat

STUDY AND COMPARATIVE ANALYSIS OF LOG FILES

572

 

142. Matkarimov Sokhibjon Turdaliyevich, Toshboev Abdumajid Xikmat ugli, Tukhtamurodov Farrukh Berdimurodovich

METHOD OF PRODUCING FERROMANGANESE FROM HIGH-PHOSPHOROUS MANGANESE ORES OF DAUTASH DEPOSITS

579

 

143. Parashchuk Lidiya

OPTIMIZATION OF FINE-GRAINED CONCRETE COMPOSITIONS USING SHUNGITE AGGREGATE

583

 

144. Tyukin Sergey, Pasko Tatiana

SELECTION OF A METHOD FOR SEPARATING GRAPHITE LAYERS SUITABLE FOR INDUSTRIAL PRODUCTION

586

 

145. Білюк Іван Сергійович, Савченко Олег Валерійович, Фоменко Андрій Миколайович, Шарейко Дмитро Юрійович, Без’язика Анастасія Олегівна

ЛАБОРАТОРНИЙ СТЕНД ПРОГРАМУВАННЯ МІКРОКОНТРОЛЕРІВ AVR

592

 

146. Гриджук Ярослав Степанович, Джус Андрій Петрович, Юрич Андрій Романович, Буй Василь Володимирович, Юрич Лідія Романівна

ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ РУЙНУВАННЯ ГІРСЬКОЇ ПОРОДИ У ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СТУПЕНЯ ЗНОШЕННЯ ОЗБРОЄННЯ ПОРОДОРУЙНІВНОГО ІНСТРУМЕНТУ

598

 

147. Захара Ігор Ярославович

МОДУЛЬ ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ ПОВІТРЯ В ГАЛЬМІВНІЙ СИСТЕМІ АВТOБУCА ПІД ЧАC ТИПOВИХ ВИПРOБOВУВАННЬ

602

 

148. Колода Вікторія Євгенівна

ПЛАНУВАННЯ ВЕБ-ПЛАТФОРМИ ДЛЯ ДИСТАНЦЙНОГО НАВЧАННЯ

606

 

149. Тамила Кудава Важаевна, Лия Лурсманашвили Гивиевна, Лия Капанадзе Андреевна, Ниа Натбиладзе Вахтанговна

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДИ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОЖИ

608
150. Левкін Д.А., Левкін А.В.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

616

 

151. Мозглякова Валентина Григорівна

ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЇ КОРИСНОСТІ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВАРІАНТІВ ШЛЯХУ ПЕРЕСУВАННЯ ПАСАЖИРІВ У МІСТАХ

619

 

152. Ния Вахтанговна Натбиладзе, Александр Владимирович Кавелашвили, Мурман Гурамович Хачидзе

НА ГЕОМЕТРИЧКИХ ПРЕОБРАЗАВАНИЯХ КОНСТРУИРОВАННЫЕ МЕХАНИЗМЫ

624

 

153. Тишевич Борис Леонардович, Яковлєв Дмитрій Андрійович

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ДЛЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДА ЗМІННОГО СТРУМУ З МАТРИЧНИМ ПЕРЕТВОРЮВАЧЕМ

636

 

154. Тишевич Борис Леонардович, Топчу Тимур Джемільович

СИСТЕМА ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ПОТЯГІВ МЕТРОПОЛІТЕНУ

643

 

155. Тишевич Борис Леонардович, Хомяк Андрій Олегович

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА НЕЙРО-НЕЧІТКОГО  УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ ЗМІННОГО СТРУМУ

643

 

156. Трубачев Сергій Іванович, Морозова Ірина Володимирівна

ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕФЕКТІВ ТИПУ РОЗШАРУВАННЯ ДЛЯ КОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛІВ

651

 

157. Цюцюра Светлана Владимировна, Цюцюра Николай Игоревич, Ерукаев Андрей Витальевич, Костишина Наталья Викторовна

ПРИМЕНЕНИЕ СЕТЕЙ ПЕТРИ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОПИСАНИЯ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

653

 

TOURISM
158. Опря Богдана Олексіївна

СТРАХУВАННЯ – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ

661

 

VETERINARY SCIENCES
159. Kirkimbaeva Zhumagul Slyambekovna, Maulanov Amangeldy Zamanovich, Kuzembekova Gulnur Berikovna, Sarybaeva Dinara Amangeldievna, Zholdasbekova Asel Erkinbekovna

LEPTOSPIROSIS IN SLAUGHTERED CATTLE PRODUCTS: THE PRESENCE OF BACTERIA IN THE INTERNAL ORGANS AND MORPHOLOGICAL DATA

663

 

160. Kirkimbaeva Zhumagul Slyambekovna, Maulanov Amangeldy Zamanovich, Ermagambetova Svetlana Emlsovna, Biyashev Birzhan Kadyrovich, Kuzembekova Gulnur Berikovna

THE ROLE OF PASTEURELLA MULTOCIDA IN THE ETIOLOGY OF RESPIRATORY DISEASE OF CALVES

669

 

161. Kirkimbaeva Zhumagul Slyambekovna, Nurgozhaeva Gulsin Makenbaevna, Kuzembekova Gulnur Berikovna, Altenov Abdirazak Erkinovich, Shayakhmet Ersultan Bakytovich

EFFICIENCY OF APPLICATION OF LIQUID NUTRITIONAL MEDIUM WITH LYZED BLOOD OF BARAN IN CULTIVATION OF LEPTOSPIRA

674

 

162. Клименко Богдан Вячеславович, Корейба Людмила Володимирівна, Роман Лілія Григорівна

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ І ПРОФІЛАКТИКИ СУБКЛІНІЧНОГО МАСТИТУ У КОРІВ

679

 

163. Ляшкевич Д.В., Ткаченко С.М.

СТИМУЛЯЦІЯ ОСТЕОГЕНЕЗУ ТВАРИН КОМПОНЕНТАМИ ПЛАЗМИ КРОВІ

684

 

164. Смоленкова О.В., Суворова В. Н., Федорова Е.Ю.

АКТИВНОСТЬ АТФАЗ ЖИРОВЫХ ШАРИКОВ МОЛОКА ОВЕЦ

687