I Международная научно-практическая конференция «IMPLEMENTATION OF MODERN SCIENCE INTO PRACTICE», 12-13 января 2020 Варна, Болгария

12-13 января 2020 году в Варне, Болгарии состоялась I Международная научно-практическая конференция "IMPLEMENTATION OF MODERN SCIENCE INTO PRACTICE".

Рекомендуемое цитирование для данной публикации:

Vladlenov D. Analysis of information systems in Ukraine // Implementation of modern science into practice. Abstracts of I International Scientific and Practical Conference. SH SCW "NEW ROUTE" Varna, Bulgaria. 2020. Pp. 21- 27. URL: https://isg-konf.com.

Скачать сборник

Economic sciences
1. Альошина Т. В., Сапа О. О.

СУЧАСНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ЯК СПОСІБ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ

10
2. М’ясоїд Г. І.

МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ УСПІШНОСТІ ГОТЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

13
3. Долішня Т. І., Рогів А. М.

ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ: СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ, ОБ’ЄКТ ОБЛІКУ

18
Engineering sciences
4. Анопрієнко Т. В., Пілічева М. О., Янович В. В.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДСТРУ В УКРАЇНІ

22
5. Вишневський Д. С., Доля К.В.

КОМПЛЕКСНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДЗЕМНОЮ ІНФРАСТРУКТУРОЮ ТА ПІДТРИМКА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА БАЗІ BIM ТА GIS

27
6. Доля К. В.

ПІДЗЕМНІ ТЕРИТОРІЇ ЄВРОПЕЙСЬКИХ МІСТ У ОБЛІКОВО–ПЛАНУВАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

30
7. Доля О. Є.

CИСТЕМА ПРОЕКТУВАННЯ МІСЬКОГО ПІДЗЕМНОГО ТРУБОПРОВОДУ НА ОСНОВІ 3D-ВІРТУАЛЬНОГО МІСТА

32
8. Тільняк Юрій Я АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙН У ТРАНСПОРТНІЙ ЛОГІСТИЦІ 34
Law
9. Баїк О. І.

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

37
10. Єгорова В. С.

РОЗУМІННЯ ТЕОРІЇ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ВИЩИМИ ШКОЛАМИ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ.

41
11. Кучеренко І. А., Жмур Н. В.

ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІПОТЕКИ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН

44
12. Фрумкіна А. Л.

ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ДО ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ПРЕДМЕТНОЇ ТА ІНШОМОВНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

48
13. Шамара Р. П.

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ ВНАСЛІДОК НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ НА ВИРОБНИЦТВІ в Україні та зарубіжних країнах

52
14. Яцковина В.

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ І ПОРЯДКУ В КОНТЕКСТІ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

58
Pedagogical Sciences
15. Бабух Н. В.

ПЕДАГОГІЧНЕ ДІАГНОСТУВАННЯ ТА ЗАСОБИ КОРЕКЦІЇ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ У НАВЧАННІ

63
16. Бакай С. Ю.

ВИКОРИСТАННЯ ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВИХ СТАНІВ ЯК МЕТОДІВ У ПРАКТИЦІ ОПАНУВАННЯ СПІВАЦЬКОЮ МАЙСТЕРНІСТЮ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА»

66
17. Георгіце І. І.

СПЕЦИФІКА ЗАСТОСУВАННЯ КОНТРОЛЮ ЯК СКЛАДНИКА ДІАГНОСТУВАННЯ ДОСЯГНЕНЬ У НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

70
18. Кавиліна Г. К.

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАНЯТЬ З ЛОГОРИТМІЧНОЇ РИТМІКИ

73
19. Казачінер О. С.

ФОРМУВАННЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

76
20. Логвіна-Бик Т. А., Бик Н. В.

ІННОВАЦІЇ БІОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ВИЩОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ

80
21. Логвіна-Бик Т. А., Бик Н. В.

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ПРИРОДОЗНАВСТВА (5 КЛАС) ТА БІОЛОГІЇ (6-11 КЛАСИ)

84
22. Подгорна В. В., Смолякова І. Д.

ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ПРАКТИЧНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

88
23. Тільняк Н. В., Сидоренко Л. М.

ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ

92
24. Уфімцева О.Ю., Цегельник Ю.Б.

ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЙ СУЧАСНОГО ЛІДЕРСТВА В ОСВІТІ

 

96
25. Khrystova T.

PROFESSIONAL PREPARATION of THE FUTURE TEACHER OF PHYSICAL CULTURe for SPORTS–GAMING ACTIVITIES

100
26. Шуть Н. Н.

СМЕНА ДЕТСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ: ПРОЦЕССЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ

104
27. Якушко К. Г.

ПРАКТИЧНЕ СПРЯМУВАННЯ АПРОБАЦІЇ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ АГРОІНЖЕНЕРНОГО СПРЯМУВАННЯ

108
Agricultural Sciences
28. Бредіхіна Ю. Л., Туровцева Н. М.

ВИКОРИСТАННЯ ФАЛЕНОПСИСІВ ПРИ СТВОРЕННІ РУТАРІЮ

112
29. Зимароєва А. А.

ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИЙ ТРЕНД УРОЖАЙНОСТІ СОЇ (GLYCINE MAX (L.) MERRIL) В УКРАЇНІ

116
Biological Sciences
30. Юсипіва Т. І., Філатова Н. О.

Вплив техногенного забруднення на стан покривних тканин хвої представників роду Pinus

122
Medical Sciences
31. Гнатюк В. В., Покровська Т. В., Мостюк О. І.

ЕВОЛЮЦІЯ КЛІНІКО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ САЛЬМОНЕЛЬОЗУ У ДІТЕЙ В УКРАЇНІ

126
32. Hrynovets I., Dovhanyk V., Hrynovets V.

Development aND Research Dental form with ofloxacinE

129
33. Івасюк І. Й., Ємець Н. Б.

ВПЛИВ БІОПСІЇ НА МОРФОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ ЯЄЧКА ЩУРІВ В ЕКСПЕРИМЕНТІ

134
34. Кучук О. П., Кучук Н. О., Кучук О. О.

ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ПАРАЗИТАРНОГО БЛЕФАРОКОН’ЮНКТИВІТУ

137
35. Петришин О. А., Демчина Г. Р., Цвих Л. О.

ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ КЛАСИФІКАЦІЙ КАРІОЗНИХ ПОРОЖНИН, АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ БЛЕКА

140
36. Довганик В. В., Синиця В. В., Гриновець В. С.

МОНІТОРИНГ ЗАСТОСУВАННЯ МЕДИКАМЕНТНИХ ПРЕПАРАТІВ НА ОСНОВІ ПЕРОКСИДНИХ СПОЛУК ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ДИСКОЛОРАЦІЙ ВІТАЛЬНИХ ЗУБІВ

145
37. Тодоров М.І.

ВПЛИВ ЗАСОБІВ ПАТОГЕНЕТИЧНОЇ ТЕРАПІЇ НА ТЕРМІН ОДУЖАННЯ ТЕЛЯТ У РАЗІ КАТАРАЛЬНОЇ БРОНХОПНЕВМОНІЇ

148
38. Юрків О. І.

SOME FEATURES OF DISORDERS DIGESTIVE SYSTEM OF INFANTS WITH PERINATAL PATHOLOGY: PARACLINICAL EXAMINATIONS

152
Veterinary sciences
39. Гончаров С.

ЛОКАЛІЗАЦІЯ ЛИЧИНОК НЕМАТОД РОДИНИ DIOCTOPHYMATIDAE У ТІЛІ РИБ ХИЖИХ ВИДІВ

155
Philosophical Sciences
40. Дерік І. М.

МОВНІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ РОЗМОВНОЇ ТОНАЛЬНОСТІ В ДИСКУРСІ ІНТЕРНЕТ-ПОВІДОМЛЕНЬ ДІЛОВОЇ ТЕМАТИКИ

159
41. Моравецький О. М.

Філософський аналіз раціональності у постмодерні

165
42. Федишин М. В.

Глобальні аспекти атомізації індивіда у теорії індивідуалізованого суспільства

170
Journalism
43. Іванців Х. Р., Іванців-Гріга І. С.

ГЕНДЕР ЯК МАРКА ВИСВІТЛЕННІ СПОРТИВНИХ НОВИН

175
Physical and mathematical sciences
44. Курепін В. М., Іваненко В. С.

РОЛЬ АГРОІНЖЕНЕРА В РЕГІОНАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ І ЯК ЙОМУ ДОПОМОГАЄ МАТЕМАТИКА

181
Sociological sciences
45. Лоза Т. В.

ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

185
Philological Sciences
46. Максимюк М. В.

МОТИВАЦІЯ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

190
47. Никифорук Т. М.

ВІДГОМІН ПОЕЗІЇ А. МОГИЛЬНИЦЬКОГО,
О. КОНИСЬКОГО ТА РУМУНОМОВНИХ ПОЕТІВ У ТВОРЧОСТІ С. ВОРОБКЕВИЧА

193
48. Никифорук Т. М.

ВПЛИВ ТВОРЧОСТІ М. ШАШКЕВИЧА та І. КОТЛЯРЕВСЬКОГО НА ПОЕТИКУ ВІРШОВАНИХ ТВОРІВ СИДОРА ВОРОБКЕВИЧА

197
49. Никифорук Т. М.

ВПЛИВ ТВОРЧОСТІ Т. ПАДУРИ НА ПОЕТИКУ ВІРШОВАНИХ ТВОРІВ СИДОРА ВОРОБКЕВИЧА

201
50. Каізер І. Ю.

РЕЛІГІЙНИЙ АСПЕКТ В ЖИТТІ ТА ТВОРЧОСТІ ІВАНА ФРАНКА

205
Cultural Studies
51. Остащук В. І., Аміран Х.

РОЛЬ І МІСЦЕ КУЛЬТУРИ В УПРАВЛІННІ

209
Psychological Sciences.
52. Свідерська О. І.

Індивідуально-психологічні особливості працівників, що мають стосунок до роботи в екстремальних ситуаціях

213