VIII Международная научно-практическая конференция «INFORMATION, ITS IMPACT ON SOCIAL AND TECHNICAL PROCESSES»,  16-17 марта 2020, Хайфа, Израиль

16-17 марта 2020, Хайфа, Израиль проходит VIII Международная научно-практическая конференция "INFORMATION, ITS IMPACT ON SOCIAL AND TECHNICAL PROCESSES".

Рекомендуемое цитирование для данной публикации:

Toryanik L., Usingthe interactive technologies in teaching english as the effective way of improving communicative competence of language skills // Information, its impact on social and technical processes. Abstracts of VIII International Scientific and Practical Conference. SH SCW "NEW ROUTE" Haifa, Israel. 2020. Pp. 22-25.
URL: https://isg-konf.com.

Скачать сборник

PEDAGOGICAL SCIENCES
1. Казачінер О. С.

СОЦІАЛЬНА ІСТОРІЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

10
2. Halysheva A.

SMART TECHNOLOGY IN LEARNING ENGLISH IN THE HIGH SCHOOL

13
3. Абросімов Є. О.

ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА – ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ШКОЛИ

15
4. Дмитрієва М. В.

ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА У ВИЩІЙ ШКОЛІ: ПРАКТИКА І ПЕРСПЕКТИВИ

19
5. Toryanik L., Semenova L., Vnukova K.

USINGTHE INTERACTIVE TECHNOLOGIES IN TEACHING ENGLISH AS THE EFFECTIVE WAY OF IMPROVING COMMUNICATIVE COMPETENCE OF LANGUAGE SKILLS

22
6. Логвіна-Бик Т. А., Бик Н. В.

ІНФОРМАЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

26
7. Редько В. Г.

КОМПЕТЕНТНІСНА ПАРАДИГМА ЗМІСТУ НАВЧАННЯ ІНШОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ В СУЧАСНИХ ГІМНАЗІЯХ

30
8. Прокопець Т. В.

Особистісно - компетентнісний підхід В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

33
9. Ларіонова Н. Б., Ларіонова О. М.

ФЕНОМЕНОЛОГІЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ

38
10. Борщ О. І.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ ВУМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

42
11. Ігнатенко В. М., Білецька А. М.

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО – ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ВИКЛАДАННІ ГЕОГРАФІЇ

46
12. Рідель Т. М.

ЛІНГВО-ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК СТУДЕНТІВ НЕЛІНГВІСТИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

49
13. Омельченко А. І.

СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ  МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ

53
14. Димченко О.В., Свічко С. О.

РОЗВИТОК РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: ПОТЕНЦІАЛ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗМІН

56
15. Яценко Т. О.

Реалізація принципу контекстності в шкільному навчанні літератури

62
16. Лавриненко Н. Ю., Лисенко С. А.

ДОСЛІДЖЕННЯ ДИСОЦІАЦІЇ ОБРАЗУ НАУКОВЦЯ ТА ФАХІВЦЯ СФЕРИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

66
ECONOMIC SCIENCES
17. Мостова А. Д.

ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА РОЗРОБКИ, РЕАЛІЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ СТРАТЕГІЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

69
18. Мельник К. М., Каташинський В. А.

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

73
19. Колодійчук І. А., Колодійчук В. А.

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОСТІ ТЕХНОЛОГІЙ ПЕРЕРОБЛЕННЯ ВІДХОДІВ

76
20. Піхняк Т. А.

УДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ

79
21. Голіонко Н. Г., Голіонко К. Д.

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РІТЕЙЛУ В УКРАЇНІ

82
22. Кудельський В. Е., Маріянчик Т. С.

КОНТРАБАНДА ЯК ОСНОВНА ПРОБЛЕМА МИТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

85
ENGINEERING SCIENCES
23. Charnota S., Mryhlotska D.

THE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON MARKETING: THE NEGATIVE EFFECT OF THE COMBINATION OF MARKETING AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON PEOPLE’S LIFE

87
24. Charnota S., Mryhlotska D.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE CONTRARY TO HUMAN INTELLIGENCE. THE INFLUENCE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON THE CHOICE OF FUTURE PROFESSION AND JOB

91
25. Білик О. А.

ВПЛИВ КОМПЛЕКСНОГО ХЛІБОПЕКАРСЬКОГО ПОЛІПШУВАЧА «МІНЕРАЛЬНА СВІЖІСТЬ СУПЕР» НА СТУПІНЬ СВІЖОСТІ ХЛІБА ПШЕНИЧНОГО

95
26. Melnykova N.

NEW APPROACH TO SUPPORT OF PERSONALIZED DECISION MAKING IN MEDICINE

99
27. Мнацаканов Р. Г., Мікосянчик О. О., Хімко А. М.

ВПЛИВ ГАЗОВОГО СЕРЕДОВИЩА НА ЯКІСТЬ ПРИПРАЦЮВАННЯ ПАР ТЕРТЯ

102
28. Ярецька Н. О.

КОНТАКТНА ЗАДАЧА ДЛЯ ДВОХ ПОПЕРЕДНЬО НАПРУЖЕНИХ СПІВВІСНИХ ЦИЛІНДРІВ ТА ШАРУ З ПОЧАТКОВИМИ НАПРУЖЕННЯМИ

106
29. Поліщук В. В., Варга С. Ф., Мигалина Ю. І.

ТЕХНОЛОГІЯ ВИБОРУ СТАРТАП ПРОЕКТІВ ЗА ЦІЛЯМИ ІНВЕСТОРІВ

111
30. Грицькова А. П., Гуменюк Д. С.

ЕЛЕКТРОННА МИТНИЦЯ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА НЕДОЛІКИ ВПРОВАДЖЕННЯ

115
31. Тишевич Б. Л., Топчу Т. Д.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА НА БАЗІ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ

119
32. Тишевич Б. Л., Хомяк А. О.

ВИКОРИСТАННЯ МАТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЧАСТОТИ В ЕЛЕКТРОПРИВОДАХ З ДВИГУНАМИ ЗМІННОГО СТРУМУ

124
33. Тишевич Б. Л., Яковлєв Д. А.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА НА БАЗІ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ

129
LAW
34. Давидюк П. П., Довгий В. В.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ КВАРТИРНИХ КРАДІЖОК

134
35. Бортняк В. А.

СИСТЕМА МІСЦЕВОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

137
36. Бортняк К. В.

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ПРИНЦИПІВ ПРОЗОРОСТІ ТА ВІДКРИТОСТІ У ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ

140
37. Галунько В. М., Соловей О. М.

ПРОБЛЕМИ ДОВЕДЕННЯ ВИНИ ОСОБІ ЗА ІНТЕРНЕТ-ШАХРАЙСТВА

143
38. Новіков М. М.

ЩОДО ДЕОНТОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ПРАВА УКРАЇНИ

146
39. Моргунова Т. І.

СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКА ЕКСПЕРТИЗА: СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ  ТА ЗАВДАННЯ

149
40. Перепелица Е. В.

БЕСПРОВОДНАЯ КОММУНИКАЦИЯ И ЕЕ РОЛЬ В РАСШИРЕНИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СУБЪЕКТОВ ПРАВА

152
41. Степаненко В. В.

ФОРМУВАННЯ  КОНСТАНТНОГО ПСИХОЕМОЦІЙНОГО  СТАНУ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ПРИ ВИКОНАННІ СЛУЖБОВИХ ОБОВЯЗКІВ

155
MEDICINE
42. Лисаченко О. Д., Єрошенко Г. А., Борута Н. В.

ЗАСТОСУВАННЯ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ У ВИКЛАДАННІ ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ СТУДЕНТАМ-ПЕДІАТРАМ УМСА

159
43. Golovenko M., Larionov V., Reder A.

INVESTIGATION OF SAFETY PROFILE OF PROPOXAZEPAM BY SALMONELLA/MICROSOME TEST

162
44. Ілащук Т. О., Бачук-Понич Н. В.

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ВИВЧЕННІ ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ

165
45. Строченко Е. А.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ У РАБОТНИКОВ ЧЕРНОМОРСКОГО МОРСКОГО ТОРГОВОГО ПОРТА

168
46. Тарасова В. И., Ермолаева М. В., Синяченко О. В.

КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ КРЕМНИЕВОГО ДИСМЕТАБОЛИЗМА ПРИ ОСТЕОАРТРИТЕ

170
47. Морозюк Д. М., Ливенцова Е. В., Синяченко О. В.

КОМОРБИДНЫЙ С ОСТЕОДЕФИЦИТОМ САХАРНЫЙ ДИАБЕТ У НЕМЕНСТРУИРУЮЩИХ ЖЕНЩИН

173
48. Видиборець С. В., Невірковець А. А.

ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В МЕТОДИКУ ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОГО НАВЧАННЯ ЛІКАРІВ

176
49. Лановенко І. І.

ПЛАЗМАФЕРЕЗ: СУЧАСНІ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ І ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

179
50. Майкут-Забродська І. М.

ХРОНІЧНА МІЄЛОЇДНА ЛЕЙКЕМІЯ: ОСНОВНІ ЧИННИКИ ВИНИКНЕННЯ ТА ФАЗИ РОЗВИТКУ ЗАХВОРЮВАННЯ

183
51. Песоцька Л. А.

АГРАНУЛОЦИТОЗ І НЕЙТРОПЕНІЯ - ЯК УСКЛАДНЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЦИТОСТАТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ ПРИ ГОСТРИХ ЛЕЙКОЗАХ

185
52. Летяго А. В., Чернуский В. Г., Говаленкова О. Л., Рак Л. И., Кульминская В. Ю., Куликова Н. А.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАПИЛЛЯРОСКОПИИ НОГТЕВОГО ЛОЖА У ДЕТЕЙ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ НА ФОНЕ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ

189
53. Tsip N., Lyzogub M.

VALUE OF INFORMATION CAMPAIGN ON PRIMARY PREVENTION OF CERVICAL CANCER

193
SOCIOLOGICAL SCIENCES
54. Sysoieva I., Balazіuk  O.

EVOLUTION OF SOCIAL AUDIT

196
55. Денисова Я. В.

ПРОБЛЕМА САМОТНОСТІ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

199
PHILOLOGICAL SCIENCES
56. Strochenko L.

THE CONCEPTUAL FEATURE NOVELTY IN THE STRUCTURE OF THE ENGLISH CONCEPT GENIUS

203
57. Tomchakovska Y., Tomchakovskyi O.

NONVERBAL MEANS OF COMMUNICATION IN ENGLISH DICTIONARIES

205
58. Петрищева С. В.

СТРУКТУРНО-ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ У КОМУНІКАТИВНІЙ СИТУАЦІЇ ДИПЛОМАТИЧНОГО ВИСТУПУ АНГЛОМОВНОГО ІНСТИТУЦІЙНОГО ДИСКУРСУ

207
MARKETING
59. Volosova N., Stebliuk N.

METHODS OF ECONOMIC - MATHEMATICAL MODELING IN MARKETING RESEARCH OF EDUCATIONAL SERVICES

211
60. Borysova T., Monastyrskyi G.

PRINCIPLES OF ORGANIZATION OF MARKETING SUPPORT FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT AT THE ENTERPRISES OF CITY PUBLIC TRANSPORT

214
61. Шостак Л. Г., Постол В. В.

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ В АПТЕЧНИХ ЗАКЛАДАХ

216
62. Доновський С. М., Гурінок М. А., Климова Т. М.

ПАРТИСИПАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК СУЧАСНИЙ МЕТОД МЕНЕДЖМЕНТУ В ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

219
63. Тягунова Н. М., Спориш Оксана А.

ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГУ ДЛЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ РЕГІОНУ

223
64. Protsyshyn Y.

APPLICATION OF DIGITIZATION IN THE TRANSPORT SYSTEM

227
65. Крикун О. Д., Петрик С. М.

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ: ПЕРЕДУМОВИ ТА СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ

229
PSYCHOLOGICAL SCIENCES
66. Герасим’юк І., Сумарюк Б.

ПСИХОСОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА ПІДЛІТКІВ З ПІДВИЩЕНИМ РИЗИКОМ АФЕКТИВНОГО РОЗЛАДУ

231
67. Филимошкина Н. В., Чугай А. А.

ПСИХОЛОГ И ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕГРАДАЦИЯ

234
68. Мазоха І. С.

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ФУНКЦІЙ МІЖОСОБИСТІСНИХ КОНФЛІКТІВ

239
BIOLOGICAL SCIENCES
69. Шимкова Ю. М., Шабаш С. П., Білошкурська С. С.

ВПЛИВ КОМП’ЮТЕРА НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

243
HISTORY
70. Томак Н.В., Томак В.О.

ЛЮБОВ ДО  ЗНАНЬ – ОДИН З КЛЮЧОВИХ ФАКТОРІВ УСПІХУ ЛЮДИНИ

246
71. Бердар Я. П.

СЛОВАЦЬКА РАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА1919 РОКУ: ГОЛОВНІ ЗДОБУТКИ ТА ПРОРАХУНКИ

249
POLITICAL SCIENCES
72. Гондюл О. Д.

НОВІ ГРАВЦІ НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ: АКТИВІСТ, ПОПУЛІСТ, БІЗНЕСМЕН

251
AGRICULTURAL SCIENCE
73. Осіпов М. Ю., Масловата С. А., Паливода Н. Л.

ВИДИ ОБРІЗУВАННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ В САДОВО-ПАРКОВІЙ ПРАКТИЦІ

254
PHARMACY
74. Matushchak M., Horoshko O., Zakharchuk O.

PHARMACOTHERAPEUTIC AND PHARMACOECONOMIC ASPECTS OF APPLICATION OF THE PROTON PUMP INHIBITORS IN THE TREATMENT OF GASTRIC ULCER COMPLICATED BY GASTROESOPHAGEAL REFLUX

257
ART HISTORY
75. Семичова Н. О.

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОЇ ПІСНІ

259