III Международная научно-практическая конференция «Interaction of society and science: problems and prospects», 05—08 октября 2021г., Лондон, Англия


Рекомендуемая цитата для этой публикации:

Haladiy B.,   Pet’ko L. The Benjamin Britten rose: music in beauty // Interaction of society and science: problems and prospects. Abstracts of III International Scientific and Practical Conference. London, England. 2021. Pp. 33-45.URL: https://isg-konf.com.
Available at : DOI: 10.46299/ISG.2021.II.III

Скачать сборник

TABLE OF CONTENTS

  AGRICULTURAL SCIENCES  
1. Ткаченко Ірина Євгенівна

ОСОБЛИВОСТІ ГЕНЕЗИСУ ВІДГОДІВЕЛЬНИХ ТА М’ЯСНИХ ОЗНАК МОЛОДНЯКУ ЧЕРВОНОЇ БІЛОПОЯСОЇ ПОРОДИ М’ЯСНИХ СВИНЕЙ В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ

15

 

  ARCHITECTURE, CONSTRUCTION  
2. Skorokhodova Alina, Mironenko Nadezda

МЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СУЧАСНОМУ МІСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ

18

 

3. Пастухова Сусанна Валеріївна, Лук’янчук Ганна Андріївна

ГОЛОВНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРИ АВТОВОКЗАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ

22

 

  ART HISTORY  
4. Дихнич Людмила Петрівна

ЦИФРОВА МОДА ЯК ВАЖЛИВА ЧАСТИНА СТАЛОЇ  БІЗНЕС-МОДЕЛІ  ФЕШН-ІНДУСТРІЇ

25

 

5. Шестакова Дар’я Вікторівна

ОБРАЗ ЖИТТЄВОГО ПРОСТОРУ У П’ЄСАХ А.ЧЕХОВА ТА А.ШНІЦЛЕРА

30

 

  BIOLOGICAL SCIENCES  
6. Haladiy Bogdana, Pet’ko Lyudmila

THE BENJAMIN BRITTEN ROSE: MUSIC IN BEAUTY

33

 

7. Melezhyk Leonid

БІОЕНЕРГЕТИКА ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ ДО ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

46

 

  CHEMICAL SCIENCES  
8. Mukusheva Gulim Kenesbekovna , Kishkentayeva Anarkul Serikovna, Nurmaganbetov Zhangeldy Seitovich, Minayeva Yelena Viktorovna , Zhasymbekova Aigerim Rysbekovna, Nurkenov Oralgazy Aktayevich

HYBRID MOLECULES BASED ON THE ALKALOIDE CYTISINE

49

 

9. Войцьо Роман, Вишневська Людмила

МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ХІМІЇ УЧНІВ ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ

51

 

  ECONOMIC SCIENCES  
10. Aruzhan Jussibaliyeva, Damira Iskakova, Dariya Iskakova, Indira Amerkhanova

MAIN FACTORS, REASONS AND MOTIVES OF EDUCATIONAL AND LABOR MIGRATION OF YOUTH OF KAZAKHSTAN ABROAD

54

 

11. Cherep Oleksandr, Tadjiev Bekhzod Umidjanivich

STRUCTURE OF FORMATION OF INVESTMENT RESOURCES OF ENTERPRISES

62

 

12. Kozenkova Vladyslava

ECONOMETRIC MODELING OF THE AGRICULTURAL ENTERPRISES ACTIVITIES

65

 

13. Nazarov Nikita

REGULATORY FRAMEWORK FOR THE SYSTEM OF PREVENTING LABOR CONFLICTS

71

 

14. Антонюк Катерина Геннадіївна

ГЕНЕЗИС ПОНЯТТЯ «ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ»

75

 

15. Безкровний Олександр Валентинович, Арестов Олександр Олександрович, Саражин Валерія Дмитрівна, Федь Валерій Юрійович, Лашко Тетяна Богданівна

ФІСКАЛЬНА РОЛЬ ПДФО В СИСТЕМІ ПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ УКРАЇНИ

79

 

16. Боднар Ірина Романівна

ПРОБЛЕМИ ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ

84

 

17. Джусибалиева Аружан Казихановна, Искакова Дамира Максутовна, Искакова Дария Бериковна

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ МОЛОДЕЖИ КАЗАХСТАНА ЗА РУБЕЖ

86

 

18. Завадських Ганна Миколаївна

СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО:ДОСВІД МІСТ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

92

 

19. Олейникова Л.Г.

НАПРЯМИ І АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ В ОПОДАТКУВАННІ

98

 

20. Славкова Олена Павлівна, Чернов Сергій Олексійович

НАЦІОНАЛЬНА АНТИКОРУПЦІЙНА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

101

 

21. Славкова Олена Павлівна, Коваленко Оксана Миколаївна

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ПОЛІТИКИ В  ОТГ

104
  HISTORICAL SCIENCES  
22. Тугаринова Светлана Александровна

АРХАИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КАК ОСНОВА ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛАМАИЗМА И БУРЯТСКОГО ШАМАНИЗМА

107

 

  JOURNALISM  
23. Шульська Наталія, Зінчук Руслана, Римар Наталія, Рожило Марія

РЕДАКТОРСЬКА ЕТИКА Й КУЛЬТУРА ТВОРЕННЯ ЗАГОЛОВКІВ У РЕГІОНАЛЬНИХ ІНТЕРНЕТ-ЗМІ

111

 

  LEGAL SCIENCES  
24. Bezdolny Maxim

ON THE GROUNDS AND SOME FEATURES OF THE PROCEDURE FOR ACCOMMODATION OF FOREIGNERS AND PERSONS WITHOUT CITIZENSHIP IN TEMPORARY POINTS STAY OF FOREIGNERS AND STATELESS PERSONS WHO ARE ILLEGALLY STAYING IN UKRAINE

117

 

25. Guyvan Petro

VINDICATION AS A WAY TO PROTECT PROPERTY AND AT THE SAME TIME – BONA FIDE POSSESSION

120

 

26. Kuzmenko Iuliia, Dumanskyi Roman

TYPES OF DISCIPLINARY MEASURES APPLIED TO EMPLOYEES OF THE NATIONAL POLICE OF UKRAINE

127

 

27. Діордіца Ігор Володимирович

ПРАВОРОЗУМІННЯ КІБЕРТЕРОРИЗМУ ЯК ЗАГРОЗИ КІБЕРБЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ

129

 

28. Лінник Наталія Василівна

ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ДИТИНИ

134

 

29. Павлишин Олег Володимирович

КВЕРОЮСНАТУРАЛІЗМ І ПАНЮСНАТУРАЛІЗМ ЯК НОВІТНІ СПОСОБИ ОСМИСЛЕННЯ СУТНОСТІ ПРИРОДНОГО ПРАВА

142

 

30. Попадинець Галина Олександрівна

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ НАДАННЯ АДВОКАТОМ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ДОПОМОГИ

148

 

  MANAGEMENT, MARKETING  
31. Dudnyk Olena, Maiboroda Mariia, Minenko Sofiia, Bogomolova Kateryna

FORMATION OF STRATEGICALLY ORIENTED SYSTEM OF MOTIVATION OF PERSONNEL WORK IN MANAGEMENT OF THE MODERN ENTERPRISE

151

 

32. Mohylevska Olga

PROBLEMS AND PROSPECTS OF DISTANCE LEARNING OF STUDENTS DURING THE PANDEMICS

157

 

33. Voronina Alevtyna, Demkiv Myroslav, Shtym Oleksandr

STRUCTURING FUNCTIONS OF ADAPTATION MANAGEMENT IN THE PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM

164

 

34. Васюк Інна Володимирівна

МАРКЕТИНГОВЕ УПРАВЛІННЯ НАБОРОМ СТУДЕНТІВ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

170

 

35. Волківська Алла Миколаївна, Стаднік Оксана Віталіївна

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ

175

 

36. Торяник Жанна Іванівна, Лугарь Єлизавета, Ігнатова Дар’я

ЗАЛУЧЕННЯ ТАЛАНТІВ В ЕПОХУ ТРАНСФОРМАЦІЇ

180

 

  MEDICAL SCIENCES  
37. Bychkova Svitlana, Bychkov Oleh, Tarasyuk Alina

ANTIINFLAMATORY AND IMMUNE EFFECTS OF STATINS IN PATIENTS WITH COMBINED PATHOLOGY

185

 

38. Garas Mykola, Ilnitska І., Humenyuk N., Kuninets  Т., Popovych О., Feruk А.

A CASE OF ACUTE VIRAL HEPATITIS EBV-ETIOLOGY IN CHILDREN

192

 

39. Ivanova Lorina, Danyuk М., Pospolitak О., Velichko V., Lazor N., Korchynska О.

ASPECTS OF CLINICS, DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF ROTAVIRAL ENTERITIS IN CHILDREN

195

 

40. Басюга Ірина Омелянівна, Пахаренко Людмила Володимирівна, Жураківський Віктор Миколайович, Гінчицька Людмила Володимирівна, Ласитчук Оксана Миколаївна

ЗНЕБОЛЕННЯ ПОЛОГІВ – СУЧАСНІ ПІДХОДИ

197

 

41. Бобильова Ольга, Калашніков Андрій, Худайкулова Ольга, Курділь Наталія

РОЗРОБКА ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСОБІВ ГІГІЄНІЧНИХ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ТАДЕЗІНФІКУЮЧИХ, ЩО МОЖУТЬ БУТИ ВИКОРИСТАНІ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ПАНДЕМІЇ 2019-NCOV

200

 

42. Видиборець Неллі Віталіївна, Вернигора Алла Іванівна

ГЛІКОВАНІ ПРОТЕЇНИ – ЛАБОРАТОРНЕ ВИЗНАЧЕННЯ І КЛІНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

204

 

43. Лук’янець Євгенія Юріївна

ОСТЕОПОРОЗНІ ПЕРЕЛОМИ У ЖІНОК В ПОСТМЕНОПАУЗІ

211

 

44. Міхєєв Андрій Олександрович, Сидорчук Леонід Ігоревич, Дейнека Святослав Євгенович, Бендас Володимир Васильович, Сидорчук Ігор Йосипович

ДЕСТАБІЛІЗАЦІЯ МІКРОБІОМУ ПОРОЖНИНИ РОТА ЗА ЛАКУНАРНОЇ АНГІНИ

216

 

45. Халимова Наргиза Юсуфовна, Холикова Адлия Омонуллаевна, Халимова Замира Юсуфовна, Абидова Дилдора Хасановна

МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ У ПАЦИЕНТОК С ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИЕЙ

222

 

46. Халимова Наргиза Юсуфовна, Холикова Адлия Омонуллаевна, Халимова Замира Юсуфовна, Иссаева Саодат Сайдуллаевна

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИИ

225

 

47. Хламанова Лідія Іванівна, Чайковський Юрій Богданович

СИСТЕМНИЙ ДИДАКТИЧНИЙ ПІДХІД ДО АКТИВІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ МОЛОДШИХ КУРСІВ У МЕДИЧНОМУ ВНЗ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ  COVID – 19

228

 

  PEDAGOGICAL SCIENCES  
48. Bolotnikova Anastasiia

COMPILATION OF THE CURRICULUM ACADEMIC SUBJECT OF THE ELECTIVE THEORETICAL COURSE FOR TRAINING IN DISTANCE CONDITIONS

231

 

49. Nechyporenko Denys, Nechyporenko Leonid, Nechyporenko Olena

FEATURES OF PROGRAMMING IN THE TRAINING PROCESS OF ATHLETES WITH THE ORIENTATION OF THE MOTIVE OF ACHIEVEMENT TO AVOID FAILURE

234

 

50. Zaru Kasymovna Kulsharipova, Zhumagul Tolegenovna Kenzhebaeva, Baklanova Kristina

CRITERIA ASSESSMENT AS A FORMATION TECHNOLOGY OF FOREIGN LANGUAGE LEARNERS’ RESEARCH COMPETENCES

241

 

51. Ігумінова Світлана Ремівна, Ватралюк Валерія Ярославівна, Тарасенко Микола Сергійович, Одайник Владислав В’ячеславович, Сивашенко Надія Романівна

ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ХІМІЇ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ

246

 

52. Аркушина Юлія Віталіївна

ФОРМУВАННЯ СОЦІОЛІНГВІСТИНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПРАВА В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ  ОСВІТИ

249

 

53. Букатова Оксана Михайлівна, Морозов Валерій Геннадійович

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПОЄДНАННЯ НАВЧАННЯ З ВИРОБНИЧОЮ ПРАЦЕЮ

253

 

54. Голота Наталія, Машовець Марина, Несен Юлія

ВИКОРИСТАННЯ ТВОРІВ ЖИВОПИСУ ПРИ ОЗНАЙОМЛЕННІ ДІТЕЙ 5-ГО РОКУ ЖИТТЯ З ОБ’ЄКТАМИ ПРИРОДИ

257

 

55. Закиров Феликс Хайдарович, Красильников Арсентий Александрович

МЕТОДЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПСИХОДИАГНОСТИКЕ СПОРТСМЕНОВ

266

 

56. Камінська Олена, Федорченко Олег

ПРОФЕСІЙНІ РИСИ ОСОБИСТОСТІ ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

272

 

57. Карпенко Ореста Євгенівна, Чепіль Марія Миронівна

ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ В ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

275

 

58. Коваленко Оксана Миколаївна

ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ СТЕЙКХОЛДЕРІВ У ПРОЦЕСІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

278

 

59. Кришталь Аліна Олександрівна

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ СИТУАЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ»

282

 

60. Литвиненко Ніна Павлівна

ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК АКАДЕМІЧНОГО ПИСЬМА ТА ФАХОВОЇ МЕДИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У МАЙБУТНІХ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ

284
61. Олійник Леонід Віталійович

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ШКОЛИ

287
62. Поліщук Віталій Валентинович, Мовчан Володимир Петрович, Лой Борис Іванович

ОРГАНІЗАЦІЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ В ПОЗАКЛАСНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

291
63. Потапова Наталя Валеріївна

ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА ЗАКОНОДАВЧІ ЗМІНИ

300
64. Решнова Світлана Федорівна, Купріян Елеонора Сергіївна

АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ ДЕЯКИХ ПЛАТФОРМ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ХІМІЇ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

303

 

65. Руденко Ніна Миколаївна, Івахненко Юлія Дмитрівна, Широков Денис Леонідович

ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ «АЖУРНА ПИЛКА» НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

308

 

66. Саип Венера Алтынбекқызы, Нұралы Тоғжан Ибрагимқызы, Рыскалиева Роза Габдрахимовна

ТАНЫМДЫҚ  БЕЛСЕНДІЛІКТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУҒА БАҒЫТТАЛҒАН ОҚЫТУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖОЛДАРЫ

311

 

67. Силадій Іван Михайлович

САМОРОЗВИТОК – ЗАПОРУКА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ У ГЛОБАЛЬНОМУ ВИМІРІ

315

 

68. Ситник Ольга Іванівна, Омельченко Анна Вячеславівна

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА З РАННЬОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

318

 

69. Степанюк Алла Василівна, Петришин Любов Ярославівна

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ  У ГАЛУЗІ ПРИРОДНИЧИХ НАУК В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

324

 

70. Федорова Ольга Василівна, Сльозник Олександра Олександрівна

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДО РОЗРОБЛЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ

331

 

71. Чубенко Валентина Анатоліївна

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В АСПЕКТІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

334

 

  PHILOLOGICAL SCIENCES  
72. Fedorova Anastasiia

A CULT OBJECT BOWL IN THE GERMANIC LANGUAGES

337

 

73. Kolisnyk Maryna

EFFECTS OF SOCIAL MEDIA ON THE ENGLISH LANGUAGE USE

339
74. Korobova Iryna

E-LEARNING AND EDUCATION

343

 

75. Kuzmenko Raisa, Makedon Svitlana, Ostashko Elina

PECULIARITIES OF TRANSLATION OF GEOGRAPHICAL NAMES IN ENGLISH LANGUAGE

347

 

76. Sabov Andriana

IMPACT OF BILINGUALISM ON COGNITIVE ACTIVITY/DEVELOPMENT

350

 

77. Олійник Алла Михайлівна

ЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ МОРФОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ГІМНАЗІЇ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

354

 

78. Пилипенко Інна Олександрівна

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СТРУКТУРИ СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ «MEAL» НА МАТЕРІАЛІ ЛЕКСИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

360

 

  PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES  
79. Сніжко Наталія Вікторівна, Руднєва Вікторія Миколаївна

ПРО ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ

363

 

POLITICAL
80. Isik Omur Kerim Mehmetshah

TACTICS AND STRATEGY OF TURKEY AND AZERBAIJAN IN THE FIELD OF POLITICS AND OIL AND GAS PRODUCTION AT THE PRESENT STAGE

370
  PSYCHOLOGICAL SCIENCES  
81. Nasibova Sevinj Khalil

EMOTIONAL INTELLIGENCE AS THE ABILITY TO CONTROL RELATIONSHIPS WITH OTHER PEOPLE

374
82. Атаманчук Ніна Михайлівна, Яланська Світлана Павлівна

ПОДОЛАННЯ ПОВЕДІНКОВИХ ТРУДНОЩІВ СТУДЕНТІВ НА ЕТАПІ АДАПТАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: РЕСУРС КАЗКО-ТЕХНІКИ

377
83. Вакуліч Тетяна Михайлівна, Сафір Тетяна Юріївна

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО КОРЕКЦІЯ ЕМОЦІЙНИХ РОЗЛАДІВ У ЖІНОК З СЕКСУАЛЬНИМИ ДИСФУНКЦІЯМИ

380
84. Іваненко Олена Віталіївна, Пономарьова Валентина Леонідівна

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ТРИВОЖНОСТІ У ДОШКІЛЬНИКІВ

385

 

85. Гордієнко Катерина Олександрівна

ЕМПАТІЯ ЯК ПОКАЗНИК КІБЕРБУЛІНГУ СЕРЕД ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

389

 

86. Чернякова Наталія Вікторівна

ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ СТРЕСУ ТА СТРЕСОСТІЙКОСТІ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА

392

 

  TECHNICAL SCIENCES  
87. Alexandrov O.

MODELING OF FLOW DISTRIBUTION IN ELECTRIC NETWORK TAKING INTO ACCOUNT THE UNCERTAIN FACTORS

398

 

88. Guo Xu, В.И. Войтенко, С.Н. Лапач

ВЛИЯНИЕ ВАРИАНТНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ ТОЧЕНИЯ НА ЭКОНОМИЧНОСТЬ ТОЧЕНИЯ

404

 

89. Hrechanyi Oleksii, Tsehelnyi Yevhenii

ANALYSIS OF THE EQUIPMENT FOR MIXING AND PELLETIZING OF BURDEN MATERIALS

405

 

90. Natbiladze Nia, Khatiashvili Giorgi

MOTION CONVERTING MULTI-LINK MECHANISM

407

 

91. Pavlovskyi Oleksii, Platov Ilya

COMPARATIVE ANALYSIS OF C / C ++ COMPILERS

410

 

92. Vasilchenko Tatyana, Syniavskyi Dmytro

ANALYSIS OF ROLLED CUTTING EQUIPMENT

415

 

93. Білюк Іван Сергійович, Савченко Олег Валерійович, Шарейко Дмитро Юрійович, Гаврилов Сергій Олексійович, Фоменко Андрій Миколайович

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ СЕРВОПРИВОДАМИ

417

 

94. Корчак Микола Миколайович

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ПОДРІБНЕННЯ ЗАЛИШКІВ КУКУРУДЗИ ПО РЯДКАХ ПОСІВУ

420

 

95. Кошлань Олександр Анатолійович, Федорієнко Віталій Анатолійович

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ЗА ДАНИМИ СУЧАСНИХ АНАЛІТИЧНИХ АГЕНТСТВ

426

 

96. Фіалко Наталія Михайлівна, Шеренковський Юлій Владиславович, Меранова Наталія Олегівна, Альошко Сергій Олександрович, Кутняк Ольга Миколаївна

CFD МОДЕЛЮВАННЯ РОБОЧИХ ПРОЦЕСІВ ПАЛЬНИКІВ З ЦИЛІНДРИЧНИМИ СТАБІЛІЗАТОРАМИ ПОЛУМ'Я ЗА НАЯВНОСТІ НІШОВИХ ПОРОЖНИН

436

 

97. Фіалко Наталія Михайлівна, Шеренковський Юлій Владиславович, Меранова Наталія Олегівна, Альошко Сергій Олександрович, Харченко Сергій Дмитрович

ВПЛИВ ТЕПЛОПРОВОДНОСТІ БАГАТОШАРОВИХ ПОКРИТТІВ НА ТЕМПЕРАТУРНІ РЕЖИМИ МІКРОФАКЕЛЬНИХ ПАЛЬНИКІВ

439

 

98. Чорногор Наталія Олексіївна

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ХЕНДЛІНГОВО ОБСЛУГОВУВАННЯ В АЕРОПОРТАХ

442

 

99. Шаповал Владимир Григорьевич, Жилинская Светлана Руслановна, Роенко Анатолий Николаевич, Скобенко Александр Васильевич, Терещук Роман Николаевич

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ ВОДО – И НЕВОДОНАСЫЩЕННЫХ ГРУНТОВЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТКОСОВ

445

 

  TOURISM  
100. Гурова Дар’я, Цвілий Сергій, Кукліна Тетяна, Журавльова Світлана, Мамотенко Дар’я

ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVІD-19 НА РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНИХ РЕГІОНІВ СВІТУ

448

 

101. Поворознюк Інна Миколаївна

ЗНАЧЕННЯ ТУРИЗМУ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

456

 

  VETERINARY SCIENCES  
102. Антіпов Анатолій Анатолійович, Папченко Іван Васильович, Гончаренко Володимир Петрович, Ткаченко Сергій Миколайович, Ткаченко Інна Сергіївна

ЩО ТРЕБА ЗНАТИ ПРО СТІХОРХОЗ БОБРІВ

459