III Международная научно-практическая конференция «MAN AND ENVIRONMENT, TRENDS AND PROSPECTS», 10-11 февраля 2020 Токио, Япония

10-11 февраля 2020 года в Токии, Японии прошла ІІI Международная научно-практическая конференция "MAN AND  ENVIRONMENT, TRENDS AND PROSPECTS".

Рекомендуемое цитирование для данной публикации:

Kilmukhametova Yu.H., Condition of periodontal tissues in patients with urolithiasis // Man and environment, trends and prospects. Abstracts of I International Scientific and Practical Conference. SH SCW "NEW ROUTE" Tokyo, Japan. 2020. Pp. 165-167. URL: https://isg-konf.com.

Скачать сборник

1. Остряніна Л. В., Ничипорук С. С.

EVALUATION OF FACTORS OF INFLUENCE ON ESTABLISHMENT OF THE ASSESSMENT SYSTEM AND MOTIVATION OF PERSONNEL AT THE ENTERPRISE

15
2. Шимко О. В., Сенчук Л. О.

УПРАВЛІННЯ ЯКІСЮ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

18
3. Литвишко Л. О., Компанець К. А., Артемчук В. О.

Особливості концепції персоналізації на підприємстві

22
4. Лисачок А. В., Котик О. В.

ІНВЕСТИЦІЙНА БЕЗПЕКА ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

26
5. Барабаш Л. В.

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОДАТКУ НА МАЙНО В УКРАЇНІ

31
6. Павлішина Н. М.

СПОЖИВЧІ ОСЕРЕДКИ У ОНЛАЙН-СЕРЕДОВИЩІ

36
7. Осіпова А. А.

ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ

40
8. Кесарь Я. П., Ломачинська І. А.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ПОВЕДІНКОВОГО БАНКІНГУ

45
9. Cherednichenko Olena

TO THE QUESTION OF EFFICIENCY OF TECHNICAL RE-EQUIPMENT OF THE FOOD INDUSTRY

48
10. Бондаренко Н. В., Власюк С. А.

МЕХАНІЗМІВ КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ

53
11. Колиба М.М.

ОСОБЛИВОСТІ ВИТОКІВ СВОБОДИ ВІРОСПОВІДАННЯ НА ДАВНЬОУКРАЇНСЬКОМУ ҐРУНТІ: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

57
12. Заборовский В. В.

Стойка А. В.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИНСТИТУТА КОЛЛЕКТИВНЫХ ИСКОВ НА ПРИМЕРЕ ИСКА О ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЕЩЕЙ СРЕДЫ В УКРАИНЕ

61
13. Завадська Т. І.

ВБИВСТВО ОДНИМ ІЗ ПОДРУЖЖЯ В ІСЛАМСЬКИЙ РЕСПУБЛІЦІ ІРАН

66
14. Галунько В. М.

Соловей О. М.

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРИ ПІДБОРІ КАДРІВ В НАЦІОНАЛЬНУ ПОЛІЦІЮ УКРАЇНИ

69
15. Вайда Т. С.

МЕДИЧНИЙ  КОМПОНЕНТ  ЗАСТОСУВАННЯ  ПОЛІЦЕЙСЬКОГО  ПРЕВЕНТИВНОГО  ЗАХОДУ  ДО  ПОМІЩЕНИХ  ОСІБ  В  ІЗОЛЯТОР  ТИМЧАСОВОГО  ТРИМАННЯ

72
16. Бортняк К. В.

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПОСАДОВИХ ОСІБ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ

80
17. Бортняк В.А.

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПРОЦЕДУРИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

83
18. Кузніченко О.В., Ребрик О. О.

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СЛУЖБОВО-ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНАХ

87
19. Чистоклетов Л. Г., Хитра О. Л., Хитра І. Я.

ЗАСАДИ  ЗОВНІШНЬОЇ ТА ВНУТРІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ

91
20. Bondar V. V., Halunko V. M., Shevchenko N. L.

NEW WAYS TO PREVENT DOMESTIC VIOLENCE IN UKRAINE

95
21. Шкута О. О.

БЕЗПЕКА ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

98
22. Дундич Л. В.

ЗЛОЧИННІСТЬ СЕРЕД НЕПОВНОЛІТНІХ В УКРАЇНІ

101
23. Єпік А.

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

103
24. Грабильнікова О.А., Єпік А.

ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ

107
25. Завроцька Т.

ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВА ПРИРОДА МІЖНАРОДНИХ ВИБОРЧИХ СТАНДАРТІВ

111
26. Завроцька Т.

СПЕЦІАЛЬНІ ВИБОРЧІ СТАНДАРТИ

116
27. Ляшенко Л. М.

ПОЯСНЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ ІНДОЄВРОПЕЙСЬКОЇ МОВНОЇ СІМ’Ї НА ОСНОВІ АРХЕОМЕТРІЇ, ПАЛЕОГЕНОМІКИ І НООІСТОРІЇ

120
28. Хомич І. С.

ПОНЯТТЯ  БАТЬКІВСЬКО -ДИТЯЧИХ ВІДНОСИН ЯК ОДНОГО ІЗ ФАКТОРІВФОРМУВАННЯ  САМООЦІНК В МОЛОДШОМ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ

125

 

29. Примаченко О. А.

ОСОБЛИВОСТІ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ПЕРШОКЛАСНИКІВ З ЛЕГКИМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

129
30. Логвіна-Бик Т. А., Бик Н. В.

ЛЮДИНА І ДОВКІЛЛЯ, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

131
31. Ковиліна В. Г.

ФОРМУВАННЯ АДАПТАЦІЙНІХ МОЖЛИВОСТЕЙ НЕЗРЯЧОЇ ДИТИНИ

135
32. Коваленко В. Є.

ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ ЯК ФАКТОР ЇХ СОЦІАЛІЗАЦІЇ

139

 

33. Казачінер О. С.

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДО ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК У ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

142
34. Жилкіна О. І., Шатохіна Г. Я.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА – ЯК ОДНА З УМОВ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ МУЗИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

144
35. Budanova L. G., Toryanik L. A., Semenova L. V.

Podcasts as the main aspect to improve communicative skills in teaching English

146
36. Budanova L. G., Toryanik L. A., Vnukova K. V.

THE INFLUENCE OF AUDIO – VIDEO TECHNOLOGIES ON THE COMMUNICATIVE COMPETENCE OF STUDENTS’ SELF-ASSISTANT LEARNING ENGLISH

149
37. Калита Н. І., Кобілинець М.-Н. Я.

ДУХОВНО-РЕЛІГІЙНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

151
38. Заря Л. О., Овчарова І. А.

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ЧАСТИНА ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА

154
39. Винницька Н., Іваник Н.

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ STEAM-ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

157

 

40. Самборський С.

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ У ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНИХ АКТАХ СУЧАСНОСТІ

161
41. Kilmukhametova Yu.H.

CONDITION OF PERIODONTAL TISSUES IN PATIENTS WITH UROLITHIASIS

166
42. Фрумкіна А. Л.

Анализ моделей процессов обучения различным дисциплинам в педагогической теории и практике

168
43. Бакай С. Ю.

ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ Г.С. СКОВОРОДИ

173

 

44. Чеменян Г. П.

УКРАИНСКАЯ НАРОДНАЯ ПЕСНЯ И ЕЁ РОЛЬ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

177
45. Каспрук Н. М.

ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА У ВИКЛАДАННІ З КЛІНІЧНОЇ ІМУНОЛОГІЇ

180
46. Фомич І. І., Алексєєнко Ю. С.

ІНТЕГРОВАНЕ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Й ГЕОГРАФІЇ ЯК СКЛАДОВА БАГАТОМОВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

182
47. Пєтік Ю. О., Репетун Т. В.

АВТОРСЬКА ПРОГРАМА КУРСУ ЗА ВИБОРОМ «КАЛІГРАФІЧНІ СХОДИНКИ»

187
48. Danilova E. S., Shchebliuk O. I.

THE PHENOMENON OF SPIRITUAL GROWTH OF MODERN YOUTH

192
49. Шепітько В. І., Лисаченко О. Д., Борута Н. В.

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ПЕРШОКУРСНИКІВ ДО НАВЧАННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МЕДИЧНІЙ СТОМАТОЛОГІЧНІЙ АКАДЕМІЇ

193
50. Уханова А. І.

ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОСОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ СТАРШИХ ШКОЛЯРІВ

196
51. Ткачишина О. Р.

АДАПТАЦІЙНІ РЕСУРСИ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ

200
52. Prudka L. N.

Features of the interaction of the media and the National Police

205
53. Новікова Ж. М.

ПРЕВАЛЮВАННЯ  ЕМОЦІЙ У ПСИХОЛОГІЧНІЙ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ПЕРШОГО КУРСУ

209
54. Матієнко Т. В.

ПРОФЕСІЙНЕ САМОСТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ: ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ

213
55. KORSAK K., Korsak Y.

WHEN HUMANITY SEES THAT NOOERA IS ALREADY COMING ?

219
56. Bulgak E. D.

SOCIO-PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE TO THE ELDERLY IN MODERN UKRAINE

224
57. Vavilova A. S.

CORRECTIVE METHODS OF ADOLESCENT’S AGGRESSIVE BEHAVIOR

226
58. Pishchevskaia E.

Progress of social networks trends in ХХI century and their influence on psychological prosperity of  person

229
59. Merkulova J. V., Danich M. A.

CRIMINAL PROFILING: FOREIGN EXPERIENCE

231
60. Chopchik V., Orlova N.

UNIVERSITY CLINIC ON THE BASIS OF STATE - PRIVATE PARTNERSHIP (METHODOLOGY FOR FORMATION)

234
61. Yurtsenyuk O. S.

FEATURES OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF DEPRESSIVE AND ANXIETY DISORDERS AMONG UNIVERSITY STUDENTS

237
62. Tarabanchuk V., Maksymyuk V.

OPTICAL PROPERTIES OF BLOOD IN ACUTE PANCREATITIS

240
63. Piasetska L. V.

DYNAMICS OF ACID PHOSPHATASE IN PERSONS WITH GINGIVITIS DEPENDING ON THE PSYCHOPHYSIOLOGICAL STATE

241

 

64. Petrychenko O. V., Ardykuce V. P., Kutsiuk A. A.

PECULIARITIES OF TREATMENT, CHILDREN WITH MALOCCLUSIONS IN THE PRESENCE OF SPEECH DISORDERS

243
65. Maksymyuk V., Tarabanchuk V.

POLYMORPHISM N34S OF THE SPINK1 GENE WITH DIFFERENT FORMS OF ACUTE PANCREATITIS

245

 

66. Lykhota K. M., Shcherbyna T. M.

SUBSTANTIATION OF ECONOMIC EFFICIENCY OF INDIVIDUAL MYOFUNCTIONAL APPLIANCE

249
67. Костюк О., Белоконь С., Сечняк А.

Роль наследственности в этиологии пародонтИТА

252
68. Horbatiuk I.

DIAGNOSTIC VALUE OF USING CLINICAL SCALES FOR THE ETIOLOGICAL DIAGNOSIS OF ACUTE TONSILLOPHARYNGITIS IN CHILDREN

256
69. Semkina O., Sechnyak A., Belokon S.

THE FAMILY FACTOR IN CHILDHOOD OBESITY

258
70. Мулярчук О. В., Видиборець С. В.

ІНФОРМАТИВНІСТЬ ТРОМБОЦИТАРНИХ ІНДЕКСІВ ПРИ РІЗНИХ ПАТОЛОГІЧНИХ СТАНАХ І ЗАХВОРЮВАННЯХ

260
71. Видиборець С. В.

КЛІНІЧНИЙ РОЗБІР ПАЦІЄНТА  ЯК РІЗНОВИД ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

265
72. Бублій Ю. С.

БОЛЬОВІ ПОЛІНЕВРОПАТІЇ

267
73. Borysenko D. O., Vydyborets S. V.

INFORMATIVE VALUE OF MORPHOMETRIC INDICES OF ERYTHROCYTES IN DIFFERENT FORMS OF ANEMIAS

272
74. Savin V. V., Dombrovskyi D. B., Oliynyk Y. V.

RATIONALIZATION FOR CORD BLOOD CELL TRANSPLANTATION IN PATIENTS WITH DISTAL LESION OF LOWER LIMB ARTERIES

276
75. Sheremet M. I., Tkachuk N. P.

NEW MARKERS OF PROGNOSTICATION OF POST-OPERATIVE RECURRENT GOITER

279
76. Tabachniuk N.

CHANGES IN THE MORPHOLOGICAL AND ANTHROPOMETRIC CHARACTERISTICS OF THE SUBMANDIBULAR SALIVARY GLANDS OF HUMAN FETUSES

281

 

77. Mykhailovska L. O., Kutsiuk T. V., Malashenko N. Y.

EVALUATION OF THE INFLUENCE OF MYOFUNCTIONAL APPLIANCE ON CHEWING MUSCLES, PATIENTS IN THE MIXED AND PERMANENT DENTITION PERIODS

283
78. Каспрук Н. М.

ДОСВІД ПАТОГЕНЕТИЧНОГО ЛІКУВАННЯ СЕЗОННОЇ АЛЕРГІЇ НА БУКОВИНІ

285
79. Horbatiuk I. B.

CORRECTION OF METABOLIC DISORDERS OF THE GALLBLADDER AS A PREVENTION OF GALLSTONE DISEASE IN PATIENTS WITH METABOLIC SYNDROME

288

 

80. Shpak V. I.

SMALL BUSINESS AS THE CORE OF MODERN ECONOMIC

291
81. Борисова Ю. В., Селезньова Є. Є.

МОЛОДІЖНІ ЦЕНТРИ ЯК СЕРЕДОВИЩЕ СОЦІАЛЬНОГО СТАНОВЛЕННЯ ТА ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ МОЛОДОЇ ОСОБИСТОСТІ

295
82. Корчинська Ж. М.

АНАЛІЗ ПРИРОДНОГО І МЕХАНІЧНОГО РУХІВ НАСЕЛЕННЯ ВИНОГРАДІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

298
83. Гладченко С.

ПРАВА ЖІНОК В КРАЇНАХ МАГРИБУ: ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ

303
84. Сич Л. М.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ К.ЧЕРНИ.ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ФОРТЕПИАННОЙ ТЕХНИКИ ПРИ РАБОТЕ С УЧАЩИМИСЯ В ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

306
85. Шафарчук Т. Г., Десятникова Н. Л.

К ВОПРОСУ НЕОБХОДИМОСТИ ФОРМИРОВАНИИ ТЕХНИКИ ДЫХАНИЯ У СТУДЕНТОВ-ВОКАЛИСТОВ

308
86. Савицький В. В.

ВПЛИВ ДОВАНТАЖЕНЬ НА НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ЗБІРНО-МОНОЛІТНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК В ПРОЦЕСІ ПОВТОРНИХ НАВАНТАЖЕНЬ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ РІВНІВ

312
87. Ясько С. Г., Кухар В. В.

ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ДЕТАЛЕЙ, ЯКІ ВИГОТОВЛЯЮТЬСЯ ПРОБИВАННЯМ-ВИРУБУВАННЯМ МЕТОДОМ ПНЕВМОУДАРНОГО ШТАМПУВАННЯ ЕЛАСТИЧНИМ СЕРЕДОВИЩЕМ

316
88. Гринюк С. В., Поліщук М. М.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РЕЖИМІВ РІЗАННЯ ПЕРЕРИВЧИСТИМИ КРУГАМИ НА ТЕМПЕРАТУРУ ШЛІФУВАННЯ КІЛЕЦЬ РОЛИКОПІДШИПНИКІВ

321
89. Skuibida O. L.

THE EVALUATION OF OCCUPATIONAL HEALTH AND CLIMATE RISKS FROM ENERGY CHOICES

326
90. Шапенко Є. М.

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ВЕЛИЧИНИ НАПРУЖЕНОСТІ РОБОТИ ВОДІЇВ НА МІСЬКИХ АВТОБУСНИХ МАРШРУТАХ

329
91. Hutyria S., Yahlinskyi V., Khomiak Y.

EVOLUTIONARY CHANGES AND CLASSIFICATION OF TROLLEYBUS’ TRACTION TRANSMISSION

332
92. Hutyria S., Popov V., Khomiak Y.

CLASSIFICATION AND RELIABILITY OF TROLLEYBUS’ TRACTION TRANSMISSION DESIGN

337
93. Муратова О. В.

АЛЬТЕРНАТИВНА БІОГРАФІЯ БОГДАНА-ІГОРЯ АНТОНИЧА

342
94. Якушко К. Г.

КАТЕГОРІЇ РОЗМОВНОЇ  ІНШОМОВНОЇ ЛЕКСИКИ В АСПЕКТІ  ОБГОВОРЕННЯ ПРОБЛЕМ  ДОВКІЛЛЯ СТУДЕНТАМИ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

345
95. Покотило П. Г.

ПЕРСЬКА ТА АНГЛІЙСЬКА МОВА ЯК ДУАЛЬНА ПАРА ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФІЛОЛОГІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ НА УКРАЇНІ

348
96. Докаш В. І., Гнатчук О. С., Пержун В. В.

СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ І УПРАВЛІНСЬКА КУЛЬТУРА В УКРАЇНІ

350
97. Фльорко Л.Я.

СВІТОГЛЯДНО-екологічні мотиви доби РЕНЕСАНСУ

356
98. Завадська Т. І.

ЗАВІСА (ХІДЖАБ) ТА СЕГРЕГАЦІЯ ЗА СТАТЕВИМИ ОЗНАКАМИ В ІРАНІ

359
99. Ivanova V., Nepsha Y., Sheludko O.

«Song heritage of the village Little Bilozerka of Vasylivsky district» as an element of intangible cultural heritage of Zaporizhzhya region

362
100. Григорів Я. Я., Цюпка О. О.

Дослідження якісних показників ячменю ярого сорт Донецький на дерново-підзолистому ґрунті залежно від різних рівнів удобрення в Івано-Франківській області

365
101. Дика Н. М., Шкіренко О. В.

VALUES OF UKRAINIAN TEACHERS

367
102. Horoshko V., Rusavskyi V., Danich M.

ILLEGAL ENGAGEMENT: MODERN CHALLENGES IN UKRAINE

370
103. Грабильнікова О.А., Бідков В.

ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИТЕМИ ОРГАНІВ І УСТАНОВ ЮСТИЦІЇ В УКРАЇНІ

373
104. Кравченко А. С.

ПАРАДИГМА ЦИФРОВІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

377
105. Алфьорова Т.М., Гарбар К. Д., Чернуха А. А.

ЩОДО СПІВВІДНОШЕННЯ РЕЖИМУ ОКРЕМОГО ПРОЖИВАННЯ ПОДРУЖЖЯ ТА РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ

30
106. Савельєва І. В.

ПИТАННЯ ПРОТИДІЇ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ПІДРОБЦІ МОВЛЕННЯ ОСОБИ ПРИ ВЧИНЕННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

383
107. Корунчак Л. А.

КОРУПЦІЯ ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ

386
108. Фейса С. В., Русановська О. В.

Доцільність використання серотоніну у комплексному лікуванні пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки

389
109. Туровська Г. І.

РОЛЬ ЕРГОНОМІКИ У ВИРІШЕННІ ПИТАНЬ БЕЗПЕКИ ТА ГІГІЄНИ ПРАЦІ

392
110. Заячківська О. В.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПРОЕКТНЕ ФІНАНСУВАННЯ»

394
111. Єзгор А. В., Білоус А. Я., Тверда О. Я

АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ УТИЛІЗАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКИХ УЖИВАНИХ АВТО В УКРАЇНІ

398
112. Kasatkin O.

COMPARATIVE CHARACTERIZATION OF MODELING METHODS FOR INDUCED NONALCOHOLIC STEATOHEPATITIS WITH HYPERCHOLESTEROLEMIA IN RATS

401
113. Устюжанінова О. Т.

ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: РЕФОРМУВАННЯ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ

403
114. Kunytskyi S., Michuta O.

CONDITION OF WATER RESOURCES OF RIVN REGION

405
115. Kostyshyn L., Horoshko O., Matushchak M.

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF DIFFERENT PARTS OF SAPONARIA OFFICINALIS

409