Х Международная научно-практическая конференция «MODERN APPROACHES TO THE INTRODUCTION OF SCIENCE INTO PRACTICE», 30-31 марта 2020, Сан-Франциско, США

30-31 марта 2020, Сан-Франциско, США проходит Х Международная научно-практическая конференция "MODERN APPROACHES TO THE INTRODUCTION OF SCIENCE INTO PRACTICE".

Рекомендуемое цитирование для данной публикации:

Barantsova I., Kotlyarova V., Tkach M., The intercultural dialogue as the basis of personality development // Modern approaches to the introduction of science into practice. Abstracts of X International Scientific and Practical Conference. San Francisco, USA 2020. Pp.43-46.
URL: https://isg-konf.com.

Скачать сборник

 

PEDAGOGICAL SCIENCES
1. Казачінер О. С.

ПРОБЛЕМИ СІМЕЙ, ЯКІ ВИХОВУЮТЬ ДИТИНУ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

15
2. Задорожна О. Р.

ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ТАКТИКИ У СПОРТІ

18
3. Гелеш А.

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ЕКСПЕРТІВ З АКРЕДИТАЦІЇ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ В УКРАЇНІ

22
4. Логвіна-Бик Т. А., Бик Н. В.

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ НАУКИ В ПРАКТИКУ

26
5. Гродзь Н. М., Криштанович М. Ф.

СУЧАСНІ ІКТ ЯК ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ТЕХНІЧНИХ ЗВО ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН

31
6. Лавриненко Н. Ю., Лисенко С. А.

ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ДО НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

33
7. Форкуца О. А.

ІНСТИТУЦІЙНИЙ АУДИТ ТА НОВІ ВИКЛИКИ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТЯНСЬКИХ ПРОЦЕСІВ У ШКОЛАХ

36
8. Варчук Л. В.

ОБРАЗ ОПОВІДАЧА СУЧАСНОГО АМЕРІНДІАНСЬКОГО ЕТНОНАРАТИВУ У ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНОМУ ВИСВІТЛЕННІ

40
9. Barantsova I., Kotlyarova V., Tkach M.

THE INTERCULTURAL DIALOGUE AS THE BASIS OF PERSONALITY DEVELOPMENT

43
10. Вишневська О. М.

ІНКЛЮЗИВНИЙ ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТРЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙТА ЖИТТЄВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

47
11. Шевчук В. М., Блінніков Г. П., Дем’янюк К. Д.

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ БІОІНДИКАЦІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ КУРСАНТІВ-ПРИКОРДОННИКІВ

51
12. Ніколаєва С. Ю., Черниш В. В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «ВИКЛАДАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ МОВ НА ОСНОВІ КОМБІНОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (АНГЛІЙСЬКА МОВА І ДРУГА ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА МОВА)

55
13. Монке О. С.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ У СКЛАДІ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО МОРАЛЬНО-ДУХОВНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ

61
14. Ayziatulova E., Shelestova L., Ayziatulova D.

THE EFFECT OF LARGE DOSES OF EXOGENOUS GONADOTROPIC HORMONES ON THE MORPHOLOGY OF THE MICE INTERNAL ORGANS IN MODELING OVARIAN HYPERSTIMULATION SYNDROME

64
15. Lemberskyi O.

NEW APPROACHES OF EDUCATIONAL MANAGEMENT

68
16. Руденко Л. А., Литвин А. В.

САМОСТІЙНЕ НАВЧАННЯ ТА САМОРОЗВИТОК МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ У КОНТЕКСТІ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

72
17. Буданова В. Є., Буданова Л. Г., Галушко К. М.

АКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ

76
18. Останіна Н.С.

ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК НАПРЯМОК ПОЗАШКІЛЬНОЇ РОБОТИ

78
19. Семилєткова Н. С.

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ НА ПРИКЛАДІ ІРПІНСЬКОГО РЕГІОНУ

81
20. Kyrychenko A.

FOREIGN LANGUAGE TEACHING WITH DIGITAL TOOLS: HOW TO MOTIVATE STUDENTS

85
21. Хлєбік С. Р.

МОЛОДІЖНИЙ ТЕАТР ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ

88
22. Мідак Л. Я., Берладинюк Х. В., Кравець І. В.

ВИВЧЕННЯ АСТРОНОМІЧНИХ ПОНЯТЬ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ

93
23. Жоболда Л. А.

ЧИМ  Я МОЖУ ЗДИВУВАТИ СВОЇХ УЧНІВ

96
24. Soter M.

USING ZOOM IN UKRAINIAN TECHNICAL HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

100
25. Донець В. Г.

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВЧИТЕЛІВ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

102
26. Сулаєва Н. В., Вовченко С. В., Ремезова Н. М.

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО ЗВУКОРЕЖИСУРИ МУЗИЧНИХ ВИХОВНИХ ЗАХОДІВ

105
ECONOMIC SCIENCES
27. Vakulich M., Fisunenko N.

DEVELOPING THE METHODOLOGY OF ASSESSING THE POTENTIAL OF COUNTRIES FOR INVESTMENT CLIMATE ASSESSMENT: CASE OF UKRAINIAN ECONOMY

108
28. Свічко С. О.

ВИКОРИСТАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ В РЕФОРМУВАННІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

111
29. Колодійчук І. А., Колодійчук В. А.

ЕКОЛОГООРІЄТОВАНА ЕКОНОМІКА В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

115
30. Рикун С.С., Нєізвєстна О.В.

РОЗРОБКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ, ЯК ЗАПОРУКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

118
31. Яценко І. В.

ІНВЕСТИЦІЙНІ ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ ТА ЇХ ІНДУСТРІЯ

120
32. Метіль Т. К., Щербина В. О.

ПРОБЛЕМА ВИБОРУ ПІДХОДІВ ТА МЕТОДІВ ОРГАНІЗАЦІЇ  БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА СУЧАСНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

122
33. Шпарик Я. Я.

РИНОК ЗЕМЛІ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ

127
34. Антоненко В. М.

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ: СИСТЕМНІ ОЗНАКИ ТА ФАКТОРНІ ПІДХОДИ

129
35. Акімова Л. М., Лисачок А. В.

ОСНОВНІ ЗАГРОЗИ ІНВЕСТИЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

134
36. Коваленко Ю. М.

ЩІЛЬНІСТЬ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

139
37. Ревуцька А. О.

ВПЛИВ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА РИНОК ПРАЦІ

142
38. Полуяктова О.В., Матюк Т.В.

РОЛЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ

146
39. Гузар Б.С.

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

149
40. Kravchuk R., Yakimiv I.

SOCIAL INNOVATION FROM THE STANDPOINT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

154
41. Бруханський Р. Ф.

ЯПОНСЬКИЙ АКЦЕНТ ОПТИМІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВИТРАТ

157
42. Обелець Т. В., Кардаш Є. В.

РИНОК ПРАЦІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

160
43. Обелець Т. В., Дужак В. В.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВИНОРОБСТВА В УКРАЇНІ

163
44. Обелець Т. В., Білій В. А.

АКТИВНА ПОЛІТИКА ЗАЙНЯТОСТІ І ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

166
45. Струк Н. П.

ЩОДО ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

170
46. Дубницький В. І., Науменко Н. Ю., Писарькова В. Р.

МЕТОДИКА ЗАХИСТУ ВІД ТАРГЕТОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

172
47. Калайтан Т. В., Амірова Р. І.

ОСОБЛИВОСТІ застосування авс-АНАЛІЗУ продажів в системі контролінгу підприємств РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

176
48. Воронецька І. С., Кравчук О. О., Петриченко І. І.

КОРМОВИРОБНИЦТВО – ОСНОВА РОЗВИТКУ РИНКУ КОРМІВ

180
49. Dergaliuk B.

STRUCTURAL MODERNIZATION OF MULTILEVEL SYSTEMS AS A WORLDWIDE DEVELOPMENT PROBLEM

184
50. Старушенко Г. А., Базилевський С. В.

методологічні аспекти математичного моделювання процесів управління сталим розвитком територій

186
51. Cопко В.В., Ромашко О.М.

РОЛЬ ЕТИКИ У ПРОФЕСІЇ БУХГАЛЕРА

191
52. Коркуна О. І., Цільник О. Я., Бордун О. В.

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ТУРИСТИЧНІЙ СФЕРІ  ЯК ДЖЕРЕЛО РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

193
53. Когут М. В.

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ЧИННИКИ ЇЇ ВПЛИВУ НА ПОВЕДІНКУ МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ

196
54. Tkachenko K.

COMPLEX EVALUATION OF ENTERPRISE INVESTMENT ATTRACTION

198
55. Світлична В. Ю., Тимошенко К. О.

МОДЕРНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

202
56. Світлична В. Ю.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ КРЕДИТНИХ ПРОЦЕСІВ УСТАНОВАМИ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ

206
57. Андрійчук Ю. А., Рісна Л. А.

ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

210
58. Khanin S.

THE FACTORS TO CONTRIBUTE THE ASYMMETRIC DEVELOPMENT OF THE REGIONS OF UKRAINE

212
59. Пугач В. М.

ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МЕНЕДЖЕРІВ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

214
60. Horemykina Y.

INVOLVEMENT OF USERS IN THE EVALUATION OF SOCIAL SERVICES IN UKRAINE

217
61. Кириченко О. С., Жигалкевич Ж. М., Кириченко С. О.

FACTORS OF CRISIS IN THE ENTERPRISES

220
ENGINEERING SCIENCES
62. Корчак М. М.

ОБҐРУНТУВАННЯ ДИНАМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ РОБОЧОГО ОРГАНУ ДЛЯ СПРЯМУВАННЯ РОСЛИННИХ ЗАЛИШКІВ НА СМУГИ ОБРОБІТКУ

222
63. Dmytriieva O.

PECULIARITIES OF ASSESSING PERFORMANCE OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE ENTERPRISE

229
64. Lapta S., Lapta S., Solovyova O.

CALCULATION OF INSULIN THERAPY REGIMES BASED ON MATHEMATICAL COMPUTER MODELING

232
65. Герасимов С. В., Куценко В. В., Борисенко М. В.

СИНТЕЗ ВИМІРЮВАЛЬНОГО СИГНАЛУ ДЛЯ ОЦІНКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ РАДІОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ

237
66. Шапенко Є. М.

АНАЛІЗ НАПРУЖЕНОСТІ РОБОТИ ВОДІЇВ АВТОБУСІВ В МІСТАХ

242
67. Kyrychenko S., Tsviakh P.

MANAGEMENT OF THE PROCESS OF FORMATION OF COMMUNICATIONS ON ORGANIZATION WITH THE PURPOSE OF IMPROVING COMPETITIVENESS

247
68. Салавеліс А. Д., Павловський С. М.

РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ХАРЧОВИХ СУМІШЕЙ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ХВОРОБ ШЛУНУОВО-КИШЕЧНОГО ТРАКТУ

249
69. Polishchuk V., Polishchuk A., Burmyk I.

TECHNOLOGY OF MENTOR SELECTION FOR A BEGINNING SPECIALIST

253
70. Nosova Y., Avrunin O., Khudaieva S.

FEATURES OF CREATION TECHNOLOGIES FOR EDUCATIONAL PANORAMIC VIDEO CONTENT

256
71. Колесникова Т. Н., Сакно О. П., Лиходей А. С.

ПРИМЕНЕНИЕ ГИБРИДНЫХ СИЛОВЫХ УСТАНОВОК НА АВТОМОБИЛЯХ КАК КАРДИНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ТРАНСПОРТА

260
72. Шутюк В. В., Бессараб О. С., Бендерська О. В.

ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ СОРТОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ БУРЯКА СТОЛОВОГОНА ЯКІСТЬ КУПАЖОВАНИХ НАПОЇВ

264
73. Ruban O., Fedorova H.

INFORMATION TECHNOLOGY FOR FEATURE SELECTION USING SPECTRAL CHARACTERISTICS OF NONLINEAR DYNAMIC OBJECTS

267
74. Андронович Г. М., Бондаренко Ю. В., Білик О. А.

НАСІННЯ ЛЬОНУ ЗОЛОТОГО – ПЕРСПЕКТИВНА СИРОВИНА ДЛЯ СТВОРЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ

271
LAW
75. Бортняк В. А., Бортняк К. В.

ВИЗНАЧЕННЯ ТА АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ ЩОДО АУДИТУ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ

274
76. Бєдункова О. О., Клименко В. О., Мороз О. Т.

ПРАВОВЕ УРЕГУЛЮВАНЯ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ ПОРУШЕНИХ НЕЗАКОННИМ ВИДОБУВАННЯМ БУРШТИНУ

277
77. Петрів І. М.

ФУНКЦІОНУВАННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА РОЗВИТКУ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

281
78. Бачук В. Б.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ПРОЦЕДУРИ МЕДІАЦІЇ В КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

284
79. Захарова О. В., Кунтій А. І.

ЗЕЛЕНА КІМНАТА, АНАТОМІЧНІ ЛЯЛЬКИ : ЕФЕКТИВНА МЕТОДИКА ДОПИТУ ДІТЕЙ

288
80. Корольов В. О.

ЩОДО ЗАХИСТУ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

291
81. Єрьоменко В. О.

ПРИЧИНИ ТА УМОВИ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕПРАВЛЕННЯ ОСІБ ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ

294
82. Андрусів У. Б.

ПРАВОВА ПРИРОДА ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

297
83. Cидляревич І. В.

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ В УКРАЇНІ ТА КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

301
84. Савчук О. О., Любчич А. М., Панфілова Д. А.

ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ПРОЄКТУ ЗАКОНУ «ПРО ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ»: ЗАКОНОДАВЧІ ІНІЦІАТИВИ

304
85. Shevchenko A., Kydin S., Kapichon O.

THE MAIN POINTS OF TEACHING THE DISCIPLINE "COMPARATIVE HISTORY OF LAW"

309
86. Стецюк С.П.

МІСЦЕ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ У СИСТЕМІ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

311
87. Ткачук Т. Ю., Чистоклетов Л. Г., Хитра О. Л.

ТЕХНОЛОГІЇ МАНІПУЛЯЦІЇ СВІДОМІСТЮ ТА СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ: ПИТАННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ

314
88. Дарчин В. Б.

ВИКОРИСТАННЯ ПОДАТКОВИХ РЕЖИМІВ ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАТКОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

318
MEDICINE
89. Кушнірук Н. А., Демочко Г. Л.

ГОМЕОПАТІЯ: ЗА ЧИ ПРОТИ? ЛЖЕНАУКА ЧИ НОВИЙ СПОСІБ ЛІКУВАННЯ

321
90. Щербак В. О., Присяжний Д. Є., Демочко Г. Л.

ДО 210-Ї РІЧНИЦІ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ МИКОЛИ ПИРОГОВА

324
91. Riasna A., Sokolenko V., Sokolenko S.

BORRELIA INFECTION OF IXODID TICKS IN THE TERRITORY  OF PARK ZONES OF CHERKASSY

327
92. Май ДоанХоай Линь

ХИМИЯ В ПАРФЮМЕРИИ

329
93. Лисаченко О.Д., Шепітько В.І., Борута Н.В.

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ, ЯК АНАЛОГ ТРАДИЦІЙНОЇ ФОРМИ ВИВЧЕННЯ ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ

332
94. Valivodz I., Golovenko N., Larionov V.

ADME PROPERTIES AND TENTATIVE IDENTIFICATION OF METABOLITES OF PROPOXAZEPAM IN MICE BY RADIOACTIVE CARBON AND UPLC-MS/MS METHODS

335
95. Isaieva O., Avrunin O.

POSSIBILITIES OF APPLICATION OF 3D-SCANNING IN DETERMINING OF DAMAGED AREAS OF SKIN

339
96. Kovalova A., Avrunin O.

DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF NON-INVASIVE EXPRESS DIAGNOSTICS OF MICROCIRCULATION

343
97. Гребенюк Л. В., Боярська Л. М., Іванова К. О.

ВПЛИВ ДЕФІЦИТУ ВІТАМІНУ Д НА МІКРОБНУ КОЛОНІЗАЦІЮ НОСОГЛОТКИ У ДІТЕЙ З НАЗОФАРИНГЕАЛЬНИМИ ПРОЯВАМИ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ

347
98. Гребенюк Л. В., Боярська Л. М., Іванова К. О.

ОБГРУНТУВАННЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ВІТАМІНУ D В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ НАЗОФАРИНГЕАЛЬНИХ ПРОЯВІВ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ

350
99. Литвинец Л. Я., Литвинец-Голутяк У. Е., Литвинец В. Е.

ВЛИЯНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ ГЛУТАТИОН-S-ТРАНСФЕРАЗ НА ФЕНОТИП БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ

353
100. Kolokot N., Siusiuka V., Serhieieva L.

OXIDATIVE STRESS MARKERS IN PREGNANT WOMEN WITH FETUS GROWTH INHIBITION

356
101. Наумова О.

МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ СКЛІФОСОВСЬКИЙ: ЗНГАДУЮЧИ ВЕЛИКОГО ВЧЕНОГО

359
102. Хілкова А.Д.

КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА СПЕЦИФІКА ТА ОСОБЛИВОСТІ

361
ARCHITECTURE
103. Smirnova O.

THE INTERACTIVE ARCHITECTURAL OBJECTS AS MEANS OF INNOVATIVE METHODS IN THE HUMAN URBAN ENVIRONMENT

363
104. Гаврищук В. В.

НЕДОЛІКИ ГІДРАВЛІЧНИХ РОЗРАХУНКІВ. РОЗРАХУНКОВИЙ ПОХИЛ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

367
105. Лук’янченко О. О., Костіна О. В.

МОДЕЛЮВАННЯ СЕЙСМІЧНОЇ РЕАКЦІЇ КАРКАСНИХ БУДІВЕЛЬ

372
106. Chubarova D.

FORMATION OF ZERO ENERGY PARKINGS

374
107. Бубела А. В.

ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ ПІЩАНИХ ДРЕНАЖНИХ ШАРІВ В ДОРОЖНІХ КОНСТРУКЦІЯХ

376
PHILOLOGICAL SCIENCES
108. Kushmar L., Kolot L., Dubinina O.

EMOTIONAL & SOCIAL INTELLIGENCE AMONG ENGLISH LANGUAGE TEACHERS

378
109. Slyva V.

SEMANTIC PECULIARITIES OF ENGLISH SURMAMES

383
110. Рубцова К. В.

ЕТНОМОВНА АСИМЕТРІЯ В ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ: ПРОБЛЕМА ЛАКУНАРНОСТІ

387
111. Плотнікова Н. В.

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ ВУЗЬКОГАЛУЗЕВОЇ ЛЕКСИКИ

392
112. Каданер О. В.

БЕЛЛЕТРИСТ - «РЕАКЦИОНЕР» Б.М. МАРКЕВИЧ В КРИТИЧЕСКИХ ОЦЕНКАХ СОВРЕМЕННИКОВ

397
113. Токарєва Д. Г.

ЗМІСТОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЛАСНИХ НАЗВ У РЕКЛАМНОМУ ТЕКСТІ

401
114. Davydenko N.

THE DIFFERENCE BETWEEN HISTORICAL AND LEGAL TERMS MAGDEBURG AND GERMAN LAW

405
115. Бачинська Г. В., Вербовецька О. С.

МЕТАФОРА В ПОЕТИЧНІЙ ТВОРЧОСТІ СЕРГІЯ ОСОКИ: ГРАМАТИЧНИЙ АСПЕКТ

409
MARKETING
116. Дубневич Ю., Дубневич Н.

РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙУКРАЇНИ В УМОВАХ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

413
117. Коляда С. П.

ЗАВДАННЯ ВІЗІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ

416
118. Крюкова І. О., Шушулков С. Д.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМ КАПІТАЛОМ ЯК ІНСТРУМЕНТ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ БІЗНЕСУ

420
119. Ізюмцева Н. В., Іванова Є. С.

ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ У СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ

424
120. Сазонова Т. О.

САМОМОТИВАЦІЯ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ВЛАСНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРСОНАЛУ

427
121. Буркало Т. М., Кириченко С. О.

ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГУ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

431
122. Дерев’янко М. П., Ізюмцева Н. В.

АДАПТИВНИЙ СТИЛЬ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ЗМІН

434
123. Ізюмцева Н. В., Василенко А. В.

РОЛЬ ЛІДЕРІВ КОРПОРАТИВНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

436
124. Ізюмцева Н. В., Чуйков А. В.

КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ В ОРГАНІЗАЦІЇ

439
125. Voronina V., Ishcheikin T.

CONTROL OF INVENTORIES IN GENERAL SYSTEM OF STRATEGIC MANAGEMENT ENTERPRISE

442
PHILOSOPHY
126. Зацепіна Н. О.

ФЕНОМЕН РЕЛІГІЙНОГО ТУРИЗМУ

446
127. Samborsky S.

HUMAN AWARENESS OF OBJECTIVE REALITY

450
128. Дудченко В. С., Вольська А. О., Дужева О. Г.

ГЛОБАЛЬНА КРИЗА І ДУХОВНІ ПЕРСПЕКТИВИ ЛЮДСТВА

454
BIOLOGICAL SCIENCES
129. Шкуропат А. В., Ванцовська М.

РЕАКЦІЯ АКТИВАЦІЇ: ЕЛЕКТРОФІЗІОЛОГІЧНІ КОРЕЛЯТИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ В ОНТОГЕНЕЗІ

457
130. Osipov M., Maslovata S., Palyvoda N.

HARMFUL CONSEQUENCES OF TOPPING FOR GREEN PLANTINGS

460
131. Розборська Л. В.

ФОТОСИНТЕТИЧНІ ПОКАЗНИКИ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ НА ТЛІ ЗАСТОСУВАННЯ ГЕPБІЦИДУ І PЕГУЛЯТОPА PОСТУ РОСЛИН

463
132. Швець В. А.

ІНТЕНСИВНІСТЬ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ ПРИ АДАПТАЦІЇ ДО ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ В УМОВАХ ВПЛИВУ ІНТЕРЛЕЙКІНУ-2

467
HISTORY
133. Томак Н.В., Томак В.О.

ЛЮБОВ ДО ПРАЦІ – ПОТРЕБА, ВИМОГА ЧИ ВИКЛИК ЧАСУ

470
134. Казьмирчук Г. Д., Казьмирчук М. Г.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ ДЕКАБРИСТОВ

474
135. Царук В. Ю.

ІСТОРИЧНИЙ ГЕНЕЗИС ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

477
136. Каминская Е. А., Федорченко О. В.

«АНТИДЗВОНОВА» КАМПАНІЯ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 1920-Х – 1930-І РР. (НА ПРИКЛАДІ ХЕРСОНСЬКИХ ЦЕРКОВ)

480
137. Бердар Я. П.

ЧЕХОСЛОВАЦЬКО-УГОРСЬКА ВІЙНА 1919 РОКУ

484
POLITICAL SCIENCES
138. Андрієнко М. В., Жукова І. В., Каршиєва А. І.

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ МЕДІАЦІЇ ЯК ОДНІЄЇ ІЗ ФОРМ ОПТИМІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

487
139. Панасенко О. І.

АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ НАУКИ ПІАРУ У ПОЛІТИЧНИХ ЦІЛЯХ

491
TECHHOLOGY
140. Ковтун Д. В.

УДОСКОНАЛЕННЯ МОДЕЛІ МОНІТОРИНГУ  ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА ОКАТИШІВ ЗАЛІЗНОЇ РУДИ

494
141. Федотова М. О., Трушаков Д. В., Прокопенко Т. О.

ПРО ОДИН ІЗ СПОСОБІВ СТАБІЛІЗАЦІЇ ВИСОТИ КИПЛЯЧОГО В ЗЕРНОСУШАРЦІ КАСКАДНОГО ТИПУ

498
142. V. Grechko, I. Strashynskyi, Pasichnyi V.

THE RESEARCH OF THE EMULGATING ABILITY OF THE CHIA SEEDS MEAL PELLETS AND PSYLLIUM CELLULAR TISSUE AND THE ENDURANCE OF THE EMULSIONS BASED ON THEM

503
143. Чабанова О. Б., Ткаченко Н. А., Білобров С. В.

РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ПЕКТИНОВМІСНОГО СУХОГО ПРОДУКТУ З КОРИ ДЕРЕВ ХВОЙНИХ ПОРІД

506
144. Пасічний В. М., Чебаненко Х. В.

ПОРІВНЯННЯ ВПЛИВУ β-ЦИКЛОДЕКСТРИНУ З ЙОДОМ НА ФУНКЦІОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФАРШЕВИХ СИСТЕМ ТЕФТЕЛЕЙ ТА ФРИКАДЕЛЬОК

508
145. Fursik O., Strashynskyi I.

ALTERNATIVE SOURCES OF PROTEIN IN THE FOOD INDUSTRY

512
AGRICULTURAL SCIENCE
146. Бутенко А. О., Ільченко В. О., Давиденко Г. А.

ПЕРЕВАГИ ВИРОЩУВАННЯ СУМІШОК ОДНОРІЧНИХ КОРМОВИХ КУЛЬТУР

515
147. Заболотний О.р І., Заболотна А. В.

ПРОДУКТИВНІСТЬ КУКУРУДЗИ НА ЗЕРНО ЗА ДІЇ ГЕРБІЦИДУ ЕЛЮМІС® 105 OD, М.Д. ТА МІКРОБІОЛОГІЧНОГО ПРЕПАРАТУ БІОКОМПЛЕКС АТ

519
148. Леонтюк І. Б., Ковтунюк З. І.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ НА КАПУСТІ ЦВІТНІЙ

522
СHEMISTRY
149. Poltavets V., Vargalyuk V., Shevchenko L.

APPLICATION OF MnOX – BASED ELECTRODES INTO THE INDUSTRIEL PRODUCTION OF ELECTRIC BOILERS

525
ART HISTORY
150. Шафарчук Т. Г., Десятникова Н. Л.

ДО ПИТАННЯ АУТЕНТИЧНОГО ВИКОНАННЯ СТУДЕНТАМИ-ВОКАЛІСТАМИ творів СТАРОВИННИХ МАЙСТРІВ

528
TOURISM
151. Джинджоян В.В.

ПОЄДНАННЯ СОЦІАЛЬНИХ І КОМУНІКАТИВНИХ ФУНКЦІЙ В РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМ ОСВІТНЬОГО ТУРИЗМУ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ

531