VIІI Международная научно-практическая конференция “Modern problems in science”, 09-12 ноября 2020 р., Прага, Чехия

Каждый желающий может ознакомиться с материалами XIII международной научно-практической конференции на тему «Modern problems in science». Сборник доступен не только на сайте International Science Group, но и на сайте издательства США BookwireTM.  Все тезисы защищены авторским правом и принадлежат авторам, наш коллектив заботится об их распространении и индексации в наукометрических базах.

Рекомендуемая цитата для этой публикации:

Dzhavadian O.O. Sociální reklama jako prevence v oblasti duševního zdraví .  Abstracts of VIII International Scientific and Practical Conference. Prague, Czech Republic 2020.  22-24 рр.
Available at : DOI: 10.46299/ISG.2020.II.VIII
URL: https://isg-konf.com.

Скачать сборник конференции

Спасибо за участие в конференции

TABLE OF CONTENTS

ADVERTISING
1. Dzhavadian Oleksandra, Mariia Oleksandrivna

SOCIÁLNÍ REKLAMA JAKO PREVENCE V OBLASTI DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

22

 

AGRICULTURAL SCIENCES
2. Бутенко Андрій Олександрович, Северин Микола Васильович, Голдис Олег Сергійович

ВИБІР СУЧАСНИХ ГЕНОТИПІВ ЗЕРНОВОЇ КУКУРУДЗИ АДАПТОВАНИХ ДО УМОВ ВИРОЩУВАННЯ

25

 

3. Андрієнко Ольга Олександрівна, Васильковська Катерина Вікторівна, Резніченко Віта Петрівна

ГУСТОТА СТОЯННЯ РОСЛИН ЯК ФАКТОР ВРОЖАЙНОСТІ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ

28

 

4. Баюра Олександр Михайлович

ВПЛИВ СТИМУЛЯТОРІВ РОСТУ ТА ГЛИБИНИ ПОСІВУ НА ГРУНТОВУ СХОЖІСТЬ НАСІННЯ  ЯСЕНА ЗВИЧАЙНОГО

32

 

5. Дегтярьов Юрій Васильович

ҐРУНТОГЕНЕЗ ЧОРНОЗЕМІВ ТИПОВИХ
ПРИРОДНИХ ЕКОСИСТЕМ

35

 

6. Мамчур Валентина Василівна

ПРИРОДНЕ ПОШИРЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ AILANTHUS ALTISSIMA (MILL)

38

 

7. Резніченко Віта Петрівна, Ковальов Микола Миколайович, Корнічева Галина Іванівна

ВПЛИВ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ ТА ІНОКУЛЯЦІЇ НА УРОЖАЙНІСТЬ СОЧЕВИЦІ

42

 

ARCHITECTURE, CONSTRUCTION
8. Чорна Ірина Василівна, Сасовський Тарас Анатолійович, Сафонов Генадій Ігнатович

ДОСЛІДЖЕННЯ БЕТОНІВ НА ЗОЛОВМІСНИХ ЦЕМЕНТАХ

46

 

ART HISTORY
9. Круліковська Тетяна Петрівна

ІСТОРИЧНІ ТА ЕТНОГРАФІЧНІ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ КОНТАКТИ НА ПОДІЛЛІ У XIX СТ.ЯК ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ«УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ»

52

 

BIOLOGICAL SCIENCES
10. Федорова Е.Ю., Смоленкова О.В.

АКТИВНОСТЬ АТФАЗ СЫРА В ПРОЦЕССЕ ЕГО СОЗРЕВАНИЯ

58

 

11. Трускавецька Ірина Ярославівна

ВПЛИВ ОТРУТИ ПЕРЕТИНЧАСТОКРИЛИХ (HYMENOPTERA) НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ

62

 

12. Коцур Надія Іванівна, Костенко Оксана Олексіївна

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ГАЛУЗІ МЕДИЧНОЇ ГЕНЕТИКИ ТА ЄВГЕНІКИ В УКРАЇНІ (20-30-І РР. ХХ СТОЛІТТЯ)

65

 

13. Кухтин Вікторія Ігорівна, Глодан Оксана Ярославівна

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ АКТИВНИХ ФОРМ КИСНЮ НА ПЕРЕБІГ СПЕРМАТОГЕНЕЗУ

69

 

CHEMICAL SCIENCES
14. Mikhailov Anton

РЕНТГЕНІВСЬКИЙ АНАЛІЗ КОРИСНИХ КОПАЛИН ЗА СПІВВІДНОШЕННЯМ ІНТЕНСИВНОСТЕЙ НЕКОГЕРЕНТНОГО ТА КОГЕРЕНТНОГО РОЗСІЮВАННЯ

71

 

15. Golub Nelya, Golub Evgeniy, Gomonaj Vasyl

SYNTHESIS OF FORMALDEHYDE AS PROMISINGDIRECTION OF MODERN CATALYSIS

73

 

CULTUROLOGY
16. Степанюк Софія

CULTUROLOGY
ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД ПАМ’ЯТКООХОРОННОЇ СПРАВИ

75

 

ECONOMIC SCIENCES
17. Людмила Кузнєцова, Дмитро Артеменко

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ВЗАЄМОДІЄЮ БАНКІВ З КЛІЄНТАМИ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

80

 

18. Alina Bokhan

COMMERCIAL DIPLOMACY:STRATEGIC ASPECT OF DEVELOPMENT

85

 

19. Анастасія Гончаренко

ДІЛОВА РЕПУТАЦІЯ ЯК КОНКУРЕНТНА ПЕРЕВАГА БАНКУ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ

87

 

20. Галайда Тетяна Олександрівна

УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ КОМПАНІЇ В УМОВАЇ ДИСТАНЦІЙНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ

93

 

21. Мисник Катерина Павлівна

СУТНІСТЬ І ОСОБЛИВОСТІ ФОРЕНЗІКУ

96

 

22. Поліщук Анна Станіславівна

АКТУАЛЬНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА РИНКОВОГО ОБОРОТУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

101

 

23. Русин-Гриник Роман Романович

СУТЬ ТА РОЛЬ РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИМИ СТРУКТУРАМИ

106

 

24. Юрченко Марина Євгеніївна, Клименко Тетяна Вікторівна

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ ДЕРЖАВИ

108

 

25. Bohdaniuk O.V., Baklytska T.M.

CURRENT STATE OF PRODUCTION AND PROSPECTS FOR CORN EXPORTS IN UKRAINE

111

 

26. Dielini M, Halytsia O.

STAGES OF THE EU FORMATION

113

 

27. Martynenko Alina

RESEARCH OF LIFE CYCLES OF INDUSTRIAL INNOVATIONS

116

 

28. Бєлялов Т.Е.

ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

118

 

29. Бородіна Олена, Левківський Іван

ОРГАНІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

122

 

30. Бреус Світлана Василівна, Шусть Тетяна Анатоліївна

СУТНІСТЬ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ТА УПРАВЛІННЯ НИМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

127

 

31. Буксіна Інна Віталіївна

ХАРАКТЕРНІ АСПЕКТИ ПОЛІТИКИ ДИСТРИБУЦІЇ ТА РОЗПОДІЛУ КОМПАНІЇ NESTLÉ

132

 

32. Гордієнко Микола Іванович, Курсенко Ольга Миколаївна

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З  БІОЛОГІЧНИМИ АКТИВАМИ ЗА МСФЗ

136

 

33. Макаренко Олена Іванівна, Трясорук Анастасія Андріївна

ПРОБЛЕМИ ВЕДЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ВІДДАЛЕНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ

142

 

34. Мулик Тетяна, Козлан Ангеліна

РОЛЬ МІКРОКРЕДИТУВАННЯ У РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРАРНІЙ СФЕРІ

146

 

35. Онищенко Юлія Ігорівна

ВПЛИВ МОДЕЛІ ФІНАНСОВОГО РИНКУ НА ВИДИ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ БАНКІВ

149

 

36. Прокопець Людмила Володимирівна

СУТНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

153

 

37. Резніченко Анастасія Олександрівна

ОСОБЛИВОСТІ РИНКУ ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ В УКРАЇНІ

156

 

38. Сакун Аліна, Юрченко Ангеліна

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОТІК В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЯК ВИД ЗАГАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СУКУПНОСТІ

160

 

39. Третяк Антон Миколайович, Третяк Валентина Миколаївна

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ НОВІТНЬОЇ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНО-ПОВЕДІНКОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

163

 

40. Третяк Валентина Миколаївна, Скляр Юрій  Леонідович, Капінос Наталя Олександрівна

АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

167

 

41. Трушкина Наталья Валерьевна, Шкригун Юлия Олеговна

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В ЧЕХИИ

172

 

42. Філіпішина Крістіна Ігорівна

ДЕРЖАВНІ ЦІННІ ПАПЕРИ НА РЕПОНАЛЬНОМУ РІВНІ

178

 

43. Хайло Яна Миколаївна, Хайло Тетяна Олегівна

РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ І СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

182

 

GEOGRAPHICAL SCIENCE
44. Валерко Руслана, Довгалюк Сергій

ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА СУЧАСНОГО РАДІАЦІЙНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ

188

 

45. Патійчук Віктор Олексійович, Міщенко Олена Віталіївна, Ціпошук Софія Анатоліївна

ЧЕХІЯ ЯК ОДИН ІЗ ЛІДЕРІВ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ У СХІДНІЙ ЄВРОПІ

194

 

46. Рибалова Ольга Володимирівна, Цимбал Богдан Михайлович, Шевченко Катерна Олександрівна

ВПЛИВ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ НА ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

200

 

47. Світлана Василівна Домусчи, Валентина Іванівна Тригуб

АНАЛІЗ ГЕОХІМІЧНОГО СТАНУ ПРИДОРОЖНІХ ТЕРИТОРІЙ ВЕЛИКОГО МІСТА

205

 

GEOLOGICAL SCIENCES
48. Матківський Сергій Васильович

ВПЛИВ ЩІЛЬНОСТІ СІТКИ НАГНІТАЛЬНИХ СВЕРДЛОВИН НА ПРОЦЕС ОБВОДНЕННЯ ПОКЛАДУ ПРИ НАГНІТАННІ ДІОКСИДУ ВУГЛЕЦЮ

211
Historical sciences
49. Шекун Вікторія Олександрівна

АРХЕОГРАФІЧНИЙ ДОРОБОК С. Д. НОСА

215

 

50. Вісин Олена Олександрівна, Шендеровський Василь Андрійович

ДОЛЯ 12-ТИ ПЕРШИХ АКАДЕМІКІВ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК

219

 

LEGAL SCIENCES
51. Атаманов Олександр Михайлович

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ ОСОБІ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ (IN ABSENTIA)

222

 

52. Ганич Крістіна Дмитрівна, Лучак Владислав Віталійович

СКЛАД ВОЄННОГО ЗЛОЧИНУ

227

 

53. Новосад Роман Віталійович

ВИБОРЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ: ДОСЯГНЕННЯ Й НЕДОЛІКИ З ПОЗИЦІЙ ЗАКОНОДАВЧОЇ ТЕХНІКИ (ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ)

231

 

54. Поліщук Марина Геннадіївна

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ОБ’ЄКТИВНОЇ ІСТИНИ

235

 

55. Шевчук Владислав Сергійович

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ В УКРАЇНІ

239

 

56. Бунчук Оксана Борисівна, Швачій Софія Ігорівна

КСЕНОФОБІЯ ЯК ЗАГРОЗА НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ

242

 

57. ВельможнаСидорова Антоніна Сергіївна

ПРОБЛЕМИ СУДОВОЇ ГРУНТОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

246

 

58. Калінніков Олексій Валерійович

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПОВЕРНЕННЯ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ КЛОПОТАННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ (IN ABSENTIA)

249

 

59. Депутат Діана Романівна, Теремцова Ніна Володимирівна

ПРОБЛЕМА РОЗУМІННЯ НОРМИ ПРАВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

255

 

60. Калюжна Аніта Олександрівна, Поліщук Марина Геннадіївна

ЩОДО КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ В УКРАЇНІ, ЯКІ ПОРУШУЮТЬ ПРАВА ЛЮДИНИ

258

 

61. Корунчак Лариса Анатоліївна

СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА ПРИ РОЗГЛЯДІ СПРАВ ПРО ОБМЕЖЕННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ДІЄЗДАТНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ, ВИЗНАННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ НЕДІЄЗДАТНОЮ

264

 

62. Кулак Наталія Валеріївна

ІСТОРИЧНІ ВІХИ ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ СУДОВОГО ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ

267

 

63. Радецька Мальвіна Ігорівна, Стрельченко Оксана Григорівна

СЕКСУАЛЬНЕ НАСИЛЬСТВО НАД ДІТЬМИ ЯК СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА СУСПІЛЬСТВА

271

 

MANAGEMENT, MARKETING
64. Dielini M, Okhrimenko Ya.

PROJECT PERSONNEL MANAGEMENT IN CONDITIONS OF UNCERTAINTY

273

 

65. Сумець Олександр, Огієнко Світлана

УПРАВЛІНСЬКІ ЗВ’ЯЗКИ В ОПЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ

276

 

66. Безугла Наталія Петрівна, Шуть Оксана Юріївна

АКТУАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІННЯ СЕРВІСНИМ ОБСЛУГОВУВАННЯМ В ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

278

 

67. Мартинюк Олена анатоліївна

МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗМІШАНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

280

 

MEDICAL SCIENCES
68. Pokrovska Tеtyana, lytvyn Galyna, Orfin Andrii

CLINICAL FEATURES OF ASEPTIC MENINGITIS IN CHILDREN AND ADULTS

284

 

69. Богоявленська Валентина Федорівна, Харламова Альона Василівна

РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ У ЖІНОК ПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ

287

 

70. Плетенецька Аліна Олександрівна, СоколовськаУксусова Наталія Володимирівна, Лихова Софія Яківна

АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ ТРУПУ НА МІСЦІ ПОДІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

292

 

71. Hryhorieva Olena, Abrosimov Yurii

OSTEOPOROTIC FRACTURE MODELING IN LABORATORY RATS

295

 

72. Kobtseva Olena, Kobtseva Daria

THE STRUCTURE OF ABNORMAL OCCLUSION AMONG CHILDREN OF DONETSK REGION

297

 

73. Havenko Mykola

INTENSIFICATION OF THE PROCESSES OF INFORMATION PERCEPTION BY THE BLIND WITH THE SIMULTANEOUS USE OF OLFACTORY AND TACTILE SENSES

299

 

74. Ostafiichuk Svitlana

ELIMINATION OF «OBSTETRIC AGGRESSION» AS PREVENTION OF OBSTETRIC AND PERINATAL COMPLICATIONS

302

 

75. Антонюк Яна Олексіївна

ЗНАЧУЩІСТЬ АЛЕЛЬНОГО ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНА МОЗКОВОГО  НАТРІЙУРЕТИЧНОГО ПЕПТИДУ В ДІАГНОСТИЦІ ХРОНІЧНОЇ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ЧОЛОВІКІВ ЗА КОМОРБІДНОГО ПЕРЕБІГУ ГІПЕРТОНІЧНОЇ ХВОРОБИ ІІ ТА ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2 ТИПУ

305

 

76. Білаш Сергій Михайлович, Коптев Михайло Миколайович, Олійніченко Ярина Олександрівна

ВИКОРИСТАННЯ КЕЙС-МЕТОДУ У ДИСТАНЦІЙНОМУ ВИВЧЕННІ КЛІНІЧНОЇ АНАТОМІЇ І ОПЕРАТИВНОЇ ХІРУРГІЇ

308

 

77. Бойко О.В., Волкова Ю.В., Літвішко В.О.

БІОХІМІЧНІ ДІАГНОСТИЧНІ МАРКЕРИ ДЛЯ ЗАЗНАЧЕННЯ УСКЛАДНЕНЬ У ХВОРИХ ІЗ ТОРАКАЛЬНОЮ ТРАВМОЮ ПРИ ПОЛІТРАВМІ

311

 

78. Вигівська Лілія, Майданник Ігор, Чорна Олена

ПОКАЗНИКИ КРОВОПЛИНУ В МАТКОВИХ АРТЕРІЯХ ТА ІНТЕРВЕЛЬОЗНОМУ ПРОСТОРІ У ВАГІТНИХ В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОРИСТАННЯ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЇ

315

 

79. Замятин П.Н., Замятин Д.П., Крицак В.В.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CОВРЕМЕННОЙ КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ У РАНЕНЫХ С ОГНЕСТРЕЛЬНЫМИ И КОЛОТО-РЕЗАНЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ГРУДИ

320

 

80. Капшитар Олексій Олександрович

РОЛЬ ДОДАТКОВИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ В ДІАГНОСТИЦІ ЗАКРИТИХ ТРАВМ ПЕЧІНКИ

326

 

81. Мулярчук Оксана Васильевна, Выдыборец Станислав Владимирович

ЗАГОТОВКА И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЛЕЧЕБНЫХ ДОЗ ТРОМБОЦИТОВ

330

 

82. Hohol Andrii, Pankevych Artur, Kolisnyk Inna

МІЖНАРОДНА ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЛІКАРЯ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМОК ПРИ УДОСКОНАЛЕННІ ВИКЛАДАННЯХІРУРГІЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ У МЕДИЧНИХ ВУЗАХ УКРАЇНИ

335

 

83. Палієнко Ольга Адольфівна

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я У III ТИСЯЧОЛІТТІ: ПРОБЛЕМИ, ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

340

 

84. Проніна Олена Миколаївна, Донченко Світлана Владиславівна, Кобеняк Микола Миколайович

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ В РЕГІОНАХ ЧЕРВОНОЇ КАРАНТИННОЇ ЗОНИ

344

 

85. Соловйова Ольга Ігорівна

ЛАБОРАТОРНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ СТРОКОВОЇ І КОНТРАКТНОЇ СЛУЖБИ

346

 

86. Філик Ольга Володимирівна

ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЯ ДІАФРАГМИ У ДІТЕЙ З ГОСТРОЮ ДИХАЛЬНОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ

352

 

87. Хандога Еліна Володимирівна, Терехов Роман Леонідович, Царьов Валерій Валерійович

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯРОЛІ ESCHERICHIA COLI ЯК ЗБУДНИКА НОЗОКОМІАЛЬНИХ ІНФЕКЦІЙ У ВІДДІЛЕННЯХ РЕАНІМАЦІЇ ТА ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ

356

 

PEDAGOGICAL SCIENCES
88. Dotsenko Nataliia

STUDY OF GENERAL TECHNICAL DISCIPLINES IN THE CONDITIONS OF BLENDED LEARNING

361

 

89. Myhal Vitalii, Sasina Julia

VISUAL PROGRAMMING

364

 

90. Богатирьова Ірина Миколаївна, Бузницька Ольга Миколаївна, Саєнко Тетяна Борисівна

ІНТЕГРОВАНІ УРОКИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

367

 

91. Горденко Світлана Іванівна

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ»

370

 

92. Красильников Арсентий Александрович

ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ: К ИСТОРИИ ВОПРОСА

374

 

93. Лазаревська Ольга Миколаївна

КОНЦЕПТ ТВОРЧА ОСОБИСТІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

380

 

94. Лубышев Евгений Александрович, Лубышева Галина Сергеевна

ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ В ФОРМИРОВАНИИ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ У МОЛОДЕЖИ В СФЕРЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

383

 

95. Павленко Оксана Миколаївна

ХАРАКТЕРИСТИКА НАЦОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ В’ЄТНАМСЬКИХ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

391

 

96. Рубанцева Надія Олександрівна, Совкова Тетяна Сократівна

ЗАСТОСУВАННЯ МЕНТАЛЬНИХ КАРТ ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕМИ ПОВЕРХНЕВИЙ НАТЯГ

395

 

97. Фомін Катерина Василівна

СПЕЦИФІКА ВИВЧЕННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ДІАЛОГУ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

398

 

98. Хомяк Ольга Анатоліївна, Косей Тетяна Василівна

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ  ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВВ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ НУШ

403

 

99. Дейнеко Жанна, Бокарєва Юлія

СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ КРЕАТИВНОЇ МОЛОДІ

407

 

100. Танана С.М., Лукашевич Ю.Л.

СКЛАДОВІ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЯК ОБОВ’ЯЗКОВОГО ЧИННИКА РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ

410

 

101. Bykov Yaroslav, Syromlia Andrii, Dehtіarova Nelia

FEATURES OF DISTANCE LEARNING BY MEANS OF GOOGLE CLASSROOM

414

 

102. Бартєнєва І. О., Ноздрова О. П.

СТАН  ДОСЛІДЖЕНОСТІ РОЗВИТКУ  ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН У СТРУКТУРІ КУРСУ «ПЕДАГОГІКА МИСТЕЦТВА»

417

 

103. Башавець Наталія Андріївна, Нениця Вікторія Євгенівна

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ

421

 

104. Варивода Катерина Сергіївна

ВИКОРИСТАННЯ ДОДАТКІВ GOOGLE PLAY ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ» У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

424

 

105. Васильєва Світлана Олександрівна, Попова Олена Володимирівна, Агаркова Наталія Олександрівна

ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ ВИШІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

430

 

106. Гордей Оксана Дмитрівна, Пацай Богдан Дмитрович

НЕОБХІДНІСТЬ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

434

 

107. Горяйнова Анна Сергіївна

ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД РОЗВИТКУ ВЗАЄМИН ДІТЕЙ З ОДНОЛІТКАМИ У ПРОЦЕСІ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

437

 

108. Гриневич Юлія Віталіївна

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ  РЕГУЛЮВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

439

 

109. Дяченко Людмила Миколаївна

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИПРОФЕСІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИВ НІМЕЧЧИНІ

443

 

110. Жаркова Роксолана

ДИТЯЧА ТВОРЧІСТЬЯК ОСНОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

446

 

111. Ковалевич Дарія Олегівна

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ

450

 

112. Ковальська Юлія Сергіївна, Дрегваль Ігор Володимирович, Сахненко Юлія Володимирівна

ВИЯВЛЕННЯ УМОВ СТВОРЕННЯ МОТИВАЦІЙ ПІДЛІТКІВ ДО ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

453

 

113. Лисаченко Ольга Дмитрівна, Пелипенко Лариса Борисівна, Єрошенко Галина Анатоліївна

ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «ЩИТОПОДІБНА ТА ПРИЩИТОПОДІБНІ ЗАЛОЗИ» СТУДЕНТАМИ –МЕДИКАМИ В УМОВАХ КАРАНТИНУ

457

 

114. Мельник Інна Сергіївна, Сидорак Ірина Іванівна

ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ АГРЕСИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ПЕДАГОГІЧНИХ, ПСИХОЛОГІЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ТЕХНІК

461

 

115. Міхєєв Андрій Олександрович, Дейнека Святослав Євгенович

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ СТУДЕНТІВ ДО НАВЧАННЯ ЗА УМОВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ

463

 

116. Романенко Сергій Степанович, Чекіта Віталій Володимирович

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ФУТБОЛІСТІВ

468

 

117. Ростовська Ірина Олександрівна

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ МИСТЕЦЬКИХ ФАКУЛЬТЕТІВ

471

 

118. Салига Наталія Миколаївна

ФОРМУВАННЯ  ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ  МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ЗВО

475

 

119. Сергійчук О.М.

РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

478

 

120. Склярова Наталія Юріївна

ГОЛОВНІ ПРОТИРІЧЧЯ, ПРОБЛЕМИ  ТА ІНТЕГРАЦІЙНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ В УМОВАХ  ЦЕНТРІВ РОЗВИТКУ ДИТИНИ

481

 

121. Соловей Ю.О.

ДИСТАНЦІЙНИЙ СПЕЦКУРС «МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ» ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ МАЙБУТНІХ ДИРЕКТОРІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

485

 

122. Степанюк Алла Василівна

ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН У ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

488

 

123. Терзі Пилип Пилипович, Долгій Павло Михайлович

РОЗВИТОК ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ПІДГОТОВКИ ЮНИХ ФУТБОЛІСТІВ

492

 

124. Ткач Оксана Василівна

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ –ШЛЯХ ДО ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

495

 

125. Тороп Крістіна Сергіївна

НАВЧАЛЬНА РОБОТЕХНІКА В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

498

 

126. Хакімова Олександра Русланівна

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ
У ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ КАНАДИ

502

 

127. Халецька Катерина Віталіївна

ПРОГНОСТИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

504

 

128. Хмара Марина Анатоліївна

РОЗВИТОК ШКІЛЬНОЇ ФІЗКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ В ПОЛЬЩІ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

507

 

129. Чирва Андрій Сергійович

КОНЦЕПЦІЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ГЛОБАЛЬНОМУ РІВНІ

511

 

130. Ярош Леся Іванівна

ПІДГОТОВКА ВИХОВАТЕЛЯ ДО ФОРМУВАННЯ БАЗОВИХ  ЦІННОСТЕЙ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: ВІДПОВІДЬ НА ВИКЛИКИ ЧАСУ

513

 

PHARMACEUTICAL SCIENCES
131. Бельтюкова Світлана Вадимівна, Теслюк Ольга Іванівна, Лівенцова Олена Олегівна

ТВЕРДОФАЗНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ВИТАМИНУ В13 В ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТАХ

518

 

132. Богату Світлана Ігорівна

МОЖЛИВОСТІ ФІТОТЕРАПІЇ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ГАЛІТОЗУ

521

 

133. Герасимчук Аліна Сергіївна, Тітова Лариса Олександрівна

РОЛЬ ПРОБІОТИКІВ У ЛІКУВАННІ ЖІНОК З РЕЦИДИВУЮЧИМИ ІНФЕКЦІЯМИ СЕЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ

526

 

134. Погосян Олена Григорівна, Полуян Світлана Михайлівна

ВИВЧЕННЯ СТУПЕНЮ ЕКСТРАКЦІЇ ДІАЗЕПАМУ З ВОДНИХ РОЗЧИНІВ ОРГАНІЧНИМИ РОЗЧИННИКАМИ

529

 

PHILOLOGICAL SCIENCES
135. Мірошник Світлана Олексіївна, Зелінська Анастасія Олегівна

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ КОМПАРАТИВНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ СУЧАСНОЇ ІСПАНСЬКОЇ МОВИ НА УКРАЇНСЬКУ

532

 

136. Баранник Наталія

ФРАЗЕОЛОГІЗМИ З ОНОМАСТИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ АНТИЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ

536

 

137. Сергєєва Галина Анатоліївна

АКТУАЛЬНІ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ПРОЦЕСИ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ НОМІНАЦІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ПРАВНИЧІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ

541

 

138. Tanana Svitlana

MODERN ASPECTS OF INNOVATION TEACHING OF FOREIGN LANGUAGE IN THE ESTABLISHMENTS OF HIGER EDUCATION

547

 

139. Луценко Людмила Олексіївна, Зашкола Юлія Ігорівна

ТАКТИКА СОЛІДАРИЗАЦІЇ В ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ДЖЕРЕМІ ХАНТА

551

 

140. Полюк Ірина Станіславівна

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ І ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ СЛОВНИКОВОГО СКЛАДУ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ

554

 

141. Юркова Ольга Іванівна

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВОЇНІВ-ТАНКІСТІВ ТА ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ЇЇ ЕФЕКТИВНІСТЬ

557

 

PHILOSOPHICAL SCIENCES
142. Крагель Каріна Володимирівна, Ворон Вадим Сергійович

TEMPUS CURAT OMNIA: IMPOSSIBILE HOMINEM
(ЧАС ПРО ВСЕ ПОДБАТИ: НЕМОЖЛИВІСТЬ ЛЮДИНИ)

562

 

143. Приятельчук Анатолій Олексійович, Приятельчук Олена Анатоліївна

ПОБУДОВА ІДЕАЛЬНОЇ МОДЕЛІ БІЗНЕС-ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

564

 

144. Шаманська Тетяна

ФІЛОСОФІЯ І НАУКА. РОЛЬ ФІЛОСОФІЇ У ЖИТТІ ЛЮДИНИ І СУСПІЛЬСТВА

570

 

PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES
145. Seliverstova Evgeniya, Ibrayev Niyazbek, Menshova Yevgeniya

EFFECT OF LASER ENERGY DENSITY ON STRUCTURE FEATURES OF GRAPHENE OXIDE IN AQUEOUS DISPERSION

574

 

146. Snizhko Nataliia

APPROXIMATION OF FUNCTIONS OF TWO VARIABLES ON THE UNIT BICIRCLEIN GENERALIZED HÖLDER SPACES

577

 

147. Подоусова Тетяна Юріївна

ПРИКЛАДИ СІТОК ЛІНІЙ ГЕОДЕЗИЧНОГО СКРУТУ НА ПОВЕРХНЯХ

583

 

148. Марцінків Марія Володимирівна, Лабачук Оксана Василівна, Кульба Наталія Миколаївна

БАНАХОВІ АЛГЕБРИ ТА АЛГЕБРИ ФРЕШЕ

587

 

149. Урум Галина Дмитрівна, Журавльова Ольга Олександрівна, Варганік Влада Вікторівна

РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ІРРАЦІОНАЛЬНИХ РІВНЯНЬ НЕСТАНДАРТНИМИ МЕТОДАМИ

591

 

150. Урум Галина Дмитрівна, Журавльова Ольга Олександрівна, Діза Катерина Вікторівна

ТЕКСТОВІ ЗАДАЧІ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ

595

 

POLITICAL SCIENCE
151. Мельник Юлія Павлівна

ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ЇХ ВПЛИВНА ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

598
152. Рубан Алла Олексіївна, Демяненко Віра Миколаївна, Прядко Тетяна Петрівна

РОЛЬ ЗМІ В СУЧАСНІЙ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІЙ КОМУНІКАЦІЇ

603
PSYCHOLOGICAL SCIENCES
153. Деревянко Світлана Петрівна

ЕМОЦІЙНІ АСПЕКТИ ВПЕВНЕНОСТІ В СОБІ

607

 

154. Пелешенко Олена Вікторівна, Моргун Вікторія Валеріївна

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

610

 

155. Коцур Надія Іванівна, Товкун Лідія Павлівна

ДУШЕВНА РІВНОВАГА ЯК ПОКАЗНИК ДУХОВНОГО ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ

614

 

156. Дроздов Олександр Юрійович

ЕПІДЕМІЯ COVID-19 ЯК КВАЗІЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА СИТУАЦІЯ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАУКИ Й ПРАКТИКИ

619

 

157. Дроздова Марина Анатоліївна

ОСОБЛИВОСТІ НЕГАТИВНОЇ КРЕАТИВНОСТІУ ПРЕДСТАВНИКІВ РІЗНИХ ПРОФЕСІЙНИХ ГРУП

623

 

158. Мазоха Інна Степанівна

БУЛІНГ ЯК ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТІ

626

 

159. Пелешенко Олена Вікторівна, Ільченко Орина Вячеславівна

РОЗВИТОК СИНДРОМУ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ  В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19

632

 

160. Прокофєва Людмила

ФЕНОМЕН ЕТНІЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

636

 

SOCIOLOGICAL SCIENCES
161. Чубіна Тетяна Дмитрівна, Коротяєв Сергій Іванович

ПАРАДИГМА СОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ

640
162. Фурдуй Світлана Борисівна

СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ПІДТРИМКА ОНКОЗАХВОРЮВАНИХ ОСІБ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

646
TECHNICAL SCIENCES
163. Немченко Юрій Владиславович

АКУМУЛЯТОРИ В СИСТЕМАХ НАКОПИЧЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

650

 

164. Burlachenko Ivan, Ovchar Serhii

MULTI-COMPONENT POSITION MODEL FOR TRAINING GESTURE RECOGNITION

655

 

165. Pozhitkova Liliia, Kaprelyants Leonid, Shvets Nataliya

CEREAL BY-PRODUCTS AS AN IMPORTANT FUNCTIONAL INGREDIENT: EFFECT OF ENZYMATIC TREATMENT

658

 

166 Богомаз К. О.Дяченко А. В.

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ бЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ У СФЕРАХ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

 

660
167. Камчатна-Степанова Катерина Валеріївна

ДОСЛІДЖЕННЯ ФРЕЗЕРНОЇ ОБРОБКИ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

663

 

168. Вяткін Костянтин, Вяткін Роман

ВИЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ОБ’ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ РЕГІОНІВ

665

 

169. Мисак Степан Йосифович, Галянчук Ігор Романович, Дубова Марина Анатоліївна

ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ КОТЛІВ БКЗ-210-140 ТА ТГМ-84Б З МЕТОЮ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ГОРІННЯ

668

 

170. Скоркін Антон Олегович, Старченко Олена Павлівна, Лозовська Світлана Василівна

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ФОРМОУТВОРЕННЯ РІЖУЧИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТВЕРДОСПЛАВНОГО ІНСТРУМЕНТА ДЛЯ ОБРОБКИ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

672

 

171. Ус Вікторія Феліксівна, Мінчук Марина Юріївна

ПРИНЦИПИ ПРОЕКТУВАННЯ ІНТЕРФЕЙСІВ ВЕНДИНГОВИХ МАШИН З ПРОДАЖУ Е-КВИТКІВ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ПОРУШЕННЯМ ЗОРУ

675

 

172. Chernіak Oksana, Peleshchak Roman, Doroshenko Mykola

REDUCTION OF DISPLAY TIME OF INPUT IMAGES BY PSEUDO-SPIN NEURAL NETWORK DUE TO RAREFACTION OF SYNAPTIC CONNECTIONS

680

 

173. Бацуровська Ілона Вікторівна

ДОСЛІДЖЕННЯ ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

687

 

174. Бондарева Олена Миколаївна

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНОГО СТАНУ ЗАГОТОВКИ ПРИ КОМБІНОВАНОМУ ВИДАВЛЮВАННІ-РОЗДІЛЕННІ

691

 

175. Писаренко Екатерина Александровна, Онищенко Татьяна Викторовна, Шевчук Игорь Александрович

АЛГОРИТМ ВЫБОРА МЕТОДА ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАСХОДОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

694

 

176. Пінчук Вікторія Леонідівна, Кривчик Лілія Сергіївна, Хохлова Тетяна  Станіславівна

ВИБІР ЗМІЦНЮЮЧОЇ ТЕХНОЛОГІЇ  ТРУБОПРЕСОВОГО ІНСТРУМЕНТА ДЛЯ  ВИРОБНИЦТВА НЕРЖАВІЮЧИХ ТРУБ

699

 

177. Сабов Дора Павлівна, Мулеса Оксана Юріївна

РЕЛЯЦІЙНА БАЗА ДАНИХ ЯК ОСНОВА ВЕБ-ЗАСТОСУНКУ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ З ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ

707

 

178. Федорова Наталия Владимировна

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ДАННЫХ APACHE SPARK

710

 

TOURISM
179. Мозолев Олександр Михайлович, Гуцал Людмила Антонівна, Блазунь Анастасія Валеріївна

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІШОХІДНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

716

 

TRANSPORT
180. Логвінова Віта Володимирівна, Оліяр Алла Вячеславівна

МОРФОГЕНЕЗ ЛІМФОЇДНИХ СТРУКТУР ТОНКОЇ КИШКИ МУСКУСНИХ КАЧОК

719

 

Участвовать в научных конференциях важно и нужно. Даже если они проводятся в заочном формате, это все равно прекрасная возможность:

  • потренировать последовательность изложения своих мыслей на бумаге;
  • получить персональный сертификат участника;
  • приобрести бесценный опыт;
  • научиться оформлять работы правильно, в соответствии со стандартами.

Стоимость участия для всех одна, она не зависит от языка публикации, направления, количества страниц. Написание тезисов для научных конференций занимает минимальное количество времени, но именно с этой небольшой работы для многих деятелей науки начинается более серьезная – над статьей или монографией по этой теме. International Science Group благодарит Вас за участие в XIII научной конференции и приглашает к дальнейшему сотрудничеству!