V Международная научно-практическая конференция «MODERN SCIENTIFIC AND TECHNICAL METHODS OF MANAGEMENT INFORMATION FLOW AND THEIR INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT OF SOCIETY», 24-25 февраля 2020, Франкфурт-на-Майне, Германия

24-25 февраля 2020 года в Франкфурт-на-Майне, Германии проходит V Международная научно-практическая конференция "MODERN SCIENTIFIC AND TECHNICAL METHODS OF MANAGEMENT INFORMATION FLOW AND THEIR INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT OF SOCIETY".

Рекомендуемое цитирование для данной публикации:

Dolia E., Subject of economic theory // Modern scientific and technical methods of management information flow and their influence on the development of society. Abstracts of V International Scientific and Practical Conference. SH SCW "NEW ROUTE" Frankfurt am Main, Germany. 2020. Pp. 9-11. URL: https://isg-konf.com.

Скачать сборник

ECONOMIC SCIENCES
1. Dolia E.

SUBJECT OF ECONOMIC THEORY

9
2. Kvyatko T., Zaika S., Gridin А.

BENCHMARKING AS AN ELEMENT OF MARKETING ACTIVITIES OF UKRAINIAN ENTERPRISES

12
3. Sysoieva I., Balazіuk O.

Features of Agile technologiesin audit

15
4. Zaluzhnyi A.

ІНФОРМАЦІЙНО - МЕРЕЖЕВА ДОМІНАНТА СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ: ІНФОРМАЦІЯ, ЗНАННЯ, ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ

17
5. Іващенко М. В.

ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ У РІЗНИХ СЕКТОРАХ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

21
6. Ковальчук  В. Г., Безкровна В. С.

МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

25
7. Сіташ Т. Д.

ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО ШАХРАЙСТВ

28
8. Улянич Ю. В.

МЕХАНІЗМ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ

31
9. Freiuk O.

LAST MILE DELIVERY IN ELECTRONIC COMMERCE

34
ENGINEERING SCIENCES
10. Rizak V.

TECHNOLOGY OF INTODUCING INNOVATIVE LITRACON CONCRETE IN THE ARHITECTURE OF BUILDINGS

37
11. Котенко Н. О., Жирова Т. О., Купіна В. Я.

СУЧАСНИЙ СТАН ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ WPF

40
12. Тишевич Б.Л.

ВЕКТОРНЕ УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ ЗМІННОГО СТРУМУ З МАТРИЧНИМ ПЕРЕТВОРЮВАЧЕМ

43
13. Тишевич Б.Л.

Інтелектуалізація системи управління електроприводом насосних установок нафтоперекачувальної станції

49
14. Тишевич Б.Л.

СИСТЕМА РОБАСТНОГО УПРАВЛІННЯ  ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ ЗМІННОГО СТРУМУ

53
15. Kunytskyi S., Michuta O.

QUALITY OF THE ARTHESIAN WATER COMPOSITION OF UNDERGROUND SOURCES OF WATER SUPPLY OF THE RAVN REGION

58
LAW
16. Murska M.

TYPES OF LEGAL LIABILITY

61
17. Новіков М. М.

РОЛЬ ІНФОРМАЦІЇ У ФОРМУВАННІ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ПРАЦІВНИКА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

65
18. Бездольний М. Ю.

ОСОБЛИВОСТІ ПРИТЯГНЕННЯ В УКРАЇНІ ДО ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДНОСТІ ЗА КЕРУВАННЯ ТРАНСПОРТНИМ ЗАСОБОМ У СТАНІ СП’ЯНІННЯ

67
19. Бондар В. В.

ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ В УКРАЇНІ

69
20. Бортняк В. А.

КОНТРОЛЬНА ФУНКЦІЯ ФІСКАЛЬНИХ ОРГАНІВ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОДАТКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА ЗАКОННОСТІ

71
21. Бортняк К. В.

ПІДСЛІДНІСТЬ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ

74
22. Великий В. М.

З ДОСВІДУ ПРОВЕДЕННЯ ТРЕНІНГІВ ЗАПОБІГАННЯ ВІКТИМНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ

77
23. Галунько В. М., Соловей О. М.

ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ПРИ ВЗАЄМОДІЇ ГРОМАДСЬКОСТІ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

80
24. Кузьменко Ю. В.

ДОТРИМАННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРИНЦИПІВ В ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ТА СВОБОД ЛЮДИНИ

82
25. Плакса Г. В., Бараненко Р. В.

ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ РОЗВІДКИ ПІДРОЗДІЛАМИНАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

85
26. Шульгіна І. М., Старовацький С. Г., Андрусенко О. А.

ОСОБЛИВОСТІ реформування кримінального процесу УкраїниПРИ перехОДІ на змагальну модель

87
27. Шишко І. В.

ПОНЯТТЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ: ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ

91
28. Яцковина В.В.

ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ ТА НАПРЯМИ ПОДОЛАННЯ ПРОТИДІЇ РОЗСЛІДУВАННЮ ШАХРАЙСТВ

93
29. Мулявка Д. Г.

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ У ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ НЕДЕРЖАВНОЇ ОХОРОННОЇ І ПРИВАТНОЇ ДЕТЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

97
30. Новікова М. М.

ЩОДО ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ В УКРАЇНІ ЯК ВЛАСНИКІВ КОСМІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ

99
PEDAGOGICAL SCIENCES
31. Babko N., Kuskova S., Orel V.

FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCES Bachelor's Degree in Marketing

101
32. Galka Yu.

USING THE INTERNET TO LEARN ENGLISH

104
33. Budanova L., Toryanik L.

THE IMPLEMENTATION OF INTERNET AS THE SOURCE OF MODERN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN TEACHING ENGLISH

108
34. Казачінер О. С.

ВИКОРИСТАННЯ КАЗКОТЕРАПІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

112
35. Логвіна-Бик Т. А., Бик Н. В.

СУЧАСНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ ПОТОКАМИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА ЛЮДИНИ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ОСВІТИ

114
MEDICINE
36. Андріяка А. О., Видиборець С. В.

ГІСТАМІН І ПУХЛИННА ПРОЛІФЕРАЦІЯ

119
37. Анікіна І. І.

АЛГОРИТМ НАДАННЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ ЖІНКАМ ХВОРИМ НА РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ

123
38. Борисенко Д. А., Выдыборец С. В.

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФЕРРИТИНА И ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ЕГО СОДЕРЖАНИЯ ПРИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ

126
39. Борисенко Д. О., Видиборець С. В.

ПРОГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ АНЕМІЇ ПРИ УРОТЕЛІАЛЬНОМУ РАКУ СЕЧОВОГО МІХУРА

130
40. Буданова Л. Г., Галушко К. М., Буданова В. Є.

ҐЕНЕЗА ІДЕЇ ВИЯВЛЕННЯ Й НАВЧАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО ЗДІБНИХ СТУДЕНТІВ

133
41. Видиборець С. В.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИКЛАДАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ, КЛІНІЧНОЇ І ВИРОБНИЧОЇ ТРАНСФУЗІОЛОГІЇ У ПІСЛЯДИПЛОМНОМУ НАВЧАННІ ЛІКАРІВ

135
42. Корж А. В., Видиборець С. В.

РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ У ДОНОРІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ МАНУАЛЬНОГО ТА АВТОМАТИЧНОГО ПЛАЗМАФЕРЕЗУ

138
43. Майкут-Забродська І. М.

ХРОНИЧЕСКИЙ МИЕЛОЛЕЙКОЗ: РОЛЬ НЕКОТОРЫХ ЦИТОКИНОВ В РАЗВИТИИ АНЕМИИ

142
44. Песоцька Л. А.

ГОСТРІ ЛІМФОБЛАСТНІ ЛЕЙКОЗИ У ОСІБ ПОХИЛОГО І СТАРЕЧОГО ВІКУ

145
TOURISM
45. Грабар М. В.

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ BIG DATA У ТУРИЗМІ

149
SOCIOLOGICAL SCIENCES
46. Єлесіна М.О.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ОПЕРАТОРА В СИСТЕМІ «ЛЮДИНА-МАШИНА»

151
47. Пержун В. В.

ОЗНАКИ, СУТНІСТЬ І ПРАКТИЧНЕ ВТІЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

154
48. Чорна Г. В.

НАЦІОНАЛЬНІ ЦІННОСТІ ЯК ДЕРЖАВНИЦЬКО-СУСПІЛЬНИЙ ПРІОРИТЕТ УКРАЇНИ

157
PHILOLOGICAL SCIENCES
49. Sardaryan K.

СИМВОЛІЧНА КОЛЬОРИСТИКА У ТВОРЧОСТІ ІРИНИ ЖИЛЕНКО

159
MARKETING
50. Кочнова І.В.

РЕБРЕНДИНГ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

162
PSYCHOLOGICAL SCIENCES
51. Матієнко Т. В.

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК СТУДЕНТІВ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

 

 

 

 

165
PSYCHOPHYSIOLOGY
52. Chernykh M.

INFORMATION FLOW IN EFFECTIVE NEURONAL NETWORKS FORMED DURING EMOTIONAL VISUAL STIMULI PRESENTATION

171
BIOLOGY
53. Zakharchuk O., Ezhned M., Horoshko O.

THE STUDY OF BIOLOGICAL PROPERTIES OF ARNICA MONTANA TINCTURE IN VITRO

175
PHILOSOPHY
54. Сімонцева Л. О.

ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ ФОРМУВАННЯ ВІДНОСНИХ КОНЦЕПЦІЙ ПОКАРАННЯ КІНЦЯ ХVIII - ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

178