II Международная научно-практическая конференция «Problems and perspectives of modern science and practice», 30-31 января 2020 Грац, Австрия

30-31 января 2020 году в Грац, Австрия состоялась II Международная научно-практическая конференция "PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE".

Рекомендуемое цитирование для данной публикации:

Tvoroshenko I.  INFORMATION TECHNOLOGIES FOR DECISION-MAKING ON THE CONDITIONS OF SPATIALLY DISTRIBUTED OBJECTS //Implementation of modern science into practice. Abstracts of I International Scientific and Practical Conference. SH SCW "NEW ROUTE" Graz, Austria. 2020.
Pp. 45-50. URL: https://isg-konf.com.

Скачать сборник

ECONOMIC SCIENCES
1. Гавриленко М. М.

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

14
2. Журавльова С. М.

ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ НА ФАКТОРИ ЦІНОУТВОРЕННЯ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ

17
3. Вітер О., Килин О.

ТУРИСТИЧНИЙ БІЗНЕС В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

20
4. Коваль С. І.

МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

22
5. Макогін З. Я., Політицька К. В.

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ЄС

27
ENGINEERING SCIENCES
6. Afanasiev O.

MODERN CARTOGRAPHY

32
7. Єзгор А. В., Білоус А. Я., Тверда О. Я.

ACTUALITY AND PROSPECTS OF SOLVING THE PROBLEMS OF EUROPEAN CONSUMPTION OF USED CARS IN UKRAINE

33
8. Купер І. М.

ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ НАФТОВИЛУЧЕННЯ НА ДОСЛІДНИХ ПОЛЯХ НАФТОВИХ РОДОВИЩ

35
9. Поморцева О. Е.

ВИКОРИСТАННЯ ГІС-МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА

37
10. Ye.V. Bodyanskiy, Shafronenko A.Yu., Klymova I.M.

ONLINE CREDIBILISTIC FUZZY CLUSTERING OF DATA WITH GAPS

43
11. Tvoroshenko I.

INFORMATION TECHNOLOGIES FOR DECISION-MAKING ON THE CONDITIONS OF SPATIALLY DISTRIBUTED OBJECTS

45
 

LAW

12. Алфьорова Т. М.

ПРАВОВА ПРИРОДА СПАДКОВОГО ДОГОВОРУ

51
13. Баїк О. І.

ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА АДВОКАТОМ НА ПІДСТАВІ ДОВІРЕНОСТІ, ОРДЕРУ ТА ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПРАВНИЧОЇ ДОПОМОГИ: ДОСВІД УКРАЇНИ

54
14. Бзова Л. Г.

МОТИВАЦІЯ РІШЕНЬ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ

58
15. Гритенко О. А.

ВИЗНАЧЕННЯ ЗАКОНОДАВЧИХ ПИТАНЬ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ПРОГРЕСИВНОЇ СИСТЕМИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

60
16. Кузніченко О. В.

ПРОБЛЕМИ ІСНУВАННЯ МОБІНГУ В ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ

64
17. Скочиляс-Павлів О. В.

АДМІНІСТРАТИВНА ПРОЦЕДУРА В УКРАЇНІ: НЕОБХІДНІСТЬ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

69
18. Чистоклетов Л. Г., Хитра О. Л,. Стародубцева Т. Л.

ПРОБЛЕМАТИКА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПЕРЕКОНАННЯ В УКРАЇНІ

72
19. Яремчук С. В., Яремчук В. Д.

ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ ОБ’ЄКТА СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ ОСВІТИ УКРАЇНИ

 

76
PEDAGOGICAL SCIENCES
20. Швай Р. І.,  Захар’яш О. С., Пилипів О. І.

ДО ПИТАННЯ ПРО ПІДСИЛЕННЯ МОТИВАЦІЇ УЧНІВ ДО ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

80
21. Бабух Н. В.

ГРОМАДЯНСЬКЕ ТА ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В ЧЕРНІВЕЦЬКОМУ МЕДИЧНОМУ КОЛЕДЖІ БДМУ

83
22. Бакай С. Ю.

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ У ВИБОРІ ЗАСОБІВ ПОСТАНОВКИ ГОЛОСУ У СТУДЕНТІВ-ПОЧАТКІВЦІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА»

86
23. Безрук М. Л.

КОМПЕТЕНЦІЇ ТА КОМПЕТЕНТНОСТІ ПАТРОНАТНОГО ВИХОВАТЕЛЯ ЯК КВАЛІФІКОВАНОГО НАДАВАЧА ПОСЛУГИ

89
24. Васильєва О. М., Кушнір В. Ю., Севрук В. В. АГРАРНА ОСВІТА: ІННОВАЦІЙНІ ВИКЛИКИ 92
25. Гелеш А.

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ЕКСПЕРТІВ З АКРЕДИТАЦІЇ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ В УКРАЇНІ

96
26. Георгіце І. І.

ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

101
27. Казачінер О. С.

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДО ВАЛЕОСУПРОВОДУ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

103
28. Калита Н. І., Лудин І. І.

Ціннісний підхід: психолого-педагогічний аспект

105
29. Ковиліна В. Г.

ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПОРУШЕННЯМ ЗОРУ У СІМ’Ї

108
30. Колток Леся Богданівна

ДИДАКТИЧНІ МОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ДИСКУРСУ В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

113
31. Курепін В. М.

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИКИ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ «БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ»

118
32. Левицька І. М.

ДЕЯКИ АСПЕКТИ СТИМУЛЮВАННЯ МОТИВАЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО НАВЧАННЯ ГРИ НА ФОРТЕПІАНО

122
33. Логвіна-Бик Т. А., Бик Н. В.,

УРОКИ БІОЛОГІЇ: КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ТА СУЧАСНІ РЕАЛІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

125
34. Мединська С. І.

РОЗВИТОК SOFT SKILLS У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ ПРИ ФОРМУВАННІ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ

130
35. Новська О. Р.

ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

132
36. Подгорна В. В., Смолякова І. Д.

ДО ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ У ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

135
37. Покотило П. Г.

ПРЕСПЕКТИВИ БІЛГНАЛЬНОЇ ОСВІТИ ПРИ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ З ФІЛОЛОГІЇ НА ОСНОВІ ПЕРОСКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ БІЛІНГВАЛЬНОЇ ПАРИ В УКРАЇНІ

138
38. Серебрянікова О. С.

ДІАГНОСТИКА РІВНІВ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА МОТИВАЦІЙНИМ КОМПОНЕНТОМ

139
39. Федорова Г. В.

ХИМИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ КАК БАЗИС ДЛЯ  ПРИОБЩЕНИЯ СТУДЕНТОВ-ЭКОЛОГОВ К НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

142
40. Фрумкіна А. Л.

Про готовності майбутніх учителів початкових класів до їх професійної діяльності

145
41. Фурдуй С. Б., Ніфака Я. М.

АДАПТИВНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА В ᅠ СОЦІАЛЬНІЙ ᅠ РЕАБІЛІТАЦІЇ ᅠ ОСІБ ᅠ З ᅠ ОСОБЛИВИМИ ᅠᅠ ПОТРЕБАМИ

148
42. Хлопик І. Я.

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ

152
43. Шуть Н. Н.

ПУТИ СЦЕНАРНОЙ РАБОТЫ ПЕДАГОГА

 

154
SECTION - PSYCHOLOGICAL SCIENCES
44. Корсунська В. В.

ТРАНСФОРМАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ ЯК УЧАСНИКА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

157
AGRICULTURAL SCIENCES
45. Зимароєва А. А.

ЗАСТОСУВАННЯ АНАЛІЗУ ГОЛОВНИХ КОМПОНЕНТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ДИНАМІЧНИХ АСПЕКТІВ ВАРІЮВАННЯ УРОЖАЙНОСТІ СОЇ

 

164
BIOLOGICAL SCIENCES
46. Нечитайло Д.Ю., Міхєєва Т.М.,

Особливості функціональних проб серцево-судинної системи у дітей з підвищеним рівнем артеріального тиску

168
47. Pyurko O. E., Pyurko V. E., Арабаджи-Тіпенко Л. І.

HISTOLOGICAL-ADAPTATION CHARACTERISTICS OF SAMBUCUS NIGRA L. VEGETATIVE ORGANS AS A DECORATIVE FORMING COMPONENT OF GREEN PLANT IN THE CITY OF ZAPORIZE REGION

 

 

171
SECTION – MEDICINE
48. Fedoruk O. S., Vizniuk V. V., Stepan V. T.

BIOCHEMICAL PECULIARITIES OF UROLITHIASIS COMPLICATED BY SECONDARY CHRONIC PYELONEPHRITIS DURING SURGICAL TERATMENT IN COMBINATION WITH OZONE THERAPY

175
49. Анікіна І. І., Гладченко С.

СОЦІО-КУЛЬТУРАЛЬНІ ФЕНОМЕНИ У ЖІНОК ІЗ РАКОМ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ

177
50. Бучковська А. Ю., Ріпецька О. Р. Ренка М. В.

ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ НА ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖИ

180
51. Владиченко К. А.

СИНДРОМ АНДРОГЕННОЇ НЕЧУТЛИВОСТІ

184
52. Zaitsev V. I., Fedoruk O. S., Ilyuk I. I., Stepan V.

Vizniuk V.

METASTATIC PROSTATE CANCER. PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN AS A SCREENING MARKER OF METASTASING

186
53. Zaitsev V. I., Fedoruk O. S., Ilyuk I. I. Vladychenko K. A.

ULTRASONIC EXAMINATION OF SCROTUM ORGANSIN PATIENTS WITH CHRONIC PROSTATITIS

189
54. Івасюк І. Й., Гусак Р. І.

ЦИТОГІСТОЛОГІЧНІ ЗМІНИ СТРУКТУРИ ЯЄЧКА У ЧОЛОВІКІВ ЗРІЛОГО ВІКУ ПРИ ГІДРОЦЕЛЕ

191
55. Мота О. М., Подолюк М. В.

ОСОБЛИВОСТІ МАКРОАНАТОМІЇ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ ЛЮДИНИ ТА САМКИ БІЛОГО ЩУРА. ПОДІБНІІСТЬ ТА ВДМІННІСТЬ

194
56. Русіна С. М., Нікоряк Р. А.

ВПЛИВ ФАКТОРІВ РИЗИКУ НА ПСИХОЕМОЦІЙНУ НАПРУГУ СЕРЕД ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕПРИВАЦІЇ

196
57. Пальтов Є. В.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПАТОМОРФОЛОГІЧНИХ ЗМІН В ШАРАХ СІТКІВКИ ПРИ ШЕСТИТИЖНЕВОМУ ВЖИВАННІ ОПІОЇДНОГО АНАЛЬГЕТИКА З ПАРАЛЕЛЬНОЮ ЧОТИРЬОХТИЖНЕВОЮ КОРЕКЦІЄЮ ПЕНТОКСИФІЛІНОМ

201
58. Перижняк А. І.

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЛІКУВАННЯ ПОРУШЕНЬ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ У НОВОНАРОДЖЕНИХ ЗА УМОВ ПЕРИНАТАЛЬНІЙ ПАТОЛОГІЇ

204
59. Pokrovska Т., Hnatiuk V.

"NEW" EXANTHEM DISEASE IN UKRAINE

207
60. Tokar O. M.

SCREENING OF THE PERIODONTAL STATUS OF WOODWORKERS WHO HAS LONG-TERM CONTACT WITH FORMALDEHYDE

208
61. Юрків О. І.

КОРЕКЦІЯ МІКРОБІОЦЕНОЗУ У НОВОНАРОДЖЕНИХ З ОЗНАКАМИ ПОРУШЕНЬ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ КИШЕЧНИКА ПРИ ПЕРИНАТАЛЬНІЙ ПАТОЛОГІЇ

211
62. Yurtsenyuk O. S.

OPTIONS FOR STRESS MANAGEMENT IN UNIVERSITY STUDENTS

 

214
 

JOURNALISM

63. Shpak V. I.

PUBLISHING BUSINESS OF UKRAINE: FORMATION AND DEVELOPMENT ASPECTS

 

217
 

SOCIOLOGICAL SCIENCES

64. Борисова Ю. В., Бондар В. О.

ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

220
65. Horbenko V.

THE ESSENCE OF PEACEKEEPING WORLDVIEW IN CONDITIONS OF GLOBAL CONFLICTS

222
66. Valentina R.

A PROPOS DU CODE RÉGIONAL-NATIONAL EN BESSARABIE

 

225
 

PHILOLOGICAL SCIENCES

67. Бабух Н. В.

ПРИЧИНИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ НИЗЬКОГО РІВНЯ ЗАСВОЄННЯ ІНФОРМАЦІЇ СТУДЕНТАМИ-ІНОЗЕМЦЯМИ НА ЗАНЯТТЯХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

230
68. Георгіце І. І.

ФЕМІНІСТИЧНИЙ ДИСКУРС НОВЕЛИ ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ «VALSE MELAVCOLIQUE

232
69. Каданер О. В.

ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ МАЛОИЗВЕСТНОГО
Б. М. МАРКЕВИЧА

236
70. Лахмотова Ю. В.

ТРУДНОЩІ ПРИ ОВОЛОДІННІ ФОНЕТИКОЮ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ УКРАЇНОМОВНИМИ СТУДЕНТАМИ

240
71. Максимюк М. В.

ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ: МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ

242
72. Мельниченко Г. В.

PHONETIC ADAPTATION OF LOANWORDS AS A REASON OF INCONSISTENCIES IN SPELLING AND PRONUNCIATION IN THE ENGLISH LANGUAGE

244
73. Плотнікова Н. В.

ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ СКЛАДОВИХ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

247
74. Якушко К. Г.

ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЙ АДАПОВАНОЇ ФАХОВОЇ ІНШОМОВНОЇ ЛЕКСИКИ ЗА ФУНКЦІЙНИМ ПРИЗНАЧЕННЯМ

 

 

249
PSYCHOLOGICAL SCIENCES
75. Булгак Е. Д.

PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE FAMILY DOCTOR IN THE RELATIONSHIP WITH THE PATIENT, IN THE PROCESS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT

253
76. Mendelo V., V., Danilova E. S.

The phenomenon of loneliness during adolescence

256
77. Кічук А. В.

ПСИХОЕМОЦІЙНЕ ЗДОРОВ’Я СУЧАСНОГО СТУДЕНТСТВА ЯК РЕСУРС ЖИТТЄСТІЙКОСТІ

258
78. Мендело В. В., Данилова Е. С.

Феномен Развития детей в семьях с созависимостью

261
79. Назаревич В. В.

Функціональні механізми явища остракізмУ в середовищі освіти

265
80. Новікова Ж. М.

ЦІННІСНО-ОРІЄНТАЦІЙНА ЄДНІСТЬ СТУДЕНТСЬКОЇ ГРУПИ

268
81. Піщевська Е. В.

PROGRESS OF THE FIRST HALF OF ХХI OF CENTURY AND THEIR  INFLUENCE TRENDS ARE ON PSYCHOLOGICAL PROSPERITY OF PERSON

273
82. Прудка Л. М., Горошко В. В.

ОСОБЛИВОСТІ Застосування психологічних методів впливу у професійній діяльності поліцейських

275
83. Andriy S.

COMMUNICATIVE AND FUNCTIONAL ASPECTS OF RHETORICAL QUESTIONS

280
84. Толмачевська В. О., Самара О. Є.

ЕМОЦІЙНА ЕКСПРЕСІЯ В МІЖДИСЦИПЛІНАРНОМУ ПІДХОДІ

283
85. Уханова А. І.

ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОСОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ УКРАЇНСЬКИХ ПІДЛІТКІВ

285
86. Фльорко Л. Я., Полюга Р. Л.

The relevance of critical thinking in the modern socio-cultural space

289
87. Черезова І.

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ТРУДНОЩІВ ПРОФЕСІЙНОЇ АДАТАЦІЇ МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ

 

 

291
LITERATURE
88. Ванденко О. А.

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ІСТОРИЧНОЇ ОСОБИСТОСТІ У ТВОРІ СТ. ЦВЕЙГА «ГЕЛЬДЕРЛІН»

295
89. Каізер І. Ю.

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ШЕВЧЕНКОЗНАВСТВА В РУМУНІЇ

297
90. Набок М. М.

ЕСТЕТИКА «Я-ОБРАЗУ» В УКРАЇНСЬКІЙ НАРОДНІЙ ДУМІ «ОЛЕКСІЙ ПОПОВИЧ»

 

 

298
HISTORY
91. Гладченко С., Черних І.

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОГО ПАРИТЕТУ В ПОЛІТИЦІ

 

302
GEOGRAPHY
92. Іванова В. М., Непша Я. Ю., Шелудько О. М.

TRADITIONS OF THE KARAITES OF THE CITY OF MELITOPOL AS AN ELEMENT OF THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE OF UKRAINE

304