XXI Международная научно-практическая конференция «Problems of practical application of innovations, methodology and experience», 15-16 апреля 2021, Лиссабон, Португалия


Рекомендуемая цитата для этой публикации:

Fedosov S., Urban O., Nuzhna O.. The impact of energy efficient technologies on the formation of the paradigm of sustainable development // Problems of practical application of innovations, methodology and experience. Abstracts of XXI International Scientific and Practical Conference. Lisbon, Portugal. 2021. Pp. 19-20.

URL: https://isg-konf.com.
Available at : DOI: 10.46299/ISG.2021.I.XXI

Скачать сборник конференции

 

TABLE OF CONTENTS

  AGRICULTURAL SCIENCES  
1. Господаренко Григорій Миколайович, Любич Віталій Володимирович, Калантир В’ячеслав Володимирович

СЕДИМЕНТАЦІЯ І СИЛА БОРОШНА ПШЕНИЦІ ТВЕРДОЇ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ВИДІВ І ПОЄДНАНЬ ДОБРИВ

9

 

2. Шох Світлана Сергіївна, Шубенко Лідія Анатоліївна

ОСОБЛИВОСТІ УСПАДКУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ПРОДУКТИВНОСТІ У РІПАКУ ОЗИМОГО

12

 

  ARCHITECTURE, CONSTRUCTION  
3. Смірнова Ольга В’ячеславівна

ЕКОПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ СЕЛИЩ

16

 

  ECONOMIC SCIENCES  
4. Fedosov Serhiy, Urban Oksana, Nuzhna Oksana

THE IMPACT OF ENERGY EFFICIENT TECHNOLOGIES ON THE FORMATION OF THE PARADIGM OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

20

 

5. Zhydovska Nataliia

PRACTICAL ASPECTS OF FORMATION OF THE INTERMEDIATE FINANCIAL STATEMENTS OF THE BANK ACCORDING TO IFRS

22

 

6. Заїчко Ірина Володимирівна

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

24

 

7. Карапетян Цовинар Дживановна, Мурадян Арпеник Гайковна, Ераносян Ванине Ашотовна

ЭТАПЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АРМЕНИИ

27

 

8. Кравeць I.М., Берник Д.С.

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КОНКУРЕНТНОГО РИНКУ

32

 

9. Ляшинський Валерій

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕХОДУ ВІД ТРАДИЦІЙНОГО ДО НЕТРАДИЦІЙНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

36

 

10. Ставицький В’ячеслав Вадимович

ПРОГНОЗУВАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

41

 

11. Червяцова Катерина Олексіївна, Шушакова Ірина Костянтинівна

ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

44

 

12. Шeлeга М.М., Кравeць I.М.

НEФOРМАЛЬНА ЗАЙНЯТICТЬ ЯК COЦIАЛЬНO-EКOНOМIЧНE ЯВИЩE

48

 

  HISTORICAL SCIENCES  
13. Barannyk Serhiy, Trofimov Mykola, Guzenko Boris

LEBENSWEG UND PERSÖNLICHER BEITRAG IN DER ENTWICKLUNG DER CHIRURGIE VON UKRAINE UND POLEN PROFESSOR VINCENT TOMASHEVYCH

52

 

14. Біланич Галина Петрівна, Біланич Людмила Віталіївна

КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА УКРАЇНИ – НАДБАННЯ ВСЬОГО ЛЮДСТВА.

58

 

  LEGAL SCIENCES  
15. Ємець Олег Миколайович, Злагода Ольга Валеріївна, Шаповаленко Євген Володимирович

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В РОЗШУКУ ОСІБ, ЗНИКЛИХ БЕЗВІСТИ

64

 

16. Гусак Андрій Петрович

МЕТОДИ СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ У ВИХОВНИХ КОЛОНІЯХ З НЕПОВНОЛІТНІМИ ЗАСУДЖЕНИМИ

69

 

17. Дрозд Вікторія Павлівна

ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

73

 

18. Кадикало Оксана Ігорівна

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАКОПИЧУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

77

 

19. Левчук Вікторія Олександрівна

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ЗАПОБІГАННІ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ

80

 

20. Савенко Олександр Ігорович, Колісникова Ганна Вячеславівна

ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ПРИ УКЛАДЕННІ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЧЕРЕЗ МЕРЕЖУ ІНТЕРНЕТ

83

 

21. Сериков Бакытжар

КАЗАХСТАН И РОССИЯ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

85

 

  MANAGEMENT, MARKETING  
22. Рахман Махбубур Сидикович, Мангушев Дмитро Валерійович, Матвєєва Кристина Сергіївна

ОСОБЛИВОСТІ КРЕДИТУВАННЯ БАНКОМ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ

88

 

  MEDICAL SCIENCES  
23. Savokhina Maryna, Khyzhniak Viktoriia, Bilovodska Inna

EVALUATION OF BRONCHIAL ASTHMA CONTROL IN ADOLESCENTS USING SPIROMETRY AND THE STHMA CONTROL TEST

92

 

24. Горгошидзе Барбаре Владимировна., Руруа Лиана Альбертовна

ЛЕЧЕНИЕ ТРУБНО-ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО БЕСПЛОДИЯ ФИТОПРЕПАРАТОМ «ФЕРТИЛОГЕН»

96

 

25. Демецька Олександра Віталіївна, Рябовол Василь Миколайович, Діденко Марія Миколаївна

ВИЯВЛЕННЯ ПОШКОДЖУЮЧОЇ ДІЇ НАНОМАТЕРІАЛІВ ШЛЯХОМ ОЦІНКИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ МЕМБРАННИХ ЛІПІДІВ СПЕРМАТОЗОЇДІВ БИКА IN VITRO

102

 

26. Жумаева З.Ж.

ИЗУЧЕНИЯ АЛЛЕРГЕНОВ У ДЕТЕЙ АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ

104

 

27. Хомишин Володимир Павлович, Новицький Олександр Олександрович, Веревкін Олег Олегович

ЗAЛЕЖНІСТЬ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО  СТАНУ СИСТЕМИ ЗОВНІШНЬОГО ДИХАННЯ ВІД ВПЛИВУ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА СПОСОБУ ЖИТТЯ  У СТУДЕНТІВ  І-ІІ КУРСІВ

109

 

  PEDAGOGICAL SCIENCES  
28. Sazhko Halyna, Nechuiviter Olesia

FORMATION OF INFORMATION AND EDUCATIONAL ENVIRONMENT ON THE BASIS OF CLOUD SERVICES

111

 

29. Івершинь Анжеліка Генадіївна, Просенюк Анжела Іванівна

УПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

114

 

30. Алдабергенова Айгуль Оналбековна, Даулбаева Зарема Манатовна

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ В ОБУЧЕНИИ

117

 

31. Алдабергенова Айгуль Оналбековна, Есенгабылов Ильяс Жансеркенович , Жасыбаева Гаухар Бақтыкенқызы

ҚАЗІРГІ ЗАМАНДАҒЫ WEB-ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ МАҢЫЗЫ

120

 

32. Біскуп Віталій Степанович, Крижановська Анетта Вікторівна

ЗАХОДИ СОЦІАЛЬНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ЯК ЗАСІБ УБЕЗПЕЧЕННЯ ДІТЕЙ ВІД СОЦІАЛЬНИХ РИЗИКІВ: ДОСВІД ВИКЛАДАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

125

 

33. Бісовецька Людмила Андріївна

МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ СЛУЖБОВИХ ЧАСТИН МОВИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

128

 

34. Касілов Ростислав Артурович

ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ЗАСОБАМИ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЄКТІВ

132

 

35. Лук'яник Людмила Василівна, Ляшик Анастасія Олександрівна

МЕТОДИКА КОРЕКЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ НАД МОВЛЕННЄВИМИ НЕДОЛІКАМИ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

138

 

36. Строганова Ганна Миколаївна, Петрусенко Любов Григорівна

ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗАСОБАМИ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

142

 

37. Ухеєва Олена Вікторівна

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ОСНОВНИХ РУХІВ

148

 

  PHARMACEUTICAL SCIENCES  
38. Раганина К.Т., Әділханова Л., Мажитова М.

CO2 ЭКCТPAКТ ЗВEPOБOЯ ПPOДЫPЯВЛEННOГO (НYPERICUM PERFORATUM): OПИCAНИE ТEХНOЛOГИИ EГO ПOЛУЧEНИЯ, ФAPМAКOЛOГИЧECКИE И ФAPМAЦEВТИЧECКИE ACПEКТЫ EГO ПPИМEНEНИЯ

151

 

  PHILOLOGICAL SCIENCES  
39. Aliya Umran Aliaga Alizadeh

ANALYSIS OF WORDS IN NIZAMI’S WORK (BASED ON THE MATERIALS OF THE POEM “KHOSROV AND SHIRIN”)

155

 

40. Горохова І.В., Руденко М.В.

СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ (НА МАТЕРІАЛІ ТЕЛЕСЕРІАЛУ «SUITS»)

160

 

41. Куламанова Зиба Абдуллакызы, Алдабергенова Замира Аргингазиевна

ПРАГМАТОНИМДЕР СИПАТЫ

163

 

42. Нұржаубек Айнұр, Бесирова Нұргүл Сайлауханқызы, Турдиева Дильхумар Абасовна

ҚАЗАҚ ЛИНГВОМӘДЕНИЕТІНДЕГІ «ҚҰДАЛЫҚ» ФРЕЙМІНІҢ СЕМАНТИКАЛЫҚ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯСЫ

168

 

43. Рахимбаева Гаухар Кинаятовна, Монтаева Салтанат Әбілсейітқызы

ДУЛАТ БАБАТАЙҰЛЫ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ ЗАР ЗАМАН КӨРІНІСТЕРІ

174

 

44. Стадніченко Ольга Олександрівна

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЖІНОЧИХ ОБРАЗІВ У ДИЛОГІЇ СВІТЛАНИ ТАЛАН «ОГОЛЕНИЙ НЕРВ» І «ПОВЕРНУТИСЯ ДОЩЕМ!»

180

 

  PSYCHOLOGICAL SCIENCES  
45. Столярчук Олеся Анатоліївна, Мещеряков Андрій Олександрович

ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ ТРИВОЖНО-ДЕПРЕСИВНИХ СТАНІВ У МОЛОДІ В УМОВАХ КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ

186

 

  TECHNICAL SCIENCES  
46. Krepych Svitlana, Spivak Iryna

SCHOLARSHIP ACCOUNTING SYSTEM TAKING INTO ACCOUNT PRELIMINARY CATEGORIES

190

 

47. Prokudin Georgiy, Yerko Yaroslav, Sheshenya Diana

PROSPECTS FOR THE EFFECTIVE USE OF TRANSIT POTENTIAL OF UKRAINE

195

 

48. Искаков И.Ж., Кучеренко В.Я., Алексеев Г.В.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ПРОИЗВОДСТВАХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

197

 

49. Меликян Карен Вагинакович

КЛАССИФИКАЦИЯ И ОБНАРУЖЕНИЕ МЕЛКИХ ГРУЗОВЫХ И ЛЕГКОВЫХ МАШИН НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ 4К КАЧЕСТВА

200

 

50. Потапенко Микола Валентинович, Рамш Василь Юрійович, Шаршонь Віталій Любомирович

АНАЛІЗ МЕТОДІВ МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ

205

 

51. Сук Руслан Володимирович, Галясний Іван Володимирович, Гавриш Тетяна Володимирівна

ВПЛИВ ЖИРОВОГО КОМПОНЕНТА В БЕЗДРІЖДЖОВОМУ БЕЗГЛЮТЕНОВОМУ ТІСТІ НА ЯКІСТЬ ВИПЕЧЕНИХ ВИРОБІВ

209

 

52. Шаповал Владимир Григорьевич, Терещук Роман Николаевич, Жилинская Светлана Руслановна

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАСЧЕТНОГО ЗНАЧЕНИЯ КРИТИЧЕСКОЙ ВЫСОТЫ ВЕРТИКАЛЬНОГО ОТКОСА С УЧЕТОМ ФИЗИСЕСКОЙ НЕЛИНЕЙНОСТИ ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ ГРУНТА

212

 

53. Қаршыға Ғалымжан Орынбасарұлы, Тілесов Дінислам Омарұлы

ҒИМАРАТТАРДЫҢ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ ЭЛЕМЕНТТЕРІН ҚЫСҚЫ БЕТОНДАУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

215