IX Международная научно-практическая конференция “Science and practice of today”, 16-19 листопада 2020 р., Анкара, Турция

Стоит заметить, что IX международная научно-практическая конференция, собравшая междисциплинарные работы на тему «Science and practice of today», прошла успешно. Каждый участник получил свой сертификат от International Science Group и успел скачать сборник материалов на сайте, чтобы ознакомиться с работами своих коллег. В качестве места проведения научной конференции в этот раз выбрана «Анкара, Турция», как один из наиболее развитых городов в сфере науки.

Рекомендуемая цитата для этой публикации:

Fedoruk N., Fedoruk Y., Hrebelnyk O.. The influence of lactic acid product on quality indicators of raw meat for the production of sausages .  Abstracts of IX International Scientific and Practical Conference. Ankara, Turkey 2020.  3-22 рр.
Available at : DOI: 10.46299/ISG.2020.II.IX
URL: https://isg-konf.com.

Скачать сборник конференции

Спасибо за участие в конференции

TABLE OF CONTENTS

AGRICULTURAL SCIENCES
1. Fedoruk Nataliya, Fedoruk Yriy, Hrebelnyk Oksana

THE INFLUENCE OF LACTIC ACID PRODUCT ON QUALITY INDICATORS OF RAW MEAT FOR THE PRODUCTION OF SAUSAGES

3

 

2. Kovalov Mykola, Michailova Daria

PRODUCTIVITY OF EXOTIC SPECIES OF OYSTER MUSHROOMS UNDER THE INFLUENCE OF EM PRODUCTS

23

 

3. Бабіч Павло Олександрович

ПІДВИЩЕННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ ФОРСУНОК ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ

28

 

4. Гамаюнова Валентина Василівна, Федорчук Михайло Іванович, Хоненко Любов Григорівна

СОРГОВІ КУЛЬТУРИ ТА ДОЦІЛЬНІСТЬ ЇХ ПОШИРЕННЯ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ

30

 

5. Самойленко Микола Олександрович, Бушилов Віктор Дмитрович, Манушкіна Тетяна Миколаївна

ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИРОЩУВАННЯ КЛОНОВОЇ ПІДЩЕПИ PUMISELECT У РОЗСАДНИКАХ

36

 

ARCHITECTURE, CONSTRUCTION
6. Грищук Юрій Миколайович

ОРГАНІЗАЦІЯ КУРСОВОГО І ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 192
“БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ”.”

41

 

7. Петриковська Алла Анатоліївна

БУДІВНИЦТВО ХМАРОЧОСІВ

44

 

8. Фостащенко Олена Миколаївна, Рогожніков Роберт Євгенійович, Фостащенко Данило Олегович

БУДІВЕЛЬНІ КОНЦЕПЦІЇ БУДІВЕЛЬ XXI СТОЛІТТЯ В ГАЛУЗІ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ТА КЛІМАТИЗАЦІЇ

49

 

ART HISTORY
9. Якименко Вікторія Владиленівна

СТАНОВЛЕННЯ БЛЮЗУ ЯК ЖАНРУ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

53

 

BIOLOGICAL SCIENCES
10. Бойко Ірина Вікторівна, Дрегваль Ігор Володимирович, Гребцова Ліана Анатоліївна

АНАЛІЗ ПОВЕДІНКОВИХ РЕАКЦІЙ ЩУРІВ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ РІЗНОГО ҐЕНЕЗУ

58

 

11. Воровка Володимир Петрович, Трегуб Ілля Юрійович

БОТАНІКО-ГЕОГРАФІЧНІ ТА ФЛОРИСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕРИТОРІЇ ДНІПРОВСЬКОГО ЕКОЛОГІЧНОГО КОРИДОРУ

63

 

12. Лобань Лариса Олексіївна, Свинобой Ірина Валеріївна

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА АГРОБІОСТАНЦІЯ НІЖИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ МИКОЛИ ГОГОЛЯ ЯК ОБ’ЄКТ ДЛЯ   ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ

68

 

13. Осаволюк Іван Олександрович, Андрушко Роман Володимирович, Долішня Інна Іванівна

ВПЛИВ АНТИГІБЕРЕЛІНОВИХ ПРЕПАРАТІВ НА ЛАБОРАТОРНУ СХОЖІСТЬ НАСІННЯ РЕДИСУ

71

 

14. Федорова Елена Юрьевна, Тарасенко Марина Геннадьевна

РОЛЬ ТРАНСПОРТНЫХ АТФАЗ В БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ

74

 

CHEMICAL SCIENCES
15. Golub Evgeniy, Golub Nelya, Gomonaj Vasyl

SYNTHESIS OF ETHYLENE ON DIFFERENT CATALYSTS AND WAYS OF ITS USE

78

 

ECONOMIC SCIENCES
16. Bondarenko-Berehovych V.

OVERVIEW OF THE PHENOMENON OF INTERPRETATION OF ECONOMIC SECURITY IN THE MODERN WORLD

80

 

17. Braslavets Tetiana

PRACTICE OF PROVISION OF ADMINISTRATIVE SERVICES

83

 

18. Stryzhak Danylo

FEATURES OF ASSESSING THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES

86

 

19. Ананьєва Надія Олександрівна

ОСОБЛИВОСТІ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ

88

 

20. Артюх О. В., Глушаченко А.І.

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ  З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

93

 

21. Борисюк В.М., Булат Г.В.

ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ В ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

97

 

22. Воронкова Таїсія  Євгенівна, Мельник Анастасія Олександрівна

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  ДІЯЛЬНОСТІ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ

100

 

23. Графська Орислава Іванінва, Коркуна Іван Іванович, Бордун Олеся Володимирівна, Євдощенко Олена Вадимівна

ЗАКОНОДАВЧА ОСНОВА ФІКСОВАНОЇ ДОХІДНОСТІ ЦІННИХ ПАПЕРІВ НА РИНКУ ОБЛІГАЦІЙ ВНУТРІШНІХ ДЕРЖАВНИХ ПОЗИК

105

 

24. Кобзев Ігор Володимирович, Косенко Віктор Вікторович, Мельников Олександр Федорович

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ

111

 

25. Ковалишин Олександра Федорівна, Ковалишин Степан Йосифович, Шпік Наталія Романівна

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ  ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

116

 

26. Коломієць Андрій Андрійович

СИСТЕМА ЦІНОВИХ ЗНИЖОК, ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ЦІНОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

119

 

27. Королюк Ірина Анатоліївна

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ

124

 

28. Костенко Анастасія Анатоліївна

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ  СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ

128

 

29. Макаренко Олена Іванівна, Ткачук Олександр Олександрович

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЗМІНИ РІВНЯ ДОХОДІВ ДОМОГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ НА ОБСЯГ ТА СТРУКТУРУ ЇХ ВИТРАТ

132

 

30. Мирошниченко Ганна Борисівна, Лабузова Юлія Геннадіївна

АНАЛІЗ СТАНУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

135

 

31. Мысник Екатерина Павловна

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В КОМПАНИЯХ СТРАН БЛИЖНЕГО ВОСТОКА

139

 

32. Навроцький Ярослав Федорович

ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСКОЮ ТЕХНІКОЮ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА У РОСЛИННИЦТВІ

144

 

33. Омецінська Ірина Ярославівна

ОБЛІК ЯК ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА ДЛЯ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО СОЦІАЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

149

 

34. Панькова О.В., Шастун А.Д., Паньков Д.В.

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ПРОЦЕСАХ ПРОТИДІЇ РИЗИКАМ ТА ЗАГРОЗАМ ПАНДЕМІЇ COVID-19 У ТРУДОВІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

152

 

35. Петрищенко Наталія Анатоліївна, Пандас Анастасія Валеріївна

АКТУАЛЬНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ДЛЯ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

155

 

36. Ревуцкая Алла Александровна

ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ

158

 

37. Сакун Аліна, Федорко Владіслав, Зозуля Артур

ЗАРУБІЖНА ПРАКТИКА ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ

164

 

38. Самошкіна Ірина Дмитрівна, Моісеєнко Сергій Миколайович

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ

169

 

39. Третяк Антон Миколайович, Кравчук Тетяна Юрівна, Юсипенко Олег Михайлович

ІНОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУ­ВАННЯ ВОДООХОРОННИХ ЗОН І ПРИБЕРЕЖНИХ СМУГ У МІСТАХ

172

 

40. Третяк Валентина Миколаївна, Ляшинський Валерій Борисович

ІНОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК НЕТРАДИЦІЙНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

177

 

41. Трушкина Наталья Валерьевна, Шкригун Юлия Олеговна

ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ В ТУРЦИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

181

 

GEOGRAPHICAL SCIENCE
42. Васалатій Надія Василівна, Калініченко Євгеній Володимирович, Стенгач Олександр Вікторович

ПРОГНОЗ ПОГОДИ ЗА МІСЦЕВИМИ ОЗНАКАМИ

187

 

43. Запотоцька Вікторія Анатоліївна, Гнатюк Світлана Сергіївна

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДЕМОГРАФІЧНИХ ЗМІН РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ УКРАЇНИ ТА БРЕСТСЬКОЇ ОБЛАСТІ БІЛОРУСІ

192

 

44. Матуз Ольга Володимирівна, Мисько Володимир Зіновійович

КОНСТРУКТИВНО-ГЕОГРАФІЧНА ОЦІНКА СТРУКТУРИ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»

198

 

45. Патійчук Віктор Олексійович, Павловська Тетяна Сергіївна, Ціпошук Софія Анатоліївна

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В ТУРЕЧЧИНІ

204

 

46. Чабанчук Валентина Юріївна, Ващук Катерина Миколаївна

ОСОБЛИВОСТІ ГІДРОГРАФІЧНОЇ МЕРЕЖІ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

210

 

GEOLOGICAL SCIENCES
47. Матківський Сергій Васильович

ВПЛИВ ТЕМПУ ВИДОБУТКУ ГАЗУ НА ПРОЦЕС ОБВОДНЕННЯ СВЕРДЛОВИН ПРИ НАГНІТАННІ ДІОКСИДУ ВУГЛЕЦЮ В ПРОДУКТИВНІ ПОКЛАДИ

215

 

HISTORICAL SCIENCES
48. Robak Ihor, Alkov Volodymyr

SEXUALITY OF STUDENTS AND MASTURBATION: SCALE AND NATURE OF THE PROBLEM IN KHARKIV AT THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY

219

 

49. Бакалець  Олексій Андрійович, Курок Олександр Іванович

ДО ПРОБЛЕМИ ПОШИРЕННЯ СРІБНИХ ДЕНАРІЇВ РИМСЬКОГО ІМПЕРАТОРА МАРКА АВРЕЛІЯ                   (161–180) НА ТЕРЕНАХ ПОДІЛЛЯ

221

 

JOURNALISM
50. Грищук Альона Тарасівна

ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ АНГЛОМОВНИХ ТИПІВ ІНТЕРВ’Ю

226

 

LEGAL SCIENCES
51. Demidova Evgenia

PHILOSOPHICAL ISSUES OF FORENSIC ACTIVITY

231

 

52. Yehorova Valentyna

ASPECTS OF UKRAINE'S EUROPEAN INTEGRATION IN NATIONAL LEGISLATION

234

 

53. Андрійчук Богдан Ігорович

ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ ПРИ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ОРГАНІВ ТА ТКАНИН: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТИ

236

 

54. Атаманов Олександр Михайлович

ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ВРУЧЕННЯ ПИСЬМОВОГО ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ ОСОБІ, ЯКА ПЕРЕБУВАЄ ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ

239

 

55. Войненко Андрій Вячеславович

«ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ»

245

 

56. Денисенко Сергій

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ СПРОЩЕННЯ ТА ГАРМОНІЗАЦІЇ МИТНИХ ПРОЦЕДУР

250

 

57. Діренко Мирослава Сергіївна

ПОНЯТТЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ТА ЙОГО ФУНКЦІЇ

254

 

58. Дувінг Валерія Олексіївна, Головко Анастасія Олегівна, Устинова Ірина Петрівна

ПИТАННЯ ПОДВІЙНОГО ОПОДАТКУВАННЯ У ПОДАТКОВОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

258

 

59. Калінніков Олексій Валерійович

СТАН НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ (IN ABSENTIA)

261

 

60. Кулак Наталія Валеріївна, Мальований Денис Володимирович

ПРИНЦИП НЕЗВОРОТНОСТІ ДІЇ ЗАКОНУ В ЧАСІ

267

 

61. Ласкевич Руслана Леонідівна

ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ МІЖНАРОДНИХ КРИМІНАЛЬНИХ ЗЛОЧИНІВ

271

 

62. Лесько Андрій Миколайович

ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА

274

 

63. Лук'янчук Наталія Миколаївна

АКТУАЛЬНЕ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ У ГАЛУЗІ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ: ТЕОРЕТИКО - ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

279

 

64. Мозолєв Олег Єгорович

ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ У ВИПАДКАХ ПРИДБАННЯ НИМИ ТОВАРІВ НЕНАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ

282

 

65. Новосад Роман Віталійович

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

286

 

66. Памірський Максим Анатолійович

ПРОБЛЕМА ВПЛИВУ ЗАКОНОДАВСТВА УРСР НА СУЧАСНУ ЮРИСПРУДЕНЦІЮ

289

 

67. Романова Альона Сергіївна

ФІЛОСОФІЯ ПРАВОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

293

 

68. Сидоренко Анна Сергіївна

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

297

 

69. Сіда Софія Сергіївна

АКТУАЛЬНЕ ПИТАННЯ  РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО   СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ РОЗБУДОВИ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ

299

 

70. Спасун Ольга Петрівна

ПОНЯТТЯ ЗБИТКІВ У СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

302

 

71. Устинова Ірина Петрівна, Ткаченко Євгенія Миколаївна

РОЗВИТОК КОНЦЕПЦІЇ ТА СТРАТЕГІЇ ГЕНДЕРНО-ОРІЄНТОВАНОГО БЮДЖЕТУВАННЯ В УКРАЇНІ

305

 

72. Хатнюк Наталія Сергіївна, Дуброва Юлія Володимирівна

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

308

 

73. Хатнюк Наталія Сергіївна, Бехтер Варвара Максимівна

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАВДАТКУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОГО ВИКОНАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ

313

 

74. Хатнюк Наталія Сергіївни, Пентіло Дар’я Валеріївна

ЗАВДАТОК ЯК СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОГО ВИКОНАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ

317

 

75. Шевченко Олег Олександрович, Кулак Наталія Валеріївна, Шевченко Тетяна Олегівна

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

321

 

76. Шевчук Олександр Михайлович

ЗАХОДИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАПОБІГАННЯ ПОШИРЕННЮ ПАНДЕМІЇ COVID-19 ТА  ПРАВА ЛЮДИНИ: ДОСВІД  ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

325

 

77. Шуп’яна Мар’яна Юріївна

ПОКРАННЯ У ВИДІ УВ’ЯЗНЕННЯ: ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА (НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ АВСТРІЙСЬКОГО КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ 1852 РОКУ)

329

 

78. Щетініна Т. О., Гончарова А. С.

РОЛЬ АДВОКАТІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО  УПРАВЛІННЯ

335

 

MANAGEMENT, MARKETING
79. Гессаль Валентина

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ

339

 

80. Лісова Тетяна

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ НА ОСНОВІ УПРАВЛІННЯ ЧАСОМ

343

 

81. Перевертень Катерина Вячеславівна, Лелека Ольга Олександрівна

РОЛЬ УПАКОВКИ В СУЧАСНОМУ МАРКЕТИНГУ

345

 

MEDICAL SCIENCES
82. Antsupova Vita, Lastivka Іryna, Brisevac Ljudmila

IMPORTANCE OF PRENATAL FETAL SCREENING IN DIAGNOSING ANEUPLOIDYA: THE CLINICAL CASE OF EDWARDS SYNDROME

348

 

83. Hryhorieva Olena, Mamai Irina

ELECTRON MICROSCOPIC FEATURES OF THE HIPPOCAMPAL FORMATION DEVELOPMENT IN POSTERITY OF FEMALE RATS AFTER PGE2 INJECTION FOR LABOR INDUCTION

352

 

84. Kulishov Sergii

GRAPHIC MODELING OF CHOLELITHIASIS DIAGNOSIS AND TREATMENT

356

 

85. Rykalo Nadiia, Oliynyk Yulia

DISORDER OF THE KIDNEYS' GLOMERULI AT CHRONIC TOXIC CCL4-INDUCED HEPATITIS IN RATS AND WITH PATHOGENETICAL TREATMENT

362

 

86. Rykalo Nadia, Romanenko Iryna

EFFECT OF CORVITIN ON OXIDATIVE STRESS AND THE STATE OF THE ANTIOXIDANT SYSTEM OF RATS WITH ACUTE ETHANOL-INDUCED INJURY OF THE LIVER

365

 

87. Slyusarev  Oleksiy, Raksha-Slyusareva Olena, Drupp Yurii

METHOD OF CORRECTION OF WATER-SALT METABOLISM IN WHITE RATS AFTER OVARIECTOMY

368

 

88. Tashchuk Victor, Nesterovska Romana

A PRACTICAL APPROACH FOR THE USE OF HEMATOLOGICAL INDICES IN HEART FAILURE

372

 

89. Yashchеnko Andrii, Yashchеnko Dmitro

PREVENTIVE SCREENING IN MINING WORKERS AND PREDICTING THE DEVELOPMENT OF OCCUPATIONAL RADICULOPATHY

375

 

90. Антонова-Рафі Юлія, Худецький Ігор, Єпанєшнікова Дар’я

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ЗА ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ПРОБЛЕМАМИ ХРЕБТА ПРИ ВИРАЖЕНОМУ БОЛЬОВОМУ СИНДРОМІ

377

 

91. Білаш Сергій Михайлович, Коптев Михайло Миколайович, Олійніченко Ярина Олександрівна

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИВЧЕННІ МОРФОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

385

 

92. Донченко Світлана Владиславівна, Половик Олександр Юрійович, Рожнов Валерій Георгійович

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ В РЕГІОНАХ ЧЕРВОНОЇ КАРАНТИННОЇ ЗОНИ

388

 

93. Замятін П.М., Замятін Д.П., Крицак В.В.1

ЛІКУВАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧНА ТАКТИКА У ПОРАНЕНИХ ІЗ АБДОМІНАЛЬНИМИ УШКОДЖЕННЯМИ

390

 

94. Коваль Яна Володимирівна, Пирог-Заказникова Ангеліна Валеріївна, Коваль Юрій Павлович

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ В УКРАЇНСЬКІЙ МЕДИЧНІЙ СТОМАТОЛОГІЧНІЙ АКАДЕМІЇ

396

 

95. Лоскутова Тетяна Олександрівна

МАРКЕРИ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕСУ ТА АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ПРИ РАННІЙ ТА ПІЗНІЙ ПРЕЕКЛАМПСІЇ ВАГІТНИХ

399

 

96. Мигаль Остап Орестович

ОЦІНКА МІСЦЕВОГО ІМУНІТЕТУ ПОРОЖНИНИ РОТА У ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ ІЗ ХРОНІЧНОЮ РЕВМАТИЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ

405

 

97. Нікольська Катерина Ігорівна, Семенова Яніна-Марія Олексіївна, Бутенко Геннадій Михайлович

ПІДВИЩЕННЯ ВИЖИВАНОСТІ ЛЕТАЛЬНО ОПРОМІНЕНИХ МИШЕЙ ТРАНСПЛАНТАЦІЄЮ ГЕМОПОЕТИЧНИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН І ПРОГЕНІТОРІВ, ПРЕІНКУБОВАНИХ З МУЛЬТИПОТЕНТНИМИ СТРОМАЛЬНИМИ КЛІТИНАМИ ТИМУСА

408

 

98. Нікольська Катерина Ігорівна, Тарануха Любов Іванівна, Бутенко Геннадій Михайлович

СТИМУЛЯЦІЯ ІМУНОБІОЛОГІЧНОЇ І РЕГЕНЕРАТИВНОЇ АКТИВНОСТІ ТРАНСПЛАНТОВАНИМИ ЛЕТАЛЬНО ОПРОМІНЕНИМ МИШАМ СИНГЕННИМИ ГЕМОПОЕТИЧНИМИ СТОВБУРОВИМИ КЛІТИНАМИ І ПРОГЕНІТОРАМИ, ПРЕІНКУБОВАНИМИ IN VITRO З МУЛЬТИПОТЕНТНИМИ СТРОМАЛЬНИМИ КЛІТИНАМИ ТИМУСА

411

 

99. Павліченко Олена Феодосіївна

ПРОФІЛАКТИКА ХВОРОБ ОКА ТА ЙОГО ПРИДАТКОВОГО АПАРАТУ У ПРАЦІВНИКІВ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ КОМБІНАТІВ

414

 

100. Полковніков О.Ю., Тяглий С.В.

МЕТОДИ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ АНГІОСПАЗМУ ПРИ ЕНДОВАСКУЛЯРНОЇ ОККЛЮЗІЇ АРТЕРІАЛЬНИХ АНЕВРИЗМ В ГОСТРОМУ ПЕРІОДІ СУБАРАХНОЇДАЛЬНОГО КРОВОВИЛИВУ

418

 

101. Рейзвіх Ольга Едуардівна, Шнайдер Станіслав Аркадійович

ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНА ДІЯ ПІРОГЕНАЛ-ГЕЛЮ НА СТАН ПАРОДОНТУ

420

 

102. Соболь В.О., Мошковська Ю.О., Луценко А. О.

CТАН ДОФАМІНЕРГІЧНОЇ ТА РЕНІН- АНГІОТЕНЗИН -АЛЬДОСТЕРОНОВОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ З СУПУТНІМ ОЖИРІННЯМ

423

 

103. Соловйова Ольга Ігорівна

ОСОБЛИВОСТІ ЛАБОРАТОРНИХ ПОКАЗНИКІВ КРОВІ, СЕЧІ ТА МОКРОТИННЯ ПРИ ТУБЕРКУЛЬОЗІ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

426

 

104. Тяглий С.В., Полковніков О.Ю.

УСКЛАДНЕННЯ ПЕРКУТАННОЇ ВЕРТЕБРОПЛАСТИКИ ТА ЇХ ПРОФИЛАКТИКА

431

 

105. Філик Ольга Володимирівна

ЛІКУВАННЯ КЛІНІЧНО ЗНАЧИМИХ ПОРУШЕНЬ ГЕМОДИНАМІКИ У ДІТЕЙ З ГОСТРОЮ ДИХАЛЬНОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ

433

 

106. Харламова Альона Василівна, Богоявленська Валентина Федорівна, Бичова Олена Георгіївна

ГІГІЄНІЧНЕ НОРМУВАННЯ ТА МЕТОДИКА ВИМІРЮВАННЯ МАСОВОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ ДІІЗОДЕЦИЛАДИПІНАТУ В ПОВІТРІ РОБОЧОЇ ЗОНИ

435

 

107. Чередніченко Наталія Анатоліївна

СТАН ОКРЕМИХ ПОКАЗНИКІВ АЛЕРГОЛОГІЧНОЇ ТА ПУЛЬМОНОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ У 2013-2019РР.

438

 

PEDAGOGICAL SCIENCES
108. Barantsova Irina, Tkach Marina

ASSESSMENT TECHNIQUES IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING IN THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION

440

 

109. Bartienieva Iryna, Nozdrova Oksana

WAYS OF FORMATION OF KEY EDUCATIONAL COMPETENCIES OF STUDENTS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS DURING THE STUDY OF THE DISCIPLINE "ART PEDAGOGY"

443

 

110. Fedyna-Darmokvhal Wolodymyra

PREPEARING TEACHERS IN THE TURKISH EDUCATION SYSTEM

448

 

111. Hlazova Vira, Haran Natalia, Sliptsova Natalia

ФОРМУВАННЯ ІКТ-КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ТЬЮТОРІВ У ДИСТАНЦІЙНІЙ ОСВІТІ

451

 

112. Hromova Nataliia, Karasova Larysa

TEACHERS’ AND STUDENTS’ MIND-SET GAPS IN AN ENGLISH LEARNING ENVIRONMENT: THE RESULTS OF MIND-SET TEST

455

 

113. Zamsha Anna

PROBLEMS OF BIMODAL-BILINGUAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT CREATING

460

 

114. Антонюк Оксана Петрівна

ДО ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКЛАДАННЯ ОНЛАЙН-КУРСІВ ДЛЯ СТУДЕНТІВ МАТЕМАТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

463

 

115. Бабух Надія Василівна, Березовська Ніна Орестівна

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ІНТЕРНЕТУ НА ЗАНЯТТЯХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ МЕДИЧНОГО ПРОФІЛЮ: ПЕРЕВАГИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

467

 

116. Балаховська Юлія Михайлівна

ПРОБЛЕМА МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ЛІТЕРАТУРИ В МЕТОДИЧНІЙ КОНЦЕПЦІЇ О.Р. МАЗУРКЕВИЧА

470

 

117. Гунько Світлана Олександрівна, Якшин Тимофій Сергійович

ДОСВІД ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ЗАСТОСУВАННІ ПРИНЦИПІВ ЄКТС У АКАДЕМІЧНІЙ ПРАКТИЦІ СТУДЕНТІВ-ЕКОЛОГІВ

474

 

118. Каленик Михайло Вікторович

ПОГЛЯДИ НА СТУКТУРУ УРОКУВ СУЧАСНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

479

 

119. Капінус Олександр Сергійович

КОНЦЕПЦІЯ ТА КОМПЛЕКСНА МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СУБ’ЄКТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ НА ЕТАПІ ПЕРВИННОЇ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ

484

 

120. Колесник Олександр Володимирович, Голєва Тетяна Володимирівна, Марценюк Надія Миколаївна

ПРОБЛЕМА ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ

489

 

121. Котляренко Світлана Василівна

САМОСТІЙНА РОБОТА В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ

495

 

122. Красильников Арсентий Александрович

ТЕХНОЛОГИЯ БЛОЧНО-МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ

498

 

123. Левченко Фессалоніка Григорівна

СОЦІАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ КОМПЕТЕНТІСНОГО ПІДХОДУ

504

 

124. Лубышев Евгений Александрович, Лубышева Галина Сергеевна

ДИАГОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МОЛОДЫХ БОЙЦОВ СМЕШАННОГО СТИЛЯ НА СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ

506

 

125. Максименко Мирослава Ігорівна

СУЧАСНІ МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНИХ ПОНЯТЬ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ

512

 

126. Окаєвич Анастасія Валеріївна

ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОЇ СТІЙКОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

516

 

127. Павленко Оксана Миколаївна

ПРОБЛЕМА АДАПТАЦІЇ ТУРЕЦЬКИХ СТУДЕНТІВ ДО ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ В ЗВО УКРАЇНИ

519

 

128. Полюк Ірина Станіславівна

РОЛЬ АВТЕНТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ

522

 

129. Прокопенко Ліліана Іванівна, Погосова Наріне Володимирівна

ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ ПРОЄКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ

524

 

130. Романенко Сергій Степанович, Ладиненко Сергій Сергійович

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СПОРТИВНОГО ВІДБОРУ ТА МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ РУХОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ ЮНИХ ВОЛЕЙБОЛІСТІВ НА ЕТАПІ ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

528

 

131. Сірий Олександр Михайлович, Янков Сергій Володимирович

МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ.

532

 

132. Терзі Пилип Пилипович, Долінський Денис Русланович

СПОРТИВНО-ТЕХНІЧНА ПІДГОТОВКА ЮНИХ ФУТБОЛІСТІВ

536

 

133. Шелест Людмила Юріївна, Білогурова Ольга Андріївна

ВИКОРИСТАННЯ МЕДІАРЕСУРСІВ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В СУЧАСНОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

539

 

134. Ясеницька Жанна Володимирівна

ДИЗАЙН ЯК СКЛАДОВА ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В ЗМІСТІ ПІДГОГТОВКИ ХУДОЖНИКА-ПЕДАГОГА

542

 

PHARMACEUTICAL SCIENCES
135. Погосян Олена Григорівна, Полуян Світлана Михайлівна, Ахмедов Ельшан Юнісович

ВИВЧЕННЯ МЕТОДІВ ІЗОЛЮВАННЯ ЦИГАЛОТРИНУ З ОБ’ЄКТІВ БІОЛОГІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ

547

 

PHILOLOGICAL SCIENCES
136. Chulanova Halyna, Ovcharenko Maryna, Savchenko Anzhelika

PECULIARITIES OF CONSTRUCTION OF THE STATEMENTS GIVEN BY BRITISH OFFICIALS ON CORONAVIRUS (2019-NCOV)

550

 

137. Mahomedova Oleksandra

AFFIXED INNOVATIONS IN ENGLISH ECONOMIC TERMINOLOGICAL SYSTEM

555

 

138. Доманова Олена Василівна

ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНОЇ  КОМПЕТЕНЦІЇВ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ДРУГОЇІНОЗЕМНОЇ  МОВИ

558

 

139. Калитюк Софія, Денисюк Василь

ЗАПОЗИЧЕННЯ З ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ В «ИСТОРІИ РУСОВЪ»

561

 

140. Німенко Наталія

БАРОКОВА СТИЛІСТИКА КОЗАЦЬКИХ ЛІТОПИСІВ ХVІІІ СТ.

564

 

141. Ситник Крістіна Олександерівна

ЕМОЦІЙНІСТЬ У МОВЛЕННІ ТА ЕМОТИВНІСТЬ У ХУДОЖНІХ ТВОРАХ

567
142. Сіукаєва Катерина, Денисюк Василь

ПРОСТІ КВАНТИТАТИВИ В ЛІТОПИСІ САМОВИДЦЯ

570

 

PHILOSOPHICAL SCIENCES
143. Пісна Юлія Володимирівна

ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНИЙ КОНФЛІКТ В ДОСЛІДЖЕННЯХ К. ХОРНІ: НОРМА І ПАТОЛОГІЯ

573

 

PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES
144. Марцінків Марія Володимирівна, Лабачук Оксана Василівна, Витвицька Наталія Михайлівна

СИМЕТРИЧНІ ПОЛІНОМИ

577

 

POLITICAL SCIENCE
145. Кравчук Ольга Юріївна

АКТУАЛЬНІ ВОЄННІ ВИКЛИКИ УКРАЇНСЬКОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ТА БЕЗПЕКОВОМУ ПРОСТОРУ

581

 

146. Тихоненко Ірина Вікторівна, Уранова Вероніка Сергіївна

ВІДНОСИНИ АФГАНІСТАНУ З ПАКИСТАНОМ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПОСТАФГАНСЬКОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ

586

 

PSYCHOLOGICAL SCIENCES
147. Hoshovska Daria, Hoshovsky Yaroslav, Finiv Olga

SELF-ACCEPTANCE AS A DETERMINANT OF THE DEVELOPMENT OF SOCIAL IDENTITY IN CHILDREN WITH FAMILY DEPRIVATION

591

 

148. Іванова Поліна Євгенівна

ПОВЕДІНКА МОЛОДІ З РИСАМИ ВІКТИМНОСТІ В ІНТЕРНЕТІ

594

 

149. Комарніцька Людмила Миколаївна

ГАДЖЕТ-ЗАЛЕЖНІСТЬ ЯК СУЧАСНА ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

598

 

150. Литвин Наталья Григорьевна, Присич Владислав Юрьевич

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ АРТ-ТЕРАПИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕЕ В ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГА

601

 

151. Назаревич Вікторія В’ячеславівна

СИСТЕМА КОРЕКЦІЙНОГО СУПРОВОДУ ОСТРАКІЗОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ

605

 

152. Траверсе Тетяна Михайлівна

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧОСТІ В ПРОЦЕСІ ПОЛІТИЧНОГО МИСЛЕННЯ

609

 

153. Федик Оксана Василівна

СІМЕЙНІ ЦІННОСТІ У СТРУКТУРІ СТАТЕВОГО ВИХОВАННЯ

613

 

154. Шпортун Оксана, Матвеєв Олександр

ДО ПИТАНЬ ДОСЛІДЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ КАРТИНИ ХВОРОБИ

616

 

SOCIOLOGICAL SCIENCES
155. Ващенко Ольга Миколаївна

МЕДІАОСВІТНІЙ ВИМІР ДИТЯЧИХ МЕДІЙ НА ПРИКЛАДІ «KAZKOZVUK»)

620

 

156. Максименко Ольга Олександрівна

СПРИЙНЯТТЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ І ШЛЯХІВ ЇХНЬОГО ВИРІШЕННЯ УКРАЇНЦЯМИ ТА ЄВРОПЕЙЦЯМИ

623

 

157. Чубіна Тетяна Дмитрівна, Коротяєва Леся Миколаївна

ГРУПОВІ НОРМИ І ГРУПОВІ САНКЦІЇ

628

 

TECHNICAL SCIENCES
158. Hrytsanchuk Andrii, Ilchyshyn Vasyl, Tkachuk Oleg

ESTABLISHING THE EFFICIENCY OF FLOODING FOR OIL FIELDS

633

 

159. Senyk Ilona, Butenko Oksana, Barsukov Viacheslav

THIN CARBON-BASED COMPOSITE FILMS FOR MICROWAVE SHIELDING

635

 

160. Sotnikov Alexander, Yeromina Nataliia, Petrov Sergey

STUDY OF THE ACCURACY CHARACTERISTICS OF AN INFORMATION EXTRACTION SYSTEM UNDER CONDITIONS OF A PRIORI UNCERTAINTY ABOUT THE INFORMATIVE PARAMETERS OF OBJECTS ON THE SIGHTING SURFACE

637

 

161. Інюткін Іван Володимирович

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ РОЗРОБКИ УРАНОВИХ РОДОВИЩ З ЗАСТОСУВАННЯМ САМОХІДНОГО ОБЛАДНАННЯ НОВОГО ПОКОЛІННЯ

641

 

162. Карпушенко Олександр Геннадійович, Савченко Костянтин Леонідович

ПЕРЕДОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ КОМПЕНСАЦІЇ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ

645

 

163. Коваленко Юрий Леонидович, Суходоля Полина  Валентиновна

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭКОЛГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЙ

650

 

164. Колодяжний Олександр Миколайович, Кульбовський Іван Іванович

ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ В ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЕКТАХ ТРАНСПОРТУ

656

 

165. Поповіченко Сергій Анатолійович, Кошель Ганна Володимирівна

АНАЛІЗ СПОСОБІВПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АВТОМАТИЧНИХ ЗАВАНТАЖУВАЛЬНИХ ОПРИСТРОЇВ ДЛЯ ЗАГОТІВОК ЛИСТОВОГО ТИПУ

659

 

166. Рожнова Тетяна, Бекіров Алі, Карєліна Катерина

ПРОГНОЗУВАННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ КОМПЬЮТЕРНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ

663

 

167. Семерак Михайло Михайлович, Кузьміч Марія Олександрівна

ТЕМПЕРАТУРНЕ ПОЛЕ І ПЕРЕМІЩЕННЯ В КУЛЬОВОМУ ТЕПЛОВИДІЛЯЮЧОМУ ЕЛЕМЕНТІ

665

 

168. Сиза Ольга Іллівна, Городиська Олена Володимирівна, Ребенок Євген Вікторович

ІНГІБІТОРНИЙ ЗАХИСТ ОБЛАДНАННЯ ПОХІДНИМИ ІМІДАЗОЛУ

667

 

169. Сінтюрьова Марія Євгеніївна, Кульбовський Іван Іванович

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ В ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЕКТАХ ТРАНСПОРТУ

672

 

170. Скребкова Анастасія Володимирівна, Братковська Катерина Олександрівна

ОЦІНКА МОЖЛИВОСТІ УЧАСТІ СПОЖИВАЧА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В РЕГУЛЮВАННІ ГРАФІКІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ

674

 

171. Тромбола Михайло Іванович, Мулеса Оксана Юріївна

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ДОДАТКУ ДЛЯ СУПРОВОДУ РОБОТИ ПРАЦІВНИКІВ КОМПАНІЇ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

677

 

TOURISM
172. Sikirda Yuliya

APPLIED ASPECTS OF APPLICATION OF THE NEWEST INFORMATION TECHNOLOGIES IN UKRAINIAN TOURIST BUSINESS

679

 

173. Smyrnov Igor

PROBLEMS OF RESTAURANT BUSINESS DEVELOPMENT IN UKRAINE IN PANDEMIA COVID-19 CONDITIONS

684

 

174. Грабар Марина Василівна, Лакатош  Iванна Василiвна

КУРОРТ ДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ МИРГОРОД: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

689

 

175. Симоньянц Світлана Миколаївна

ГАСТРОНОМІЧНІ ФЕСТИВАЛІ В УКРАЇНІ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ ГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУ

693

 

Научная конференция в заочном формате выравнивает шансы участников и не зависит от их местоположения, кроме того:

  • можно опубликоваться как самостоятельно, так и в соавторстве;
  • вне зависимости от количества авторов тезисов, каждый из них получит персональный сертификат участника;
  • нет ограничений по количеству страниц;
  • все работы сгруппированы по направлениям.

Научные конференции проводятся по всему миру, именно дистанционный формат позволяет принять в них участие в любой удобный момент. Сформированному сборнику присвоен международный ISBN. Коллектив International Science Group искренне рад, что столько талантливых молодых ученых доверяет команде профессионалов. В свою очередь мы гарантируем открытый доступ к материалам, их индексацию в Google Scholar и Crossref и поддержку обратной связи.