Socio-economic and management concepts/Социально-экономические и управленческие концепции (Экономические науки)

Рекомендуемая цитата для этой публикации:

Socio-economic and management concepts: collective monograph / Krupelnytska І., – etc.  – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. 660 р. Available at : DOI- 10.46299/ISG.2021.MONO.ECON.I

URL: https://isg-konf.com.

Скачать монографию Socio-economic and management concepts

 

TABLE OF CONTENTS

1. ACCOUNTING AND AUDIT  
1.1 Krupelnytska Іryna

INTANGIBLE DIGITAL ASSET IN ACCOUNTING: PROBLEMS OF RECOGNITION AND ACCOUNTING

13

 

1.2 Panasyuk Valentyna, Sokhatska Olena

FINANCIAL INSTRUMENTS IN THE WORLD AND IN UKRAINE: ACCOUNTING AND ANALYTICAL CONCEPTS

18

 

1.3 Бєляєва Людмила, Пеняк Юлія, Ментей Олег

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ОБЛІКУ БЕЗОПЛАТНО ОДЕРЖАНИХ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

27

 

1.4 Йолтуховська Оксана

СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ПІДПРИЄМСТВА: ОБЛІКОВИЙ ВИМІР

34

 

1.5 Ковалевська Надія, Нестеренко Ірина, Соколова Євгенія, Лопін Андрій

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЕЛЕМЕНТІВ ПРИРОДНОГО КАПІТАЛУ

43

 

1.6 Лобачева Ірина, Коцеруба Наталія

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ АУДИТУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

48

 

1.7 Сакун Аліна

МЕТОДИЧНА ОСНОВА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТА ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ ПІДСИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗРАХУНКІВ З КОНТРАГЕНТАМИ

54

 

1.8 Цегельник Ніна

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЕЛЕМЕНТ УПРАВЛІННЯ

60

 

2. ADMINISTRATIVE REGION AND BUDGET  
2.1 Derkach Oksana, Horbas Iryna, Metoshop Oleksandra-Anna

MODERN CONTROLLING: EVALUATION OF EFFICIENCY AND DIRECTIONS OF IMPROVEMENT

65

 

3. DEMOGRAPHY, ECONOMY, SOCIAL POLICY  
3.1 Moroz L.

FEATURES OF PERSONNEL MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE IN THE CONDITIONS OF CORONAVIRUS

73

 

3.2 Амосов Станіслав

МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

79

 

3.3 Ващенко Валерія

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПРИ ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВУ НА ПІДПРИЄМСВІ

85

 

3.4 Клебан О.Д., Устиновська Т.Є., Галушка Н.О., Храбко М.І., Заріцька О.С.

КОВОРКІНГ ЯК СПОСІБ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИКІВ СТУДЕНТІВ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ

94

 

3.5 Савенко Олена

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

99

 

4. ECONOMICS OF INDUSTRIES  
4.1 Mazurkevich Irina, Postova Valentyna

THEORETICAL FOUNDATIONS OF FORMING THE COMPETITIVENESS OF RESTAURANT BUSINESS ESTABLISHMENTS

106

 

4.2 Moroz Svitlana

INTEGRATED INFORMATION SYSTEMS FOR MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES OF UKRAINE

116

 

4.3 Кобилюх О.Я., Гірна О.Б.

ТРЕНДИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЛОГІСТИКИ РИНКУ E-COMMERCE

121

 

4.4 Краснодєд Тетяна, Захарченко Олена, Попова Тетяна, Почерніна Наталія

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

128

 

4.5 Псарьова Ірина Сергіївна, Ромашко Ірина Сергіївна

МЕТАЛУРГІЙНА ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ: ПРОБЛЕМИ ТА ПРІОРИТЕТИ

133

 

4.6 Пішенін Ігор

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОСВІТНІХ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

140

 

4.7 Шевченко Інна, Тихонюк Дарина

ПАНДЕМІЯ COVID-19 VS ТУРИСТИЧНА ІНДУСТРІЯ УКРАЇНИ: КРИЗА ЧИ ГРАНД ШАНС?

144

 

4.8 Шевченко О.М., Чижевська М.Б., Жовнір Н.М.

ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЇ: ПОТЕНЦІАЛ ТА РИЗИКИ ВИКОРИСТАННЯ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

149

 

4.9 Шекета Євгенія, Казюка Наталія

ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ В СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ

156

 

5. ECONOMY AND MANAGEMENT OF STATE GRATITUDE  
5.1 Kobzev Igor, Kosеnko Viktor, Latynin Mykola, Melnikov Alexander

PROFESSIONAL TRAINING OF CIVIL SERVANTS: DEVELOPMENT, FUNCTIONS AND PRINCIPLES

161

 

5.2 Pankova Oksana, Shastun Anna, Kasperovich Alexander

SOCIAL AND LABOR SPHERE IN THE FACE OF CHALLENGES OF THE COVID-19 PANDEMIC: PROBLEMS AND OPPORTUNITIES OF ANTI-CRISIS REGULATION IN UKRAINE

169

 

5.3 Soliar Viktoriia

FACTORS AND PHASE OF ECONOMIC COMPETITIVENESS - THEIR MANIFESTATION IN UKRAINE

174

 

5.4 Zastavetska Lesia, Zastavetskyi Taras, Taranova Nataliia

INTERNATIONAL EXPERIENCE IN MANAGING TERRITORIAL COMMUNITIES AND PROSPECTS FOR UKRAINE

179

 

5.5 Балабанова Л.В., Германчук А.Н.

ТРЕЙД-МАРКЕТИНГ КАК СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

187

 

5.6 Вдовенко Наталія, Герасимчук Володимир, Коробова Наталія

ПРИКЛАДНІ РІШЕННЯ ДЛЯ РОЗРОБКИ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

192

 

5.7 Денисенко Микола Павлович, Бреус Світлана Василівна

ПРОТИДІЯ ДЕРЖАВИ «ТІНІЗАЦІЇ» ЕКОНОМІКИ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЇЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

197

 

5.8 Коваль Лариса Антонівна, Ліщук Наталія Володимирівна, Козак Світлана Володимирівна, Онофрійчук Олег Петрович, Близнюк Сергій Віталійович

ЕЛЕКТРОННИЙ БІЗНЕС В УКРАЇНІ: СТАН, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ

205

 

5.9 Морозов О.В., Кіріяк Ю.П., Морозов В.В., Козленко Є.В., Морозова О.С.

АДАПТАЦІЯ АГРОТЕХНОЛОГІЙ ДО ЗМІН КЛІМАТУ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ

217

 

6. ECONOMY OF MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF RADIO TECHNOLOGY  
6.1 Boguslavskyy Oleksandr, Nikitina Tatyana

THE DYNAMICS OF DEVELOPMENT OF THE MAIN TYPES OF FOOD AND BEVERAGE SERVICES IN THE HOTEL AND RESTAURANT ENTREPRENEURSHIP

233

 

6.2 Klochko Vitalii, Kulynych Tetiana, Kunicheva Tetiana, Postolna Natalia, Holovanova Olena

WAYS TO IMPROVE THE CAREER MANAGEMENT SYSTEM THROUGH STAFF MOTIVATION IN THE CONTEXT OF TRENDS IN THE IT FIELD

239

 

6.3 Mishchenko Volodymyr, Drougova Olena, Domnina Irina

MODERN INNOVATIVE CONCEPT OF ANTI-CRISIS ENTERPRISE MANAGEMENT

243

 

6.4 Nikonenko Uliana, Khalina Olena, Mandzinovska Khrystyna

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF ASSESSMENT OF THE LEVEL OF FINANCIAL SECURITY OF THE ENTERPRISE

252

 

6.5 Балабанова Л.В., Сардак Е.В.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ HR-ПОТЕНЦИАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ

263

 

6.6 Горященко Юлія, Ільченко Вікторія, Гуртова Наталія

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

268

 

6.7 Жидовська Наталія, Прокопишин Оксана

ОБГРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ БУРЯКОЦУКРОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ

277

 

6.8 Журавська Наталія, Стефанович Павел, Стефанович Іван

АНАЛІЗ ВИРОБНИЧОГО РИЗИКУ З ДОПОМОГОЮ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ

283

 

6.9 Краснодєд Тетяна, Бакіна Тетяна, Попова Тетяна, Захарченко Олена

ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗРАХУНКУ ВАРТОСТІ ТА ПРОСУВАННЯ ТУРУ В КОНТЕКСТІ ТУРОПЕРАТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

297

 

6.10 Наливайко Наталія, Сухоняк Софія

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ АУТСОРСИНГУ

302

 

6.11 Тельнов Анатолій, Решміділова Світлана

МАРКЕТИНГОВІ ІНСТРУМЕНТИ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

309

 

6.12 Ткаченко І. П., Ніколаєва С. П., Буткевич О. В., Гора А. В., Штець Т. Ф.

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ЯК ФАКТОР УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ І ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

315

 

7. FINANCE, PENNILESS AND CREDIT  
7.1 Alieksieiev Ihor, Mazur Andriana

PROVIDING SUSTAINABLE FINANCE: THE ROLE OF FINANCIAL INSTITUTIONS

323

 

7.2 Demchenko Ivan, Yakusheva Inna

UKRAINE'S POSITION ON THE WORLD FINANCIAL MARKET

332

 

7.3 Havryliuk Vita

MODELING OF MINIMIZING CREDIT RISKS IN AGRICULTURE

337

 

7.4 Khalatur Svitlana, Masiuk Yulia, Solodovnikova Ilona, Protsun Alla

MANAGEMENT AND FORMATION OF CASH FLOWS IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

342

 

7.5 Лащик Ірина, Віблий Петро

CУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

351

 

7.6 Мороз Наталія Володимирівна, Бондаренко Лідія Петрівна

БАНКІВСЬКА CИСТЕМА УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА НАСЛІДКИ КРИЗИ COVID-19

358

 

7.7 Третякова Олена, Харабара Віолета, Грешко Роман

СУЧАСНІ ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

374

 

7.8 Чорненька Олена Богданівна

РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

380

 

8. INNOVATIVE ECONOMY  
8.1 Dehtyarova Iryna, Melnyk Leonid, Kubatko Oleksandr, Karintseva Oleksandra, Matsenko Oleksandr

DISRUPTIVE TECHNOLOGIES FOR GREEN ECONOMY FORMATION IN CONDITIONS OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION: THE EU EXPERIENCE

388

 

8.2 Gliebova Nataliia, Kovalova Viktoriia, Kozyreva Olena, Svitlychna Karyna, Koliada Tetiana

INTELLECTUAL ASSETS OF HUMAN POTENTIAL IN A DIGITAL ECONOMY

393

 

8.3 Yzik Ludmila

THE CONCEPTUAL BASIS OF INNOVATION MANAGEMENT IN SOCIALLY-ORIENTED MARKETING INCLUDES

410

 

8.4 Максимов Олександр, Пічугіна Юлія, Максимова Юлія

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ОБРОБКИ ВЕЛИКИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

416

 

8.5 Сідельник Олена, Грудзевич Уляна, Руденко Зоряна

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ У БАНКІВСЬКОМУ БІЗНЕСІ

421

 

8.6 Фроленкова Надія, Андрійцьо-Рузаєва Алла

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЯМИ РИНКОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

430

 

9. INSURANCE  
9.1 Prokofieva Olena

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE REINSURANCE MARKET OF UKRAINE

436

 

9.2 Samoshkina Iryna

PROBLEMS OF LIFE INSURANCE DEVELOPMENT IN UKRAINE

440

 

10. INTERNATIONAL ECONOMIC NEWS  
10.1 Kudyrko Lіudmyla, Samsonova Liliia

NON-EQUITY MODES (NEMS) OF PRODUCTION IN ASEAN COUNTRIES IN CONDITIONS OF GVCS REORGANIZATION

450

 

10.2 Panasyuk Valentyna, Brodovska Oksana, Buchynska Tetiana

ECONOMIC RESEARCHES OF THE FINANCIAL STATEMENTS OF THE ENTERPRISE TO IDENTIFY THE SIGNS OF FINANCIAL INSOLVENCY

458

 

10.3 Плотніков Олексій

ФІНАНСОВА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

481

 

11. MECHANISMS OF REGULATION OF THE ECONOMY  
11.1 Belei Svitlana

EVOLUTION OF SCIENTIFIC UNDERSTANDING OF "RURAL DEVELOPMENT" IN THE CONTEXT OF THE CONCEPT OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF RURAL DEVELOPMENT

489

 

11.2 Dymchenko Olena, Rudachenko Olha, Patrizia Gazzola, Khailo Yana, Khailo Tetiana

ENTREPRENEURIAL ADAPTATION OF PUBLIC UTILITIES: UKRAINIAN EXPERIENCE

497

 

11.3 Yarova Inessa

MECHANISM OF STATE REGULATION OF THE ENVIRONMENTAL TAXATION EFFECTIVENESS IN THE CONTEXT OF NATIONAL SECURITY

503

 

11.4 Аксьонова Т. С.

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

513

 

11.5 Оболенський О.Ю., Громоздова Л.В., Леонтович С.П., Маляревський В.М., Косяк М.В.

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ В РЕГУЛЮВАННІ СУЧАСНИМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ

519

 

11.6 Шаравара Р.І.

МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ФОНДОВИМ РИНКОМ

526

 

12. MICRO AND MACRO ECONOMY  
12.1 Боруцька Юлія Зіновіївна, Живко Зінаїда Богданівна, Прокопишин Оксана Степанівна, Лесик Ірина Іванівна

ОСОБЛИВОСТІ РЕЛЬЄФУ БАСЕЙНУ РІКИ СТРИЙ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ РЕГІОНУ

531

 

12.2 Кирчата І.М., Напольських К.

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

539

 

13. QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS  
13.1 Kaplin Mykola, Bilan Tetiana, Makarov Vitaliy

OPTIMIZATION APPROACH TO DETERMINING CHANGES IN OUTPUT AND EQUILIBRIUM PRICES

549

 

14. SOCIOLOGY  
14.1 Amosova Larissa

MODELE DE COMPETENCES DE LA FONCTION PUBLIQUE FRANÇAISE

555

 

14.2 Bocheliuk Vitalii, Panov Mykyta, Uvarova Anastasia

SOCIO-PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF IDEAS ABOUT THE WORLD IN THE CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS

560

 

14.3 Zinovchuk Vitaly, Kurovska Nathalie, Tsyganok Volodymyr

SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS OF MARKETING

569

 

15. THEORY AND HISTORY  
15.1 Muhammad Uhaib As’ad, Zhyvko Zinaida, Leskiv Halyna, Rodchenko Svitlana, Martyn Olga

LOCAL ELECTIONS AND CAPITAL INVOLVEMENT IN SOUTH KALIMANTAN

580

 

15.2 Іващенко Марина Вікторівна

АНОМАЛІЇ ТА ЕФЕКТИ В ЕКОНОМІЧНІЙ ПОВЕДІНЦІ: ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПРОЯВИ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИНАХ

589

 

  REFERENCES 601