V Международная научно-практическая конференция “Study of modern problems of civilization”, 19-23 октября 2020 р., Осло, Норвегия

19-23 октября проходит V Международная научно-практическая конференция "Study of modern problems of civilization", Осло, Норвегия

Рекомендуемая цитата для этой публикации:

Vozniuk L. Results of planned inspection of metal structures of oil storage tanks.  Abstracts of V International Scientific and Practical Conference. Oslo, Norway 2020. pp. 25-27 рр.
Available at : DOI: 10.46299/ISG.2020.II.V
URL: https://isg-konf.com.

Скачать сборник конференции

Спасибо за участие в конференции

TABLE OF CONTENTS

AGRICULTURAL SCIENCES
1. Масловата Світлана Андріївна, Осіпов Михайло Юрійович

ПАТОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ КОРЕНЕВОЇ ГНИЛІ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ (PINUS SILVESTRIS L.)

17
ARCHITECTURE, CONSTRUCTION
2. Корзаченко Микола Миколайович

ДЕФЕКТИ ТА ПОШКОДЖЕННЯ ЦЕГЛЯНИХ СТІН

21
3. Vozniuk Leonid

RESULTS OF PLANNED INSPECTION OF METAL STRUCTURES OF OIL STORAGE TANKS

25
4. Бичковська Любов Степанівна, Косюк Ксенія Сергіївна

ПРИРОДА, ЯК ФОРМОТВОРЧИЙ ЧИННИК СУЧАСНОЇ АРХІТЕКТУРИ

28
5. Чапюк Олександр Сергійович, Гришкова Аліна Вадимівна

АНАЛІЗ ТА ПОРІВНЯННЯ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ МАКСИМАЛЬНИХ ДОТИЧНИХ НАПРУЖЕНЬ ЗЧЕПЛЕННЯ МЕТАЛЕВОЇ ТА КОМПОЗИТНОЇ СКРОПЛАСТИКОВОЇ АРМАТУРИ З БЕТОНОМ ВІД НАПРУЖЕНЬ В СТЕРЖНЯХ

34
BIOLOGICAL SCIENCES
6. Soborova Olha, Burhaz Maryna, Kudelina Olha

BIOINDICATION AND BIOTECHNESS OF THE MARINE ENVIRONMENT IN THE ODESSA REGION

39
7. Мальцева Катерина Іванівна

МІКРОВОДОРОСТІ ЯК ДЖЕРЕЛО ЗНАЧУЩИХ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ ЖИРНИХ КИСЛОТ

43
8. Риженко Н.О., Романченко І.О.

ФІТОТОКСИКОЛОГІЧНА ОЦІНКА НЕБЕЗПЕЧНОСТІ ПОЛЮТАНТІВ

48
9. Риженко Наталія Олександрівна, Осика Володимир Іванович

ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ ОБЄКТІВ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДЗЕМНИХ СХОВИЩ ГАЗУ, ЗУМОВЛЕНИЙ РИЗИКАМИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

51
CHEMICAL SCIENCES
10. Tkachuk Mikhail, Yuz’kova Valentyna

CONSTRUCTION OF A REGRESSION LINE AND FINDING OF KINETIC CONSTANTS OF THE RATE OF ELECTROREDUCTION OF PERSULFATE ION ON TIN ODE TAKING INTO ACCOUNT THE REACTION LAYER AND NONEQUILIBRIUM CONCENTRATION DISTRIBUTION

55
11. Tkachuk Mikhail, Yuz’kova Valentyna

NON-EQUILIBRIUM DISTRIBUTION OF CONCENTRATIONS OF ELECTROACTIVE COMPONENTS IN THE DIFFUSE LAYER IN THE CASE OF PROPORTIONAL SIZES OF THE DIFFUSE AND REACTION LAYERS

59
ECONOMIC SCIENCES
12. Chernysheva Olena

FORMATION OF ESTIMATION COMPONENTS OF THE ENTERPRISE STRATEGY PROVIDING

62
13. Shostak Liliya

SPECIFICS OF STATE POLICY IN THE FIELD OF FINANCIAL SUPPORT FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF UKRAINE

65
14. Tkachenko Volodymyr, Klymchuk Maryna

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS OF COGNITIVE ECONOMICS FORMATION

69
15. Bokhan Alina

NEW STRATEGIC VECTORS OF DIPLOMACY DEVELOPMENT

74
16. Уланчук Володимир Семенович, Олена Володимирівна Жарун

КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНИХ ФАКТОРІВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

77
17. Гаврилюк Віта Миколаївна

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  КРЕДИТНОГО ПРОЦЕСУ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

81
18. Графська Орислава Іванінва, Бордун Олеся Володимирівна, Перегіняк Тарас Ігорович

КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ТУРИЗМУ ЯК СКЛАДОВА ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ

84
19. Дацко Мирослав Володимирович, Репетило Марія Михайлівна

ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА БАНКУ

87
20. Денисенко Микола Павлович, Бреус Світлана Василівна

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ У КОНТЕКСТІ УПРАВЛІННЯ ГОТЕЛЬНИМ БІЗНЕСОМ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

89
21. Дідківська Олена Григорівна

РОЗВИТОК НАУКИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦІЛЕЙ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ

93
22. Заїчко Ірина Володимирівна

ЗАГРОЗИ ТА РИЗИКИ ФІНАНСОВІЙ БЕЗПЕЦІ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

96
23. Клімова Ірина Олександрівна

ЗНАЧЕННЯ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

99
24. Коломієць Наталія Опанасівна, Гіржева Ольга Миколаївна, Ряснянська Альона Миколаївна

НЕДОБРОСОВІСНА КОРКУРЕНЦІЯ І МЕТОДИ ВИКРАДАННЯ ТАЄМНИЦЬ ПІДПРИЄМСТВА

102
25. Курило Оксана Богданівна, Ємельянов Олександр Юрійович, Петрушка Тетяна Олексіївна

ВИДИ ТА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ МІЖ ЧИННИКАМИ ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА

106
26. Мельник Ірина Василівна

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ БІЛИХ СТОЛОВИХ ВИН УКРАЇНСЬКИХ ВИРОБНИКІВ

110
27. Приймук Ольга Романівна

ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЕЛЕМЕНТ СТАЛОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

114
28. Сєвідова Ірина Олександрівна

ОРГАНІЗАЦІЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

117
29. Чинчик Анатолій Анатолійович

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ ОПОДАТКУВАННЯ

120
30. Яхно Тетяна Петрівна

СПЕЦИФІКА УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНИМИ ПЕРЕВАГАМИ ПІДПРИЄМСТВА

122
31. Яциковський Богдан Ігорович

ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ

125
GEOGRAPHICAL SCIENCE
32. Патійчук Віктор Олексійович, Ціпошук Софія Анатоліївна, Якубович Роман Павлович

РОЗВИТОК ПЕРСПЕКТИВНИХ ВИДІВ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

127
GEOLOGICAL SCIENCES
33. Кондрат Олександр Романович, Матківський Сергій Васильович

ВПЛИВ ТРИВАЛОСТІ ПЕРІОДУ НАГНІТАННЯ ДІОКСИДУ ВУГЛЕЦЮ НА ГАЗОВИЛУЧЕННЯ В УМОВАХ ПРОЯВУ ВОДОНАПІРНОГО РЕЖИМУ

135
HISTORICAL SCIENCES
34. Horielov Volodymyr, Nashyvochnikov Oleksandr, Novikova Valentyna

PROBLEMS OF STRATEGIC COMMUNICATIONS IN UKRAINE

140
35. Кaшперук Нaзaр Aркaдійович

НAЦИСТСЬКИЙ ЖИТТЄВИЙ ПРОСТРІР У ПІВНІЧНОМУ ПРИЧОРНОМОР’Ї: ПЛAНИ ГІТЛЕРA ЩОДО МИКОЛAЇВЩИНИ (1941-1944 РР.)

144
36. Піскіжова Владислава Вадимівна

ДО ПИТАННЯ ІСТОРІЇ ІНСТИТУЦІАЛІЗАЦІЇ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ ГРЕЦЬКОЇ СПІЛЬНОТИ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ

146
LEGAL SCIENCES
37. Momotiuk Veronika Oleksandrivna

THE ROLE OF STATE REGULATION IN THE DEVELOPMENT OF THE SECURITIES MARKET

149
38. Бараненко Роман Васильович

«ХАКЕРИ» ЯК СУБ’ЄКТИ КІБЕРПРАВОПОРУШЕННЯ

154
39. Бездольний Максим Юрійович, Мідловець Ельвіра Айларівна

ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАТРИМАННЯ ТА МЕХАНІЗМ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ ОРГАНАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

158
40. Коваль Ігор Мирославович

ЛЮДИНОЗНАВСТВО ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ЗАСАДА ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОВОГО МЕНТАЛІТЕТУ

161
41. Коваль Марія Мирославівна

НОТАРІУС, ЯК СУБ’ЄКТІВ ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 365-2 КК УКРАЇНИ

164
42. Кузьменко Юлія Василівна, Рудниченко Світлана Миколаївна

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН

169
43. Малашко Олександр Євгенійович

ПОРЯДОК ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБМІНУ МІЖ СУБ’ЄКТАМИ ЄДИНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

171
44. Устюжанінова Ольга Тарасівна

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ ВАГІТНИМИ ЖІНКАМИ ТА ЖІНКАМИ, ЯКІ МАЮТЬ ДІТЕЙ ДО ТРЬОХ РОКІВ

174
45. Чурилова Тетяна Миколаївна, Базуріна Тетяна Ігорівна

ДО ПИТАННЯ ПРО ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ В УКРАЇНІ

177
46. Чурилова Тетяна Миколаївна, Сиротенко Тетяна Сергіївна

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ

180
47. Шевченко Надія Леонідівна

ВІТЧИЗНЯНЕ ТА ЗАРУБІЖНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ОРГАНАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

185
MANAGEMENT, MARKETING
48. Azoma Valeria, Solovieva Victoria

MANAGEMENT OF THE COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISES OF THE OIL AND GAS COMPLEX OF UKRAINE THROUGH THE FORMATION OF COMPETITIVE ADVANTAGES

189
49. Вартанян Василь Михайлович, Лопатко Дарія

АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БІЗНЕСУ ШЛЯХОМ ПОБУДОВИ МОДЕЛІ BKG

195
50. Кавин Святослав Ярославович, Кавин Ольга Миколаївна, Кавин Ярослав Михайлович

МЕНЕДЖМЕНТ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

200
51. Носань Наталія Сергіївна

ОСОБЛИВОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

203
MEDICAL SCIENCES
52. Hryhorieva Olena, Abrosimov Yurii, Svitlytskyi Andrii

INTRANATAL ANTIGEN INJECTION AS AN EXPERIMENTAL MODEL OF UNDIFFERENTIATED CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA SYNDROME

206
53. Kulishov Sergii

MODIFIED METHODS OF EMOTIONAL INTELLIGENCE INVESTIGATION OF SICK AND HEALTHY PERSONS

209
54. Lastivka Іryna, Antsupova Vita, Brisevac Ljudmila

CLINICAL CASE OF METHYLMALONE ACIDEMIA IN GIRLS WITH KETOACIDOTIC SYNDROME

214
55. Vatamaniuk Nataliya

DISTANCE LEARNING IS A MODERN FORMAT OF EDUCATION

217
56. Єрошкіна Тетяна Василівна, Черевата Ганна Валентинівна

МІГРЕНЬ: ЕТІОЛОГІЯ, ПАТОГЕНЕЗ, КЛАСИФІКАЦІЯ, СИМПТОМАТИКА, ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА

220
57. Жадинский Андрей Николаевич, Жадинский Николай Васильевич

ГИДРОЛИТИЧЕСКИЕ ФЕРМЕНТЫ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ГНОЙНЫМИ РАНАМИ

226
58. Зелінка-Хобзей Марта Миколаївна, Тарасенко Костянтин Володимирович

ПРОГНОСТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЦИРКУЛЮЮЧИХ ЕНДОТЕЛІАЛЬНИХ МІКРОЧАСТИНОК У ПЛАЗМІ КРОВІ У ВАГІТНИХ ЖІНОК ІЗ СУПУТНІМ ОЖИРІННЯМ

229
59. Яковенко Вікторія Нодіївна

ОСНОВНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ БЕЗПЛІДДЯ: ЗДОБУТКИ І ПЕРСПЕКТИВИ (НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ МЕДИЧНОГО ЦЕНТРУ «МАТИ ТА ДИТИНА»)

232
PEDAGOGICAL SCIENCES
60. Kulish Iryna, Nekoz Iryna

THE ROLE OF PROJECT METHOD IN MOTIVATING TO LEARNING ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES BY FUTURE SPECIALISTS IN TOURISM INDUSTRY

235
61. Rybalko Lina, Onishchuk Larisa, Yopa Tanya

COMPETENCE-ORIENTED EDUCATION OF STUDENTS MAJORING IN PHYSICAL CULTURE AND SPORTS

242
62. Tkachuk Mikhail, Yuz’kova Valentyna

SKILLS AND ABILITIES TO CREATE AND ANALYZE MATHEMATICAL MODELS FOR THE NEEDS OF CHEMICAL ANALYSIS IN THE STUDY OF THE DISCIPLINE OF COMPUTER MODELING IN PHARMACY

246
63. Андрієвський Борис Макійович, Владимирова Алла Леонідівна, Іващенко Аліна Валеріївна

ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ МУЗИЧНИХ ТА МУЗИЧНО-ДИДАКТИЧНИХ ІГОР

249
64. Андрієвський Борис Макійович, Владимирова Алла Леонідівна, Матвєєва Тетяна Володимирівна

НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

256
65. Астахова Марія Сергіївна, Кравченко Ганна Юріївна

УПРОВАДЖЕННЯ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ВИЩОЇ ШКОЛИ

262
66. Ахновська Інна Олександрівна

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СІМЕЙНОЇ ОСВІТИ У РІЗНИХ КРАЇНАХ СВІТУ

265
67. Бардашевська Юлія Іванівна, Калюжка Наталія Сергіївна

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК СУЧАСНА ОСВІТНЯ ТЕХНОЛОГІЯ

273
68. Владимирова Алла Леонідівна, Омельянченко Наталія Миколаївна

ПЕДАГОГІКА СПІВРОБІТНИЦТВА ЯК ПІДҐРУНТЯ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ

277
69. Владимирова Алла Леонідівна, Зеленська Дар’я В’ячеславівна

ПОЗАКЛАСНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЕФЕКТИВНО-ДІЄВИЙ ЧИННИК РІЗНОБІЧНОГО РОЗКРИТТЯ АРТИСТИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

282
70. Владимирова Алла Леонідівна, Плєшка Ганна Миколаївна

ВИКОРИСТАННЯ ФОЛЬКЛОРУ ПЕСТУВАННЯ У РОБОТІ З ДІТЬМИ РАННЬОГО ВІКУ

288
71. Голінська Тетяна Миколаївна, Нечітайло Інна Андріївна

ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В МИСТЕЦТВІ

292
72. Голінська Тетяна Миколаївна, Крижевська Інна Сергіївна

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ХУДОЖНЬО-ТВОРЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

298
73. Ключка Світлана Іванівна

ПРИРОДООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ПАРАДИГМА ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНО СВІДОМОЇ ОСОБИСТОСТІ

303
74. Красильников Арсентий Александрович, Лубышев Евгений Александрович

ИЗМЕНЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА В КОНТЕКСТЕ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ

307
75. Лаппо Віолетта Валеріївна

СПОСОБИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

313
76. Левченко Фессалоніка Григорівна

ЖИТТЄТВОРЧА СПРЯМОВАНІСТЬ КОМПЕТЕНТІСНОГО ПІДХОДУ

319
77. Литвяков Михаил Викторович

АНТИГРАВИТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ВОДНОЙ СРЕДЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ ГИДРОКОРЕКЦИИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ

322
78. Покалюк Віктор Миколайович

ПІДГОТОВКА І ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК РЯТУВАЛЬНИКІВ КАНАДИ

325
79. Сизоненко Галина Олегівна, Карплюк Ольга Олександрівна

ІНОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ БІОГРАФІЇ ПИСЬМЕННИКА

328
80. Сілкова Олена Вікторівна

НОВІТНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МЕДИЧНІЙ ОСВІТИ

332
81. Тубичко Юлія Олександрівна

НЕЙРОПСИХОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА ПЕРЕДУМОВ ДИСГРАФІЇ В ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНГО ВІКУ

336
82. Усик Олена Федорівна

ПРОБЛЕМИ СІМЕЙ, ЩО ВИХОВУЮТЬ ДИТИНУ З ІНВАЛІДНІСТЮ

342
83. Ухтомська Анна

ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ САМОСТАВЛЕННЯ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

345
84. Хрін Ірина

МЕТОД DOGME У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

348
85. Цуй Шилін, Чжу Юньжуй, Юй Хенюань

ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ КИТАЙСЬКИХ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВОКАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ

350
86. Шепітько Володимир Іванович, Борута Наталія Володимирівна, Cтецук Євгеній Валерійович

ДИСТАНЦІЙНА ФОРМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ, ЯК ОДНА ІЗ ФОРМ ПІДГОТОВКИ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ

354
PHILOLOGICAL SCIENCES
87. Kikalo Anzhelika

ENSEIGNER LA GRAMMAIRE EN APPRENANT LE FRANÇAIS 2E LANGUE ETRANGERE

357
88. Косенко Юлія Григорівна

ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОНФЛІКТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ В ПОЛІМОВНІЙ ГРУПІ

361
89. Мовчан Діана Василівна, Клепальська Оксана Олександрівна

МЕТАФОРИ-КОМПОЗИТИ ЯК ЗАСІБ НОМІНАЦІЇ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБИ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ (ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АСПЕКТ)

365
PHILOSOPHICAL SCIENCES
90. Крагель Каріна Володимирівна, Ворон Вадим Сергійович

HUMANUM ANTE, IN, POST ET FORAS STATUM (ЛЮДИНА ПЕРЕД, В, ПІСЛЯ І ПОЗА СИТУАЦІЄЮ)

368
PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES
91. Нісонський Володимир Павлович, Незамай Борис Сергійович

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ ВІБРОУДАРНИХ АГРЕГАТІВ

371
92. Юрченко М.Є., Клименко Т.В.

SOLUTION OF THE INVERSE PROBLEM OF VIBRATIONS OF A HETEROGENEOUS ROD

375
POLITICAL SCIENCE
93. Адамовська Вікторія Сергіївна, Субота Ганна Вікторівна

ВПЛИВ РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ НА ПОЛІТИЧНУ СИСТЕМУ

379
94. Березовська-Чміль Олена Борисівна

ПОЛІТИКО-ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ ТОТАЛІТАРИЗМУ

381
PSYCHOLOGICAL SCIENCES
95. Kotelevets Kyrylo, Korobkina Tatyana

THE INFLUENCE OF TYPES OF FAMILY EDUCATION ON THE MANIFESTATION OF ACCENTUATIONS OF CHARACTER

384
96. Sumets Svitlana, Korobkina Tatyana

PERSONAL EMPATHY AND COMMUNICATION

387
97. Велитченко Леонід Кирилович, Булгакова Олена Юріївна

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УСВІДОМЛЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ КАРАНТИНУ

389
98. Лазорко Ольга Валеріївна

МАЙНДФУЛНЕС ЯК ФУНДАМЕНТ ПСИХОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ОСОБИСТОСТІ

395
99. Леник Вікторія-Марія Михайлівна

ФЕНОМЕН ПОЧУТТЯ ПРОВИНИ У ПСИХОЛОГІЇ МАТЕРИНСТВА

398
100. Сидрович Ольга Ігорівна, Гапон Надія Павлівна

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ ПОБУДОВИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОСВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

401
SOCIOLOGICAL SCIENCES
101. Serdega Boris

CHRONOLOGY OF SCIENCE OR ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC DISCOVERIES IN TIME

406
TECHNICAL SCIENCES
102. Bubela Tetiana, Fedyshyn Tetiana, Mikhalieva Maryna

SIMULATION OF ELECTROCHEMICAL SYSTEMS BY ANALYZING IMPEDANCE SPECTRA

414
103. Golub Tatiana, Semykin Sergey

COLD MODEL INVESTIGATION OF THE EFFECT OF COMPOUND NOZZLES ON A TWO-PHASE LIQUID BATH

418
104. Tvoroshenko Iryna, Dziubenko Mykyta

MODERN METHODS OF ANALYSIS OF THE MOVEMENT SCHEME USING VIDEO DETECTION OF VEHICLES

422
105. Войтенко Володимир Іванович

СТРУКТУРНО-ПАРАМЕТРИЧНИЙ СИНТЕЗ ОПИСУ ОБРОБЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИНОБУДУВАННЯ

429
106. Гуренко Юлія Андріївна, Старкова Ольга Володимирівна

ДВОКРИТЕРІАЛЬНА ЗАДАЧА ОПТИМІЗАЦІЇ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУВАННЯ

434
107. Давиденко В.А., Давиденко Н.В., Гонюк М.В.

УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЗАДАЧА БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ

438
108. Даниленко Юлія Олександрівна, Старкова Ольга Володимирівна

МАТЕМАТИЧНА ПІДТРИМКА ВІДБОРУ УЧАСНИКІВ КОМАНДИ ІТ-ПРОЄКТУ

443
109. Демидов Захар Георгійович, Колмик Олег Олексанрович

ФІШИНГ -  ЯК ШАХРАЙСТВО У МЕРЕЖІ

448
110. Кавин Ярослав Михайлович, Кавин Богдан Ярославович

МЕТОДИ ОБРОБКИ ТА АНАЛІЗУ ЗОБРАЖЕНЬ

451
111. Коровяка Євгеній Анатолійович, Ігнатов Андрій Олександрович, Расцвєтаєв Валерій Олександрович

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ЦИРКУЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ В БУРІННІ ПІННИХ СИСТЕМ

454
112. Молчанов Лавр Сергійович, Синегін Євген Володимирович, Голуб Тетяна Сергіївна

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОЇ ЛАНКИ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ

460
113. Мулеса Оксана Юріївна, Герзанич Святослав Омелянович

СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ РИЗИКУ НЕВИНОШУВАННЯ ВАГІТНОСТІ

463
114. Сигал Александр Исакович, Плашихин Сергей Володимирович

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ ГАЗОВЫХ ВЫБРОСОВ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК, СЖИГАЮЩИХ БИОМАССУ

466
115. Слюсарь Игорь, Слюсар Вадим, Шуть Виктор

КОЛЕСНЫЕ АНТЕННЫ MIMO ДЛЯ РОВЕРОВ

471
116. Філіпович Юрій Юрійович, Мишкало Тетяна Іванівна

ПОРІВНЯННЯ РОБОТИ ВАКУУМ-УСТАНОВОК, ОСНАЩЕНИХ ВАКУУМНИМ НАСОСОМ АБО ЕЖЕКТОРОМ

479
117. Чернета Олег Георгійович, Сасов Олександр Олександрович, Сошенко Сергій Васильович

ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СТАЛІ 45 ПІСЛЯ РІЗНИХ СПОСОБІВ ЗМІЦНЕННЯ

486
118. Шабала Євгенія Євгенівна

ЗАСТОСУВАННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ РАЙДУЖНЬОЇ ОБОЛОНКИ ОКА ПРИ ЗАХИСТІ АЄРОПОРТУ ВІД ЗЛОВМИСНИКІВ

491
119. Юшко Катерина, Юрченко А.О.

КРИПТОГРАФІЧНІ МЕТОДИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

495
TOURISM
120. Уліганець Сергій Іванович, Мариморич Анна Володимирівна

ПЕРСПЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ТИЛІГУЛЬСЬКОГО ЛИМАНУ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ГРЯЗЕЛІКУВАЛЬНОГО ТА КЛІМАТИЧНОГО КУРОРТУ

498
TRANSPORT
121. Калиниченко Евгеній Володимирович, Бородай Богдан Юрьевич, Бердінських Борис Вікторович

ПОСТАНОВКА СУДНА НА ШПРИНГ ЯКІРНИМ СПОСОБОМ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ВАНТАЖНИХ ОПЕРАЦІЙ НА ВІДКРИТОМУ РЕЙДІ

502
122. Чигирик Наталія Дмитрівна, Сумцов Андрій Леонідович, Вихопень Іван Романович

СУЧАСНІ МЕТОДИ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ТЯГОВОГО РУХОМОГО СКЛАДУ

508
123. Шевчук Д. О., Мединський Д.В.

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ В РОБОТІ ОПЕРАТОРА НАЗЕМНОГО ОБСЛУГОВУВННЯ ПОВІТРЯНИХ КОРАБЛІВ

512