XV Международная научно-практическая конференция «The world science of modernity. Problems and prospects of development», 25-26 марта 2021, Париж, Франция

Париж считается городом романтиков и очень сильно привлекает туристов со всего мира. Но в сфере науки этому французскому городу тоже есть чем похвастаться. Именно здесь размещен научно-промышленный городок «Эксплора», который специализируется на популяризации знаний и поддержании интереса к научно-исследовательской деятельности. Это и стало поводом выбрать Париж местом проведения XV Международной научно-практической конференции «The world science of modernity. Problems and prospects of development».

Рекомендуемая цитата для этой публикации:

Parkhuts B. Yield and quality of sugar beet depending on calculated norms of fertilizers for the programmed yield in the conditions of western forest steppe // The world science of modernity. Problems and prospects of development. Abstracts of XV International Scientific and Practical Conference. Paris, France 2021. Pp. 11-14.
URL: https://isg-konf.com.
Available at : DOI: 10.46299/ISG.2021.I.XV

Скачать сборник конференции

 

  AGRICULTURAL SCIENCES  
1. Parkhuts Bohdan

YIELD AND QUALITY OF SUGAR BEET DEPENDING ON CALCULATED NORMS OF FERTILIZERS FOR THE PROGRAMMED YIELD IN THE CONDITIONS OF WESTERN FOREST STEPPE

11

 

2. Господаренко Григорій Миколайович, Любич Віталій Володимирович, Калантир В’ячеслав Володимирович

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ТВЕРДОЇ ОЗИМОЇ

15

 

3. Станкевич Сергій Володимирович

ВІРУС НЕКРОТИЧНОГО ПОЖОВТІННЯ ЖИЛОК ЦУКРОВОГО БУРЯКУ (BEET NECROTIC YELLOW VEIN VIRUS) В УКРАЇНІ

18

 

  ARCHITECTURE, CONSTRUCTION  
4. Lukianchenko Olga, Kostina Olena

DESIGN RELIABILITY OF THIN SHELLS WITH SHAPE IMPERFECTIONS

24

 

  CHEMICAL SCIENCES  
5. Tkach Volodymyr, Kushnir Marta, Adriano O. Da Silva

A DESCRIÇÃO TEÓRICA DA DETECÇÃO ELETROANALÍTICA SIMULTÂNEA  DA MINOXIDILA E ORELLANINA, ASSISTIDA PELO COMPÓSICO POLI(5-AMINO, 1-4-DIHIDROXINAFTALENO) COM O OXIHIDRÓXIDO DE VANÁDIO

26

 

  CULTUROLOGY  
6. Мошковська Тамара Віталіївна

ДО ПРОБЛЕМИ «ПАПУЖНИЦТВА» У СУЧАСНОМУ ПЕРЕКЛАДІ ТА ПОБУТІ

28

 

  ECONOMIC SCIENCES  
7. Buchynska Tetiana

CHANGES IN THE STRUCTURE AND NATURE OF EMPLOYMENT UNDER THE INFLUENCE OF THE REVOLUTION 4.0.

30

 

8. Бардаш С.В.

СУТНІСТЬ ТА УМОВИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ФРАНЧАЙЗИНГОВОЇ ТУРИСТИЧНОЇ МЕРЕЖІ

32

 

9. Бохан Аліна Василівна

НОВІ АКЦЕНТИ В ТОРГОВЕЛЬНІЙ ДИПЛОМАТІЇ

36

 

10. Гаврилюк Віта Миколаївна

SMART – ОСВІТА:СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРИНЦИПИ

38

 

11. Мацур Ярина Володимирівна

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ПІДХОДИ ДО ІНСТРУМЕНТАРІЮ РОЗРОБКИ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ БІЗНЕС-ОРГАНІЗАЦІЇ

41

 

12. Наумова М.А.

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ НА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ

43

 

13. Степаненко Тетяна Олександрівна, Макєєва Людмила Миколаївна

ІНСТИТУЦІЙНИЙ АСПЕКТ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ ТА ОХОРОНОЮ ЗЕМЕЛЬ

46

 

  LEGAL SCIENCES  
14. Momotiuk Veronika, Milimko Larysa

РUBLIC ADMINISTRATION IN THE SECURITIES MARKET

50

 

15. Кравчун Злата Вадимівна

ПІДГОТОВЧЕ СУДОВЕ ЗАСІДАННЯ ЯК ПРОЦЕСУАЛЬНА ФОРМА ПІДГОТОВКИ СПРАВИ ДО СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ

54

 

16. Миколайчик Х.В.

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАНОВИЩА БЛАГОДІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ

58

 

17. Рижкова Світлана Анатоліївна

МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ЩОДО ПРОТИДІЇ АДМІНІСТРАТИВНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ ІНОЗЕМЦІВ.

63

 

18. Семенюк Юрій Романович

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРЕДСТАВНИЦТВА У ВИКОНАВЧОМУ ПРОВАДЖЕННІ

66

 

19. Судак Ірина Михайлівна, Стефанюк Ростислав Володимирович

ВРЕГУЛЮВАННЯ СПІРНИХ ПИТАНЬ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ТА ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

68

 

20. Шульжук Людмила Романівна

ЕЛЕКТРОННІ ДОКАЗИ: ПРОБЛЕМИ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ (ЦИВІЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ АСПЕКТ)

70

 

  MANAGEMENT, MARKETING  
21. Miщенко Володимир, Другова Олена, Домніна Ірина

СИСТЕМА ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ  І СТРАТЕГІЧНИЙ ОБЛІК В АНТИКРИЗОВОМУ ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

74

 

22. Taran-Lala Olena, Lyapun Anna

FORMATION OF FUNCTIONAL STRATEGIES OF THE ENTERPRISE

79

 

23. Камашев Анатолій Володимирович

РОЛЬ КОНЦЕСІЇ В ПРОЦЕСІ РОЗБУДОВИ ІНФРАСТРУКТУРИ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

83

 

24. Фарзалиев Эльсевар Баба оглы, Голубев Владимир Николаевич

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ МОТИВАЦИЙ РЫНКА ПИЩЕВЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ ДИКОРАСТУЩЕГО СЫРЬЯ

85

 

  MEDICAL SCIENCES  
25. Ashirmatova Issida, Urazova Saltanat, Konstantin Garkalov

COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH CHRONIC SPONTANEOUS URTICARIA

89

 

26. Dyak Kristina, Pathak Sudarshan

RELATIONSHIP BETWEEN ENDOMETRIUM HYPERPLASIA AND ESTROGENIC CONDITION IN WOMEN WITH DYSFUNCTIONAL UTERINE BLEEDING. DATA OF THE LAST CENTURY IN TODAY'S CONDITIONS.

91

 

27. Ganzhula Yuliya, Urazova Saltanat, Alzhanova Kulyash

PECULIARITIES OF EMERGENCY MEDICAL CARE PROVISION FOR THE NERVOUS SYSTEM DISEASES AT THE PHC

94

 

28. Ievgen Shevchenko

UTERINE ARTERY EMBOLIZATION AS A CURRENT TREATMENT OF NODAL UTERINE LEIOMYOMA (LITERATURE REVIEW)

97

 

29. Polishchuk Nataliia, Chornyi Vadim, Kyryk Dmytro

ANTIBACTERIAL PROPERTIES OF MAGNESIUM ALLOY

100

 

30. Saidmurodov K., Usarov Sh., Ibragimov Sh.

COMPLEX TREATMENT OF ACUTE PURULENT CHOLANGITIS

102

 

31. Tsai Elena, Saltanat Urazova, Galimgozhina N.

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF TRAINING MEDICAL WORKERS IN THE UNIVERSAL PROGRESSIVE MODEL OF HOME-VISITING SERVICES FOR PREGNANT WOMEN AND YOUNG CHILDREN AT THE PRIMARY HEALTH CARE LEVEL

104

 

32. Борисенко Анатолій Васильович, Кононова Оксана Валеріївна

СТИМУЛЯЦІЯ РЕГЕНЕРАЦІЇ КІСТКИ ЩЕЛЕПИ КОМПЛЕКСОМ АДРЕНОБЛОКАТОРІВ

107

 

33. Гаврилов Андрій Юрійович, Деркач Юлія Володимирівна, Дащук Андрій Андрійович

РІДИННА БІОПСІЯ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ МУТАЦІЙНОГО ПРОФІЛЮ ЗЛОЯКІСНИХ ПУХЛИН

111

 

34. Головенко Микола Якович, Ларіонов Віталій Борисович, Редер Анатолій Семенович

АНАЛІЗ НЕЙРОФІЗІОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ТВАРИН В УМОВАХ ВВЕДЕННЯ ЇМ ПРОПОКСАЗЕПАМУ

113

 

35. Симонець Євгенiй Миколайович, Журба Юрiй Iванович, Гришков Микола Миколайович

МІЖНАРОДНА ІНТЕГРАЦІЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

119

 

36. Шевченко О.О., Назар П.С., Левон М.М.

УЛЬТРАСТРУКТУРНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МІКРОЦИРКУЛЯЦІЇ НА РАННІХ СТАДІЯХ ПРЕНАТАЛЬНОГО ОНТОГЕНЕЗА ЛЮДИНИ

123

 

  PEDAGOGICAL SCIENCES  
37. Безбородих Світлана Миколаївна, Мороз Володимир Петрович

РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ

126

 

38. Беседа Наталія Анатоліївна, Нестеренко Олександр Анатолійович

СУЧАСНІ ФІТНЕС-ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

129

 

39. Букатова Оксана Михайлівна, Драгулова Ганна Степанівна

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ І ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

131

 

40. Вірстюк Наталія Григорівна, Лучко Оксана Романівна, Човганюк Ольга Степанівна

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААДИТОРНОЇ РОБОТИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

136

 

41. Гарліцька Наталія Іванівна

СИСТЕМА ОЦІНКИ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В КРАЇНАХ БАЛТІЇ (ЛАТВІЇ, ЛИТВИ ТА ЕСТОНІЇ)

138

 

42. Зозуля Лариса Олексіївна, Мірошниченко Людмила Валентинівна

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З ОБЛІКОВИХ ДИСЦИПЛІН

141

 

43. Коляда-Березовская Татьяна Фёдоровна

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК КОММУНИКАТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОСТМОДЕРНА

145

 

44. Кочержат Оксана Ігорівна, Гаман Ірина Олегівна, Василечко Мар’яна Михайлівна

ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ – МЕТОД ЕФЕКТИВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ

149

 

45. Мідак Лілія Ярославівна, Кравець Володимир Іванович, Костюк Тетяна Василівна

ВИВЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ ФІЗИКИ ТА ХІМІЇ АТОМНОГО ЯДРА З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ

151

 

46. Поліщук Віталій Валентинович, Горбенко Микола Іванович, Мовчан Володимир Петрович

ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ  ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ ТУРИЗМОМ І КРАЄЗНАВЧОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

156

 

47. Самборський Сергій

ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ КОЛЕДЖІВ (I - ІІ РІВНЯ АКР.)

162

 

48. Чайка Володимир Мирославович, Бойко Тетяна Олегівна

ВИХОВАННЯ САМОСТІЙНОСТІ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ

165

 

49. Юсупов Конысбай Абылович

ИЗУЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА САПА МАТЧАНОВА

170

 

50. Яренчук Людмила Георгіївна

ЕЛЕКТРОННО-СВІТНІ РЕСУРСИ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ

176

 

  PHARMACEUTICAL SCIENCES  
51. Sakhanda Ivanna, Lobchenko Khrystyna

THE USE OF MEDICINAL PLANTS IN THE TREATMENT OF PYELONEPHRITIS

181

 

  PHILOLOGICAL SCIENCES  
52. Шовкович Олеся Миронівна

СЛОВОТВІР В СИСТЕМІ МОВОЗНАВЧИХ НАУК (НА МАТЕРІАЛІ СЛОВАЦЬКОЇ МОВИ)

183

 

  PHILOSOPHICAL SCIENCES  
53. Ужва Віктор Олександрович

ПСИХОЛОГО - РЕАБІЛІТАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ (НА ПРИКЛАДІ МІЖНАРОДНОЇ БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО -КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ – КАРІТАС)

187

 

  POLITICAL SCIENCE  
54. Edisher Anzorovich Japharidze, Vazha Avtandilovich Shubitidze, Otar Rubenovich Davitashvili

GEORGIAN EMIGRATION OF FRANCE AND GERMANY TO THE ORIGINS OF THE C REATION OF THE EU

191

 

  PSYCHOLOGICAL SCIENCES  
55. Белікова Ірина Анатоліївна

ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ПОДОЛАННЯ СТРЕСУ ПІД ЧАС СКЛАДАННЯ ЗНО

194

 

  TECHNICAL SCIENCES  
56. Lapta Sergey, Sokolov Serhii, Masolova Natalya

COMPUTER CALCULATION OF INSULIN THERAPY REGIMES

199

 

57. Арет Вальдур Аулисович, Алексеев Геннадий Валентинович, Кучеренко Виталий Яковлевич

РАЗВИТИЕ НАУЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

204

 

58. Гавриш Тетяна Володимирівна, Даньшин Ярослав В’ячеславович, Яковлева Анастасія Сергіївна

ДОСЛІДЖЕННЯ ВОЛОГОУТРИМУЮЧОЇ ЗДАТНОСТІ ТІСТА З БЕЗГЛЮТЕНОВОГО БОРОШНА

209

 

59. Гирка Ганна Ігорівна, Галясний Іван Володимирович, Шаніна Ольга Миколаївна

ВПЛИВ ВИДУ І КІЛЬКОСТІ РІДИНИ, ДОДАНОЇ ДО БЕЗДРІЖДЖОВОГО БЕЗГЛЮТЕНОВОГО ТІСТА, НА ЯКІСТЬ ВИПЕЧЕНИХ ВИРОБІВ

213

 

60. Голуб Анна Валеріївна, Боровікова Наталія Олексіївна, Шаніна Ольга Миколаївна

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СТРУКТУРОУТВОРЮВАЧІВ БІЛКОВОЇ ТА ПОЛІСАХАРИДНОЇ ПРИРОДИ ЯК ПОЛІПШУВАЧІВ БЕЗГЛЮТЕНОВОГО ХЛІБА

216

 

61. Меликян Карен Вагинакович

КЛАССИФИКАЦИЯ И ОБНАРУЖЕНИЕ МЕЛКИХ ГРУЗОВЫХ И ЛЕГКОВЫХ МАШИН НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ 4К КАЧЕСТВА

219

 

62. Рибалова Ольга Володимирівна, Чогут Анастасія Єгорівна

ОЦІНКА ПОТЕНЦІЙНОГО РИЗИКУ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ ВНАСЛІДОК ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ ВІД ЦЕХУ КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ

224

 

63. Стеценко Наталія Олександрівна, Чемелєва Юлія Михайлівна

ВИКОРИСТАННЯ НАСІННЯ ЛЬОНУ ПРИ СТВОРЕННІ НАПОЇВ ОЗДОРОВЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

228

 

64. Танцура Тимофій, Білоус Олена

НАПРУЖЕННЯ В ШЛІФУВАЛЬНОМУ КРУЗІ

232

 

65. Тулашвілі Юрій Йосипович, Лук’янчук Юрій Анатолійович

ВДОСКОНАЛЕННЯ НАВИЧОК ВИКОРИСТАННЯ АДИТИВНИХ ІТ-ТЕХНОЛОГІЙ ФАХІВЦЯМИ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

235

 

66. Қаршыға Ғалымжан Орынбасарұлы, Спандияр Олжас Тельманұлы

ҒИМАРАТТАРДЫ ЖОБАЛАУДА ЭНЕРГИЯ ҮНЕМДЕУ МӘСЕЛЕЛЕРІН ЗЕРТТЕУ

239

 

  TOURISM  
67. Dorosh-Kizym Mariana, Dorosh Marta, Dadak Oksana

INNOVATIVE METHODS OF DOING BUSINESS IN THE TOURISM INDUSTRY: REALITIES AND PROSPECTS

242

 

68. Dzhyndzhoian Volodymyr

MODERN CHALLENGES TO INTERNATIONAL TOURISM

248

 

Небольшие тезисы, которые публикуются в сборнике международной научной конференции, имеют серьезный эффект на карьеру ученого:

  • увеличивается количество индексируемых работ;
  • в качестве подтверждения участия выдается персональный сертификат, который засчитывает определенное количество часов самообразования;
  • оформление материала по требованиям подготавливает к публикации более серьезных работ;
  • можно набраться опыта в публикации материалов на любом языке.

Если вы не успели принять участие в данной конференции – подавайте свои тезисы на следующую, тема не менее интересная, а основные направления и требования к оформлению материала те же. Развивайтесь вместе с International Science Group – мы делаем все возможное, чтобы процесс сотрудничества был максимально комфортным.