Theoretical and practical research in law/Теоретические и практические исследования в отрасли юриспруденции (Юридические науки)

Рекомендуемая цитата для этой публикации:

Theoretical and practical research in law: collective monograph / Belkin L., Iurynets J., Sopilko I., Belkin M. – etc.  – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. 220 р.
Available at :DOI- 10.46299/ISG.2021.MONO.LEGAL.II

URL: https://isg-konf.com.

Скачать монографию Theoretical and practical research in law

 

TABLE OF CONTENTS

1. ADMINISTRATIVE LAW, ADMINISTRATIVE PROCESS
1.1 Belkin Leonid, Iurynets Julia, Sopilko Irina, Belkin Mark

НАПРАВЛЕНИЯ И УСЛОВИЯ ЛЕГИТИМИЗАЦИИ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ В УКРАИНЕ КАК СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

7

 

1.2 Ігнатченко Ірина Георгіївна

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ КУЛЬТУРНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ СФЕРИ В УКРАЇРНІ (ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ)

18

 

1.3 Кузьменко Юлія Василівна, Рудниченко Світлана Миколаївна, Думанський Роман Вікторович

ПРОБЛЕМА ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ В УМОВАХ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

28

 

2. CIVIL LAW
2.1 Guyvan Petro

STATUTE OF LIMITATION – TIME COORDINATES OF THE SUBSTANTIVE RIGHT TO CLAIM.

34

 

3. CRIMINAL AND CRIMINAL-EXECUTIVE LAW
3.1 Куцевич Максим Петрович

ОКРЕМІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ВЛАСНОСТІ ВІД НЕЗАКОННОГО ВИЛУЧЕННЯ З ЖИТЛА, ПРИМІЩЕННЯ ЧИ ІНШОГО ВОЛОДІННЯ ОСОБИ В ПРАВІ УКРАЇНИ, ОКРЕМИХ ДЕРЖАВ ЄС, ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА США

67

 

3.2 Хряпінський Петро, Школа Сергій

КРИМІНАЛЬНІ ПОКАРАННЯ ТА ЗАОХОЧЕННЯ ЯК ПАРНІ ПРАВОВІ КАТЕГОРІЇ: ГНОСЕОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

80

 

4. CRIMINOLOGY
4.1 Sivchuk Iryna

СПЕЦИФІКА ПРОВЕДЕННЯ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКПЕРТИЗИ В УКРАЇНІ

92

 

4.2 Щирська Вікторія Сергіївна

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗОВАНИХ ЗЛОЧИННИХ ГРУП, ЩО ВЧИНЯЮТЬ КОНТРАБАНДУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ У СФЕРІ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ НАРКОБІЗНЕСУ

100

 

5. PHILOSOPHY
5.1 Oleynik Olga, Striuk Yevheniia, Shmanatova Alena, Irchyshyna Maryna

PECULIARITIES OF AUTHENTIC TRANSLATION OF INTERNATIONAL REGULATORY LEGAL ACTS IN THE ASPECT OF DIFFICULTIES OF USING TERMS

112

 

5.2 Shandra B., Matviienk O.

EXISTENTIAL-AXIOLOGICAL DIMENSION OF DECRIMINALIZATION OF CONSCIOUSNESS AND SOCIETY

119

 

5.3 Свищо Вікторія

КОЛІЗІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІБЕРАЛЬНОЇ ДУМКИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ

130

 

6. THE CIVIL PROCESS
6.1 Андрієвська Людмила, Дзюба Ірина

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

143

 

6.2 Тимошевська Ірина

ПОНЯТТЯ ПЕРЕГОВОРІВ У КОНТЕКСТІ АЛЬТЕРНАТИВНОГО РОЗГЛЯДУ СПОРІВ У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ

148

 

7. THE CRIMINAL PROCESS
7.1 Karpova Natalia, Pestsov Ruslan, Karnaukh Anna, Bilous Iryna, Talianchuk Lesia

SPECIAL FEATURES OF THE CRIMINAL PROVISION OF THE ATTORNEY GENERAL

154

 

7.2 Александренко О., Женунтій В.

ДО  ПИТАННЯ ПРО  МОЖЛИВОСТІ  ВИКОРИСТАННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО АНАЛІЗУ  В  РОЗСЛІДУВАННІ  ЗЛОЧИНІВ (НА ПРИКЛАДІ СЕРІЙНИХ СЕКСУАЛЬНО-САДИСТСЬКИХ ВБИВСТВ)

164

 

8. THEORY AND HISTORY OF STATE AND LAW
8.1 Syroid Tetiana, Havrylenko Oleksandr, Fomina Lina, Shevchenko Alona

LEGAL FRAMEWORK FOR THE OSCE ACTIVITIES IN ENSURING THE COMPREHENSIVE SECURITY AT THE EUROPEAN LEVEL

171

 

8.2 Пікуля Тетяна

ЮРИДИЧНА КЛІНІЧНА ОСВІТА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ НОВОЇ МЕТОДОЛОГІЇ НАВЧАННЯ

195

 

REFERENCES 201