Theoretical bases of philological researches of modern literature

Рекомендуемая цитата для этой публикации:

Theoretical bases of philological researches of modern literature: collective monograph / Davydova N., Oleynik O. – etc.  – Іnternational Science Group. – Boston: Primedia eLaunch, 2020. 112 р. Available at:
DOI - 10.46299/ISG.2020.MONO.PHILOL.III
URL: https://isg-konf.com.

Скачать монографию Theoretical bases of philological researches of modern literature

TABLE OF CONTENTS

1. LITERARY STUDIES 5
1.1 Davydova N., Oleynik O.

LINGUISTIC STYLISTICS SCIENCE GENESIS AND NEWSTEPS IN LINGVOSTYLYSTIC ANALYSIS

5
1.2. Іовхімчук Н.

РОЗУМІННЯ КАТЕГОРІЇ ПРОСТОРУ В ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВІ

11
1.3. Скляр І.

ПРОБЛЕМАТИКА Й КОНФЛІКТ ЯК ЖАНРОУТВОРЮЮЧІ КОМПОНЕНТИ ПСИХОЛОГІЧНИХ РОМАНІВ Д. Г. ЛОУРЕНСА

17
2. LITERATURE OF FOREIGN COUNTRIES 25
2.1 Eskaliev S.

CREATIVE WRITINGS OF ABAY KUNANBAYEV AND THE FORMATION OF THE INTELLIGENTSIA OF KAZAKHSTAN (EARLY TWENTIETH CENTURY)

25
2.2 Алексенко В.

ІРОНІЯ ЯК ДОМІНАНТНИЙ ПРИНЦИП ТЕКСТОУТВОРЕННЯ У «ЧАРІВЛИВИХ ЛЮДОЖЕРАХ» Р. РІГГЗА

33
2.3 Охріменко В., Охріменко М.

ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ОНОМАТОПЕЇЧНОЇ ЛЕКСИКИ У СУЧАСНІЙ КОРЕЙСЬКІЙ ПОЕЗІЇ

38
3. RIVNYAL'NE LITERARY KNOWLEDGE 45
3.1 Алексахіна Т.О., Плохута Т.М., Усенко Н.М., Нефедченко О.І.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ ІЗ КОМПОНЕНТОМ «НАЗВА КВІТКИ» В АНГЛІЙСЬКІЙ, ФРАНЦУЗЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

45
3.2 Крижановська О.

РАДЯНСЬКА ІДЕОЛОГІЯ В РЕЦЕПЦІЇ ЛІТЕРАТУРНИХ ОБ’ЄДНАНЬ «ЛАНКА»-МАРС ТА «СЕРАПІОНОВІ БРАТИ»

60
4. UKRAINIAN LITERATURE 68
4.1 Rusudan K., Svetlana I., Bakhtina A.

MOTIVE SUBSTRAT PECULIARITIES IN THE NOVEL “FELIX AUSTRIA” BY S. ANDRUKHOVICH: DIALECTICAL MATERIALISM OF A CHARACTER PSYCHOPHYSIOLOGICAL STATE

68
4.2 Ільїна О.В.

ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВУ АРХЕТИПУ ТІНІ В КАЗЦІ «ХО» М. КОЦЮБИНСЬКОГО В ПРОЕКЦІЇ НА ФОЛЬКЛОРИСТИЧНУ ОСНОВУ ТВОРУ

86
4.3 Муратова О., Радіонова Т.

БІОГРАФІЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ В КОНТЕКСТІ СПОГАДІВ РОДИЧІВ І ДРУЗІВ ПИСЬМЕННИЦІ (ДО 150-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ)

93
4.4 Накашидзе І.

ДО ПИТАННЯ ПРО ПЕРІОДИЗАЦІЮ УКРАЇНОМОВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ В КАНАДІ

100
References 104