Theoretical foundations of scientific thought in psychology/ Теоретические основы научной мысли в психологии

Рекомендуемая цитата для этой публикации:

Theoretical foundations of scientific thought in psychology: collective monograph / Bedan V. – etc.  – Іnternational Science Group. – Boston: Primedia eLaunch, 2020. 93 р. Available at: DOI - 10.46299/ISG.2020.MONO.PSYCHOL.III
URL: https://isg-konf.com.

Скачать монографию Theoretical foundations of scientific thought in psychology

TABLE OF CONTENTS

1. GENERAL PSYCHOLOGY 5
1.1 Bedan V.

STYLE FEATURES OF SELF-REGULATION BEHAVIOR OF SUCCESSFUL PERSONS

5
1.2 Kramchenkova V.

MOTIVATION OF PROSOCIAL BEHAVIOR IN POLITICAL ACTIVITY

11
1.3 Герасімова Н. Є., Герасимова І. В.

ЦІННОСТІ ЯК ЗАГАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

26
1.4 Данько О., Демський В., Макогончук Н.

ЕКСПЕРИМЕНТ ЯК МЕТОД ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

36
2. PEDAGOGICAL AND AGE PSYCHOLOGY 41
2.1 Zolotova S., Mikhno S.

EMOTIONAL INTELLIGENCE IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING

41
2.2 Кизим О., Петухова І.

ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НФАУ

46
2.3 Купчишина В.

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ «Я-КОНЦЕПЦІЇ» ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ЗРІЛОГО ДОРОСЛОГО ВІКУ

51
2.4 Чикалова Т.Г.

КОМІКСИ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

61
3. POLITICAL PSYCHOLOGY 67
3.1 Ганаба С., Горбатько К.

ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА: ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ НА ГРОМАДСЬКУ ДУМКУ ТА СВІДОМІСТЬ ЛЮДИНИ

67
4. PSYCHOLOGY OF LABOR 72
4.1 Мірошніченко В.

ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ

72
5. SOCIAL PSYCHOLOGY 79
5.1 Smetaniak V.

THE PROBLEM OF READAPTATION OF PARTICIPANTS IN ARMED CONFLICTS IN UKRAINIAN PSYCHOLOGY

79
Reference 86