XXVIII Международная научно-практическая конференция «Trends in science and practice of today», 01-04 июня 2021г., Анкара, Турция


Рекомендуемая цитата для этой публикации:

Bomba M.,   Dudar I.,   Lytvyn O.,   Dudar O. Formation of harvest varieties of spring barley depending on the fertilizer // Trends in science and practice of today. Abstracts of XXVIII International Scientific and Practical Conference. Ankara, Turkey. 2021. Pp. 17-18.

URL: https://isg-konf.com.
Available at : DOI: 10.46299/ISG.2021.I.XXVIII

Скачать сборник конференции

TABLE OF CONTENTS

  AGRICULTURAL SCIENCES  
1. Bomba Margaryta, Dudar Ivan, Lytvyn Olha, Dudar Olha

FORMATION OF HARVEST VARIETIES OF SPRING BARLEY DEPENDING ON THE FERTILIZER

17

 

2. Ivashchenko Iryna

SYSTEMATIC AND PHYLOGENETIC RESEARCH THUJA PLICATA DONN ЕX D. DON

19

 

3. Lykhochvor Volodymyr, Bomba Marharyta, Bomba Myroslav

PRODUCTIVITY OF WINTER WHEAT DEPENDING ON THE FEEDING AREA

21

 

4. Lykhochvor Volodymyr, Bomba Marharyta, Bomba Myroslav

YIELDS OF WINTER WHEAT VARIETIES DEPENDING ON FERTILIZER AND SEEDING RATE

24

 

5. Корнічева Галина Іванівна, Резніченко Віта Петрівна, Звездун О.М.

ВПЛИВ СОРТІВ ТА ДОБРИВ НА ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЕЛЕМЕНТІВ СТРУКТУРИ УРОЖАЮ ТА УРОЖАЙНІСТЬ НУТУ

27

 

6. Остапчук Олександр Степанович, Соваков Олександр Вікторович

ТИПИ ЕДАФОТОПІВ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЦЕНОПОПУЛЯЦІЙ В ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ ДП «УМАНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»

32

 

7. Панасюк Руслана

ВПЛИВ НОВОГО ДОБРИВА НА ПОКАЗНИКИ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ НАСІННЯ СОЇ

37

 

  BIOLOGICAL SCIENCES  
8. Martynova Diana, Pet’ko Lyudmila

THE LIVE OAK: THE OFFICIAL STATE TREE OF GEORGIA (USA)

39

 

9. Буембаева Г.С., Мырзабек К.А.

ЖАСЫМЫҚ ӨСІМДІГІН ҚОСУ АРҚЫЛЫ ТҮЙЕ ЕТІНЕН ЖАСАЛҒАН КОНСЕРВІЛЕРДІ ДАЙЫНДАУ

49

 

10. Годун Наталія Іванівна

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОРУШЕННЯ ПСИХО-СОМАТИЧНОГО ЗДОРОВ’Я ШКОЛЯРІВ: РИЗИКИ ТА ЇХ МІНІМІЗАЦІЯ

51

 

11. Елубай  Р.Н., Мырзабек К.А.

ҚҰРҒАҚ СҮТ ЖӘНЕ СҮТ ӨНІМДЕРІН ӨНДІРУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

59

 

12. Жеткизгенова А.Ж., Серикбаева А.Д

ЛАКТОПЕРОКСИДАЗА ЖҮЙЕСІНІҢ СҮТТІҢ ТӨЗІМДІЛІГІНЕ ӘСЕРІ

62

 

13. Кенжеева Жанар Куралбаевна, Кыдырбаева Асем Кияшевна, Танеева Гульжан Тулембековна

РАЗВИТИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АППАРАТА КЛЕТКИ

64

 

14. Крецул Наталія Іванівна

ФІТОЗАБРУДНЕННЯ ЗАЛІЗНИЧНОЇ СТАНЦІЇ ПЕРЕЯСЛАВСЬКА (УКРАЇНА)

66

 

15. Лісовець Олена Іванівна

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОЛОГІЧНИХ УМОВ ЗРОСТАННЯ РОСЛИННОСТІ ПРИТЕРАССЯ ТА ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЗАПЛАВИ Р. САМАРИ МЕТОДАМИ ФІТОІНДИКАЦІЇ

69

 

16. Қуанышбай Ә.А., Серикбаева А.Д., Досимова Ж.Б.

СҮТ САРЫСУЫНЫҢ  ПАЙДАЛАНЫЛУЫ ЖӘНЕ САРЫСУ АҚУЫЗДАРЫ

73

 

  CHEMICAL SCIENCES  
17. Vaqqosov Sobir Sayfullayevich, Qurbanova Samira Mustafakul qizi, Fayzullayeva Shahlo Farhod qizi, Tangarikov Normurod Sayitovich

ПОЛУЧЕНИЕ НОВЫХ МЕСТНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЖИДКИХ ПАРАФИНОВ ДЛЯ ФЛОТАЦИОННОГО ОБОГАЩЕНИЯ ХЛОРИДА КАЛИЯ В АО «ДЕХКАНАБАДСКИЙ КАЛИЙНЫЙ ЗАВОД»

76

 

  CULTUROLOGY  
18. Войцях Наталія Павлівна

СТРАТЕГІЇ КУЛЬТУРНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ МІСЬКИХ СЕРЕДОВИЩ

83

 

19. Тур Оксана Миколаївна, Маслак Володимир Іванович, Шабуніна Вікторія Валентинівна, Бутко Лариса Валентинівна, Миташоп  Денис Ігорович

ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ В БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСАХ (НА ПРИКЛАДІ ВІРТУАЛЬНИХ ВИСТАВОК БІБЛІОТЕКИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО)

86

 

  ECONOMIC SCIENCES  
20. Burunsuz Kateryna

ANALYSIS OF DEVELOPMENT TRENDS OF THE ENERGY INDUSTRY ENTERPRISES OF UKRAINE

92

 

21. Stoliarenko Olena, Hobela Volodymyr, Marchenko Olha

MENTAL SECURITY AS AN ELEMENT OF THE ENTERPRISE'S ECONOMIC SECURITY

96

 

22. Бовкун Ольга Анатоліївна

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

99

 

23. Жұмаш Ербатыр Мұхаметұлы, Макулова Айымжан Төлегенқызы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БАЙЛАНЫС ҚЫЗМЕТІНІҢ КӨЛЕМІНЕ СТАТИСТИКАЛЫҚ ТАЛДАУ

103

 

24. Матюк Тетяна Володимирівна, Гришич Ірина Олександрівна, Федорчук Микита Ярославович

САМОМАРКЕТИНГ ЯК ОСНОВА ПРОСУВАННЯ НА РИНКУ ПРАЦІ ТА КАР'ЄРНОЮ ДРАБИНОЮ В ПОДАЛЬШОМУ

107

 

25. Міщенко Анна Олегівна

ПРОГНОЗУВАННЯ СЕРЕДНЬОГО РІВНЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В УКРАЇНІ

109

 

26. Ніколаєнко Світлана, Ляшенко Анастасія Віталіївна

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА

111

 

27. Трушкина Наталья Валерьевна

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ТУРЦИИ

117

 

28. Удадесс Максим Андрійович

РОЛЬ ТА МІСЦЕ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

121

 

29. Шалкенов Ж.К.

ГОСЗАКУПКИ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ: РИСКИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

123

 

30. Шуміло О.С., Федоров Я.В.

ОЗНАКИ Й ПРИЧИНИ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА

135

 

  GEOGRAPHICAL SCIENCE  
31. Патійчук Віктор Олексійович, Барський Юрій Миколайович, Маковецька Лариса Олексіївна, Ціпошук Софія Анатоліївна

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В ІСПАНІЇ

137

 

  HISTORICAL SCIENCES  
32. Бердар Яна Петрівна

СЛОВАЦЬКЕ  ПИТАННЯ НА ЗАВЕРШАЛЬНОМУ ЕТАПІ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

147

 

33. Чернуха Олександр Васильович, Ворошило Анастасія Олексіївна

ОЛІМП ЗА 410 ДНІВ: ЯК БУДУВАЛИ ЕМПАЙР-СТЕЙТ-БІЛДІНГ

151

 

34. Чернуха Олександр Васильович, Білошапка Аріна Володимирівна

ОБСТРІЛ КРАМАТОРСЬКА БОЙОВИМИ РАКЕТАМИ, ЯК ЯСКРАВИЙ ПРИКЛАД РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ

153

 

  JOURNALISM  
35. Қазтай Гүлдана Омарханқызы

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БҰҚАРАЛЫҚ АҚПАРАТ ҚҰРАЛДАРЫНДАҒЫ «ӘЙЕЛ МЕН ЕРКЕК» БЕЙНЕСІ

156

 

  LEGAL SCIENCES  
36. Guyvan Petro

TEMPORAL ASPECT OF REGULATORY AND SECURITY RELATIONS. FUNDAMENTAL DIFFERENCES

159

 

37. Tkachenko Yevheniia, Milimko Larysa

CERTAIN ASPECTS OF QUALIFICATION OF CRIMINAL OFFENSES IN THE FIELD OF ECONOMIC ACTIVITY

165

 

38. Грабильнікова Олена Анатоліївна

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ В КРАЇНАХ ПІВНІЧНОЇ І ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ

167

 

39. Грабильнікова Олена Анатоліївна

ЕТАПИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕДУРИ РЕЄСТРАЦІЇ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

170

 

40. Каніковський Богдан Анатолійович, Колісникова Ганна Вячеславівна

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ

175

 

41. Карпюк С. В., Ялдак А. Б.

ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОПИТУ МАЛОЛІТНЬОЇ АБО НЕПОВНОЛІТНЬОЇ ОСОБИ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

178

 

42. Комаровська-Воловик Ванда Феліксівна

МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ЮРИСЛІНГВІСТИКИ)

183

 

43. Кузьмічова Марія Володимирівна

ОЦІНОЧНІ ПОНЯТТЯ ЯК СКЛАДОВА ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ

187

 

44. Кущ Вікторія Сергіївна, Савенко Вікторія Петрівна

ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ КІБЕРТЕРОРИЗМУ ТА ЇХ КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

190

 

45. Логвін А.О.

ДОЦІЛЬНІСТЬ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ НА ОСНОВІ ПОРІВНЯННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА ЗАРУБІЖНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

193

 

46. Міщук Інна Володимирівна, Пелешок Інна Ігорівна

НЕЙТРАЛІТЕТ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

197

 

  MANAGEMENT, MARKETING  
47. Bohdaniuk Olena, Bohdaniuk Oleksandr

UNDERSTANDING PEOPLE'S MOTIVATIONS USING THEORY X, Y, Z

200

 

48. Khomenko Anastasiia, Miasoid Halyna

NEW TRENDS IN CUSTOMER SERVICE  IN INTERNATIONAL TOURIST AND HOSPITALITY

203

 

49. Mamutova Klara Ruslanovna, Esimzhanova Saira Rafihevna

PROSPECTS FOR ECOLOGICAL TOURISM DEVELOPMENT IN KAZAKHSTAN

206

 

50. Stepanovych Valeriia, Miasoid Halyna

MARKETING OF TOURISM DESTINATIONS UNDER THREAT OF COVID-19 CRISIS: EXAMPLE OF CROATIA

213

 

51. Абилова Гульнар Тулеуовна

МЕДИЦИНАЛЫҚ ҰЙЫМДАРДЫҢ МЕЙІРБИКЕ ПЕРСОНАЛЫНЫҢ АДАМИ РЕСУРСТАРЫНЫҢ ЖАҒДАЙЫ АТЫРАУ ҚАЛАСЫНДАҒЫ ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙМЕН САЛЫСТЫРҒАНДА

216

 

52. Василик Наталія Михайлівна

УПРАВЛІННЯ СТРЕСОМ: СУТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ

220

 

53. Канатова Алмагул Калмурзаевна

АТЫРАУ ҚАЛАСЫ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МЕКЕМЕЛЕРІНІҢ ОРТА МЕДИЦИНАЛЫҚ ПЕРСОНАЛЫНЫҢ КАДРЛЫҚ ӘЛЕУЕТІН ДАМЫТУДЫҢ БАСЫМ БАҒЫТТАРЫ

224

 

54. Кучмєєв Олександр Олександрович

ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

229

 

55. Пономаренко Данііл Володимирович, Могилова Анастасія Юріївна

ПРОСУВАННЯ МЕРЕЖІ ФІРМОВИХ МАГАЗИНІВ НА РИНКУ ТОВАРІВ ДЛЯ РИБОЛОВЛІ

232

 

56. Чернявська Оксана Володимирівна;

СУЧАСНІ ТРЕНДИ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ ЛЮКС-БРЕНДІВ

235

 

  MEDICAL SCIENCES  
57. Dr. Danylenko Heorhii, Dudnyk Iryna, Fayed Soha Khaled Eid Hamed

THE INFLUENCE OF YOUR OWN HEALTH CARE ON ADOLESCENT BEHAVIOR

239

 

58. Poshyvak Olesya, Godlevsky Leonid

PENICILLIN-INDUCED TRANSFORMATION OF ABSENCE EPILEPTIC ACTIVITY INTO SEIZURE ONE IN PENTYLENETETRAZOL (PTZ)-KINDLED RATS

243

 

59. Slonetskyi B., Kotsiubenko V., Yaroshuk D., Verbytskyi I., Besedinsky M.

SOME ASPECTS OF THE COURSE OF HERNIOPLASTY IN PATIENTS WHO UNDERWENT SURGERY FOR INCARCERATED INGUINAL HERNIAS

248

 

60. Yakovets Kostiantyn, Vydyborets Stanislav

THE RESULTS OF THE STUDY OF BIOCHEMICAL PARAMETERS, INDICATORS OF IRON METABOLISM AND SECONDARY METHABOLIC DISORDERS IN HARDWARE AND MANUAL PLASMAPHERESIS DONORS WITH AN INTERVAL BEETWEN DONATIONS LASTING 14 DAYS

251

 

61. Андріяка Артем Олександрович, Видиборець Станіслав Володимирович

СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ КОРЕКЦІЇ ПРИ ВИРІШЕННІ МЕТАБОЛІЧНОГО ДИСБАЛАНСУ В ПАЦІЄНТІВ ІЗ АНЕМІЄЮ ЗЛОЯКІСНОГО НОВОУТВОРЕННЯ

255

 

62. Орос Михайло Михайлович, Жупан Ангеліна-Юлія Євгенівна

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СТЕРОЇДІВ ТА L-ЛІЗИНУ ЕСЦИНАТУ ПРИ ЛІКУВАННІ ДИСКОГЕННОЇ РАДИКУЛОПАТІЇ?

261

 

  PEDAGOGICAL SCIENCES  
63. Yerezhepova Saule Karatayevna, Betimbayeva Indira Baktiyarovna

SOME ASPECTS OF LANGUAGES DISTANCE LEARNING AT A TECHNICAL UNIVERSITY

264

 

64. Ірклієнко Вікторія, Мартьян Марія

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

268

 

65. Адамюк Наталія

СПЕЦИФІКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМУНІКАТИВНИХ ПОТРЕБ ГЛУХИХ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

271

 

66. Бахытжан Эльмира Каржаубаевна

THE ROLE OF INTERCULTURAL COMMUNICATION DURING TEACHING FOREIGN LANGUAGE TO STUDENTS OF SPORT FACULTY

275

 

67. Буданова Ліана Георгіївна, Буданова Валентина Єгорівна, Галушко Катерина Миколаївна

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ МОНІТОРИНГУ

278

 

68. Білинська Юлія Олександрівна

ПЕРФОРМАТИВНА ПРАКТИКА ТА ПРИНЦИП «ПОЛІ АНІМАЦІЇ», ЯК СУЧАСНІ СЕГМЕНТИ МАЙСТЕРНОСТІ АКТОРА

281

 

69. Гринь Юлія Миколаївна, Орєхова Людмила Миколаївна

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ МИСТЕЦТВА В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

288

 

70. Карнаухова Антонина Валерьевна

ВЛИЯНИЕ СКАЗКИ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА

291

 

71. Комишан Юлія Вадимівна, Мірошниченко Крістіна Олександрівна

ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ НА ЗАНЯТТЯХ З ХОРОВОГО КЛАСУ (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ХОРУ «КАЛИНА»)

297

 

72. Кітура Олег Володимирович

СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

301

 

73. Людмила Володимирівна Шелестова

ДИДАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

306

 

74. Ремезова Наталія Миколаївна, Білан Анна Олександрівна

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МУЗИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ТРЕТЬОЇ ІНТОНАЦІЙНОЇ ГРУПИ

310

 

75. Самойленко Тетяна Іванівна, Тимофеєва Віталія Олегівна

АКТУАЛЬНІСТЬ БЕЗПЕРЕВНОГО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ  ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ВЕБІНАРІВ  В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

314

 

76. Тимченко Микола Васильович

ВПЛИВ НАВИЧОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ НА ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

318

 

77. Титаренко Анна Миколаївна, Власенко Людмила Василівна, Мірочник Віра Вадимівна

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

322

 

78. Төлесова Нұрила Мұхтарқызы, Рыскалиева Роза Габдрахимовна

ХИМИЯ ПРАКТИКУМЫНДАҒЫ ВИРТУАЛДЫ ЗЕРТХАНАНЫҢ ТИІМДІ ШАРТТАРЫ

325

 

79. Шолуха Крістіна Андріївна, Волинець Катерина Іванівна

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЕЛЕМЕНТАРНИХ МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ В ОСВІТНЬО - ІГРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

330

 

80. Юденко Оксана Вадимівна, Непомнящий Олександр Васильович, Юденко Юрій Михайлович, Ткаченко Микола Григорович, Білоус Аліна Сергіївна

ПСИХО-ФІЗИЧНА ТА СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ З ДИСФУНКЦІЯМИ, ВНАСЛІДОК ВІЙСЬКОВОГО КОНФЛІКТУ: ХАРАКТЕРИСТИКА КОРЕКЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ЗАСОБІВ

336

 

81. Юденко Оксана Вадимівна, Непомнящий Олександр Васильович, Числіцька Ольга Володимирівна, Сєрий Олег Анатолійович, Степанюк Олена Вікторівна

ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОГРАМИ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ЗАСОБІВ АЙКІДО ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ УСПІШНОСТІ В ЗМАГАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ 14-16 РОКІВ

346

 

  PHILOLOGICAL SCIENCES  
82. Іваненко Надія Вікторівна

ОБРАЗНА ТА ЦІННІСНА СКЛАДОВА КОНЦЕПТУ MARRIAGE

356

 

83. Бараанцова І.О., Ткач М.В., Котлярова В.Ю.

ОСОБЛИВОСТІ ГРАМАТИЧНИХ СТРУКТУР АНГЛОМОВНИХ НАУКОВИХ ТЕКСТІВ ТА СПОСОБИ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ

361

 

84. Наревская Мария Андреевна,  Трубавина Нина Владимировна

СЕМАНТИКО - МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГЛАГОЛА LASSEN В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

368

 

85. Щербина Марина Анатоліївна

АДЕПТИ ТРАДИЦІЇ «ПОЕТА ПОЕТІВ»

373

 

  PHILOSOPHICAL SCIENCES  
86. Ажимов Бекжан

«ДІНИ РАДИКАЛИЗМНІҢ АЛДЫН АЛУДАҒЫ ЗАМАНАУИ ТӘЖІРИБЕ»

380

 

87. Асканбаев Мирас Асанович

ЕР АДАМ МЕН ӘЙЕЛ АДАМНЫҢ НАМАЗДАҒЫ АЙЫРМАШЫЛЫҒЫ (ДӘЛЕЛ- ДӘЙЕКТЕРІМЕН)

385

 

88. Давронов Фарход Рисматович

ИМАМ БУХАРИ МЕН ИМАМ ТИРМИЗИДІҢ ХАДИС САЛАСЫНДАҒЫ ОРНЫ

388

 

89. Досимбаев Батырбек, Анарбаев Нурлан Сайлауович

ПОЛОЖЕНИЯ ИСЛАМСКОГО ПРАВА ОБ АЗАРТНЫХ ИГРАХ И СОСТЯЗАНИЯХ, И ИХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ-СОЦИАЛЬНЫЕ  АСПЕКТЫ В ОБЩЕСТВЕ (ИСЛАМОВЕДЧЕСКИЙ АНАЛИЗ)

393

 

90. Касбаева Замира Абаевна

ДЕСЯТЬ ОСОБЕННОСТЕЙ ИСЛАМСКОГО ВОСПИТАНИЯ

395

 

91. Касимбекова Насиба Шералиевна

ШӘМСУЛ ӘИММӘ ӘС-САРАХСИ

402

 

92. Омаров Мұрат Абдулқасымұлы

СЕМАНТИКА ҒЫЛЫМЫ ЖӘНЕ ҚҰРАН КӘРІМ МЕН ХАДИСТІ ТҮСІНУДЕГІ ОНЫҢ МАҢЫЗЫ

408

 

93. Проценко Ольга Петрівна, Чмихун Світлана Євгенівна, Гаплевська Ольга Іванівна

ТУРИЗМ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ АКСІОСФЕРИ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

415

 

94. Шамсудинова Саадат Ахмадовна

ИСЛАМСКИЙ ВЗГЛЯД НА ОТНОШЕНИЯ ОБЩЕСТВА К ЛЮДЯМ С ОСОБЕННЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ

418

 

  PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES  
95. Ерсултанова Айткуль Серикбаевна, Мерейхан Лаззат

ҮЛГІНІ ТАНУДАҒЫ НЕЙРОНДЫҚ ЖЕЛІЛЕР

421

 

96. Саинова Ботагоз, Темырканова Эльвира Кадылбековна

НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ТЕХНИКИ ПРОИЗВОДСТВА ВОЛОКОНО-ОПТИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУР

427

 

  POLITICAL SCIENCE  
97. Latygina Nataliia

İSLÂM TARİHİ: PEYGAMBER MUHAMMED’İN YETİŞTİĞİ ORTAM

432

 

  PSYCHOLOGICAL SCIENCES  
98. Horban Dmytro, Martovitsky Vitaly

REMOTE WORK

437

 

99. Єременко Лариса В’ячеславівна

ПРЕВЕНТИВНІ СТРАТЕГІЇ ЩОДО КОНФЛІКТІВ У СТУДЕНТСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ

441

 

100. Корж Лариса Богданівна

ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА СУПРОВОДУ ДІТЕЙ ПІД ЧАС БОЛЮЧИХ МЕДИЧНИХ ПРОЦЕДУР

446

 

101. Тимощук Микола Володимирович

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНА «АДАПТАЦІЯ» У СУЧАСНІЙ ПСИХОЛОГІЇ

452

 

102. Федик Оксана Василівна

ХОЛІСТИЧНИЙ ПІДХІД У ФОРМУВАННІ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО СВІТОГЛЯДУ

455

 

  TECHNICAL SCIENCES  
103. Hrytsanchuk Andrii, Brazhnyk Anton, Hrytsanchuk Valentyn

EFFICIENCY ANALYSIS OF MEANS OF INTENSIFICATION THE CAVITATOR WORK TO TEMPERATURE DIFFERENCE

458

 

104. Kalyn Tatyana

ECOLOGICAL AND TOXICOLOGICAL ASSESSMENT OF DRINKING QUALITY WATER POLLUTED BY MINERAL FERTILIZER RESIDUES

460

 

105. Katipa Chezhimbayeva, Elvira Temyrkanova, Yerzhan Assel Anuarkyzy, Yuliya Garmashova

ANALYSIS OF MOBILE CENTER OPERATION AND METHODS OF INCREASING ITS CAPACITY

462

 

106. Poberezhny Liubomyr, Poberezhna Liubov, Markhalevych Vitalii, Kalyn Tatyana

ASSESSMENT OF TECHNOGENIC ECOLOGICAL RISKS FROM THE OPERATION OF GAS PIPELINES

465

 

107. Popadynets Andrii

USAGE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR FLOW ACCOUNTING OF ENERGY RESOURCES

467

 

108. Yerzhan Assel Anuarkyzy, Elvira Temyrkanova, Katipa Chezhimbayeva, Yuliya Garmashova

COMPUTER ANALYSIS OF THE TRANSITION PROCESS IN AN ELECTRONIC RC CIRCUIT AND AN ALGORITHM FOR SOLVING THE PROBLEM

469

 

109. Амколадзе Хатуни Михайловна, Натбиладзе Ния Вахтанговна, Читаишвили Валериан Арчилович, Беставашвили Давид Элгуджович, Нинуа Серго Карлович

К ВОПРОСУ ОПТИМИЗАЦИОННОГО СИНТЕЗА ЭЛЕКТРОГИДРОМЕХАЬНИЧЕСКИХ СЛЕДЯЩИХ ПРИВОДОВ С УПРУГИМИ ЗВЕНЯМИ В МЕХАНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ

473

 

110. Воркут Тетяна, Лущай Юрій, Харута Віталій

ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ І РЕАЛІЗАЦІЄЮ СТРАТЕГІЇ ЛОГІСТИЧНОГО АУТСОРСИНГУ

479

 

111. Гребенніков Михайло Миколайович, Миронов Кирило Вікторович

ПЕРША ОСНОВНА ЗАДАЧА ТЕОРІЇ ПРУЖНОСТІ ДЛЯ ШАРУ З ПОЗДОВЖНЬОЮ ЦИЛІНДРИЧНОЮ ТОВСТОСТІННОЮ ТРУБОЮ

481

 

112. Жамал Адилхан Жумаканулы, Макатова Жанаркуль Малибековна, Жумагулов Жандос Боранбаевич, Оралбаев Сарсембек Жуматаевич, Сапарбаев Ержигит Тажибекович

БӨЛШЕКТЕРДІ ЖАСАУДЫҢ ӨНІМДІЛІК КӨРСЕТКІШТЕРІН БАҒАЛАЙТЫН АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН ЖҮЙЕЛЕРДІ ТАЛДАУ

486

 

113. Крамаревська Любов Юріївна, Гальона Інеса Іванівна

СТРАТЕГІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ ТА ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

491

 

114. Краснолуцький Петро Петрович

ДО ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ МІШАЛКИ З ЕЛІПТИЧНИМИ ЛОПАТЯМИ

494

 

115. Кучковський В.В.

АЛГОРИТМИ КОНСЕНСУСУ

501

 

116. Кучковський В.В.

ЗМІШАНІ АЛГОРИТМИ КОНСЕНСУСУ

505

 

117. Ловейкін Вячеслав Сергійович, Почка Костянтин Іванович, Почка Ольга Богданівна

ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ РОЛИКОВОЇ ФОРМУВАЛЬНОЇ УСТАНОВКИ З РЕКУПЕРАЦІЙНИМ ПРИВОДОМ

507

 

118. Мельник Виктория Николаевна, Бойко Галина Владимировна

ОЦЕНКА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОДВОДНОГО ФЛОТА

516

 

119. Побережна Любов, Калин Тетяна

ОСНОВНІ СТРЕСОРИ ВПЛИВУ НА УРБОСИСТЕМУ М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

520

 

120. Скобло Тамара Семенівна, Нанка Олександр Володимирович, Захаров Андрій Вадимович, Сайчук Олександр Васильович, Рибалко Іван Миколайович

АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗНОШУВАННЯ КУЛЬТИВАТОРНИХ СТРІЛЧАСТИХ ЛАП

522

 

121. Темырканова Эльвира Кадылбековна, Мамыржанқызы Мөлдір

A DEEP CONVOLUTIONAL NETWORK ДЛЯ  ПОДСЧЕТА ПЛОТНОСТИ ТОЛПЫ

529

 

122. Тоқтасын Жандос Дәуренұлы

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ СЕТИ LORAWAN ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЦИФРОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

534

 

123. Шашков Владислав Александрович, Марчевский Виктор Николаевич

ПРОЦЕС СУШКИ КАЗЕИНА В СУШИЛКЕ ВС-150КПИ-М

538

 

124. Яворська Мар’яна Олегівна

РОЗРОБКА СИСТЕМИ ТЕСТОВОГО  ОПИТУВАННЯ В  ЗАДАЧАХ ПРОФВІДБОРУ ФАХІВЦІВ ІТ

541

 

  VETERINARY SCIENCES  
125. Антіпов Анатолій Анатолійович, Гончаренко Володимир Петрович, Соловйова Людмила Миколаївна, Авраменко Наталія Володимирівна, Козій Наталія Володимирівна

ЩО ТРЕБА ЗНАТЬ ПРО СПАРГАНОЗ

546

 

126. Підлісна Антоніна Вікторівна, Грищенко Вікторія Анатоліївна

КЕТОЗ КОРІВ У ПОЛІ ЗОРУ ВЧЕНИХ

552