II Международная научно-практическая конференция «Trends in the scientific development», 28 сентября—01 октября 2021г., Ванкувер, Канада


Рекомендуемая цитата для этой публикации:

Makieieva N., Odinets Y.,   Poddubnaya I., Kulikova D. Pain syndrome in art // Trends in the scientific development. Abstracts of II International Scientific and Practical Conference. Vancouver, Canada. 2021. Pp. 35-43.
URL: https://isg-konf.com.
Available at : DOI: 10.46299/ISG.2021.II.II

Скачать сборник

TABLE OF CONTENTS

  ADVERTISING  
1. Болотова Вікторія Олександрівна, Шапарньова Лілія Дмитрівна

СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА ЯК ЗАСІБ ЗМІНИ ПОВЕДІНКОВИХ ПАТЕРНІВ

14

 

  AGRICULTURAL SCIENCES  
2. Воропай Галина Василівна, Молеща Неля Богданівна

ОСОБЛИВОСТІ ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ МЕЛІОРОВАНИХ ЗЕМЕЛЬ НА ПРИКЛАДІ ОСУШУВАЛЬНО-ЗВОЛОЖУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ «РОМЕН»

17

 

3. Трускавецький Роман Степанович

ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ОСУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ

22

 

  ARCHITECTURE, CONSTRUCTION  
4. Skorokhodova Alina

АДАПТАЦІЙНІ ЗАХОДИ ЯК ЗАПОРУКА ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

26

 

5. Петриковська Алла Анатоліївна, Малимон Стефанія Стефанівна

СУЧАСНЕ ОЗДОБЛЕННЯ ФАСАДІВ

30

 

  ART HISTORY  
6. Makieieva Nataliya, Odinets Yuriy, Poddubnaya Iryna, Kulikova Daria

PAIN SYNDROME IN ART

35

 

  ECONOMIC SCIENCES  
7. Dermanska Liudmila, Kulchytska Nadiia

INTERNATIONAL EXPERIENCE OF TAX STIMULATION OF INNOVATIVE ACTIVITY FOR UKRAINE

44

 

8. Fostyak Vira

ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ ПО-СКАНДИНАВСЬКИ

47

 

9. Kozenkova Vladyslava

AGRICULTURAL ENTERPRISE PRODUCT COST MONITORING INFORMATION SYSTEM

50

 

10. Алексеєвська Галина, Попова Наталія

АНАЛІЗ ЗМІН ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОЇНТЕГРАЦІЇ

60

 

11. Безкровний Олександр Валентинович, Довгаль Олександр Юрійович, Максименко Світлана Вікторівна, Щелкунова Марина Євгенівна, Вовченко Валерія Дмитрівна

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЯК РЕГУЛЯТОР ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ ДЕРЖАВОЮ ТА ГРОМАДЯНАМИ

63

 

12. Джусибалиева Аружан Казихановна, Искакова Дамира Максутовна, Искакова Дария Бериковна, Бодаухан Кайрат, Амерханова Индира Кулатаевна

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ПРИЧИНЫ И МОТИВЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ МОЛОДЕЖИ КАЗАХСТАНА ЗА РУБЕЖ

67

 

  GEOGRAPHICAL SCIENCE  
13. Лабінська Галина Миколаївна

РОЛЬ ІНЖЕНЕРНОГО БЛАГОУСТРОЮ У ПРОСТОРОВОМУ ПЛАНУВАННІ

76

 

14. Рибалова Ольга Володимирівна, Кусков Олег Дмитрович, Кусков Олександр Дмитрович

ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РІЧКИ ЛОПАНЬ НА ОСНОВІ ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ІНДЕКСУ

83

 

  JOURNALISM  
15. Горбуненко Анастасия Филипповна

«THE NEW-YORKER» КАК ЛИТЕРАТУРНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ НОВОГО ТИПА

89

 

16. Кидакоева Зарема Шихамовна

ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРВЫХ ОПОЗИЦИОННЫХ ИЗДАНИЙ КУБАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСЛЕ 1905 ГОДА

95

 

  LEGAL SCIENCES  
17. Guyvan Petro

ON THE QUESTION OF THE LEGAL CERTAINTY OF LEGAL RELATIONS. TIME ASPECT

100

 

18. Khylko Maksym

STRATEGIC COMMUNICATIONS IN FOREIGN POLICY OF THE UNITED STATES, EUROPEAN UNION, AND UKRAINE

106

 

19. Kuzmenko Iuliia

ORGANIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF UKRAINE DURING THE QUARANTINE PERIOD

110

 

20. Shevchenko Nadiya, Rudnychenko Svetlana

MECHANISM OF BRINGING JUVENILES TO ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY

113

 

21. Валерій Оболенцев

ЧИ ДОЦІЛЬНО ВВАЖАТИ ЗЛОЧИННІСТЬ СИСТЕМОЮ?

115

 

22. Камінська Олена, Федорченко Олег

РОЗВИТОК ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНІХ ПРАВООХОРОНЦІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО»

117

 

23. Кирьянова Е.А.

ПАНДЕМИЯ: РЕАЛЬНАЯ ИЛИ ГЛОБАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ

120

 

24. Новікова Марія

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ГЕНДЕРНООРІЄНТОВНОГО ПІДХОДУ ДО ВІДОМЧОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В СИСТЕМІ МВС

122

 

25. Пхикидзе Наили Гришаевна, Матиашвили Гиорги Бакурович

ПРАВА ДЕТЕЙ В ГРУЗИИ

125

 

26. Федоров Олег

ПОГЛЯДИ ЩОДО БІОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ ЗЛОЧИННОЇ ПОВЕДІНКИ

130

 

27. Шай Роман Ярославович

ЗАКОН ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ

132

 

  MANAGEMENT, MARKETING  
28. Voronina Alevtyna, Pavlenko Vladyslava, Maliuk Yevhenii

RESOURCE APPROACH TO EVALUATION OF ENTERPRISE MANAGEMENT EFFICIENCY

134

 

29. Бигельдинов Шалкар Калиевич

МЕТОДЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

138

 

30. Фазылзянова Ильзида Ильдаровна

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ: ПОНЯТИЕ И ЕГО СУЩНОСТЬ

146

 

31. Циганкова Тетяна Михайлівна, Трейтяк Мирослава Вячеславівна

МАРТЕХ ЯК ІНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЙ НА ГЛОБАЛЬНОМУ РИНКУ ПОСЛУГ

149

 

  MEDICAL SCIENCES  
32. Bychkova Svitlana

THE IMMUNE STATUS OF COPD PATIENTS

155

 

33. Khotimska Yuliia, Aleksieienko Nataliia, Kucherenko Oleksandr, Khotimskiy  Boris, Tarasenko Yuliia

STATE OF ORAL HYGIENE IN CHILDREN WITH ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA

163

 

34. Kilmukhametova Yuliia

TREATMENT OF PERIODONTAL TISSUE DISEASES IN PATIENTS WITH URINARY SYSTEM PATHOLOGY WITH AN IMPROVED SCHEME

169

 

35. Smolen Yuliana, Tokar Olesia, Vakharyk Nataliia, Loryna Ivanova, Drucul-Melnyk Natalia

ASSESSMENT OF THE PSYCHO-EMOTIONAL STATE OF NURSES IN A COVID-19 PANDEMIC

172

 

36. Urazova Saltanat Nurgozhaevna, Akpanova Saniya Kudaybirgenovna

THE IMMUNE-REGULATORY ROLE OF THE INTESTINAL MICROBIOME AND MYCOBIOME IN AGING

175

 

37. Головащенко Ганна, Калашніков Андрій, Курділь Наталія

РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ФОСФАТНИХ ПОМ’ЯКШУВАЧІВ У СКЛАДІ СИНТЕТИЧНИХ МИЙНИХ ЗАСОБІВ: ЕКОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ

178

 

38. Мошковська Ю.О., Соболь В.О., Романченко Є.С., Луценко А.О.

ОЦІНКА МАРКЕРІВ ЗАПАЛЕННЯ, ОСОБЛИВОСТЕЙ ОБМІНУ MG++ ТА СТАНУ МІКРОБІОМУ КИШКІВНИКА У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ З СУПУТНІМ ОЖИРІННЯМ

183

 

39. Оборонова Тетяна Сергіївна, Потебенько Мар’яна Володимирівна, Курділь Наталія Віталіївна

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ ЯК ДЖЕРЕЛА ХІМІЧНОГО ЧИННИКА МАЛОЇ ІНТЕНСИВНОСТИ В ПОВІТРІ ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ

190

 

40. Портнова Ольга Олександрівна, Прусс Станіслав Валентинович, Хрущ Максим Олександрович

ВІКОВІ АСПЕКТИ ХАРЧОВОЇ АЛЕРГІЇ У ДІТЕЙ

195

 

41. Хламанова Лідія Іванівна, Чайковський Юрій Богданович

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ: ЯК ЙОГО АКТИВІЗУВАТИ?

197

 

42. Щепанський Сергій Олександрович

НАСИЛЬСТВО У СІМ’Ї: СУДОВО-МЕДИЧНІ АСПЕКТИ

200

 

  PEDAGOGICAL SCIENCES  
43. Babakina Oksana

PROFESSIONAL MOBILITY AS A PROFESSIONAL QUALITY OF THE FUTURE TEACHER

203

 

44. Bakhtadze Tengiz, Kobiashvili Ana

THE CONCEPT OF META-TEACHING

207

 

45. Bondarenko Maryna, Zaytseva Olga, Rukin Oleksiy

ELECTRONIC LEARNING COURSES: CREATION AND IMPLEMENTATION

212

 

46. Valentyna Lytvyn

CHARACTERISTICS OF THE LEADING METHODS OF IMPROVING THE QUALIFICATION OF SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL EMPLOYEES OF USA HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

214

 

47. Аркушина Юлія Віталіївна

МЕТОД «МОВНОГО ПОРТФЕЛЮ» ЯК ОДНА ІЗ ТЕХНОЛОГІЙ ФОРМУВАННЯ ІНОЗЕМНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПРАВА

218

 

48. Величко Наталія Володимирівна, Євграфова Наталія Іванівна, Селезньова Ірина Ігорівна

ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В МЕДИЧНОМУ ВУЗІ ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЧНА ХІМІЯ»

224

 

49. Гедз Світлана

ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ У СИСТЕМІ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

228

 

50. Казачінер Олена Семенівна, Бойчук Юрій Дмитрович

ВИКОРИСТАННЯ КАЗОК КИТАЮ У ПРАКТИЦІ КАЗКОТЕРАПІЇ

230

 

51. Лубышев Евгений Александрович, Сергеева Юлия Сергеевна, Баранов Михаил Георгиевич

ТИПИЧНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЕ СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОГО КЛАССА

233

 

52. Мінко Євгенія Сергіївна

МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ BLENDED LEARNING НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В 2 КЛАСІ

241

 

53. Романенко Людмила Віталіївна, Чорнобай Вікторія Петрівна

ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ ПЛАНШЕТУ GEOBOARD НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ У 1 КЛАСІ

245

 

54. Свиридова Тетяна Іванівна

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ГАЛУЗІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІМЕЙНОЇ ОСВІТИ В КАНАДІ ТА УКРАЇНІ

250

 

55. Топузова Алла Василівна

РОЗВИТОК ОБДАРОВАНОСТІ ВИХОВАНЦІВ ЦЕНТРІВ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ

253

 

56. Тухтарова Тетяна Карімжанівна, Дуднік Володимир Сергійович

ПОСТУП ЦИФРОВІЗАЦІЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ШЛЯХИ РОЗВИТКУ

263

 

57. Юрченко Лариса Василівна

ЗАСТОСУВАННЯ  АВТЕНТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ МОВНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

267

 

  PHILOLOGICAL SCIENCES  
58. Khabarova Nathaliya

LA COMMUNICATION DANS LE ROMAN DE NATHALIE SARRAUTE «LES FRUITS D’OR»

269

 

59. Васта Валерія, Пренько Яна

ВИКОРИСТАННЯ ІГОР У ВИВЧЕННІ ГРАМАТИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

273

 

60. Загнітко Анатолій Панасович, Овсянніков Владислав Євгенович

ТИПОЛОГІЯ КОМУНІКАТИВНИХ ІНТЕНЦІЙ ПОДЯКИ ТА ПРОХАННЯ В ЕПІСТОЛЯРІЇ ВАСИЛЯ СТУСА

276

 

61. Киселевич Ірина Валентинівна

КЛАСИФІКАЦІЇ АНГЛІЙСЬКИХ ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ

281

 

62. Колесникова Лариса Леонідівна

ДИСКУСІЯ ЯК ФОРМА КОЛЕКТИВНОГО ОБГОВОРЕННЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

283

 

63. Олійник Алла Михайлівна

НАВЧАННЯ МОРФОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ГІМНАЗІЇ: ПРИНЦИПИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ

287

 

  PHILOSOPHICAL SCIENCES  
64. Козобродова Діна Михайлівна

РОЛЬ СТРУКТУР, ЩО САМООРГАНІЗУЮТЬСЯ В ПОВЕДІНЦІ НЕРІВНОВАЖНИХ СОЦІО-ГУМАНІТАРНИХ ПРОЦЕСІВ В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПТУ «BRAIN-PSYCHE-MIND/CONSCIOUSNESS»

291

 

65. Селіверстова Г.С.

МІСЦЕ ХАОСУ В ПОВЕДІНЦІ ЯВИЩА, ВИРАЖЕНОГО КОНЦЕПТОМ «BRAIN-PSYCHE-(MIND/CONSCIOUSNESS…)»

293

 

  PSYCHOLOGICAL SCIENCES  
66. Дроздов Олександр Юрійович

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВСТУП ДО ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ВИПУСКНИКАМИ ШКІЛ (НА ПРИКЛАДІ ЧЕРНІГІВСЬКОГО РЕГІОНУ)

295

 

67. Зелінська Вікторія Олександрівна, Должикова Валентина Василівна, Хотімська Анастасія Борисівна, Зелінська Дар’я Андріївна

ПИТАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТАНІВ МУЗИКАНТІВ-ВИКОНАВЦІВ (СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ)

299

 

68. Кришталь Аліна Олександрівна

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ МОТИВАЦІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДО НАВЧАННЯ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНА УМОВА АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

303

 

69. Пономарьова Валентина Леонідівна, Захарченко Вікторія В’ячеславівна

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СІМЕЙ, ЯКІ ВИХОВУЮТЬ ДИТИНУ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

305

 

70. Сальнікова Тетяна Вікторівна

ПОДОЛАННЯ ОСОБИСТІСНИХ ДЕЗАДАПТАЦІЙНИХ ПОРУШЕНЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ТА ВОЇНІВ АТО/ООС ЧЕРЕЗ РЕАЛІЗАЦІЮ «Я-КОНЦЕПЦІЇ»

309

 

71. Стрижак Алла Євгеніївна

ВРАХУВАННЯ ПОТРЕБ ОСОБИСТОСТІ У МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ УСПІШНОСТІ

312

 

72. Суліцький Вадим Володимирович

ПРОБЛЕМИ СУЇЦИДАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СЕРЕД ЗАСУДЖЕНИХ В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

316

 

  SOCIOLOGICAL SCIENCES  
73. Фоміна Людмила Василівна, Марчук Іванна Анатоліївна, Ревіна Тетяна Григорівна, Паюк Інна Миколаївна

ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ

321

 

  TECHNICAL SCIENCES  
74. Бобылькова О.М., магистр, Егорова О.А., Алексеев Г.В.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕРМОХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА ВЫХОД ПЕКТИНА

327

 

75. Gorokhovatskyi Volodymyr, Baryshnikova Polina

FEATURES OF DISTANCE EDUCATION IN THE FIELD OF COMPUTER SCIENCE IN UKRAINE

331

 

76. Kalinichenko Yevgeniy, Kalinichenko Grygorii, Aloshyn Oleksii, Mutychko Olexandr, Mankevych Mykola

THE HISTORY OF THE EMERGENCE AND DEVELOPMENT OF THE SYSTEM AMVER AND ITS ROLE IN SEARCH AND RESCUE AT SEA

333

 

77. Miroshnikov Vitaly, Savin Oleksandr, Sobol Volodymyr, Younis Basheer

METHOD FOR REDUCING WEIGHT DESIGN OF THE STATICALLY DETERMINATE TRUSSES OF AEROSPACE STRUCTURES

341

 

78. Syrotenko Olena

ANALYSIS OF CLUSTERING METHODS IN THE PROBLEMS OF CONSTRUCTING SOCIAL GRAPH MODELS

345

 

79. Tvoroshenko Iryna, Kharchenko Anastasiia

SOME ASPECTS OF MODERN DEVELOPMENT FOR SIGN LANGUAGE RECOGNITION SYSTEMS

348

 

80. Tvoroshenko Iryna, Mahomet Anna

ABOUT CLASSIFICATION OF THE METHODS IN DESIGN OF MEDICAL INFORMATION SYSTEMS

354

 

81. Zatula Anastasiia, Gulak Natalia

PROTECTION OF ELECTRONIC DOCUMENTS BY MEANS OF AN ELECTRONIC DIGITAL SIGNATURE

359

 

82. Баева Татьяна Юрьевна, Гречушкина Валентина Петровна

ПРЕПОДАВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА» В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

362

 

83. Бандура Валентина

АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЙ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЖИРОВМІСНИХ ПРОДУКТІВ

365

 

84. Білюк Іван Сергійович, Савченко Олег Валерійович, Шарейко Дмитро Юрійович, Гаврилов Сергій Олексійович, Фоменко Андрій Миколайович

БЛОК ЖИВЛЕННЯ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ

367

 

85. Галкін Андрій, Пиріг Ян, Роман Павло

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ ВИЗНАЧЕННЯ АДГЕЗІЇ БІТУМНОГО В’ЯЖУЧОГО ДО ПОВЕРХНІ СКЛА

370

 

86. Герасимчук Олена Петрівна

ТЕХНОЛОГІЯ ХЛІБА ІЗ ПРОРОСЛОГО ЗЕРНА ПШЕНИЦІ

378

 

87. Корчак Микола Миколайович

ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЦЕСУ УЩІЛЬНЕННЯ СТЕБЛОВИХ ЗАЛИШКІВ КУКУРУДЗИ

381

 

88. Лисяк Владислав Георгійович, Сабат Мирослав Богданович, Шелех Юрій Леонідович, Чечель Вадим Олександрович

ВПЛИВ НЕСИНУСОЇДАЛЬНОСТІ НАПРУГИ НА РОБОТУ ВУЗЛА НАВАНТАЖЕННЯ З КОНДЕНСАТОРНИМИ УСТАНОВКИМИ

386

 

89. Майстренко Андрей Андреевич, Гулак Наталия Константиновна

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СИСТЕМАХ НЕПРЕРЫВНОЙ ИНТЕГРАЦИИ И ПОСТАВКИ

391

 

90. Потапенко Микола Валентинович, Шаршонь Віталій Любомирович

ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ В УМОВАХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

396

 

91. Савенко Володимир Іванович, Гончаренко Тетяна Андріївна, Клюєва Вікторія Василівна, Полосенко Олександр Васильович, Победа Сергій Сергійович

ЗАГАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЙНА НАУКА О.О. БОГДАНОВА – ТЕКТОЛОГІЯ-ОСНОВА ТЕОРІЇ  СИСТЕМ  ТА  МЕТОДОЛОГІЇ

399

 

92. Філіпович Юрій Юрійович, Мишкало Тетяна Іванівна

“ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ГІДРОДИНАМІЧНИХ, ЕНЕРГЕТИЧНИХ І МАСООБМІННИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЕЖЕКТОРІВ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ПРИРОДНИХ І СТІЧНИХ ВОД”

403

 

93. Шубіна Лідія Юріївна, Чорна Тетяна Олександрівна, Куранда Анастасія Олексіївна

АНАЛІЗ РИНКУ ТА ПОПИТУ ШОКОЛАДУ В УКРАЇНІ

413