Methodological bases of studying the processes of general mental laws in human interaction with the environment

Іnternational Science Group організовує публікацію колективної монографії з напряму Психологічні науки.

Прийом матеріалів до 15 травня (включно)

Монографію буде видано та розміщено на сайтах до 30 травня 2022 року (включно)

Оргвнесок складає
80 грн. за сторінку тексту.

Запропоновані розділи:

Загальна психологія, історія психології General psychology, history of psychology
Психофізіологія Psychophysiology
Психологія праці; інженерна психологія Psychology of work; engineering psychology
Медична психологія Medical psychology
Соціальна психологія; психологія соціальної роботи Social Psychology; psychology of social work
Юридична психологія Legal psychology
Педагогічна та вікова психологія Pedagogical and age psychology
Спеціальна психологія Special psychology
Психологія діяльності в особливих умовах Psychology of activity in special conditions
Організаційна психологія; економічна психологія Organizational psychology; economic psychology
Політична психологія Political psychology