Scientific Foundations in Economics and Management

Іnternational Science Group організовує публікацію колективної монографії з напряму Економічні науки.

Прийом матеріалів до 10 квітня (включно)

Монографію буде видано та розміщено на сайтах до 25 квітня 2022 року (включно)

Оргвнесок складає
80 грн. за сторінку тексту.

Запропоновані розділи:

- Бухгалтерський облік і аудит - Accounting region and audit
- Інноваційна економіка - Innovative economy
- Мікро і макроекономіка - Micro and macro economy
- Міжнародні економічні відносини - International economic relations
- Фінанси, грошовий обіг і кредит - Finance, penniless and credit
- Економіка підприємства й управління виробництвом - Enterprise economics and production management
- Економіка галузей господарства - Economics of industries
- Економіка й управління народним господарством - Economy and management of state gratitude
- Соціологія - Sociology
- Економіка торгівлі та послуг - Trade and service economics
- Туризм та готельно-ресторанна справа - Tourism and hotel and restaurant business
- Фінанси, банківська справа, страхування - Finance, Banking, Insurance
- Маркетинг - Marketing
- Менеджмент - Management