The theory of studying spirituality, writing, features of languages of different peoples and generalization of acquired knowledge

Іnternational Science Group організовує публікацію колективної монографії з напряму Філологічні науки.

Прийом матеріалів до 15 травня (включно)

Монографію буде видано та розміщено на сайтах до 30 травня 2022 року (включно)

Оргвнесок складає
80 грн. за сторінку тексту.

Запропоновані розділи:

Літературознавство Literary Studies
Порівняльне літературознавство Comparative Literary Studies
Теорія літератури Theory of literature
Фольклористика Folklore
Літературне джерелознавство і текстологія Literary source studies and textology
Мовознавство Linguistics
Перекладознавство Translation studies
Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство Comparative-historical and typological linguistics
Структурна, прикладна та математична лінгвістика Structural, applied and mathematical linguistics