Theoretical and scientific foundations of pedagogy and education

Іnternational Science Group організовує публікацію колективної монографії з напряму Педагогічні науки.

Прийом матеріалів до 10 квітня (включно)

Монографію буде видано та розміщено на сайтах до 25 квітня 2022 року (включно)

Оргвнесок складає
80 грн. за сторінку тексту.

Запропоновані розділи:

- Виховання та освіта - Education
- Інновації в області освіти - Innovation in education
- Загальна та дошкільна педагогіка - General and pre-school pedagogy
- Соціальна педагогіка - Social pedagogy
- Теорія, практика і методи навчання - Theory, practice and teaching methods
- Корекційна педагогіка - Correctional pedagogy
- Філологія та мовознавство - Philology and Linguistics
- Фізичне виховання і спорт - Physical education and sports
- Інформаційно-комунікаційні технології в освіті - Information and communication technologies in education