Theoretical Foundations of State and Law

Іnternational Science Group організовує публікацію колективної монографії з напряму Юридичні науки.

Прийом матеріалів до 10 квітня (включно)

Монографію буде видано та розміщено на сайтах до 25 квітня 2022 року (включно)

Оргвнесок складає
80 грн. за сторінку тексту.

Запропоновані розділи:

- Адміністративне право, Адміністративний процес - Administrative law, Administrative process
- Цивільний процес - The civil process
- Громадянське право - Civil law
- Кримінологія - Criminology
- Теорія й історія держави та права - Theory and History of State and Law
- Кримінальне і кримінально - виконавче право - Criminal and criminal - executive law
- Філософія - Philosophy
- Конституційне право - Constitutional law
- Судові та правоохоронні органи. - Judicial and law enforcement agencies
- Екологічне право. Земельне право. Аграрне право - Environmental law. Land law. Agrarian law
- Право інтелектуальної власності. Інформаційне право - Intellectual property rights. Information law
- Історія держави і права. Історія політичних і правових вчень - History of the state and law. History of political and legal teachings
- Історія країн світу та міжнародні відносини - World history and international relations