Trends and prospects of scientific thought in medicine

Іnternational Science Group організовує публікацію колективної монографії з напряму Медичні науки.

Прийом матеріалів до 10 квітня (включно)

Монографію буде видано та розміщено на сайтах до 25 квітня 2022 року (включно)

Оргвнесок складає
80 грн. за сторінку тексту.

Запропоновані розділи:

- Хвороби; - Diseases;
- Клінічна медицина; - Clinical medicine;
- Профілактична медицина; - Preventive medicine;
- Теоретична медицина; - Theoretical medicine;
- Терапія; - Therapy;
- Стоматологія. - Dentistry.
- Біологія - Biology
- Фармація - Pharmacy
- Фізична терапія, ерготерапія - Physical therapy, occupational therapy
- Технології медичної діагностики та лікування - Technologies of medical diagnostics and treatment
- Громадське здоров’я та охорона здоров’я - Public health and healthcare
- Медична психологія - Medical psychology
- Біомедична інженерія - Biomedical engineering