Видиборець Станіслав Володимирович

Освіта
У 1975 році закінчив Вишенську середню школу з золотою медаллю.
1975-1981 р.р. Київський медичний інститут ім. О.О. Богомольця, лікувальний факультет, спеціальність „лікарська справа”
1993 р. Київський нститут удосконалення лікарів, кандидат медичних наук (диплом кандидата наук КН № 003201 вiд 23.06.93 р., тема дисертації пов’язана із дослідженням можливості використання показників вмісту в плазмі крові біогенних амінів та мікроелементів в еритроцитах периферичної крові для проведення диференційної діагностики симптоматичних еритроцитозів і еритремії)
2000 р. Міністерством освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента кафедри гематології та трансфузіології з 2000 року
2004 р. Інститут гематології та трансфузіології АМН України, м. Київ,
доктор медичних наук тема дисертації пов’язана із дослідженням вторинних метаболічних порушень при залізодефіцитній анемії та розробці підходів до їх корекції).
2006 р. Міністерством освіти і науки України присвоєно вчене звання професора кафедри гематології та трансфузіології з 2006 року
Додаткова освіта
2004 р. Російська медична академія післядипломної освіти МОЗ РФ, кафедра трансфузіології , м. Москва, Російська Федерація
2004 р. Науковий гематологічний центр АМН РФ, м. Москва, Російська Федерація
Досвід роботи

1981-1992 р.р. лікар в установах практичної ланки охорони здоров’я ( 1981-1986 рр. - дільничий терапевт Вишенської дільничої лікарні; 1986-1992 рр. – лікар ендокринолог Київської обласної клінічної лікарні)
1992-1998 р.р. асистент кафедри гематології та трансфузіологiї Київської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України;
1998 -2005 р.р. доцент кафедри гематології та трансфузіологiї Київської медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України
1998 -2002 р.р. заступник декана терапевтичного факультету Київської медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України
2002-2005 р.р. учений секретар Київської медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України
2005-2015 р.р. декан факультету підвищення кваліфікації викладачів Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України
2005-2011 р. професор кафедри гематології та трансфузіологiї Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України
2007-2009 р.р. – головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за спеціальністю «гематологія»
з 2011 р. донині завідувач кафедри гематології та трансфузіологiї Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України
Членство: член Вченої ради НМАПО імені П.Л. Шупика, член редакційної колегії часописів “Український журнал гематології та трансфузіології”, “Нове в гематології та трансфузіології” (заступник головного редактора), «Лікарська справа», “Журнал сімейного лікаря”, “Збірника наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика”, головний редактор журналу «Гематологія трансфузіологія, Східна Європа».
Участь у Державних та міжнародних програмах :
- участь в редагуванні перекладу та підготовці до видання в Україні рекомендованого Видавничим підрозділом Ради Європи “Керівництва з приготування, використання та забезпечення якості компонентів крові. Рекомендація №R(95)15, 11-е видання” (2006 р.).
Професійний досвід: Охорона здоров’я
- лікар-трансфузіолог і лікар-гематолог вищої кваліфікаційної категорії
Навчально - методична діяльність:
- участь у розробці та підготовці до видання навчальних планів та програм до 14 циклів для підготовки лікарів гематологів, трансфузіологів, дитячих гематологів в Україні.
- участь у розробці комп’ютерних атестаційних програм “ААС-2000” “ААС-2007”, “ААС-2013” “ААС-2018” для спеціальностей: трансфузіологія, гематологія, дитяча гематологія;

написання та видання навчально-методичної літератури за фахом:
- підручники “Гематологія та трансфузіологія”-К.: Три Крапки, 2001.-756 с. (у співавт., гриф Міністерства освіти і науки України);
«Внутрішні хвороби. Підручник заснований на принципах доказової медицини. 2018/19». Краків: Практична медицина, 2018.-1632 с.
www.empendium.com
ISBN 978-83-7430-567-9
- 12 навчальних посібників (у співавт., гриф Міністерства освіти і науки України), зокрема:
Бублий Ю. С. Неврологические, тромботические и биохимические нарушения при эритроцитозах: учебное пособие / Ю.С. Бублий, С. В. Выдыборец // Warzaw: RS Global z. , 2020. - 70 c.
DOI: 10.31435/rsglobal/004
ISBN 978-83-956628-4-3

Публікації 483 наукові та навчально-методичні роботи, серед них: 2 підручники, 12 навчальних посібників, 7 монографій, 4 методичні рекомендації, 2 інформаційні листи, 3 авторські свідоцтва на винахід.

У наукометричних базах Scopus

Salmanov A. G. Bloodstream infections and antimicrobial resistance of responsible pathogens in Ukraine: results of a multicenter study (2013-2015) / Salmanov A. G., Voronenko Yu. V., Vozianov S. O., Shunko Ye. Ye., Mamenko M. Ye., Verner O. M., Mykhalchuk V. M., Vydyborets S. V., Shkorbotun V. O., Beketova H. V., Okhotnikova O. M., Goryainova N. V., Oshlianska O.A., Laksha O., Belova O., Shuba V. Yo., Osadcha T. M. // Wiad. Lek. – 2019, tom. LXXII, nr.11, cz.I, pp. 2069-2075.

Derpak Yu.Yu. Pattern of active blood donors donating for more than 10 years based on the results of laboratoy, morphologic, biochemical and biophysical tests of peripheral blood / Yu.Yu Derpak, S.V. Vydyborets // Wiad. Lek. – 2019, tom. LXXII, nr.12, cz.I, pp. 2344-2347.
DOI: 10.36740/Wlek201012144

У міжнародних виданнях:

Видиборець С. Діагностична цінність дослідження трансферину на різних стадіях розвитку анемії злоякісного новоутворення у пацієнтів із уротеліальним раком сечового міхура / С. Видиборець, Д. Борисенко // World Science. – 2019. - №12 (52), vol.1, December. – P. 25-31.
ISSN 2413-1032, DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/30122019/6827

Видиборець С. Гепсидин, трансферин, феритин: фізіологічна роль як центральних регуляторів обміну заліза в організмі / С. Видиборець, Д. Борисенко // Science Review. – 2019. - №10 (27), – С. 8-15.
ISSN 2544-9346, DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_sr/30122019/6862

Выдыборец С. В. Информированное согласие в трансфузиологической практике (лекция) / С. В. Выдыборец // Гематология. Трансфузиология. Восточная Европа. 2019. – Т.5, №4. – С. 422-429.

Дерпак Ю. Ю. Информационные технологии в процессе изучения трансфузиологии на этапе последипломного образования / Ю. Ю. Дерпак, С. В. Выдыборец // Гематология. Трансфузиология. Восточная Европа. – Т.5, №1. – С. 65-71.

Derpak Yu. Characteristics of Primary Donors of Blood, According to the Results of Complex Laboratory, Morphologic, Biophysical and biochemical Tests of periferal Blood / Yu. Derpak, A. Andriiaka, S. Vydyborets // Гематология. Трансфузиология. Восточная Европа. 2019. – Т.5, №2. – С. 150-156.