XII Международная научно-практическая конференция «Advances in Technology and Science», 16-19 марта 2021, Берлин, Германия

Берлин славится максимальной концентрацией научных учреждений среди всех европейских стран. Около 1,8 миллиарда евро вкладывает Берлин в научные исследования – именно этот город Германии был выбран местом проведения XII Международной научно-практической конференции «Advances in Technology and Science». Тема пришлась по душе авторам из Украины, Грузии, России, Азербайджана, которые решили поделиться своими научными наработками.

Vyshnevska L., Sichkar A., Rogalskiy S. Productivity of sugar beet hybrids under the conditions of right-bank forest-steppe of Ukraine // Advances in Technology and Science. Abstracts of XII International Scientific and Practical Conference. Berlin, Germany 2021. Pp. 11-12.
URL: https://isg-konf.com.
Available at : DOI: 10.46299/ISG.2021.I.XII

Скачать сборник конференции

AGRICULTURAL SCIENCES
1. Vyshnevska Lesya, Sichkar Andriy, Rogalskiy Sergey

PRODUCTIVITY OF SUGAR BEET HYBRIDS UNDER THE CONDITIONS OF RIGHT-BANK FOREST-STEPPE OF UKRAINE

11

 

2. Галевич Оксана Євгеніївна

ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЗЕЛЕНИХ ПОКРІВЕЛЬ МІСТА ЛЬВОВА

13

 

3. Гейко Леонід Миколайович, Олешко Олександр Анатолійович, Бітюцький Володимир Семенович

ОТРИМАННЯ РИБОПОСАДКОВОГО МАТЕРІАЛУ КОРОПА ПІДВИЩЕНОЇ ВАГИ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОБІОТИКУ ТА БІОГЕННОГО НАНОСЕЛЕНУ

15

 

4. Станкевич Сергій Володимирович

РАК КАРТОПЛІ (SYNCHYTRIUM ENDOBIOTICUM (SCHILBERSKY)) PERCIVAL В УКРАЇНІ

19

 

5. Черно Олена Дмитрівна, Савчук Олег Михайлович

ВПЛИВ КАЛІЙНИХ ДОБРИВ НА ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ У КОРОТКОРОТАЦІЙНІЙ ПОЛЬОВІЙ СІВОЗМІНІ

23

 

ARCHITECTURE, CONSTRUCTION
6. Поперешнюк Наталья Александровна

УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОВЫМ РЕЖИМОМ ЗДАНИЙ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

26

 

ART HISTORY
7. Бабунич Юлія Ігорівна

МОДЕРНІЗМ У ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКИХ КОНЦЕПЦІЯХ: ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД

30

 

BIOLOGICAL SCIENCES
8. Упатова Ірина Петрівна, Стрюкова Світлана Євгенівна

РЕАЛІЗАЦІЯ ВАЛЕОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЇ

36

 

ECONOMIC SCIENCES
9. Tulchinskiy Rostislav, Ruzhytskyi Andrew

BENCHMARKING AS A DIRECTION OF INCREASING THE COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE

39

 

10. Беркун Поліна Сергіївна, Шушакова Ірина Костянтинівна

ГУДВІЛ В ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

41

 

11. Бойко Наталія Віталіївна, Заяц Ольга Василівна

ОСОБЛИВОСТІ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

45

 

12. Бутенко Олена Петрівна, Чупир Олена Миколаївна, Садовниченко Олександр Вадимович

ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА УСПІШНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА НА БУДІВЕЛЬНОМУ РИНКУ

49

 

13. Грех Анастасія Сергіївна

НАУКОВА ДУМКА ЩОДО ДЕФІНІЦІЇ КАТЕГОРІЇ «ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

53

 

14. Кислякова Катерина, Метіль Тетяна Костянтинівна

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ  ЯК ЗАПОРУКА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА

58

 

15. Кононенко Леся Віталіївна, Юрченко Оксана Володимирівна

НЕФІНАНСОВА (СОЦІАЛЬНА) ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

62

 

16. Осадча Наталія Вікторівна, Трушкіна Наталія Валеріївна

МОДЕРНІЗАЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЯК ПРІОРИТЕТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ НІМЕЧЧИНИ

65

 

17. Рябова Надежда Николаевна

МОБИЛИЗАЦИЯ СБЕРЕЖЕНИЙ В ИНВЕСТИЦИИ ПУТЕМ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ

70

 

18. Шаровська Тамара Сергіївна, Шерстюк Марія

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

74

 

GEOGRAPHICAL SCIENCE
19. Глушков Андрій Володимирович, Шанюк Олег Віталійович

ОПТИМІЗАЦІЯ ПОБУДОВИ РАДІОЛОКАЦІЙНОГО ПОЛЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

80

 

HISTORICAL SCIENCES
20. Kilochytska Tetyana

FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE THEORY OF DYNAMIC SYSTEMS (1930-1960S)

83

 

JOURNALISM
21. Ус Тетяна Іванівна, Малюта Вікторія Олександрівна

НЕТОЛЕРАНТНА ЛЕКСИКА В ЗАСОБАХ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

87

 

LEGAL SCIENCES
22. Каверіна Віта Василівна, Мілімко Лариса Василівна

РОЗВИТОК КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

94

 

23. Мельник Вероніка Сергіївна, Мілімко Лариса Василівна

ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

98

 

MANAGEMENT, MARKETING
24. Бортников Євгеній Геннадійович, Бадло Ніка

РЕКЛАМА В ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННІЙ СПРАВІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОСУВАННЯ ПОСЛУГ

101

 

25. Юшкіна Олена Миколаївна

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ  ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

104

 

MEDICAL SCIENCES
26. Barannyk Serhiy, Ekhalov Vasily, Barannik Constantine

PERIOPERATIVE KORREKTUR VON BLUTFLUSSSTÖRUNGEN BEI PATIENTEN MIT EINSEITIGEM PATHOLOGISCHEN NIERENHEBEL UND IHRER REHABILITATION IM POST-OPERATOR

110

 

27. Єрназарова Ярослава Ярославівна

ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПАЦІЄНТІВ З ХВОРОБАМИ ЦНС ТА СПЕЦИФІКА РОБОТИ ФАХІВЦЯ З ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ З РІЗНИМИ ВІКОВИМИ ГРУПАМИ

116

 

28. Климова Елена, Кордон Татьяна, Дроздова Лариса

ЦИТОКИНОВЫЙ ДИСБАЛАНС И ИММУНОРЕАКТИВНОСТЬ НЕКОТОРЫХ СУБПОПУЛЯЦИЙ ЛИМФОЦИТОВ ПРИ ГЕПАТОСПЛЕНОМЕГАЛИИ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ

120

 

29. Курташ Наталія Ярославівна, Кравчук Інна Валеріївна, Ласитчук Оксана Миколаївна

ПЕРЕБІГ ВАГІТНОСТІ НА ФОНІ РОЗСІЯНОГО СКЛЕРОЗУ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

124

 

30. Сорочан Павло Павлович, Кузьменко Олена Вікторівна, Прохач Н.Е.

МЕТАБОЛIЧНІ ТА ГЕМАТОЛОГІЧНІ РОЗЛАДИ У ХВОРИХ НА РАК ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ

130

 

31. Ульяницька Н. Я., Ребрик Юлія Юріївна

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТРАНСКРАНІАЛЬНОЇ МІКРОПОЛЯРИЗАЦІЇ ГОЛОВНОГО МОЗКУ В ПРОГРАМІ РЕАБІЛІТАЦІЇ

133

 

PEDAGOGICAL SCIENCES
32. Artemenko Dmytro, Artemenko Olga

METHODOLOGY OF IMPROVING EFFICIENCY OF SPATIAL AWARENESS FORMATION OF HIGER EDUCATION APPLICANTS DURING THE BASIC COURSE

136

 

33. Bartienieva Iryna, Nozdrova Oksana

USE OF GAME TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF FORMATION OF PEDAGOGICAL CREATIVITY OF FUTURE TEACHERS OF ART DISCIPLINES

141

 

34. Buchynska Tetiana

THE DEVELOPMENT OF SOFT SKILLS IN THE CONTEXT OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES

145

 

35. Golub Tetiana

DIGITAL DIDACTICS: AIM, PRINCIPLES, ASSESSMENT

147

 

36. Ohrimenko Zarina

EDUCATIONAL TECHNOLOGY IN VOCATIONAL GUIDANCE OF SENIOR SCHOOL STUDENTS AS A CONDITION OF EFFECTIVE VOCATIONAL SELF-DETERMINATION

150

 

37. Zablotska Lyubov, Meleshchenko Vira, Chernii Liudmyla

VIRTUAL CLASSES IN DISTANCE LEARNING FOREING LANGUAGES FOR SPECIFIC PURPOSES

154

 

38. Бубнов Ігор Васильович

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

158

 

39. Годлевська Наталія Аркадіївна, Старовєр Анжеліка Вікторівна

ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

162

 

40. Гончарук Віталій Володимирович, Гончарук Валентина Анатоліївна, Подзерей Роман Вікторович

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

165

 

41. Журба Тетяна Анатоліївна

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ ІЗ ТЯЖКИМИ ВАДАМИ МОВЛЕННЯ

170

 

42. Здіховська Тетяна Вікторівна, Свиріпа Ірина Андріївна

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ ФОЛЬКЛОРНОГО СИМВОЛУ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

174

 

43. Оріакхі Сінтія Осасере Олоту

УКРАЇНСЬКА ШКОЛА ТА ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА

179

 

44. Радзієвська Ірина Володимирівна

ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

181

 

45. Суліцький Вадим Володимирович, Іванів Софія-Емілія Андріївна

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ПРОБАЦІЇ ЩОДО ВИПРАВЛЕННЯ ТА РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ЗАСУДЖЕНИХ

185

 

46. Яренчук Людмила Георгіївна

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

190

 

PHILOLOGICAL SCIENCES
47. Григоров Степан Станиславович

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ РЕКЛАМНОГО ТЕКСТУ

197

 

48. Павельева Анна Константиновна

К ВОПРОСУ О ХРОНОТОПАХ В ПОВЕСТИ Н. В. ГОГОЛЯ «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ УТОПЛЕННИЦА»

199

 

49. Пиц Тарас

НАЗВИ РЕМІСНИКІВ ТЕКСТИЛЬНОГО РЕМЕСЛА У СХІДНИХ НІМЕЦЬКИХ ДІАЛЕКТАХ XIV–XVIІ СТОЛІТЬ

205

 

50. Савчук Руслана Любомирівна

АТРАКТИВНА ФУНКЦІЯ ДІАЛЕКТИЗМІВ У ЗАГОЛОВКОВИХ КОМПЛЕКСАХ СУЧАСНИХ ІНТЕРНЕТ-ЗМІ

208

 

51. Shcherbakov Yaroslav

ДО ПИТАННЯ САНСКРИТСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ ЮАНСЬКОЇ ДРАМИ ЦЗАЦЗЮЙ

211

 

PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES
52. Solovei Olga

FIBONACCI SEARCH METHOD TO SELECT LEARNING RATE FOR GRADIENT DESCENT OPTIMIZATION ALGORITHM

214

 

POLITICAL SCIENCE
53. Andrushko Vladyslav

IS POLITICAL POWER CONFLICTUAL OR CONSENSUAL?

219

 

54. Vaja Shubitidze, Otar Davitashvili, Edisher Japharidze

GEORGIEN IM ÖSTLICHEN PARTNERSCHAFTSSYSTEM

222

 

55. Євгенія Тихомирова

СОЦІАЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ

225

 

PSYCHOLOGICAL SCIENCES
56. Lavrinenko Vitalii

SOME TOPICAL ISSUES OF PSYCHOLOGICAL SCIENCE METHODOLOGY

229

 

57. Гречин Наталія Тарасівна

ПОТЕНЦІЙНІ РИЗИКИ РАННЬОЇ ВАГІТНОСТІ

233

 

58. Терлецька Юліана Миронівна

АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ТА СОЦІОЛОГІЧНОЇ ТЕОРІЙ ПСИХІЧНОЇ ДЕПРИВАЦІЇ

236

 

59. Федик Оксана Василівна

МОРАЛЬНА СВІДОМІСТЬ ТА СЕКСУАЛЬНА ПОВЕДІНКА МОЛОДІ

240

 

TECHNICAL SCIENCES
60. Кавин Ярослав Михайлович, Кавин Ольга Миколаївна, Кавин Святослав Ярославович

ОСОБЛИВОСТІ  ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЙ В НАВЧАЛЬНО-ОСВІТНЬОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ

243

 

61. Huz Eduard

INCREASING THE CARRYING CAPACITY OF THE PRESSING MECHANISM OF THE ROLLING STATE

246

 

62. Karmazin Maksym

WAYS TO INCREASE THE RELIABILITY OF THE BALANCING DEVICE OF THE ROLLING MILL DRIVE

248

 

63. Khoma Yuriy, Brydinskyi Vitalii, Artemuk Serhii

APPLICATION OF DEEP LEARNING TECHNOLOGIES FOR BIOSIGNAL PROCESSING

250

 

64. Ігнатов Андрій Олександрович, Шипунов Сергій Олександрович, Кононов Микита Ігорович

ВИКОНАННЯ БУРОВИХ І ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ РОБІТ ПРИ СПОРУДЖЕННІ СВЕРДЛОВИН ГІДРАВЛІЧНОГО РУЙНУВАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

254

 

65. Аль-Амморі Алі, Дяченко Петро Васильович, Хафед І. С. Абдулсалам

АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СПЕКТРІВ ЧАСТОТ ВЛАСНИХ КОЛИВАНЬ ЗУБЧАСТИХ ПЕРЕДАЧ

260

 

66. Басараб Ірина Михайлівна

ОБЛІПИХА – ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ІНГРЕДІЄНТ ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ ВАРЕНИХ КОВБАСНИХ ВИРОБІВ

265

 

67. Борисова Наталя Володимирівна, Кочуєва Зоя Анатоліївна, Плєхова Ганна Анатоліївна

ВИЗНАЧЕННЯ ВИМОГ ДО ОНЛАЙН СИСТЕМИ АДАПТИВНОГО ТЕСТУВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

269

 

68. Гулієва Наталія, Пастернак Вікторія, Самчук Людмила

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ГІДРОЦИЛІНДРА ЗАХВАТНОГО ОРГАНУ

271

 

69. Кравцов Віктор Іванович

НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ОБОЛОНОК РАКЕТНИХ КОНСТРУКЦІЙ

273

 

70. Крепич Світлана Ярославівна, Співак Ірина Ярославівна

ЗАСОБИ ОБЧИСЛЕНЬ ДЛЯ ВЕБ-ОРІЄНТОВАНИХ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

277

 

71. Нурадинов Абди Сайдахматович, Кондратьев Юрий Иванович, Нурадинов Ибрагим Абдиевич

ВАЛКОВАЯ РАЗЛИВКА-ПРОКАТКА АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ

283

 

72. Фарзалиев Эльсевар Баба оглы, Голубев Владимир Николаевич

ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕКТИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ ДИКОРАСТУЩЕЙ МУШМУЛЫ (MESPILUS GERMANICA L.) АЗЕРБАЙДЖАНА

289

 

Участие в такого рода мероприятиях – крайне важный шаг к становлению ученого и расширению границ его познания. Студенты, аспиранты, а уж тем более преподаватели университетов должны участвовать в международных конференциях ради своего карьерного развития. Тезисы помогают:

  • заявить о себе в научном сообществе и значительно увеличить список опубликованных материалов;
  • привлечь внимание к более объемной своей работе;
  • пополнить копилку профессиональных достижений (каждому участнику выдается персональный сертификат);
  • научиться излагать свои мысли правильно и побороть страх публикации на английском языке.

Команда International Science Group принимает к публикации в международной научной конференции материалы объемом от 1 до 6 страниц от одного или нескольких авторов на любом языке. Если тезисы необходимы вам для апробации материалов научной работы – мы с радостью готовы помочь в публикации.