Modern education, training and upbringing/Современное образование, обучение и воспитание (Педагогические науки)

Рекомендуемая цитата для этой публикации:

Modern education, training and upbringing: collective monograph / Abdullayev A., Rebar I., – etc.  – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021.
594 р. Available at : DOI - 10.46299/ISG.2021.MONO.PED.I
URL: https://isg-konf.com.

Скачать монографию Modern education, training and upbringing

 

TABLE OF CONTENTS

1. EDUCATION  
1.1 Altai Abdullayev, Inessa Rebar

PEDAGOGICAL POTENTIAL OF THE COURSE «SPORTS WRESTLING WITH TEACHING METHODS» IN THE TRAINING OF FUTURE PHYSICAL EDUCATION TEACHERS

12

 

1.2 Bielova Olena

FEATURES OF SPEECH DEVELOPMENT IN CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY

17

 

1.3 Gurtova Tatiana, Tsovkh Larissa, Ponomarev Sergіy

CONTENT FULL OF PHYSICAL EDUCATION IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF PHYSICAL EDUCATION OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

20

 

1.4 Hritchenko Tetіana, Loyuk Oksana

PEDAGOGICAL POTENTIAL OF THE INTEGRATED COURSE “I EXPLORE THE WORLD” IN THE CONTEXT OF CROSS-CUTTING CONTENT LINES IMPLEMENTATION

25

 

1.5 Prokhorova Larysa, Nepsha Oleksandr, Hryshko Svitlana, Zavialova Tatiana, Ivanova Valentina

READINESS OF FUTURE GEOGRAPHY TEACHERS FOR ENVIRONMENTAL EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS

34

 

1.6 Protsenko Andrіy, Kotova Olena, Sukhanova Hanna, Ushakov Victor, Kupreenko Maxim

PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE PHYSICAL EDUCATION TEACHERS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

39

 

1.7 Sidorova Irуna

THE LATEST METHODS OF TEACHING VOCAL-CHORAL DISCIPLINES IN HIGHER PEDAGOGICAL SCHOOL

44

 

1.8 Voloshchuk Iryna

METACOGNITIVE LEARNING: HOW TO NURTURE INNOVATIVE PEOPLE

49

 

1.9 Yurko N., Romanchuk O., Styfanyshyn I., Protsenko U.

TEACHING ONLINE: THE KEY PECULIARITIES

66

 

1.10 Zaverikin Anatoly, Stadnyk Volodymyr, Kuspish Alexander

CHANGING THE TARGET ORIENTATION OF THE SYSTEM OF PHYSICAL EDUCATION OF STUDENTS: THE NEED AND PROSPECTS

71

 

1.11 Бірюк Л. Я., Пішун С. Г.

КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ПРОЦЕСУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ

76

 

1.12 Васильєва Олена

ПРОБЛЕМА МОДЕРНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЗАДОВОЛЕНОСТІ НАВЧАННЯМ

86

 

1.13 Дмитренко Катерина, Кротенко Вікторія, Пальм Галина, Хомич Олена

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ В ЕПОХУ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

93

 

1.14 Ніколаєв Сергій, Войтович Василь, Войтович Ірина, Швай Олександр, Валькевич Олександр

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВʼЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

98

 

1.15 Павленко Віктор, Павленко Єлена

СТУДЕНТСЬКИЙ СПОРТ ЯК СИСТЕМА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

102

 

1.16 Подворчан Алла Зеновіївна

КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПРАВООХОРОНЦІВ

111

 

1.17 Чепурна Вікторія

ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

116

 

1.18 Чуєва Інна, Сидорук Анна, Люта Дарина, Криволапов Едуард

УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ ТА ЯКІСТЮ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГЕНЕЗИ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ

121

 

2. GENERAL AND PRE-SCHOOL PEDAGOGY  
2.1 Кошель Анна, Кошель Віталій, Міненок Антоніна

ДО ПРОБЛЕМИ ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

127

 

3. HISTORY  
3.1 Zakhozhay Zoreslava

VISION OF EDUCATION IN EASTERN GALICIA IN THE 20–30S OF THE TWENTIETH CENTURY

134

 

3.2 Радзієвська Ірина Володимирівна, Степанова Галина Миколаївна

АНАЛІЗ ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДЖЕРЕЛ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОСВІТИ МЕДИЧНИХ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ В УКРАЇНІ У ХХ СТОЛІТТІ

140

 

3.3 Роман Наталя Михайлівна

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ФАХОВОГО НАВЧАННЯ БАНДУРИСТІВ НА СЛОБОЖАНЩИНІ

152

 

4. INNOVATION IN EDUCATION  
4.1 Bezgrebelna Оlena, Svetlana Nezgoda, Yaroslav Zubritsky

MODERNIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS OF PHYSICAL EDUCATION OF STUDENTS IN EXTRA-CURRICULUM ACTIVITIES: SEARCH OF INNOVATIVE APPROACHES

157

 

4.2 Borysenko Olena, Mustafa Oksana

PANDEMIC: MODERN WAYS AND METHODS FOR LEARNING AND IMPROVING LANGUAGE COMPETENCE IN ENGLISH (AS A FOREIGN LANGUAGE) WITH THE HELP OF DIGITAL TECHNOLOGIES

162

 

4.3 Koryahin Victor, Blavt Oksana, Serbo Yevhen

IMPLEMENTATION OF PHYSICAL EDUCATION OF STUDENTS USING DISTANCE LEARNING TECHNOLOGIES: ASPECT OF HEALTHCARE

168

 

4.4 Miroshnyk Svitlana

LAS PECULIARIDADES DE LA ENSEÑANZA DE LOS TRADUCTORES EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ESTADOS UNIDOS, ESPAÑA Y UCRANIA

173

 

4.5 Semenyshyna Iryna, Mushenyk Iryna

INTRODUCTION OF AN ELECTRONIC TEXTBOOK INTO THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT

178

 

4.6 Shandra Nataliya, Fonariuk Olena, Yelchaninova Tetiana, Dyachuk Nataliya, Rudenko Yuliia

INNOVATIVE PEDAGOGICAL EDUCATIONAL TECHNOLOGIES

188

 

4.7 Shvay Roksolana, Shayner Hanna, Kushka Beata

THE ROLE OF PEDAGOGY OF CREATIVITY IN THE CONTEXT OF THE MODERN PARADIGM OF TEACHING PHYSICS

205

 

4.8 Yashchuk Sergii, Zhuravska Nina

ASSOCIATIONS ET INITIATIVES SOLIDAIRES EN FRANCE: ІNNOVATIONS EN GESTION

214

 

4.9 Бойчук Оксана, Отчич Наталія, Роздайбіда Надія

СУЧАСНИЙ ФОРМАТ ОСВІТИ ЯК ВИКЛИК ПАНДЕМІЇ

219

 

4.10 Деркач Лариса

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

225

 

4.11 Кирчата І.М.

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ

231

 

4.12 Кузікова Світлана, Пшенична Любов

ДОСЛІДНИЦЬКО-ТРЕНІНГОВЕ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ САМОРОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

236

 

4.13 Купчишина Валентина

ІННОВАЦІЇ ТА ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ

248

 

4.14 Майданенко Світлана, Тарабасова Любов, Швидун Людмила, Олефір Наталія

ГОТОВНІСТЬ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ

256

 

4.15 Максютов Андрій

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В СЛОВАЧЧИНІ

261

 

4.16 Мельник Л.М., Грек І.М.

ФОРМУВАННЯ SOFT SKILLS У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ГУМАНІТАРНИХ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОВЕДІНКОВИХ ДИСЦИПЛІН У СТУДЕНТІВ ЗВО АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ

266

 

4.17 Музика Олена

ЦІННІСНИЙ ДОСВІД ДОСЯГНЕНЬ І РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ САМОЕФЕКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ

270

 

4.18 Мірошніченко Валентина

МЕТОДИКА ПЛАНУВАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИКОРДОННИКІВ

275

 

4.19 Новікова Ольга

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИМ МОВАМ У ВНЗ УКРАЇНИ

281

 

4.20 Романів Людмила, Пішак Ольга

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ

286

 

4.21 Сипченко Ольга

ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРІВ ОСВІТИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

292

 

4.22 Тулашвілі Ю.Й., Марчук В.І., Лук’янчук Ю.А.

АДИТИВНІ ІТ-ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

299

 

4.23 Шевяков О.В., Сергієні О.В., Горіна О.Т., Демчук Т.П., Шумейко О. М.

ПСИХОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА СТУДЕНТІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ

304

 

4.24 Шпирало-Запоточна Лілія Романівна

ОСВІТНІ ПРОЦЕСИ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО РИНКУ

310

 

5. SOCIAL PEDAGOGY  
5.1 Bocheliuk Vitalii, Panov Mykyta, Ovchynnikov Artem

METHODOLOGICAL FUNDAMENTALS OF CONFLICT PREVENTION

318

 

5.2 Ткаченко Iрина

КУЛЬТУРОЛОГІЧНА СКЛАДОВА У ПІДГОТОВЦІ ПЕДАГОГА-ВИХОВАТЕЛЯ ДО РОБОТИ В ЛІТНІХ ОЗДОРОВЧИХ ЦЕНТРАХ

327

 

5.3 Чабаненко Наталія Анатоліївна

ТОЛЕРАНТНIСТЬ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ СВІДОМОСТІ СТУДЕНТIВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДIВ

332

 

5.4 Чубіна Тетяна, Федоренко Яніна, Косяк Світлана

ДО ПИТАННЯ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ПІДЛІТКІВ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

336

 

6. THEORY, PRACTICE AND TEACHING METHODS  
6.1 Chaplyk V., Sheptytska L., Chaplyk O.

OPTIMIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS  IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

346

 

6.2 Dekusar Ganna, Davydova Natalia

GENERAL AND SPECIALIZED METHODS OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE OF PROFESSIONAL ORIENTATION

351

 

6.3 Duda Tetiana, Duda Oleksandr

TRANSNATIONAL EDUCATION IN CHEMISTRY: SOME DIFFICULTIES, SOLUTIONS AND IMPACT

357

 

6.4 Havrylenko Olena

STRENGTHENING OF THE APPLIED COMPONENT IN GEOECOLOGICAL TRAINING OF HIGHER EDUCATION GRADUATES

362

 

6.5 Shayner Hanna, Vilkhovchenko Nadiia

PRACTICAL WAYS OF ENHANCING STUDENTS’ MOTIVATION OF NONLINGUISTIC UNIVERSITIES IN A FOREIGN LANGUAGE LEARNING

368

 

6.6 Tokareva Nataliia, Tsehelska Maryna

PREDICTORS OF OPTIMIZATION OF TEACHING ENGLISH TO HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS STUDENTS

378

 

6.7 Аксьонова Олена, Авдєєва Світлана, Мінакова Ірина, Півненко Юлія

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО ЕФЕКТУ НАВЧАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ПЕДАГОГАМ НА КУРСАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ)

393

 

6.8 Бабінцева Лариса, Дерпак Юрій, Кучер Олена, Мороз Галина, Видиборець Станіслав

ДЕЯКІ СКЛАДОВІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА КАФЕДРАХ ФАКУЛЬТЕТУ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА МОЗ УКРАЇНИ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ ЛІКАРЯ

406

 

6.9 Бойчук Юрій, Казачінер Олена, Галій Алла

ВИДИ КАЗОК ТЕРАПЕВТИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

412

 

6.10 Горностаєва Ольга, Кравченко Ганна

ПІДГОТОВКА ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ В ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

420

 

6.11 Дичка Наталія Іванівна, Гураль Оксана Ігорівна

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ІТ-СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

426

 

6.12 Koлесник Олександр, Голєва Тетяна, Романюк Ольга, Марценюк Надія

СУТНІСТЬ ПРОБЛЕМНОГО ПІДХОДУ В НАВЧАННІ

444

 

6.13 Кашуба Олександра, Кравчук Тетяна, Навольська Галина, Оніщук Ірина

ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ЗВО

448

 

6.14 Кирилащук Світлана, Клочко Віталій, Бондаренко Злата

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ  ПІДХІД  ДО ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ  ІТ

453

 

6.15 Ковальчук Володимир, Білецька Любов, Стасів Наталія, Силюга Людмила

ДИДАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ  ПОВТОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ З МАТЕМАТИКИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

467

 

6.16 Козлов Валерій, Томашевська Тетяна

ПІДГОТОВКА БУХГАЛТЕРІВ В СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

472

 

6.17 Копилов Володимир, Медведь Олена

ПОЛІТИЧНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ ОНЛАЙН-НАВЧАННЯ

483

 

6.18 Кравченко Ганна, Котелевець Олександр

ПРОЦЕС ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ З ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

491

 

6.19 Муратова Ольга, Радіонова Тетяна

ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ УПРОВАДЖЕННЯ STEAM-ОСВІТИ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

504

 

6.20 Омельковець Руслана, Омельковець Ярослав

РЕСУРСИ ПЛАТФОРМИ MOODLE ЯК ЗАСІБ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-БІОЛОГІВ (НА ПРИКЛАДІ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ «ЗАГАЛЬНА ЦИТОЛОГІЯ Й ГІСТОЛОГІЯ» ТА «УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)

511

 

6.21 Петрушова Наталія, Кравченко Вікторія

ВИКОРИСТАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНИХ ТЕКСТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ТУРИЗМ» (РОЗРОБКА ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІНИ «ІНОЗЕМНА МОВА У СИТУАЦІЯХ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ»)

519

 

6.22 Сокол Ірина, Стадниченко Кира

ВІДЕОСЕРВІСИ В РОБОТІ ВЧИТЕЛЯ: МОЖЛИВОСТІ, ІНСТРУМЕНТИ, НАВЧАННЯ ПЕДАГОГІВ

526

 

  REFERENCES 533