Паращук Лидия

В 2006 году закончила обучение на кафедре химической технологии силикатов Институте химии и химических технологий Национального университета «Львовская политехника» по специальности «Технология тугоплавких неметаллических силикатных материалов» получив специализацию «Химическая технология и инженерия» (магистр).
Доцент по кафедре электромеханики и электроники Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного с января 2021 года.
Стаж работы в отрасли с 2004 года.
Стаж научно-педагогической работы с 2015 года.
Основные публикации по направлению и научные статьи:
(за последние 5 лет)
(Статьи)
1. Parashchuk L., Atamanyuk V., Smychok V. Development of the composition of complex expansive addition and its influence on the concrete strength / L. Parashchuk, V. Atamanyuk, V. Smychok. // Physicochemical Mechanics of Materials. – 2019 №1. ISSN 0430-6252. Vol.55. – pp.72–79.
Springer US. Materials Science (2019). DOI https://doi.org/10.1007/s11003-019-00254-7. (Scopus)
2. L.Ya Parashchuk, V.V Kochubey, L.I. Odosiy Research into the protective characteristics of special-purpose cement-based concretes/ L.Ya Parashchuk, V.V Kochubey, L.I. Odosiy // Питання хімії та хімічних технологій.- 2019 №3 (124), р.139-145.
DOI http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-124-3-139-144 (Scopus)
3. Lidiya Parashchuk, Maryna Mikhalieva Сhemical measurements by electrical parameters to control the composition of multicomponent liquids / L. Parashchuk, M. Mikhalieva // Рroceedings of the 3rd annual conference Тechnology transfer: fundamental principles and innovative technical solutions.- 2019 №3, р.67-69. Index Copernicus
DOI: http://dx.doi.org/10.21303/2585-6847.2019.001040 (Scopus)
4. Maryna Mikhalieva, Liubomura Odosii, Bohdan Seredyuk, Vitalii Atamanyuk, Lidiya Parashchuk, Hanna Lunkova. An electrical method of intelligent cooling liquid control system. ACTA IMECO - (2020), vol 9, №1. – p.56-60. (Scopus)
DOI: http://dx.doi.org/10.21014/acta_imeko.v9i1.692 (Scopus)
5. Lidiya Parashchuk, Viktoria Kochubei, Petro Novosad, Bohdan Seredyuk,Anriy Hamarnik. Modified fine-grained concrete for floor heating system. French-Ukrainian Journal of Chemistry - (2020), vol 8, issure 1. – p.133-141. DOI: https://doi.org/10.17721/fujcV8I1P133-141 (WoS)

6. V.V. Kochubei, S.G. Yaholnyk, S.V. Kniaz, L.Y. Parashchuk, M.S. Malovanyy. Research into the influence of activation conditions of transcarpathian clinoptilolite on its adsorption capacity. Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii. – (2020), №4 - pp. 80-87. (Scopus)

(Материалы конференций)
1. L. Parashchuk. Optimization of fine-grained concrete compositions using shungite aggregate. XXV International csientific and practical conference «Implementation of modern science and practice», May 11-14, 2021, Varna, Bulgaria, pp. 583-585.
2. Паращук Л.Я. Переваги використання дисперсноамованих бетонів в умовах високошвидкісних ударних навантажень //Збірник тез-доповідей Міжнародної науково-технічної конференції «Перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ» 11-12 травня 2017 р. С.280-281.
3. Паращук Л.Я. Одосій Л.І. Покращення стійкості бетону до ударних навантажень //Збірник тез-доповідей Міжнародної науково-технічної конференції «Перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ» 11-12 травня 2017 р. С.281-282.
4. Паращук Л.Я., Одосій Л.І., Гамарник А.А. Облаштування та експлуатація автомобільних доріг//Збірник тез-доповідей Міжнародної науково-технічної конференції «Перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ» 14-16 травня 2018 р. С.172.
5. Середюк Б.О.,Дверій О.Р., Одосій Л.І., Паращук Л.Я. Перспективи створення сенсорів виявлення важкої військової техніки на основі інтеркальованих нікелем шаруватих кристалів InSe та In4Se3//Збірник тез-доповідей Міжнародної науково-технічної конференції «Перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ» 14-16 травня 2018 р. С.83.
6. Одосій Л.І., Міхалєва М.С., Паращук Л.Я., Середюк Б.О. Удосконалення методики гідрохімічного моніторингу з урахуванням полютантів військового характеру. //Збірник тез-доповідей Міжнародної науково-технічної конференції «Перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ» 14-16 травня 2018 р. С.142.
7. Шабатура Ю.В., Королько С.В., Паращук Л.Я. Аналіз швидкопротікаючих процесів в електромеханічних системах військового призначення на основі платформи ARDUINO//Збірник тез-доповідей Міжнародної науково-технічної конференції «Перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ» 14-16 травня 2018 р. С.173.
8. Lidiya Parashchuk, Yuriy Shabatura, Vitalij Atamanyuk, Oleksiy Kuznyetsov. Controlled Magnetohydrodynamic Separation of Liquids in a Transverse Magnetic Field// 2017 IEEE INTERNATIONAL YOUNG SCIENTISTS FORUM ON APPLIED PHYSICS AND ENGINEERING.p 255-258/October 17-20, 2017 | Lviv, Ukraine
9. Гаврилюк В.В. Паращук Л.Я., Королько С.В. Покращення якісних характеристик конструкційних матеріалів шляхом регулювання фізико-механічних властивостей // IV Всеукр. наук.-техн. конф.молодих вчених у царині метрології «Technical using of measurement 13-18 лютого 2018.р. С. 151-152.
10. Паращук Л.Я. Зв‘язок як складова системи забезпечення життєдіяльності військових підрозділів/ Л.Я. Паращук, М.С. Стеменюк // Збірник тез доповідей науково-практичної конференції. «Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності» - Львів: НАСВ, 2018 – С. 125.
11. Паращук Л.Я. Шляхи забезпечення живучості та захисту ОВТ в умовах ведення бойових дій / Л.Я. Паращук, В.М. Гаврилюк // Збірник тез доповідей науково-практичної конференції. «Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності» - Львів: НАСВ, 2018 – С.132.
12.Паращук Л.Я. Воєнна безпека як правова складова держави / Л.Я. Паращук // Міжнародна науково-практична конференція «Виклики воєнній безпеці» / Зб. тез доп., 18-19 жовтня 2018. – Львів, 2018. – с. 73-75.
13. Паращук Л.Я. Розроблення складу комплексного розширного додатку та його вплив на міцність бетону/ Л.Я. Паращук, В.В. Атаманюк, В.Д. Смичок // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – №1. – 2019 р. – С. 72-80.
14. Паращук Л.Я., Королько С.В., Середюк Б.О., Кожухар В.В. Використання відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) в системах життєзабезпечення військових підрозділів. Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції “Перспективи розвитку озброєння і військової техніки Сухопутних військ”, 14-15 травня 2020 р. –Львів : НАСВ, 2020. – С. 325.
15. Parashchuk L. Trends and prospects for the use of solar energy. Актуальні питання забезпечення службової діяльності формувань правоохоронних органів. Збірник тез доповідей IX всеукраїнської науково-практичної конференції, м.Харків, 29 жовтня 2020р. Харків: Національна Академія національної гвардії України 2020. С.324-325.
16. Середюк Б.О., Паращук Л.Я., Королько С.В. Аналіз магнетоопору напівпровідників з метою створення сенсорів магнітного поля. . Актуальні питання забезпечення службової діяльності формувань правоохоронних органів. Збірник тез доповідей IX всеукраїнської науково-практичної конференції, м.Харків, 29 жовтня 2020р. Харків: Національна Академія національної гвардії України 2020. С.280-283.
17. Паращук Л.Я., Одосій Л.І., Середюк Б.О. Перспективи застосування альтернативних джерел енергії в ЗСУ. Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності. Збірник тез доповідей науково-практичної конференції. - Львів: НАСВ, 2020 – С.196-197.
18. Паращук Л.Я.,Середюк Б.О., Кожухар В.В. Перспективи використання сонячних батарей підрозділами ЗС України. Актуальні проблеми застосування Збройних Сил України, управління ними, їх оперативного та логістичного забезпечення. Збірник матеріалів науково-практичної конференції м. Київ, листопада 2020р. – К: ЦНДІ ЗС України , 2020 – С.186-187.
19. Середюк Б.О., Паращук Л.Я., Будзан П.Л., Лащук Ю.В. Перспективи створення сенсорів магнітного поля на основі шаруватих напівпровідникових матеріалів. Актуальні проблеми застосування Збройних Сил України, управління ними, їх оперативного та логістичного забезпечення. Збірник матеріалів науково-практичної конференції м. Київ, листопада 2020р. – К: ЦНДІ ЗС України , 2020 – С.310-311.
20. Метрологія, матеріалознавство, хімія пороху та вибухових речовин в теорії і практиці: Навчально-методичнийпосібник/Л.Одосій, С.Королько, Л. Паращук. – Львів: НАСВ, 2020. – 179 с.
21. L. Parashchuk. Optimization of fine-grained concrete compositions using shungite aggregate. XXV International csientific and practical conference «Implementation of modern science and practice», May 11-14, 2021, Varna, Bulgaria, pp. 583-585.
22. L. Parashchuk, M.Grebenchuk. Possibility and prospects of application of dynamic vibration dampers. Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції “Перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ”, 14 травня, 2021, Львів, с. 190.
23. Одосій Л.І., Паращук Л.Я., Міхалєва М.С., Коськовецький О.В. Розвиток та перспективи фотокаталізу в військовій сфері. Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції Проблеми оперативного та логістичного забезпечення складових сектору безпеки та оборони Укрїни, 9лютого 2021, м.Харків, с.226-227.
24. Паращук Л.Я. Розвиток та перспективи застосування БПЛА у військовій сфері. Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції Проблеми оперативного та логістичного забезпечення складових сектору безпеки та оборони Укрїни, 9лютого 2021, м.Харків, с.279-280.
25. Паращук Л.Я. Зв‘язок як складова системи забезпечення життєдіяльності військових підрозділів/ Л.Я. Паращук, М.С. Стеменюк // Збірник тез доповідей науково-практичної конференції. «Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності» - Львів: НАСВ, 2018 – С. 125.
26. Паращук Л.Я. Шляхи забезпечення живучості та захисту ОВТ в умовах ведення бойових дій / Л.Я. Паращук, В.М. Гаврилюк // Збірник тез доповідей науково-практичної конференції. «Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності» - Львів: НАСВ, 2018 – С.132.
Другая информация
Соавтор 1 учебно-методического пособия.
Официальный оппонент защиты диссертации доктора философии по спец.192 строительство и гражданская инженерия, отрасль знаний 19 Архитектура и строительство 2021 года
Участвовала в более 15 международных и всеукраинских конференциях, общеобразовательных вебинарах
Повысила квалификацию по направлению «Технологии дистанционного обучения» объемом 6 кредитов ЕКТС