VI Международная научно-практическая конференция «PERSPECTIVE DIRECTIONS OF SCIENCE AND PRACTICE», 02-03 марта 2020, Афины, Греция

02-03 Марта 2020 года в Афинах, Греции проходит VI Международная научно-практическая конференция "PERSPECTIVE DIRECTIONS OF SCIENCE AND PRACTICE".

Рекомендуемое цитирование для данной публикации:

Korshevniuk T. V., About the elective course «biological systems» for high school students perspective directions of science and practice. Abstracts of VI International Scientific and Practical Conference. SH SCW "NEW ROUTE" Athens, Greece. 2020. Pp. 42-43. URL: https://isg-konf.com.

Скачать сборник

 

1. Ігумінова С. Р.

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ПОЛІТЕХНІЗМУ, ПРОФОРІЄНТАЦІЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ УЧНІВ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ БАЗОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ: ІНІЦІАТИВНОСТІ ТА ПІДПРИЄМЛИВОСТІ

10
2. Коваленко О. А.

ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

15
3. Кучик О. А., Гончаренко Н. О., Ярош Р. В.

ФОРМУВАННЯ ВСЕБІЧНО РОЗВИНЕНОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ ЧЕРЕЗ УПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНОСТІ В УМОВАХ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

20
4. Яма А. О.

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ

26
5. Мостова О. С.

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ НАВИЧОК ЧИТАННЯ ШЛЯХОМ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ ІДІОМ ПІД ЧАС ПОЗАКЛАСНОГО ВИВЧЕННЯ ТВОРУ Л. КЕРРОЛА «АЛІСА В ДИВОКРАЇ»

28
6. Коростель Т. І., Петровська Ю. Р.

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЕКОСТИЛЮ В ЖИТЛОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

31
7. Полонська Т. К.

ІНТЕГРОВАНІ ЗМІСТОВІ ЛІНІЇ ТА КЛЮЧОВІ   КОМПЕТЕНТНОСТІ В НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ УЧНІВ ГІМНАЗІЇ: КОРЕЛЯЦІЯ ЧИ ДУБЛЮВАННЯ

34
8. Іваничко І. І., Розлуцька Г. М.

ДОСВІД КАНАДИ У ПІД-ГОТОВЦІ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ ДО ЖИТТЯ У ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ СВІТІ

38
9. Korshevniuk T. V.

ABOUT THE ELECTIVE COURSE  «BIOLOGICAL SYSTEMS» FOR HIGH SCHOOL STUDENTS

42
10. Ляшенко Г. П.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ БІЗНЕС – ОСОБЛИВИЙ ВИД ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ (ІННОВАЦІЙНОЇ) ДІЯЛЬНОСТІ ЕКОНОМІКИ

44
11. Сумченко І. В.

ПРИРОДА ТА КУЛЬТУРА В ТВОРЧОСТІ Ж.-Ж. РУССО

46
12. Sysoieva I. M., Semchuk I. V.

THE MAIN COMPONENTS OF SOCIAL AUDIT

51
13. Борейчук І. О.

ДІАГНОСТИКА РІВНІВ КСЕНОФОБОНОЇ НАПРУГИ В СТУДЕНТІВ

54
14. Мілімко Л. В., Дрозд В. П.

«ПАТЕНТНИЙ ТРОЛІНГ» ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ

56
15. Жмур Н. В., Гонтаренко В. М.

РОЗВИТОК РАКЕТНО-КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ ЗА ЧАСІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

61
16. Жмур Н. В., Момотюк В. О.

СУЧАСНИЙ СТАН АВІАКОСМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ  В УКРАЇНІ

64
17. Нікола . О., Колеснікова О. Г.

ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ

67
18. Савельєва І. В., Семеног А. О.

ВИКОРИСТАННЯ ОКРЕМИХ ЕЛЕМЕНТІВ МОВЛЕННЄВОГО ПОРТРЕТУ ОСОБИ В ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ

71
19. Савельєва І. В., Починок Ю. О.

ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ РУКОПИСНОГО ТЕКСТУ

75
20. Савельєва І. В., Бурцева І. В.

МОВЛЕННЯ ТА СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА

79
21. Буданова Л. Г., Буданова В. Є., Галушко К. М.

ФОРМУВАННЯ ДЕОНТОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ

82
22. Шило Ж. С.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

85
23. Galka Y. M.

INTERACTIVE WHITEBOARDS AND ENGLISH TEACHING

89
24. Ланцедова Ю.О., Шерстобоєв С. О.

Ґенеза Криміналістичної вибухотехніки у контексті злочинів терористичної спрямованості

92
25. Кузьменко Ю. В.

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ

94
26. Глазкова В. О.

Вплив глобального потепління на світову економіку

96
27. Lemberskyi O. Y.

1. Ігумінова С. Р.

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ПОЛІТЕХНІЗМУ, ПРОФОРІЄНТАЦІЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ УЧНІВ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ БАЗОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ: ІНІЦІАТИВНОСТІ ТА ПІДПРИЄМЛИВОСТІ

10
2. Коваленко О. А.

ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

15
3. Кучик О. А., Гончаренко Н. О., Ярош Р. В.

ФОРМУВАННЯ ВСЕБІЧНО РОЗВИНЕНОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ ЧЕРЕЗ УПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНОСТІ В УМОВАХ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

20
4. Яма А. О.

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ

26
5. Мостова О. С.

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ НАВИЧОК ЧИТАННЯ ШЛЯХОМ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ ІДІОМ ПІД ЧАС ПОЗАКЛАСНОГО ВИВЧЕННЯ ТВОРУ Л. КЕРРОЛА «АЛІСА В ДИВОКРАЇ»

28
6. Коростель Т. І., Петровська Ю. Р.

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЕКОСТИЛЮ В ЖИТЛОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

31
7. Полонська Т. К.

ІНТЕГРОВАНІ ЗМІСТОВІ ЛІНІЇ ТА КЛЮЧОВІ   КОМПЕТЕНТНОСТІ В НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ УЧНІВ ГІМНАЗІЇ: КОРЕЛЯЦІЯ ЧИ ДУБЛЮВАННЯ

34
8. Іваничко І. І., Розлуцька Г. М.

ДОСВІД КАНАДИ У ПІД-ГОТОВЦІ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ ДО ЖИТТЯ У ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ СВІТІ

38
9. Korshevniuk T. V.

ABOUT THE ELECTIVE COURSE  «BIOLOGICAL SYSTEMS» FOR HIGH SCHOOL STUDENTS

42
10. Ляшенко Г. П.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ БІЗНЕС – ОСОБЛИВИЙ ВИД ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ (ІННОВАЦІЙНОЇ) ДІЯЛЬНОСТІ ЕКОНОМІКИ

44
11. Сумченко І. В.

ПРИРОДА ТА КУЛЬТУРА В ТВОРЧОСТІ Ж.-Ж. РУССО

46
12. Sysoieva I. M., Semchuk I. V.

THE MAIN COMPONENTS OF SOCIAL AUDIT

51
13. Борейчук І. О.

ДІАГНОСТИКА РІВНІВ КСЕНОФОБОНОЇ НАПРУГИ В СТУДЕНТІВ

54
14. Мілімко Л. В., Дрозд В. П.

«ПАТЕНТНИЙ ТРОЛІНГ» ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ

56
15. Жмур Н. В., Гонтаренко В. М.

РОЗВИТОК РАКЕТНО-КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ ЗА ЧАСІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

61
16. Жмур Н. В., Момотюк В. О.

СУЧАСНИЙ СТАН АВІАКОСМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ  В УКРАЇНІ

64
17. Нікола . О., Колеснікова О. Г.

ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ

67
18. Савельєва І. В., Семеног А. О.

ВИКОРИСТАННЯ ОКРЕМИХ ЕЛЕМЕНТІВ МОВЛЕННЄВОГО ПОРТРЕТУ ОСОБИ В ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ

71
19. Савельєва І. В., Починок Ю. О.

ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ РУКОПИСНОГО ТЕКСТУ

75
20. Савельєва І. В., Бурцева І. В.

МОВЛЕННЯ ТА СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА

79
21. Буданова Л. Г., Буданова В. Є., Галушко К. М.

ФОРМУВАННЯ ДЕОНТОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ

82
22. Шило Ж. С.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

85
23. Galka Y. M.

INTERACTIVE WHITEBOARDS AND ENGLISH TEACHING

89
24. Ланцедова Ю.О., Шерстобоєв С. О.

Ґенеза Криміналістичної вибухотехніки у контексті злочинів терористичної спрямованості

92
25. Кузьменко Ю. В.

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ

94
26. Глазкова В. О.

ВПЛИВ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛІННЯ НА СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ

96
27. Lemberskyi O. Y.

EFFECTIVE ENGLISH TEACHING TECHNOLOGY IN SCHOOLS

99
28. Пташник С. А., Попова С. І.

СВІТОВИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ У СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

102
29. Поляков Є. В.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ В ПОГРАНИЧНЫХ РАЙОНАХ УКРАИНЫ

106
30. Бєлоліпцева О. В.

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ДО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ ГЕНДЕРНОЇ ОСВІТИ

110
31. Щурат Т. Г.

ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛИРУЕМОЙ И ОПЕРАТИВНОЙ ЗАКУПКИИ, КОНТРОЛИРУЕМОЙ ПОСТАВКИ В УКРАИНЕ

112
32. Алексенко В. Ф.

ТРАДИЦІЇ СЕНТИМЕНТАЛІЗМУ У ПОТТЕРІАДІ ДЖ. РОЛІНГ

116
33. Gorban V. A., Yakobchuk K. S., Tetiukha O. G.

THERMAL PROPERTIES OF FOREST SOILS IN UKRAINIAN STEPPE

119
34. Hraniak V. F.

DYNAMIC MODEL OF CAPACITANCE MICROMECHANICAL ACCELEROMETER

124
35. Kostiuk M. A.

APPROACHES FOR DESIGNING THE FUNCTIONAL STRUCTURE OF THE ADAPTIVE MOBILE EDUCATIONAL ENVIRONMENT

128
36. Овчаренко Л. В., Овчарова І. А.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК АНСАМБЛЕВОГО ВИКОНАВСТВА У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ

130
37. Заря Л. О., Костенко Т.

ІННОВАЦІЙНА КОНЦЕЦІЯ МУЗИЧНОГО НАВЧАННЯ

132
38. Хортюк А. А., Ланцедова Ю. О.

СУЧАСНА ПРОБЛЕМАТИКА КРИМІНАЛІСТИКИ

135
39. Хазанов В. І., Гуменюк І. Л., Бачинська О. М.

ВНУТРІШНІЙ АУДИТ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

137
40. Hud V., Konstantynova T., Bondarenko I.

Crew leadership as an important factor in training of future seafarers

139
41. Teterych N., Kurylenko Y.

ANALYSIS TYPES OF ELECTRONIC HEALTH SYSTEMS IN THE WORLD

142
42. Ланцедова Ю. О., Цезар А. Р.

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ У СФЕРІ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ І ПОВОДЖЕННЯ ІЗ ЗАСУДЖЕНИМИ

145
43. Шостак Л. Г., Макаренко Ю. М.

ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА СПЕЦІАЛЬНИХ ТИПІВ ШИПУЧИХ ТАБЛЕТОК

148
44. Тихонова  І. Ю., Анiканов А. О.

КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВУЗІ МОРСЬКОГО СПРЯМУВАННЯ

150
45. Тимків А. О.

ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКОВОЇ ПІДТРИМКИ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

153
46. Малініна Н. Г.

АНАЛІЗ ЗАДОВОЛЕНОСТІ СПЕЦІАЛІСТІВ ФАРМАЦІЇ  ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОЧОГО МІСЦЯ В АПТЕКИ

157
47. Moroz P.

PROGRAMMED LAPAROPERCY IN CORRECTION OF ENDOTHOXICOSIS AND REACTIVITY OF ORGANISM IN PATIENTS WITH PERSONAL PERITONITIS

160
48. Babiy S., Cherednichenko O.

FOOD DEVELOPMENT PROSPECTS

162
49. Аністратенко А. В.

КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ МЕТАЖАНРУ: КОМПОНЕНТИ ТА ЇХ ЗВ’ЯЗКИ В СИСТЕМІ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОЇ СТУДІЇ

166
50. Loiko V., Maliar S.

DEVELOPMENT OF HOUSING AND COMMUNAL INFRASTRUCTURE OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF CIRCULAR ECONOMY

171
51. Мельник Л. В.

ФАКТОРИ МОТИВАЦІЙНИХ РІШЕНЬ СУБ’ЄКТІВ СИСТЕМИ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ АГРАРНОЇ СФЕРИ

174
52. Дмитриева М. В., Бурова Д. А.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

176
53. Якимчук М.Ю.

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ЛІНГВІСТИЧНО ОБДАРОВАНИХ СЛУХАЧІВ ПІДГОТОВЧИХ КУРСАХ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

180
54. Павлович-Сенета Я. П.

ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ РЕЖИМІВ

183
55. Гладченко С.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ГЕНДЕРНОЇ ІСТОРІЇ

188
56. Гринько Т.В., Лесів І.Г.

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ КОНДИТЕРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

190
57. Здоровець А. М., Бараненко Р. В.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

194
58. Семчук Н. О., Лисько Т. Д.

МЕТОДИКА ДЕМОНСТРАЦІЙНОГО ВИДІЛЕННЯ ДНК В КУРСІ ВИКЛАДАННЯ КРИМІНАЛІСТИКИ

196
59. Лихова С. Я., Літвінова І. Ф.

ЗМІСТ ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ ЗЛОЧИНУ «ЖОРСТОКЕ ПОВОДЖЕННЯ З ТВАРИНАМИ» ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ДЕЯКИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

200
60. Сулим Ю. В.

ВИКОРИСТАННЯ КОМПОЗИЦІЇ З ХОНДРОЇТИНСУЛЬФАТОМ У ЛІКУВАННІ ПАРОДОНТИТІВ

202
61. Зацепіна Н. О.

ПАЛОМНИЦЬКИЙ РУХ В УКРАЇНІ НА ПРИКЛАДІ БРАЦЛАВСЬКИХ ХАСИДІВ

206
62. Moroz P. V.

FEATURES OF THE IMMUNOLOGICAL AND METABOLIC DISORDERS IN WIDESPREAD PERITONITIS

210
63. Назаревич В. В.

Вивчення явища остракізму в системі наукових знань

212
64. Бортняк К. В.

ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ СЛІДЧОЇ ТА ОПЕРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ

215
65. Matushchak M. R., Ezhned M. A.

PHARMACOECONOMIC ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF ANTIBACTERIAL THERAPY IN PATIENTS WITH ACNE DISEASE

219
66. Бортняк В. А.

АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

221
67. Гошовська А. В., Гошовський В. М.

Статистичні параметри  для Прогнозування розвитку плацентарної дисфункції та гестаційних ускладнень у жінок Груп Ризику

224
68. Вольська І. В.

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

229
69. Логвіна-Бик Т. А., Бик Н. В.

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ НАУКИ І ПРАКТИКИ З ПРИРОДОЗНАВСТВА

232
70. Мулярчук О. В., Видиборець С. В.

ЕНДОГЕННІ ФАКТОРИ ТРОМБОЦИТІВ: ФІЗІОЛОГІЧНА РОЛЬ ТА КЛІНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

236
71. Андріяка А. О., Видиборець С. В.

ФІЗІОЛОГІЧНА РОЛЬ СЕРОТОНІНУ, ОСНОВНІ МЕТОДИ ЙОГО ДОСЛІДЖЕННЯ В БІОСУБСТРАТАХ

240
72. Борисенко Д. О., Видиборець С. В.

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МЕТАБОЛІЗМУ ЗЛОЯКІСНОЇ ПУХЛИНИ І ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ

242
73. Гуторов А. О.

ІНСТИТУЦІЙНА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ ВИРОБНИЧОЇ КОНТРАКТАЦІЇ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

246
74. Литвишко Л. О., Омельянович О. Р., Разводовская В.О.

Формування кар’єрної стратегії працівників підприємства

249
75. Анікіна І. І.

ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ЖІНОК  ХВОРИХ НА РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ

253
76. Kvyatko T., Zaika S., Gridin А.

THE IMPACT OF MARKETING ON AGRICULTURAL BUSINESS DEVELOPMENT

257
77. Казачінер О. С.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

260
78. Малахова О. М., Сабанова О. В.

СИСТЕМА ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА ЯК ЗАСІБ ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ УЧНІВ

263
79. Мельник Л. М.

ДІАГНОСТУВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

267
80. Харченко В. В.

КЕЙС-УРОКИ –КТО «ЗА»?

270
81. Босак І. А., Мулявка Д. Г.

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРИВАТНОЇ ДЕТЕКТИВНОЇ (РОЗШУКОВОЇ) ДІЯЛЬНОСТІ

274
82. Volkova L., Basіuk T., Usachova N.

PHYSICAL – GEOGRAPHY CHARACTERISTICS OF CONDITIONS OF FORMATION OF RIVER DRAIN OF BASIN SOUTHERN BUG

276
83. Божок С. Г., Максимчук І. Р.

ПРАВО НА ПЕНСІЮ ЗА ВИСЛУГОЮ РОКІВ. ПЕНСІЯ ЗА ВИСЛУГОЮ РОКІВ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

280
84. Бабух Н. В.

ЕРГОНІМІЯ МІСТА ЧЕРНІВЦІ ЯК АКТУАЛЬНА НАУКОВА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОЇ ОНОМАСТИКИ

283
85. Шевчук Л. М.

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ РОБОТИ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НАД ТЕКСТОМ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМОК НАУКОВИХ РОЗВІДОК

285
86. Луценко Б. В.

ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ У КУРСАНТІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

288
87. Пташник С. А., Григор’єва І. І.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ ВИЩОГО ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

290
99
28. Пташник С. А., Попова С. І.

СВІТОВИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ У СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

102
29. Поляков Є. В.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ В ПОГРАНИЧНЫХ РАЙОНАХ УКРАИНЫ

106
30. Бєлоліпцева О. В.

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ДО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ ГЕНДЕРНОЇ ОСВІТИ

110
31. Щурат Т. Г.

ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛИРУЕМОЙ И ОПЕРАТИВНОЙ ЗАКУПКИИ, КОНТРОЛИРУЕМОЙ ПОСТАВКИ В УКРАИНЕ

112
32. Алексенко В. Ф.

ТРАДИЦІЇ СЕНТИМЕНТАЛІЗМУ У ПОТТЕРІАДІ ДЖ. РОЛІНГ

116
33. Gorban V. A., Yakobchuk K. S., Tetiukha O. G.

THERMAL PROPERTIES OF FOREST SOILS IN UKRAINIAN STEPPE

119
34. Hraniak V. F.

DYNAMIC MODEL OF CAPACITANCE MICROMECHANICAL ACCELEROMETER

124
35. Kostiuk M. A.

APPROACHES FOR DESIGNING THE FUNCTIONAL STRUCTURE OF THE ADAPTIVE MOBILE EDUCATIONAL ENVIRONMENT

128
36. Овчаренко Л. В., Овчарова І. А.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК АНСАМБЛЕВОГО ВИКОНАВСТВА У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ

130
37. Заря Л. О., Костенко Т.

ІННОВАЦІЙНА КОНЦЕЦІЯ МУЗИЧНОГО НАВЧАННЯ

132
38. Хортюк А. А., Ланцедова Ю. О.

СУЧАСНА ПРОБЛЕМАТИКА КРИМІНАЛІСТИКИ

135
39. Хазанов В. І., Гуменюк І. Л., Бачинська О. М.

ВНУТРІШНІЙ АУДИТ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

137
40. Hud V., Konstantynova T., Bondarenko I.

Crew leadership as an important factor in training of future seafarers

139
41. Teterych N., Kurylenko Y.

ANALYSIS TYPES OF ELECTRONIC HEALTH SYSTEMS IN THE WORLD

142
42. Ланцедова Ю. О., Цезар А. Р.

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ У СФЕРІ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ І ПОВОДЖЕННЯ ІЗ ЗАСУДЖЕНИМИ

145
43. Шостак Л. Г., Макаренко Ю. М.

ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА СПЕЦІАЛЬНИХ ТИПІВ ШИПУЧИХ ТАБЛЕТОК

148
44. Тихонова  І. Ю., Анiканов А. О.

КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВУЗІ МОРСЬКОГО СПРЯМУВАННЯ

150
45. Тимків А. О.

ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКОВОЇ ПІДТРИМКИ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

153
46. Малініна Н. Г.

АНАЛІЗ ЗАДОВОЛЕНОСТІ СПЕЦІАЛІСТІВ ФАРМАЦІЇ  ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОЧОГО МІСЦЯ В АПТЕКИ

157
47. Moroz P.

PROGRAMMED LAPAROPERCY IN CORRECTION OF ENDOTHOXICOSIS AND REACTIVITY OF ORGANISM IN PATIENTS WITH PERSONAL PERITONITIS

160
48. Babiy S., Cherednichenko O.

FOOD DEVELOPMENT PROSPECTS

162
49. Аністратенко А. В.

КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ МЕТАЖАНРУ: КОМПОНЕНТИ ТА ЇХ ЗВ’ЯЗКИ В СИСТЕМІ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОЇ СТУДІЇ

166
50. Loiko V., Maliar S.

DEVELOPMENT OF HOUSING AND COMMUNAL INFRASTRUCTURE OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF CIRCULAR ECONOMY

171
51. Мельник Л. В.

ФАКТОРИ МОТИВАЦІЙНИХ РІШЕНЬ СУБ’ЄКТІВ СИСТЕМИ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ АГРАРНОЇ СФЕРИ

174
52. Дмитриева М. В., Бурова Д. А.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

176
53. Якимчук М.Ю.

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ЛІНГВІСТИЧНО ОБДАРОВАНИХ СЛУХАЧІВ ПІДГОТОВЧИХ КУРСАХ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

180
54. Павлович-Сенета Я. П.

ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ РЕЖИМІВ

183
55. Гладченко С.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ГЕНДЕРНОЇ ІСТОРІЇ

188
56. Гринько Т.В., Лесів І.Г.

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ КОНДИТЕРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

190
57. Здоровець А. М., Бараненко Р. В.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

194
58. Семчук Н. О., Лисько Т. Д.

МЕТОДИКА ДЕМОНСТРАЦІЙНОГО ВИДІЛЕННЯ ДНК В КУРСІ ВИКЛАДАННЯ КРИМІНАЛІСТИКИ

196
59. Лихова С. Я., Літвінова І. Ф.

ЗМІСТ ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ ЗЛОЧИНУ «ЖОРСТОКЕ ПОВОДЖЕННЯ З ТВАРИНАМИ» ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ДЕЯКИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

200
60. Сулим Ю. В.

ВИКОРИСТАННЯ КОМПОЗИЦІЇ З ХОНДРОЇТИНСУЛЬФАТОМ У ЛІКУВАННІ ПАРОДОНТИТІВ

202
61. Зацепіна Н. О.

ПАЛОМНИЦЬКИЙ РУХ В УКРАЇНІ НА ПРИКЛАДІ БРАЦЛАВСЬКИХ ХАСИДІВ

206
62. Moroz P. V.

FEATURES OF THE IMMUNOLOGICAL AND METABOLIC DISORDERS IN WIDESPREAD PERITONITIS

210
63. Назаревич В. В.

Вивчення явища остракізму в системі наукових знань

212
64. Бортняк К. В.

ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ СЛІДЧОЇ ТА ОПЕРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ

215
65. Matushchak M. R., Ezhned M. A.

PHARMACOECONOMIC ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF ANTIBACTERIAL THERAPY IN PATIENTS WITH ACNE DISEASE

219
66. Бортняк В. А.

АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

221
67. Гошовська А. В., Гошовський В. М.

Статистичні параметри  для Прогнозування розвитку плацентарної дисфункції та гестаційних ускладнень у жінок Груп Ризику

224
68. Вольська І. В.

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

229
69. Логвіна-Бик Т. А., Бик Н. В.

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ НАУКИ І ПРАКТИКИ З ПРИРОДОЗНАВСТВА

232
70. Мулярчук О. В., Видиборець С. В.

ЕНДОГЕННІ ФАКТОРИ ТРОМБОЦИТІВ: ФІЗІОЛОГІЧНА РОЛЬ ТА КЛІНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

236
71. Андріяка А. О., Видиборець С. В.

ФІЗІОЛОГІЧНА РОЛЬ СЕРОТОНІНУ, ОСНОВНІ МЕТОДИ ЙОГО ДОСЛІДЖЕННЯ В БІОСУБСТРАТАХ

240
72. Борисенко Д. О., Видиборець С. В.

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МЕТАБОЛІЗМУ ЗЛОЯКІСНОЇ ПУХЛИНИ І ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ

242
73. Гуторов А. О.

ІНСТИТУЦІЙНА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ ВИРОБНИЧОЇ КОНТРАКТАЦІЇ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

246
74. Литвишко Л. О., Омельянович О. Р., Разводовская В.О.

Формування кар’єрної стратегії працівників підприємства

249
75. Анікіна І. І.

ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ЖІНОК  ХВОРИХ НА РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ

253
76. Kvyatko T., Zaika S., Gridin А.

THE IMPACT OF MARKETING ON AGRICULTURAL BUSINESS DEVELOPMENT

257
77. Казачінер О. С.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

260
78. Малахова О. М., Сабанова О. В.

СИСТЕМА ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА ЯК ЗАСІБ ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ УЧНІВ

263
79. Мельник Л. М.

ДІАГНОСТУВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

267
80. Харченко В. В.

КЕЙС-УРОКИ –КТО «ЗА»?

270
81. Босак І. А., Мулявка Д. Г.

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРИВАТНОЇ ДЕТЕКТИВНОЇ (РОЗШУКОВОЇ) ДІЯЛЬНОСТІ

274
82. Volkova L., Basіuk T., Usachova N.

PHYSICAL – GEOGRAPHY CHARACTERISTICS OF CONDITIONS OF FORMATION OF RIVER DRAIN OF BASIN SOUTHERN BUG

276
83. Божок С. Г., Максимчук І. Р.

ПРАВО НА ПЕНСІЮ ЗА ВИСЛУГОЮ РОКІВ. ПЕНСІЯ ЗА ВИСЛУГОЮ РОКІВ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

280
84. Бабух Н. В.

ЕРГОНІМІЯ МІСТА ЧЕРНІВЦІ ЯК АКТУАЛЬНА НАУКОВА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОЇ ОНОМАСТИКИ

283
85. Шевчук Л. М.

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ РОБОТИ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НАД ТЕКСТОМ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМОК НАУКОВИХ РОЗВІДОК

285
86. Луценко Б. В.

ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ У КУРСАНТІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

288
87. Пташник С. А., Григор’єва І. І.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ ВИЩОГО ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

290