Scientific approaches in jurisprudence

Рекомендуемая цитата для этой публикации:

Scientific approaches in jurisprudence: collective monograph / Lohvinenko M., Kordunian I., – etc.  – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2020.
213 р. Available at : DOI- 10.46299/ISG.2020.MONO.LEGAL.III
URL: https://isg-konf.com.

Скачать монографию Scientific approaches in jurisprudence

TABLE OF CONTENTS

1. ADMINISTRATIVE LAW 6
1.1 Lohvinenko M., Kordunian I.

HOW THE PROFESSIONAL AND COMMUNICATION SKILLS OF A MEDIATOR AFFECT THE OUTCOME OF MEDIATION?

6
1.2 Петровська Ірина

ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН В УКРАЇНІ: ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ

12
1.3 Шевченко Н. Л.

АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА ЗАРУБІЖНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ОРГАНАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

19
2. BANKING LAW 24
2.1 Мезеря О.

СУБ’ЄКТ КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ БАНКІВ В УКРАЇНІ. ДІЯЛЬНІСТЬ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

24
3. CIVIL LAW 33
3.1 Ярошевська Т.В.

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК В УКРАЇНІ СИСТЕМИ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

33
4. CRIMINAL AND CRIMINAL - EXECUTIVE LAW 41
4.1 Пересада О.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИНІВ ЯК КЛЮЧОВЕ ЗАВДАННЯ СУЧАСНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

41
4.2 Ральченко І.М.

НАПАД ЯК ФОРМА ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ОСІБ ТА УСТАНОВ, ЩО МАЮТЬ МІЖНАРОДНИЙ ЗАХИСТ (СТ. 444 КК УКРАЇНИ)

46
5. EUROPEAN LAW 51
5.1 Хоббі Ю.

ЄВРОПЕЙСЬКІ МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

51
6. FINANCE LAW 59
6.1 Шереметьєва О.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ УКРАЇНИ В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ТА ПОДАТКОВІЙ ГАЛУЗЯХ ДО ПРОЕКТІВ МІЖНАРОДНИХ ВАЛЮТНИХ (ФІНАНСОВИХ) ОРГАНІЗАЦІЙ

59
7. HISTORY AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF LOCAL SELF-GOVERNMENT 67
7.1 Naumova K.

DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF THE LEGAL REGULATION OF THE SYSTEM OF REGULATIONS OF LOCAL SELF-GOVERNING AUTHORITIES AND OFFICIALS IN UKRAINE AT THE PRESENT STAGE

67
8. INFORMATION TECHNOLOGY AND LAW 76
8.1 Belkin L., Iurinets J., Belkin M., Chernyk Y.

CURRENT ISSUES OF INFORMATION SECURITY OF THE STATE: THE UKRAINIAN MEASUREMENT

76
9. INTERNATIONAL ECONOMIC LAW 86
9.1 Бліхар М.М.

ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ ЩОДО СУТНОСТЕЙ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ МІЖНАРОДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРАВА

86
10. LABOR LAW, SOCIAL SECURITY LAW 93
10.1 Горяінова Н., Видиборець С., Хоменко І., Михайличенко Б.

АТЕСТАЦІЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЇЇ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

93
11. LAND LAW 99
11.1 Rudanetska O., Berezhnytska H.

LEGAL MECHANISM FOR MAKING ENVIRONMENTALLY SIGNIFICANT DECISIONS

99
12. PUBLIC INTERNATIONAL LAW 109
12.1 Cherviakova Oksana

ENSURING NATIONAL SECURITY IN A CONFLICT SOCIETY: PROCESSES AND MECHANISMS OF TRANSITIONAL JUSTICE

109
12.2 Shchokin Y., Roianova I.

DEMILITARIZED ZONES IN INTERNATIONAL LAW

116
12.3 Сироїд Т.Л., Гавриленко О.А., Шамраєва В.М., Фоміна Л.О., Тітов Є.Б.

ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА МІЖНАРОДНИХ КОНТРОЛЬНИХ ОРГАНІВ У ГАЛУЗІ ПРАВ ЛЮДИНИ

124
13. THE CIVIL PROCESS 136
13.1 Kolobov L.

PROBLEMAL ASPECTS OF EXECUTIVE REFORMCONDUCT OF 2016 YEAR

136
14. THE CRIMINAL PROCESS 144
14.1 Karpova N., Verhun I., Melnyk R., Pylypenko Y., Pestsov R.

FEATURES OF CRIMINAL PROCEEDINGS TO BARRISTERS

144
14.2 Камінська О.

ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ ВИХОВНОГО ХАРАКТЕРУ ДО НЕПОВНОЛІТНІХ

153
15. THEORY AND HISTORY OF STATE AND LAW 159
115.1 Маркевич О.

ГУБЕРНСЬКЕ УПРАВЛІННЯ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (КІН. ХVІІІ – 60-ТІ РР. ХІХ СТ.)

159
15.2 Муляр В.

ВІД СОФІСТІВ ДО Г. ГРОЦІЯ: КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПРИРОДНОГО ПРАВА

167
  REFERENCES 186