IX Международная научно-практическая конференция «TRENDS OF DEVELOPMENT MODERN SCIENCE AND PRACTICE», 16-19 ноября 2021г., Стокгольм, Швеция


Рекомендуемая цитата для этой публикации:

Sapakhova Z., Suleimanova G., Kalibayev B., Irkitbay A., Madenova A., Mussayeva K., Panurova A. Resistance of chickpea genotypes to fungal diseases // Trends of development modern science and practice. Abstracts of IX International Scientific and Practical Conference. Stockholm, Sweden. 2021. Pp. 17-22.
URL: https://isg-konf.com.
Available at : DOI: 10.46299/ISG.2021.II.IX

Скачать сборник

TABLE OF CONTENTS

AGRICULTURAL SCIENCES
1. Zagipa Sapakhova, Gulnur Suleimanova, Bauyrzhan Kalibayev, Azhargul Irkitbay, Aigul Madenova, Kuralay Mussayeva, Aliya Panurova

RESISTANCE OF CHICKPEA GENOTYPES TO FUNGAL DISEASES

18

 

2. Воропай Галина Василівна, Молеща Неля Богданівна, Топольнік Тетяна Іванівна

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ОСУШУВАНИХ ЗЕМЕЛЬ ПІВНІЧНОГО ЛІСОСТЕПУ В УМОВАХ ЗМІН КЛІМАТУ

24

 

ARCHITECTURE, CONSTRUCTION
3. Berezovetska Iryna

LANDSCAPE DESIGN AND COMPOSITION AS THE ART OF CREATING A HARMONIOUS SPACE OF THE HOMESTEAD

33

 

4. Kovalenko Anna, Hodun Tetiana, Sorochan Olena, Puzachova Anna

ORGANIZATION OF RECONSTRUCTION WORKSINURBAN BUILDINGS

35

 

5. Shpakova Наnna, Shpakov Аndrii, Hlushchenko Iryna

INNOVATIVE TOOLS FOR URBAN RESTORATION

38

 

6. Valeriy Huk

THE POTENTIAL AND CAPACIIY OF TRAFFIC LANES AND ROADS

41

 

7. Гуртовий Олексій Григорович, Тинчук Сергій Олександрович, Угрин Любомир Степанович

НАПРУЖЕНО – ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН БАГАТОШАРОВИХ ПЛИТ МОСТІВ ПІД ЛОКАЛЬНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ

46

 

8. Коновалюк Вікторія Анатоліївна, Франчук Юрій Йосипович

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РОБОТИ ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ МЕРЕЖІ

52

 

ART HISTORY
9. Datsiuk Nataliia

САКРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ НА ПРИКЛАДІ ОЗДОБЛЕННЯ СОБОРУ ЗАРВАНИЦЬКОЇ МАТЕРІ БОЖОЇ МАРІЙСЬКОГО ДУХОВНОГО ЦЕНТРУ В СЕЛІ ЗАРВАНИЦЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

55

 

10. Вергунов Сергей Витальевич

К ВОПРОСУ О МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ В ДИЗАЙНЕ. ИНТЕГРИРОВАННЫЙ НАБОР ПРИЛОЖЕНИЙ «ADOBE SPARK»

58

 

11. Вергунов Сергей Витальевич, Стреляная Мария Алексеевна

ПОРТФОЛИО ДИЗАЙНЕРА КАК ФОРМА УСПЕШНОЙ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ

63

 

12. Зінченко Андрій Георгійович, Коломієць Вікторія Олексіївна

СУЧАСНІ КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ

67

 

13. Киргизбекова С.С., Бахретдинова Г.К.

ОСОБЕННОСТИ СТИЛЯ: СУПРЕМАТИЗМ В РЕКЛАМЕ

73

 

14. Матвєєва Ольга Олександрівна, Ісайкова Олена Олександрівна

СУЧАСНІ ВИМІРИ ІНТЕРПРЕТАЦІЙ ТВОРІВ МОРІСА РАВЕЛЯ

79

 

15. Усманов Расул Халмуратович

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПЬЕСА «САДЫР ПАЛВАН» И ЕЕ СЦЕНИЧЕСКОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ НА СЦЕНЕ УЙГУРСКОГО ТЕАТРА

83

 

BIOLOGICAL SCIENCES
16. Yorkina Nadiia, Cherniak Yevheniia

PROTECTION AND RATIONAL USE OF FOREST RESOURCES: PROBLEMS AND PERSPECTIVES

86

 

17. Каськів Мар’яна Володимирівна

РІВЕНЬ АКУСТИЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ М. РІВНЕ

90

 

18. Кузьменко Людмила, Алексієнко Аліна

ВИВЧЕННЯ ЯКОСТІ ПОПУЛЯРНИХ МАРОК ПИТНОЇ БУТИЛЬОВАНОЇ ВОДИ

92

 

19. Поворозний Іван Валерійович, Тітова Лариса Олександрівна

ВИКОРИСТАННЯ АДЕНОАСОЦІЙОВАНИХ ВІРУСІВ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ЗОРУ У ЛЮДИНИ

97

 

20. Федюшко Марина Петрівна, Халіман Ігор Олексійович, Берьозка Олександра Вадимівна, Малюченко Іван Сергійович

ВПЛИВ БОТІЄВСЬКОЇ ВЕС НА ОРНІТОКОМПЛЕКСИ ПРИАЗОВСЬКОГО РАЙОНУ

100

 

21. Шейко Віталій Ілліч, Колесник Юлія Іванівна, Міронець Людмила Петрівна, Карпець Ярослава Миколаївна, Стрельцова Валерія Віталіївна

ОБРОБКА ІНФОРМАЦІЇ I ТА II СИГНАЛЬНИМИ СИСТЕМАМИ ПІД ВПЛИВОМ ПОЛІХРОМАТИЧНОГО ВИДИМОГО+ІНФРАЧЕРВОНОГО СВІТЛА

105

 

CHEMICAL SCIENCES
22. Zolotarenko Oleksandr, Rudakovа Elena, Zolotarenko Anatolii, Schur Dmitriy, Chymbai Marina

NEW COMPOSITES BASED ON CARBON NANOSTRUCTURES AND SOLID POLYMERS FOR 3D PRINTING TECHNOLOGY FDM

108

 

CULTUROLOGY
23. Войцях Наталія Павлівна

ЗГУРТОВАНІСТЬ МІСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ ЯК ЧИННИК УРБАНІСТИЧНОЇ РЕВІТАЛІЗАЦІЇ

115

 

ECONOMIC SCIENCES
24. Atamanchuk Z., Маkohіn Z.

INTERNATIONAL TOURISM AS A WAY OF CROSS-CULTURAL TOLERANCE FORMING

117

 

25. G.B. Issataуeva, A. Galizhanuly

METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING THE ECONOMIC EFFICIENCY OF INVESTMENT PROJECTS

120

 

26. Litvak Olga

FORMATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT INDICATORS COMPLEX IN INTEGRATED CONTROL SYSTEM OF BLACK SEA REGION’S COASTAL ZONE

125

 

27. Marushchak Svitlana, Smorodinov Igor

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF CROSS-BORDER COOPERATION IN UKRAINE

128

 

28. Sokol Andrey, Sokol Galyna

FIRE PROTECTION OF FINANCIAL CAPITAL

133

 

29. Utzhanova Assiya

STRUCTURAL OIL PRICE SHOCKS

136

 

30. R.A. Yegemberdyiev, A.U. Satybaldina

THE ALGORITHM OF FURTHER DEVELOPMENT OF THE STATE MANAGEMENT OF THE LIVESTOCK INDUSTRY BASED ON MODERN FACTORS OF THE FORMATION OF INDICATORS

143

 

31. Аманов Санджар Ануарбекович

ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА И КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

148

 

32. Атаманчук З.А., Столяр А.О.

ОСОБЛИВОСТІ МІГРАЦІЇ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ З УКРАЇНИ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ

153

 

33. Горяча Оксана, Абутолібов Андрій, Гуріна Тетяна, Марчук Євгеній, Плисенко Ігор

СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

156

 

34. Казамбаева Айгуль Мамаевна, Хасенова Нурбану Нурхатовна

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫН АУМАҚТЫҚ ҰЙЫМДАСТЫРУ ҚАЖЕТТІЛІГІ

159

 

35. Кононенко Поліна Олегівна, Гордієнко Микола Іванович

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ, ЯК ОБ’ЄКТА ОБЛІКУ

170

 

36. Крючко Леся Станіславівна, Ромашко Антон Геннадійович

РОЛЬ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ В ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВІВ

175

 

37. Курманалина Айгуль Айтжановна, Джумабаев Ерсаин Бахытулы

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

178

 

38. Марусяк Наталія Леонідівна, Марусяк Олександр Віталійович

СКЛАДОВІ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

184

 

39. Романовська Юлія Анатоліївна

БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВІ ВІДНОСИНИ ЯК ЧИННИК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕПЕКИ УРБОГЕОСИСТЕМИ

187

 

40. Руденко Богдан Миколайович

ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ

192

 

41. Черьомухіна Ольга Костянтинівна

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА РИНОК ПРАЦІ УКРАЇНИ

195

 

GEOGRAPHICAL SCIENCE
42. Патійчук Віктор Олексійович, Погребський Тарас Георгійович, Чижевська Лариса Тарасівна, Ціпошук Софія Анатоліївна

ПРОБЛЕМИ ПЕРЕФОРМАТУВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ НІМЕЧЧИНИ

198

 

43. Рибалова Ольга Володимирівна, Мельнік Людмила Василівна, Бондаренко Олександр Олексійович, Коробкіна Каріна Миколаївна

АКУМУЛЯТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ ЧОРНОБРИВЦІВ В ПРОЦЕСІ ФІТОРЕМЕДІАЦІЇ ЗАБРУДНЕНИХ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ ГРУНТІВ

208

 

JOURNALISM
44. Рудик Мирослава, Шайда Наталія, Бердак Христина

ОСОБЛИВОСТІ АВТОРСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ У ЖУРНАЛІСТСЬКОМУ ТЕКСТІ

213

 

LEGAL SCIENCES
45. Бондаренко Степан Юрьевич, Витомский Юрий Леонидович

«IUS SINE IURE», ИЛИ КОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ ПРАВО НА УЗУРПАЦИЮ В УКРАИНЕ (НА ОСНОВЕ ЗАКОНА УКРАИНЫ № 5475-VI?

217

 

46. Міщук І.В., Киричук Б.С.

ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ПОДАЧІ ГРОМАДЯНИНОМ КОНСТИТУЦІЙНОЇ СКАРГИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

227

 

47. Онопченко Наталя Василівна

ОСОБЛИВОСТІ  ВПЛИВУ  РІВНЯ  ФІЗИЧНОЇ  ПІДГОТОВКИ  КУРСАНТІВ-ПОЛІЦЕЙСЬКИХ  НА  ЇХ  ПСИХОЕМОЦІЙНУ  СТІЙКІСТЬ  В  ЕКСТРЕМАЛЬНИХ  УМОВАХ

231

 

48. Тарасенко Оксана, Шевель Олена

СТАНДАРТИ ООН ЩОДО ОБМЕЖЕНЬ ПРАВ В’ЯЗНІВ

240

 

MANAGEMENT, MARKETING
49. Karavan Nataliia, Piven Vladyslav

METHODICAL FUNDAMENTALS OF ORGANIZATION AND CONSTRUCTION OF ORGANIZATIONAL STRUCTURES OF MANAGEMENT

244

 

50. Vasylchenko Lidiia, Struchok Alexander, Shmyhol Anastasiia

TRANSFORMATION OF MARKETING COMMUNICATIONS

248

 

51. Журавель Володимир Іванович

ПАРАДИГМА СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНСЬКІЙ СИСТЕМІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ

251

 

52. Марченко Мілена Валеріївна

ВИКОРИСТАННЯ АНАЛІЗУ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА У КОМЕРЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

260

 

53. Славкова Олена Павлівна, Галіченко Інна Федорівна

ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

265

 

54. Турсунов Имомназар Эгамбердиевич, Кобилова Мухайё Абдираззаковна

МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ОСНОВЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

268

 

MEDICAL SCIENCES
55. Baieva Olena, Bayev Vadim

ESSENCE AND PRINCIPLES OF THE METHOD OF GROUP ECONOMIC STANDARDS FOR CALCULATION THE COST  OF MEDICAL CARE IN HOSPITAL

273

 

56. Kostiantyn Lykhota, Sergiy Kabanchuk

CLINICAL AND LABORATORY SUBSTINATION OF EVALUATIONS OF THE FUNCTION OF CHEWING MUSCLES DURING USING OF MYOFUNCTIONAL APPLIANCE OF THE MIXED DENTITION AND PERMANENT DENTITION

277

 

57. Lastivka Іryna, Antsupova Vita, Malieieva Iryna, Shabelnyk Oleh, Hlazkova Nataliіa

MODERN METHODS OF DIAGNOSIS OF NUNAN SYNDROME. CLINICAL CASE

284

 

58. Shumna Tamila, Titov Herman, Fedoseeva Olena, Lepetchenko Yelizaveta

STUDY OF INTERLEKIN-4 (C-589T, RS2243250) GENE POLYMORPHISM AND INTERLEKIN-4 LEVEL IN CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA

289

 

59. Yurtsenyuk Olha Sydorivna, Karvatska Nataliia Semenivna

PREDICTORS OF ANXIOUS DISORDERS IN STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

292

 

60. Осокіна Ольга Ігорівна, Івнєв Борис Борисович, Путятін Геннадій Геннадійович, Кабанцева Анастасія Валеріївна, Корченюк Олена Юріївна

ВПЛИВ РІВНЯ ІНСАЙТУ НА ПОКАЗНИКИ КЛІНІЧНОЇ РЕМІСІЇ ТА СОЦІАЛЬНОГО ФУНКІОНУВАННЯ У ХВОРИХ НА ШИЗОФРЕНІЮ

295

 

61. Плетенецька Аліна Олександрівна, Зарицький Геннадій Аркадійович, Легедза Аріна Василівна, Полив’яний Вадим Миколайович

ВПЛИВ АЛКОГОЛЮ ТА ПСИХОСТИМУЛЯТОРА (АМФЕТАМІНА) НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ЗА НАЯВНОСТІ ХРОНІЧНИХ ЗМІН ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ: СУДОВО-МЕДИЧНИЙ РОЗБІР ВИПАДКУ З ПРАКТИКИ

301

 

62. Рзаєва Айтадж Акіф кизи, Страховецька Юлія Вікторівна

ДОЦІЛЬНІСТЬ ЛАПАРОСКОПІЧНОГО ДОСТУПУ ПРИ РАКУ ЯЄЧНИКІВ

306

 

PEDAGOGICAL SCIENCES
63. Barantsova Irina, Kotlyarova Victoria, Tkach Marina

ПРИЙОМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО АРТИСТИЗМУ

308

 

64. Nykytenko Oksana, Stoieva Tatiana, Prokhorova Svetlana

CHALLENGES OF TODAY AND TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF TEACHING AT THE MODERN UNIVERSITY

312

 

65. Pasieka Nadiia, Hrynkiv Iryna

PREPARING FUTURE TEACHERS TO USE INFORMATION TECHNOLOGY IN THE LEARNING PROCESS OF JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS

316

 

66. Pasieka Nadiia, Lutsiv Iryna

FORMATION OF INFORMATION AND PROFESSIONAL COMPETENCE OF ELEMENTARY TEACHERS IN THE CONTEXT OF COMPUTERIZATION OF EDUCATION

320

 

67. Plievakina Halina, Osokina Yana

THE USE OF PUPPET THERAPY IN WORKING WITH CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS IN AN INCLUSIVE LEARNING ENVIROMENT

325

 

68. Shopina Maryna Oleksandrivna, Yakunin Yaroslav Yuriyovych

РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ МОДУЛІВ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ РІЗНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З РОЗВИТКУ МИСЛЕННЯ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ

329

 

69. Yorkin Vladimir, Zirnyk Victor, Babin Vitaly

DEVELOPMENT OF PERFORMANCE TECHNIQUE IN THE PROCESS OF LEARNING TO PLAY ON WIND INSTRUMENTS

332

 

70. Башавець Наталія Андріївна, Корнієнко Іван Олексійович

РОЗВИТОК СИЛОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ У СПОРТСМЕНІВ ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ СКЕЛЕЛАЗАННЯМ

335

 

71. Вареник Вікторія Миколаївна, Пестовська Зоя Станіславівна

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ В ОСВІТІ: DIGITAL FINANCE

339

 

72. Гарбуз Тетяна Олегівна, Совкова Тетяна Сократівна

МИСЛЕНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ У СУЧАСНІЙ ФІЗИЦІ ТА ЇЇ НАВЧАННІ

342

 

73. Гулевич Аліна Миколаївна

ЩОДО  КОРИСНОСТІ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ У ФОРМУВАННІ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ

344

 

74. Денищук Інна Петрівна

ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

348

 

75. Затока Світлана Анатодіївна

КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МЕТОДІВ ВИМІРЮВАННЯ ЧАСТОТИ

353

 

76. Копил Галина Олексіївна

АКТУАЛЬНІ МЕТОДИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

358

 

77. Крамаренко Алла Миколаївна, Малиш Яна Вікторівна, Долгіх Ірина Володимирівна

ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ У КУРСІ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»

362

 

78. Красильников Арсентий Александрович

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РОССИИ

365

 

79. Лященко Віра Михайлівна

ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИХ ЦЕНТРІВ

371
80. Мірошник Світлана Олексіївна, Гапоненко Олександра Миколаївна

ІСПАНСЬКА МОВА В США ТА ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

375

 

81. Николаеску Инна Александровна, Пындык Людмила Владимировна

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕДАГОГАМИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР КАК СРЕДСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

378

 

82. Обач Ірина Михайлівна

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО, ЯК СУСПІЛЬНО ЗНАЧУЩИЙ ПРЕДМЕТ. ЙОГО РОЛЬ У ФОРМУВАННІ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

383

 

83. Олефір Наталія Віталіївна

ВИКОРИСТАННЯ КОМПʼЮТЕРНОЇ КОРЕКЦІЙНО-НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ «ЖИВИЙ ЗВУК» У ПРОЦЕСІ РОБОТИ НАД ФОРМУВАННЯМ ВИМОВИ ТА РОЗВИТКОМ СЛУХОВОГО СПРИЙМАННЯ У ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ

387

 

84. Островська Валентина, Островський Роман

УРОКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В КОНТЕКСТІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

392

 

85. Петрик Крістіна Юріївна, Удовенко Анна Сергіївна

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ЗДОБУВАЧА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

396

 

86. Пономаренко Тетяна Олександрівна, Євченко Яна Борисівна

ФОРМУВАННЯ ОСНОВ СЕНСОРНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ

399

 

87. Пономаренко Тетяна Олександрівна, Кузіна Оксана Тадеївна

ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБОМ ТЕЛЕБАЧЕННЯ В УМОВАХ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ

403

 

88. Романенко Людмила Віталіївна, Сіменик Євгеній Станіславович

ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ УЧНІВ

407

 

89. Товстенко Любов

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ВИВЧЕННІ ЛІТЕРАТУРИ В НЕФІЛОЛОГІЧНОМУ КОЛЕДЖІ

410

 

90. Трофімчук Володимир Миколайович, Гамза Василь Петрович

РОЗВИТОК ХУДОЖНЬО-ГРАФІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ШКІЛЬНОМУ ДИЗАЙН-ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

414

 

91. Чень Цихень

ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ЗАСОБАМИ ГІТАРНОЇ МУЗИКИ

418

 

92. Шалашна Наталія Миколаївна, Швидкий Сергій Миколайович, Баклашова Тамара Михайлівна

МОЖЛИВОСТІ ЗМІСТОВОГО НАПОВНЕННЯ КУРСУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ДЛЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ

421

 

93. Шевченко Любов Олексіївна

СПІВПРАЦЯ ВЧИТЕЛЯ І БАТЬКІВ В СИСТЕМІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ – ЗАПОРУКА ФОРМУВАННЯ УСПІШНОЇ В СОЦІУМІ ОСОБИСТОСТІ – ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ

424

 

94. Шульгіна Олена Вікторівна

КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ ОЦІНЮВАННЯ СФОРМОВАНОСТІ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЦЕНТРІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ

428

 

PHARMACEUTICAL SCIENCES
95. Погосян Олена Григорівна, Полуян Світлана Михайлівна, Шовкова Зоя Віталіївна

ЗАСТОСУВАННЯ ІОННИХ АСОЦІАТІВ ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ СКРИНІНГУ ТОКСИКАНТІВ

432

 

PHILOLOGICAL SCIENCES
96. Tetiana  Filat

ПРОБЛЕМА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ В КЛАССИЧЕСКОЙ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ)

434

 

97. Абилмажинова Арай Бырлыковна

ОРАЛХАН БӨКЕЙ ДІҢ ӘҢГІМЕЛЕРІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

440

 

98. Андрусенко Михайло Сергійович, Черевичний Богдан Валерійович

КОГНІТИВНО-ВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ ВОРОЖОГО ПОЛІТИЧНОГО (ІСТОРИЧНОГО) ФОНУ ТА СПОТВОРЕННЯ ЕКЗЕСТИВНИХ РЕАЛІЙ УКРАЇНИ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ РОСІСЬКИХ АНГЛОМОВНИХ МЕДІА ДЖЕРЕЛ)

444

 

99. Кірюшина Катерина Костянтинівна, Мириївська Юлія Миколаївна

ІНШОМОВНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ ЯК ОДИН ІЗ ФАКТОРІВ  ЗБАГАЧЕННЯ СЛОВНИКОВОГО СКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

453

 

100. Мухамедиева Асел Баяхметовна, Бейсембаева Айнаш Муфтигазиновна

ТІЛДІК МӘДЕНИЕТТІҢ ПСИХОЛИНГВИСТИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

457

 

101. Ніколаєнко Оксана Іванівна

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ «ВЕГЕТО-СУДИННА ДИСТОНІЯ» У СУЧАСНІЙ ЛАТИНСЬКОМОВНІЙ МЕДИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ

462

 

102. Циганок Ганна

ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ ЗА УМОВИ ОПАНУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ ПОЧАТКОВОГО РІВНЯ (А1)

467

 

PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES
103. Гуртовий Олексій Григорович, Тинчук Сергій Олександрович, Угрин Любомир Степанович

АНАЛІТИЧНИЙ РОЗВ’ЯЗОК ДЛЯ НЕСКІНЧЕННОЇ ПЛИТИ НА АБСОЛЮТНО ЖОРСТКІЙ ОСНОВІ ПІД ЗОСЕРЕДЖЕНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ

 

465

104. Мартиненко Вікторія Вячеславівна

СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

474

 

POLITICAL SCIENCE
105. Aigul Akhanova

MODERN WATER POLICY IN CENTRAL ASIA

477

 

106. Berezovska-Chmil Olena

DIGITAL AUTHORITARISM IN THE MODERN WORLD

480

 

107. Жакупова Жанар Еркиновна, Қамбарқызы Айгуль

ОБРАЗ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРА В ПРЕДСТАВЛЕНИИ МОЛОДЕЖИ КАЗАХСТАНА

482

 

PSYCHOLOGICAL SCIENCES
108. Lavrinenko Vitalii

TO THE QUESTION OF PHILOSOPHY OF PSYCHOLOGY AS A SPHERE OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE SUBSTANTIATION

488

 

109. Анжеліка Русланівна Богачук

ФЕНОМЕН ТА СТРУКТУРА «Я-КОНЦЕПЦІЇ» ОСОБИСТОСТІ

493

 

110. Котляр Людмила Іванівна, Діколь-Кобріна Олена Андріївна, Мендело Вікторія Володимирівна

ПРОБЛЕМА НЕАДАПТИВНИХ КОПІНГ-СТРАТЕГІЙ ПОВЕДІНКИ СПЕЦІАЛІСТІВ МОРЕГОСПОДАРЧОЇ ГАЛУЗІ

496

 

111. Лазаревська Ольга Миколаївна

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ НА ПРОЦЕС ГАРМОНІЙНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ

503

 

112. Пономарьова Валентина Леонідівна, Захарченко Вікторія В’ячеславівна

НАВЧАННЯ ЯК ФОРМА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВІД БАТЬКІВ

507

 

SOCIOLOGICAL SCIENCES
113. Горячева Н. Г., Буш Н.К.

СИРИЙСКИЙ КРИЗИС И ГУМАНИТАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УСЛОВИЯ ВОЕННОГО КОНФЛИКТА

511

 

TECHNICAL SCIENCES
114. Gulnara Tulkebayeva, Nadir Ibragimov, Zhaynagul Kakimova, Klara Zharykbasova, Gulmira Baybalinova

DETERMINATION OF XENOBIOTICS IN ENVIRONMENTAL OBJECTS

516

 

115. Khaustov Dmytro, Nastishin Yuriy, Burashnikov Oleh, Khaustov Yaroslav, Kyrychuk Oleksandr

FUSION OF VISIBLE AND INFRARED IMAGES IN A FORM OF COMPLEX VECTOR

519

 

116. Kornienko Yaroslav, Haidai Serhii, Yevziutin Pavlo, Sameliuk Oleksandr

HYDRODYNAMICS OF NON-UNIFORM FLUIDIZATION

526

 

117. Saken Tleuberdin, Aikorkem Tleuberdina

ORGANISATIONAL INFORMATICS

531

 

118. Tkachuk Andrii

AUTOMATED MECHATRONIC SYSTEM

537

 

119. Zolotarenko Anatolii, Viacheslav Bernatskyi, Zolotarenko Oleksandr, Schur Dmitriy

CREATION AND PRACTICAL USE OF HYDROGEN HOOKAH

542

 

120. Zolotarenko Anatolii, Zolotarenko Oleksandr, Rudakovа Elena, Schur Dmitriy, Chymbai Marina

MOBILE HYDROGEN POWER PLANT FOR PRACTICAL APPLICATIONS

548

 

121. Василенко Ірина

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТИПІВ ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМ

558

 

122. Вовк Дмитро Андрійович

ПРОБЛЕМИ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ТЕСТУВАННЯ ІНТЕГРАЦІЇ КОРПОРАТИВНИХ СИСТЕМ

561

 

123. Мусієнко Віталій Сергійович

КОМБІНОВАНИЙ АЛГОРИТМ РЕКОМЕНДАЦІЙ НА ОСНОВІ ВМІСТУ ТА ЗНАНЬ

563

 

124. Пантейков Сергей Петрович

О ТЕМПЕРАТУРАХ ПРОТЕКАНИЯ РЕАКЦИЙ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗА ИЗ ГЕМАТИТА ГАЗОМ СО С ПОЗИЦИЙ ТЕРМОДИНАМИКИ

568

 

125. Пасічний Василь Миколайович, Михавко Тамара Романівна

ВИКОРИСТАННЯ НАТУРАЛЬНИХ БАРВНИКІВ В ТЕХНОЛОГІЇ М’ЯСОМІСТКИХ ПРОДУКТІВ

575

 

126. Стрельбіцький Віктор Васильович, Немчук Олексій Олегович

АНАЛІЗ ДЕФЕКТІВ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ КОЗЛОВИХ КРАНІВ

579

 

TOURISM
127. Крапівіна Г.О., Васильєва А. І., Чінь Х. І.

ЕССЕ «МІСТА УКРАЇНИ ТА ЇХНІ ІСТОРИЧНІ ПАМ’ЯТКИ» (НА ПРИКЛАДІ МІСТА ЛЬВІВ)

581

 

128. Любчук О.К., Крапівіна Г.О., Кривенкова А.С.

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ ТУРИЗМ У ФОРЕСТ ПАРКУ (ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ)

585