ХXIII Міжнародна науково-практична конференція “THEORETICAL AND PRACTICAL FOUNDATIONS OF SOCIAL PROCESS MANAGEMENT”, 29-30 червня 2020 р., Сан-Франциско, США

Інформаційний лист


Прийом матеріалів до 27 червня (включно)


Розміщення збірника матеріалів на сайті в день конференції


Організаційний внесок — 200 грн.


Форма участі — заочна (дистанційна)


Міжнародний ISBN  — 978-1-64871-431-3

 
Планується робота за наступними секціями:

Архітектура , Будівництво

- Архітектура будівель і споруд
- Містобудування та ландшафтна архітектура - Історія
- Інноваційні технології , Біо - технології
- Проектування
- Реставрація
- Будівництво
- Сучасні будівельні технології та матеріали
- Теорія архітектури
- Тепло - газопостачання, вентиляція, водопостачання і каналізація

Біологічні науки

- Ботаніка
- Біотехнології
- Біофізика
- Біохімія
- Вірусологія
- Гідробіологія
- Генетика
- Імунологія
- Історія
- Мікробіологія
- Молекулярна біологія
- Фізіологія
- Екологія
- Ентомологія
- Зооінженерія

Ветерінарні науки

- Хвороби тварин
- Ветеринарна медицина
- Зооінженерія
- Історія

Географічні науки

- Географічна картографія
- Геоморфологія та біогеографія
- Історія
- Океанологія і метеорологія
- Соціальна географія
- Фізична
- Економічна

Журналістика

- Історія
- Теоретичні та методологічні основи
- Нові методи
- Креатив
- Інновації
- Теорія, практика і методи
- Практика

Мистецтвознавство

- Декоративне мистецтво
- Образотворче мистецтво
- Кіномистецтво
- Музичне мистецтво
- Музеєзнавство
- Теорія й історія культури
- Театральне мистецтво
- Прикладне мистецтво
- Теорія й історія мистецтв

Історичні науки

- Антропологія
- Археологія
- Всесвітня історія
- Історія України
- Історія зарубіжних стран
- Історія науки й техніки
- Історія кіно
- Історія військових дій
- Книги та документознавство
- Етнологія

Менеджмент , Маркетинг

- Антикризове управління
- Державне управління
- Історія
- Інформаційні технології в управлінні
- Галузевий маркетинг
- Політика і практика маркетингу на підприємстві
- Проведення маркетингових досліджень
- Тайм-менеджмент
- Управління виробництвом та розвиток підприємства
- Управління персоналом
- Управління якістю
- Управління проектами

Медичні науки

- Акушерство і гінекологія
- Анестезіологія та реанімація
- Хвороби
- Віруси
- Історія
- Інновації
- Клінічна медицина
- Морфологія
- Народна і нетрадиційна медицина
- Педіатрія
- Профілактична медицина
- Стандартизація та організація виробництва лікарських засобів
- Теоретична медицина
- Терапія
- Технологія ліків та організація фармацевтичної справи
- Фармацевтична хімія та фармакогнозія
- Стоматологія

Педагогічні науки

- Виховання та освіта
- Історія
- Інновації в області освіти
- Загальна та дошкільна педагогіка
- Соціальна педагогіка
- Теорія, практика і методи навчання

Психологічні науки

- Історія
- Медична психологія
- Загальна психологія
- Організаційна психологія
- Психологія праці
- Педагогічна психологія
- Соціальна психологія
- Економічна психологія
- Юридична психологія

Сільськогосподарські науки

- Агрономія
- Історія
- Лісове господарство
- Органічне землеробство
- Техніка

Соціологічні науки

- Історія
- Методологія та методи соціологічних досліджень
- Соціологія політики
- Соціальні структури та соціальні відносини
- Спеціальна та галузева соціологія
- Теорія соціології

Технічні науки

- Інженерна графіка
- Історія
- Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація
- Інноваційні технології
- Металургія і енергетика
- Машинознавство і машинобудування
- Ремонт і реконструкція
- Радіотехніка
- Розробка корисних копалин і геодезія
- Телекомунікації
- Технології продовольчих товарів
- Технології матеріалів та виробів текстильної та легкої промисловості
- Техніка в сільськогосподарському виробництві
- Управління проєкт та програмами
- Хімічні технології
- Електротехніка
- Електроніка
- Ергономіка
- Безпека життєдіяльності
- Метрологія, стандартизація та оцінка відповідності

Транспортні

- Авіа
- Автомобільний
- Залізничний
- Флот
- Логістика
- Гібридний
- Експлуатація та ремонт транспортних засобів

Фізико - математичні науки

- Астрономія
- Геометрія
- Інформатика
- Історія
- Кібернетика
- Математика
- Механіка
- Фізика

Філологічні науки

- Літературознавство
- Історія
- Онтологія й діалектика
- Фольклористика
- Мовознавство й іноземні мови
- Філологія й журналістика
- Переклад

Філософські науки

- Логіка
- Історія
- Релігієзнавство
- Соціальна філософія
- Філософія освіти
- Філософська антропологія
- Етика й естетика
- Епістемологія, філософія і методологія науки

Хімічні науки

- Аналітична і фізична хімія
- Біоорганічна та колоїдна хімія
- Неорганічна хімія
- Органічна хімія
- Історія
- Хімія з'єднань
- Хімічна кінетика
- Хімія твердого тіла
- Електрохімія

Економічні науки

- Бухгалтерський облік і аудит
- Демографія, економіка праці, соціальна політика
- Теорія й історія
- Інноваційна економіка
- Кількісні методи в економіці
- Механізми регулювання економіки
- Мікро і макроекономіка
- Міжнародні економічні відносини
- Розміщення виробничих сил, регіональна економіка
- Управлінський облік і бюджет
- Фінанси, грошовий обіг і кредит
- Економіка підприємства й управління виробництвом
- Економіка галузей господарства
- Економіка охорони навколишньої середи
- Економіка й управління народним господарством
- Страхування

Юридичні науки

- Адміністративне право, Адміністративний процес
- Адвокатура
- Арбітражний процес
- Банківське право
- Державне управління
- Цивільний процес
- Громадянське право
- Європейське право
- Земельне право
- Інформаційне право
- Інформаційні технології та право
- Історія і перспективи розвитку місцевого самоврядування
- Історія політичних і правових навчань
- Конституційне право зарубіжних країн
- Конституційне право
- Кримінологія
- Міжнародне публічне право
- Міжнародне приватне право
- Морське право, Повітряне право
- Муніципальне право
- Податкове право
- Нотаріат
- Правова психологія
- Підприємницьке право
- Прокурорський нагляд
- Спорт і право: національне і міжнародне законодавство
- Судова експертиза
- Митне право
- Теоретична і прикладна політологія
- Теорія й історія держави та права
- Трудове право, Право соціального забезпечення
- Кримінальну і кримінально - виконавче право
- Уголовний процесс
- Фінансове право
- Екологічне право, Аграрне право, Земельне право
- Господарське право
- Господарський процес
- Сімейний право
- Міжнародне економічне право

Реклама

- Історія
- Теоретичні та методологічні основи
- Рекламні технології
- Креатив
- Інновації
- Теорія, практика і методи

Туризм

- Історія
- Теоретичні та методологічні основи
- Ринок туризму
- Підготовка кадрів та науково - методичне забезпечення
- Екотуризм

Астрономія
Фармацевтичні науки
Культурологія
Геолого-мінералогічні науки