Подання та оформлення

Вимоги до оформлення матеріалів монографії:

 1. Учасник може представляти кілька матеріалів для включення в монографію;
 2. Максимальна кількість авторів поданого матеріалу – п’ять;
 3. Мінімальна кількість сторінок – вісім;
 4. Файл текстовий Microsoft Word (* .doc, * .docx);
 5. Мова тексту довільна: українська, англійська та всі інші;
 6. Орієнтація – лише книжкова;
 7. Сторінка – А4;
 8. Поля (верхнє, нижнє, ліве, праве) – 2 см;
 9. Шрифт Times New Roman, розмір (кегль) – 14;
 10. Міжрядковий інтервал полуторний, абзац 1 см;
 11. Структура – довільний виклад матеріалу у вигляді цілісного тексту наукового дослідження. Елементи, притаманні статті (вступ, аналіз і т.п.), не формуються.
 12. На початку роботи у верхньому лівому кутку вказується розділ, до якого належить ваша робота, його ви зможете узнати на сторінці запланованої монографії. Наприклад: Розділ - Адміністративне право, Адміністративний процес.
 13. Прізвище та ім’я автора(-ів) праці: кегль 14, малі літери, шрифт – жирний, (вирівнювання по правому краю);
 14. Оформлення таблиці: шрифт TNR, кегль 11-14. Назва над таблицею (Таблиця 1. Назва таблиці) орієнтована по правому краю. У тексті перед таблицею посилання на таблицю (текст текст текст текст табл.1.).
 15. Оформлення малюнка: кожен малюнок має бути підписаним та пронумерованим. У тексті вашої роботи повинні міститися посилання на малюнок, після цього розміщається сам малюнок, а під ним напис (наприклад): Малюнок 1. Назва назва назва назва.
 16. Список літератури: Список літератури формується у будь-якому стилі на розсуд автора в порядку згадування джерела в тексті. У монографії буде сформовано загальний список літератури для всієї роботи. Всі джерела, вказані в підрозділах, будуть змінені відповідно до загальної наскрізної нумерації.

Приклад оформлення можна завантажити за посиланням

Подача матеріалів:

1. Матеріали надсилаються на e-mail mono@isg-konf.com. Назву файла підписати за прикладом: Матеріали_Петров.
2. Після отримання Ваших матеріалів ми їх перевіряємо, редагуємо (за потреби), узгоджуємо із автором. Після цього приймаємо оргвнесок. Квитанцію про внесення оргвнеску підписати за прикладом: Оргвнесок_Петров.
3. В темі листа обов’язково вказати назву колективної монографії.
4. Опубліковані колективні монографії розміщуються на сайті у вільному доступі, автори і всі інші користувачі мають можливість завантажити відповідні монографії на сторінці - https://isg-konf.com/uk/monograph-archive/.

Scroll Up