Етика публікацій

 

Шановні автори, пам'ятайте, що при поданні тез для участі в міжнародній конференції варто керуватися етикою публікацій. Колектив International Science Group щиро сподівається на вашу сумлінність та дотримання наступних рекомендацій:

  • Подавати виключно достовірні результати досліджень. Фальсифікація і заздалегідь хибні судження неприпустимі.
  • Гарантувати унікальність матеріалів, оформляти фрагменти чужих робіт із зазначенням автора і першоджерела.
  • Не допускати плагіату, перефразування чужих тверджень, використання результатів чужих досліджень в будь-якому вигляді.
  • Не публікувати тези повторно і не відправляти їх на кілька конференцій відразу.
  • Повідомляти редакцію про виявлені помилки на етапі формування збірника або незабаром після його публікації.