Редакційна колегія

 

Плужнік Олена Професор кафедри кримінального права та кримінології
Одеський державний університет внутрішніх справ
кандидат юридичних наук, доцент
Liubchych Anna Scientific and Research Institute of Providing Legal Framework for the Innovative Development National Academy of Law Sciences of Ukraine, Kharkiv, Ukraine
Scientific secretary of Institute
Liudmyla Polyvana Department of Accounting and Auditing
Kharkov National Technical University of Agriculture named after Petr Vasilenko, Ukraine
Мушеник Ірина Кандидат економічних наук, доцент кафедри математичних дисциплін, інформатики і моделювання Подільського державного аграрно-технічного університету
Oleksandra Kovalevska Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs
Dnipro, Ukraine
Prudka Liudmyla Доцент кафедри криміналістики та психології Одеського державного університету внутрішніх справ.
Слабкий Геннадій Доктор медичних наук, завідувач кафедри наук про здоров’я Ужгородського національного університету
Марченко Дмитро Кандидат технічних наук в галузі тертя та зношування в машинах (трибологія), доцент кафедри тракторів та сільськогосподарських машин, експлуатації і технічного сервісу, заступник декана з навчальної роботи Інженерно-енергетичного факультету Миколаївського національного аграрного університету (МНАУ), Миколаїв, Україна
Харченко Роман Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту.
Белей Світлана Кандидат економічних наук за спеціальністю: 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Запрошуємо науковців приєднатися до колективу редакторів.

Scroll Up