Редакційна колегія

 

Плужнік Олена Професор кафедри кримінального права та кримінології
Одеський державний університет внутрішніх справ
кандидат юридичних наук, доцент
Любчич Анна Науково -дослідний інститут забезпечення правової бази для інноваційного розвитку Національної академії правових наук України, Харків, Україна
Вчений секретар інституту
Людмила Полівана Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, Україна
Мушеник Ірина Кандидат економічних наук, доцент кафедри математичних дисциплін, інформатики і моделювання Подільського державного аграрно-технічного університету
Олександра Ковалевська Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Дніпро, Україна
Прудка Людмила Доцент кафедри криміналістики та психології Одеського державного університету внутрішніх справ.
Слабкий Геннадій Доктор медичних наук, завідувач кафедри наук про здоров’я Ужгородського національного університету
Марченко Дмитро Кандидат технічних наук в галузі тертя та зношування в машинах (трибологія), доцент кафедри тракторів та сільськогосподарських машин, експлуатації і технічного сервісу, заступник декана з навчальної роботи Інженерно-енергетичного факультету Миколаївського національного аграрного університету (МНАУ), Миколаїв, Україна
Харченко Роман Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту.
Белей Світлана Кандидат економічних наук за спеціальністю: 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»
Паращук Лідія Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.17.11 «Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів»
Каньовська Людмила Володимирівна Кандидат медичних наук за спеціальністю:14.01.02 «Внутрішня медицина»

Запрошуємо науковців приєднатися до колективу редакторів.