Заплановані монографії

Розмір оргвнеску при поданні матеріалів до колективної монографії   складає 80 грн., при поданні матеріалів  обсягом від 1,5 авторського аркуша - 50 грн.

Назва Дата видання
Methodological bases of studying the processes of general mental laws in human interaction with the environment Дата видання - 30 травня (включно)

 

Прийом матеріалів до 15 травня (включно)

Scientific bases of agriculture, development of ways of its effective development
The theory of studying spirituality, writing, features of languages of different peoples and generalization of acquired knowledge
Scientific Foundations in Economics and Management Дата видання - 25 квітня (включно)

 

Прийом матеріалів до 10 квітня (включно)

Theoretical Foundations of State and Law
Trends and prospects of scientific thought in medicine
Theoretical and scientific foundations of pedagogy and education
Theoretical and scientific foundations in research in Engineering

Відповідно до пункту  38. Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності  з 20.06.2021 року до досягнень у професійній діяльності, які зараховуються за останні п’ять років, у тому числі відноситься  наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора).

Згідно з Додатком 4 до Вимог до оформлення дисертації (пункт 14 розділу ІІІ) один авторський аркуш дорівнює 40 тис. друкованих знаків, враховуючи цифри, розділові знаки, проміжки між словами, що становить близько 24 сторінок друкованого тексту при оформленні дисертації за допомогою комп'ютерної техніки з використанням текстового редактора Word: шрифт - Times New Roman, розмір шрифту - 14 рt.

При поданні матеріалів обсягом від 1,5 авторського аркуша розмір оргвнеску складає 50 грн.  за сторінку.

Видання посібників або одноосібних монографій оговорюється в індивідуальному порядку.