Заплановані монографії

Розмір оргвнеску при поданні матеріалів до колективної монографії   складає 80 грн., при поданні матеріалів  обсягом від 1,5 авторського аркуша - 50 грн.

Назва Дата видання
Trends in scientific thought in economics and management / Тенденції розвитку наукової думки в економіці і менеджменті (Економічні науки) Дата видання - 20 грудня

 

Прийом матеріалів до 06 грудня (включно)

Science foundations of jurisprudence/ Наукові основи юриспруденції (Юридичні науки)
Modern Medicine and Pharmacology, Innovations and Perspectives/Сучасні медицина і фармакологія, інновації та перспективи (Медичні науки)
Theoretical foundations of pedagogy and education/Теоретичні основи педагогіки і освіти (Педагогічні науки)
Theoretical foundations of engineering. Tasks and problems/Теоретичні основи інженерії. Завдання і проблеми (Технічні науки)

Відповідно до пункту  38. Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності  з 20.06.2021 року до досягнень у професійній діяльності, які зараховуються за останні п’ять років, у тому числі відноситься  наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора).

Згідно з Додатком 4 до Вимог до оформлення дисертації (пункт 14 розділу ІІІ) один авторський аркуш дорівнює 40 тис. друкованих знаків, враховуючи цифри, розділові знаки, проміжки між словами, що становить близько 24 сторінок друкованого тексту при оформленні дисертації за допомогою комп'ютерної техніки з використанням текстового редактора Word: шрифт - Times New Roman, розмір шрифту - 14 рt.

При поданні матеріалів обсягом від 1,5 авторського аркуша розмір оргвнеску складає 50 грн.  за сторінку.

Видання посібників або одноосібних монографій оговорюється в індивідуальному порядку.