Рецензенти

 

Казачінер Олена Семенівна Доктор педагогічних наук, доцент кафедри здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди
Слабкий Геннадій Олексійович Доктор медичних наук, завідувач кафедри наук про здоров’я Ужгородського національного університету
Квасницька Раїса Степанівна Доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького національного університету
Видиборець Станіслав Володимирович Професор, завідувач кафедри гематології та трансфузіологiї Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України
Катеринчук Іван Степанович Доктор технічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, професор кафедри телекомунікаційних та інформаційних систем Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.
Романова Альона Сергіївна Доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри теорії та філософії права, конституційного та міжнародного права Інституту права, психології та інформаційної освіти Національного університету «Львівська політехніка»
Довгаль Олена Андріївна Доктор економічних наук, професор, професор кафeдpи мiжнаpодних eкономiчних вiдносин Харківського національного університету iмeнi В. Н. Каpазiна.
Бреус Світлана Василівна Доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту та публічного адміністрування Київського національного університету технологій та дизайну
Славкова Олена Павлівна Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедрою публічного управління та адміністрування Сумського національного аграрного університету