Славкова Олена Павлівна

Науково-дослідний профіль (Orcid, Google Scholar, Scopus authors, інші):
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1864-0810
Mendeley: https://www.mendeley.com/profiles/olena-slavkova/
Publons: https://publons.com/researcher/2130896/olena-slavkova/publications/
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=1e8h8J4AAAAJ&hl=ru
Освіта:
1. Сумський державний університет, 1994 р., спеціальність - техніка і електрифікація великих напруг, кваліфікація - інженер – електрофізик.
2. Інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів Мінмашпрому України, 1997 р., Спеціальність - фінанси і кредит, кваліфікація - економіст по фінансовій роботі/
3. Сумський національний агарний університет, 2017 р.
Спеціальність – спеціаліст з обліку і оподаткування.

Захищені дисертації:
1.Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Тема: «Особливості розвитку соціальної інфраструктури села в умовах реформування сільськогосподарських підприємств (на матеріалах Сумської області)»
Спеціальність 08.07.02 – Економіка сільського господарства і АПК. (Науковий керівник к.е.н., проф.Михайлов М.Г)

2.Захист дисертації на здобуття ступеня доктора економічних наук
Тема: «Інституційне забезпечення сталого розвитку сільських територій»
Спеціальність - 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» (Науковий керівник академік, д.е.н., професор Малік М.Й.)

Вчені звання:
Рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 28 квітня 2004 р. присвоєне вчене звання доцента кафедри бухгалтерського обліку та аудиту.
Рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 25 лютого 2016 р. присвоєне вчене звання професора кафедри бухгалтерського обліку.

Професійна кар'єра:

№ Період роботи Організація Посада Обов’язки
1 1995-1996 ТОВ “Екостиль” Бухгалтер Ведення бухгалтерського обліку
2 1994-1995 ТОВ “Хельга” Бухгалтер Ведення бухгалтерського обліку
3 1997 - теперішній час Сумський національний аграрний університет Інженер-програміст.
Асистент. Доцент. Професор.
Декан факультету менеджменту.
Завідувач кафедрою бухгалтерського обліку.
Заступник проректора з науково-педагогічної та міжнародної діяльності.
Завідувач кафедрою публічного управління та адміністрування. Організація роботи структурних одиниць.
Викладання дисциплін економічного напряму.
Участь у розробці програм розвитку сільських територій (район, область, Україна).
Розвиток міжнародного співробітництва.
4 2002-2003 ТОВ “Фінанси-Аудит-Приватизация” Асистент аудитора Перевірка фінансової звітності (зайнятість за трудовим договором)
5 2015-2019 Сумська обласна громадська організація «Європейський вимір» Бухгалтер Ведення бухгалтерського обліку (зайнятість за трудовим договором)
6 2017-2018 Громадська організація "Бюро правничих комунікацій" Бухгалтер Ведення бухгалтерського обліку (зайнятість за трудовим договором)
7 2019-теперішній час Громадська організація «Агроексперт» Засновник
Бухгалтер Проектна діяльність, ведення обліку.

Стажування:

2006 - Варшавський університет сільського господарства (SGGW),
Республіка Польща, м. Варшава - Розвиток сільських територій
2007 - Поморський осередок дорадництва в Гданську. Відділ у Старому Полі - Сільськогосподарське дорадництво
2015 - Варшавський університет сільського господарства (SGGW), Республіка Польща, м. Варшава - Організація системи обліку в Польщі та Україні

Участь у наукових грантах:

Надавач гранту Назва проекту Функції в проекті
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Продовольча та сільськогосподарська організація ООН(FAO), Сумський НАУ м.Суми Успішний зерновий агробізнес на невеликій площі.
Модуль 4. Економіка та управління зерновим бізнесом з диверсифікацією р розрізі тваринництва
- експерт проекту
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Продовольча та сільськогосподарська організація ООН(FAO), Сумський НАУ м.Львів Успішний зерновий агробізнес на невеликій площі.
Модуль 5.
Механізація сільського
подарського виробництва - експерт проекту
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) Розробка та апробація методики незалежного оцінювання роботи суддів громадськими організаціями - ведення обліку
Польська Національна комісія у справах ЮНЕСКО Наукове стажування - дослідження розвитку сільських територій України та Польщі
Польська Національна комісія у справах ЮНЕСКО Наукове стажування - порівняльна характеристика обліку України та Польщі
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) Змінюємо суд разом - формуємо правову систему майбутнього - ведення обліку
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) Забезпечення роботи майданчику правничих комунікацій громадськості з судами. - ведення обліку
Канадський фонд підтримки місцевих ініціатив (КФМІ). Посилення прав і можливостей сільських дівчат через навчальні семінари та тренінги - експерт,
- ведення обліку

Навчально-методична робота.
Науково-педагогічний стаж складає 20 років. За звітний період виконувала навчальне навантаження з дисциплін: агарна політика, стратегія сталого розвитку природи та суспільства, управління проектами
Розроблено 25 навчально-методичних посібників та монографій.
Науково-дослідна робота.
Опубліковано понад 200 науково-методичних праць, у тому числі 105 статей, опублікованих у наукометричних базах та у провідних фахових виданнях України.
Публікації, які включені у Web of Science та Scopus

1. Kvasha, S; Zhemoyda, O; Slavkova, O. Some references of the regional development of agriculture and rural population in Ukraine.. RURAL DEVELOPMENT 2007, VOL 3, BOOK 1, Стр.: 312-314. (WoS)

2. Slavkova O., Poliatykina L., Samoshkina I., Economic aspects of the development of insurance activity of small businesses. Baltic Journal of Economic Studies. Volume 5 Number 4. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”, 2019.С.197-202 (WoS)