Марченко Дмитро Дмитрович

Кандидат технічних наук в галузі тертя та зношування в машинах (трибологія), доцент кафедри тракторів та сільськогосподарських машин, експлуатації і технічного сервісу, заступник декана з навчальної роботи Інженерно-енергетичного факультету Миколаївського національного аграрного університету (МНАУ), Миколаїв, Україна

Марченко Дмитро Дмитрович народився 29 липня 1984 року у м. Миколаєві. Вступив на перший курс МНАУ в 2001 році. Починаючи з 2004 року Марченко Д.Д. успішно суміщав навчання і роботу, працюючи на кафедрі старшим лаборантом, а згодом і завідувачем лабораторії. У 2007 році отримав диплом з відзнакою освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю «Професійне навчання. Механізація сільськогосподарського виробництва та гідромеліоративних робіт» та здобув кваліфікацію інженера-педагога, дослідника. У 2017 році заочно закінчив МНАУ і здобув кваліфікацію інженера-енергетика за спеціальністю Енергетика сільськогосподарського виробництва.

З 03.09.2007 року працював у МНАУ на посаді асистента кафедри, а з 01.02.2016 року – працює на посаді доцента кафедри тракторів та сільськогосподарських машин, експлуатації і технічного сервісу. У 2014 році призначений був завідувачем кафедри транспортних технологій і технічного сервісу. В 2015 – 2019 роках працював заступником декана з наукової роботи, а з квітня 2019 року призначено заступником декана з навчальної роботи інженерно-енергетичного факультету, де і працює по сьогоднішній день. У 2019 році отримав атестат доцента по кафедрі тракторів та сільськогосподарських машин, експлуатації і технічного сервісу АД№001977.

Входить до членів організаційних комітетів щорічних міжнародних науково-практичних конференцій «Перспективна техніка і технології», «Інноваційні технології розвитку та ефективності функціонування автомобільного транспорту», технічний редактор журналу «Motrol». Рецензент міжнародного наукового журналу International Journal of Materials Science and Applications (IJMSA), є членом редакційної колегії міжнародного наукового журналу «World Science» міжнародного наукового видання RS Global. Також є членом Української асоціації інженерів електриків, Української асоціації аграрних інженерів, Українського матеріалознавчого товариства, та член-кореспондент Академії Прикладних Наук.

Автор і співавтор більше 200 публікацій, з них 178 наукового і 24 навчально-методичного характеру, у тому числі більше 60 наукових праць, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, 6 статей, які включенні до наукометричної бази Scopus і Web of Science, 1 монографії та 18 патентів України і Російської Федерації на винахід і на корисну модель.

У 2007 р. отримав премію Національної академії наук України, 2015 р. (наказ №389-к від 27.04.2015 р.) і 2017 р. (наказ №382 від 28.04.2017 р.) за результатами участі в обласному конкурсі робіт молодих вчених Миколаївської області став переможцем у номінації «Технічні науки». У 2017 р. (наказ №189-к від 18.04.2017 р.) нагороджений департаментом освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації за значні досягнення у науковій сфері.

Стаж науково-педагогічної роботи – 14 років.

 

Наукові профілі:

Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=IJnEXVYAAAAJ&hl=uk

ORCID

http://orcid.org/0000-0002-0808-2923

Scopus Author ID

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55840760100

ResearcherID

https://publons.com/researcher/1958680/dmytro-marchenko/

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Dmytro_Marchenko

Elibrary

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=1003224

LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/dmytro-marchenko-469890145/

Official Web page

https://www.mnau.edu.ua/faculty-energy/kaf-tsgm-ets/marchenkodd/

НАУКОВЦІ УКРАЇНИ

http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0062835