Scientific bases of agriculture, development of ways of its effective development

Іnternational Science Group організовує публікацію колективної монографії з напряму Сільськогосподарські Науки.

Прийом матеріалів до 15 травня (включно)

Монографію буде видано та розміщено на сайтах до 30 травня 2022 року (включно)

Оргвнесок складає
80 грн. за сторінку тексту.

Запропоновані розділи:

Загальне землеробство General agriculture
Селекція і насінництво Breeding and seed production
Овочівництво Vegetable growing
Плодівництво Fruit growing
Виноградарство Viticulture
Рослинництво Plant growing
Субтропічні культури Subtropical cultures
Кормовиробництво Forage production
Первинна обробка продуктів рослинництва Primary processing of crop products
Зоотехнія Zootechnics
Розведення та селекція тварин Breeding and selection of animals
Годівля тварин і технологія кормів Animal feeding and feed technology
Рибництво Pisciculture
Технологія виробництва продуктів тваринництва Technology of livestock products production
Лісове господарство Forestry