ХIХ Міжнародна науково-практична конференція “SCIENTIFIC BASES OF SOLVING OF THE MODERN TASKS”, 1-2 червня 2020 р. Франкфурт на Майні, Німеччина

01-02 червня 2020 року відбувається ХIX Міжнародна науково-практична конференція “SCIENTIFIC BASES OF SOLVING OF THE MODERN TASKS ”, Франкфурт на Майні, Німеччина

Рекомендована цитата для цієї публікації:

Afanasiev V., Sitkov O., Afanasiev Y., the use of unmanned aerial vehicles as a mobile gateway in the iot concept // SCIENTIFIC BASES OF SOLVING OF THE MODERN TASKS. Abstracts of XIX International Scientific and Practical Conference. Frankfurt am Main, Germany 2020. pp. 12-15 рр.
URL: http://isg-konf.com.

Завантажити збірник

TABLE OF CONTENTS

1.Afanasiev V., Sitkov O., Afanasiev Y.

THE USE OF UNMANNED AERIAL VEHICLES AS A MOBILE GATEWAY IN THE IOT CONCEPT

12
2.Kykylyk A., Shorobura I., Bloshchynskyi I.

THE ROLE AND PLACE OF INFORMATION-COMMUNICATION TECHNOLOGIES, MEANS AND TECHNOLOGIES OF COMMUNICATION NETWORKS IN THE WORK OF THE TEACHER-PHILOLOGIST

15
3.Barus M.

APPLICATION OF PHARMACOPOEIAL METHODS OF QUALITATIVE ANALYSISTHE CONTENT OF ANTIBIOTICS IN MEAT

24
4.Chugunov I., Koroviy V.

FISCAL REGULATION IN THE CONDITIONS OF SOCIAL AND ECONOMIC TRANSFORMATIONS

27
5.Dolia K.

RESULTS OF THE CALCULATIONS PERFORMED USING THE QUANTITATIVE VALUES

32
6.Dolia K.

PROCESS OF REDISTRIBUTING PASSENGER CORRESPONDENCES

34
7.Halapsis A.

IMPERIUM AND PUBLIC AUSPICES IN ANCIENT ROME

36
8.Hubal H.

LATEX MULTI-LINE FORMULAS

38
9.Kapustina D.

BESONDERHEITEN DER REPRODUKTION DER DEUTSCHEN NETZJARGONISMEN ANHAND DER UKRAINISCHEN SPRACHMITTEL

41
10.Klimova O., Lavinska O., Agarkova A.

OPPRESSION OF THE PHAGOCYTES EFFERENT FUNCTION AND LATE ACTIVATION OF CD3+HLA-DR+ MARKER ON T-LYMPHOCYTES IN HEPATOSPLENOMEGALY SYNDROME

45
11.Kohut V.

STRUCTURALISM IN VIDEO ART, STRUCTURAL EXPERIMENTS WITH «MOVING IMAGES» IN UKRAINIAN VIDEO ART

49
12.Kramarenko O.

THE EFFECT OF NON-GENETIC FACTORS ON REPRODUCTIVE PERFORMANCE IN THE LARGE WHITE SOWS

52
13.Lapta S., Lapta S., Solovyova O.

CALCULATION OF INSULIN THERAPY REGIMES BASED ON MATHEMATICAL MODELING

56
14.Lastivka І., Antsupova V., Brisevac L.

GENOMIC ANOMALIES IN A BOY WITH MENTALLY DISABLED

61
15.Liakh-Kaguy N.

STRAIN-INDUCED METAL-INSULATOR TRANSITION IN SILICON WHISKERS

64
16.Mamonov K., Velychko V.

DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF ANALYTICAL AND PRACTICAL APPROACH TO THE IMPLEMENTATION OF STAKEHOLDER-ORIENTED MANAGEMENT STRATEGY OF CONSTRUCTION COMPANIES

69
17.Mashkina A.

KNOWLEDGE AND INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS OF THE KNOWLEDGE ECONOMY

71
18.Mищенко В., Другова Е., Домнина И.

ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ АНТИКРИЗИСНОГО КОНТРОЛЛИНГА НА ПРЕДПРИЯТИИ

73
19.Nedin V.

DIFFERENTIATION OF COMPLEX BEND FORMS OF THE LONG ELASTIC RODS

78
20.Poberezhny L., Poberezhna L., Hrytsanchuk A.

ASSESSMENT OF THE ENVIRONMENTAL RISK OF THE MAIN GAS PIPELINE FACTOR

82
21.Prykaziuk N., Prokofieva O., Yukhumenko V.

RÜCKVERSICHERUNG ALS WICHTIGES INSTRUMENT ZURSOLVENZSICHERUNG VON VERSICHERUNGSUNTERNEHMEN

86
22.Romanyuk A., Artem M., Shmaliukh V.

ANALYSIS OF INTEL INTEGRATED GRAPHICS OF THE 11TH GENERATION

91
23.Садовська І., Нагірська К., Плоскіна А.

ПРОФЕСІЙНЕ СУДЖЕННЯ БУХГАЛТЕРА В УПРАВЛІННІ НЕОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВ

96
24.Sapozhnyk D., Demydchuk L.

SACRED THEMES IN JEWELRY

101
25.Shcherbak V., Kravchenko N.

DEVELOPMENT OF RURAL GREEN TOURISM IN UKRAINE

108
26.Shvets L.

FUNCTIONAL DEVELOPMENT OF RAILWAY STATION COMPLEXES OF THE SMALL (AVERAGE) CITIES

112
27.Turash M., Deyneka S.

TECHNOLOGIES OF FERMENTATION: EMISSIONS OF POLLUTANTS

115
28.Verchenko M., Topchiy O.

TENDENCIES OF ENRICHMENT OF FUNCTIONAL MEAT-CONTAINING PRODUCTS

118
29.Voskoboinick V., Voskobijnyk A., Voskoboinyk O.

LAMINAR FLOW OVER INCLINED OVAL DIMPLE

122
30.Yatsenko V.

MARKETING COMPLEX OF THE SHOE MANUFACTURING ENTERPRISE

127
31.Yevtushok О., Markanych Y., Hnatyak I.

TRANSFORMATION OF THE TOURIST INDUSTRY IN THE CONTEXT OF GLOBAL CHALLENGES

130
32.Азаров С.І., Бурменко О.А., Шевченко Р.І.

РОЗРОБКА ПРОПОЗИЦІЙ З ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО РІВНЯ ОПЕРАТИВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПІДРОЗДІЛУ В УМОВАХ НС ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ

134
33.Албул С.В.

ОПЕРАТИВНИЙ ПОШУК ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТАКТИЧНА ФОРМА ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ: ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ

138
34.Андренко П., Приходько Д., Клітной В.

ІГРОВЕ ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ І СИСТЕМ МЕХАТРОНІКИ

145
35.Андрощук М.В., Глибовець А.М.

ПОРІВНЯННЯ СЕРВІСІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПИТАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНИХ СИСТЕМ

149
36.Беседа Н.А.

КОМПЛЕКС ЗАХОДІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ  ПРИ ІШЕМІЧНОМУ ІНСУЛЬТІ

151
37.Бойко В.А.

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ

153
38.Брюханова О.С., Яремченко І.О.

МЕТАДОН. ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКІСНОГО ВМІСТУ РЕЧОВИНИ З ОПТИЧНИМИ ІЗОМЕРАМИ МЕТАДОНУ

156
39.Бунчук О.Б.

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВА НА ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ

165
40.Ванденко О.А.

ОСМИСЛЕННЯ РОМАНТИЗМУ СУЧАСНИМИ ПИСЬМЕННИКАМИ

168
41.Волошина О.В., Жуковська Ю.О.

ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-ПЛАТФОРМИ «ШКОЛАПЛЮС» У РОБОТІ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА

170
42.Гаврилюк В.М.

МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ РИЗИКАМИ СІЛЬСЬЕОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

174
43.Гритенко О.А.

СУТНІСТЬ УМОВНО-ДОСТРОКОВОГО ЗВІЛЬНЕННЯ ЯК ФОРМА ПРОГРЕСИВНОЇ СИСТЕМИ ВИКОНАННЯ ТІ ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

178
44.Дехтярьова Д.А., Смітюх Я.В.

ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ЗАСОБІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ ВИТРАТ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ, ЗБІЛЬШЕННЯ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ РЕЦЕПТУРНИМ ВИРОБНИЦТВОМ ПРИ ПАСТЕРИЗАЦІЇ МОЛОКА

183
45.Джолос С.В.

КОНСТИТУЦІЯ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ 3 ТРАВНЯ 1791 Р. ЯК ВИДАТНИЙ ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ ІСТОРИЧНИЙ ДОКУМЕНТ XVIII СТ.

185
46.Дорошенко І., Шляхова І.

РОЛЬ ЛІДЕРА У МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

189
47.Дубина М.С., Смітюх Я.В.

СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

192
48.Єременко Л.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ФЕНОМЕНУ ЗАЛУЧЕНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ

194
49.Завальний О.В., Панкеєва А.М.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТЕХНОПАРКОВИХ СТРУКТУР

198
50.Завірюха Г.А., ЯненкоУляна М., Синицин В.А.

ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ НА ІНАКТИВАЦІЮ СПОР ВАКЦИННИХ ШТАМІВ ЗБУДНИКА СИБІРКИВАС. АNTHRACIS K-79Z ТА ВАС. АNTHRACIS 34F2

202
51.Заїчко І.В.

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЗБАЛАНСУВАННЯ ВЗАЄМОВПЛИВІВ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ТА БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИК

205
52.Ізюмцева Н.В., Авраменко Б.В.

ОСОБЛИВОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ В СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ

208
53.Ільїна Ю.Ю., Бунтовська М.О.

МІСЦЕ РОДИНИ ЯК ЦІННОСТІ У ПРЕДСТАВНИКІВ РИЗИКОНЕБЕЗПЕЧНИХ ПРОФЕСІЙ

211
54.Казьмирчук Г., Казьмирчук М.

ЛІДІЯ ОЛЕКСІЇВНА МЕДВЕДСЬКА: ЛЮДИНА, ВЧЕНИЙ-ДЕКАБРИСТОЗНАВЕЦЬ

216
55.Канішевська Л.В., Вишнівська Н.В.

ДО ПИТАННЯ ВИХОВАННЯ ГУМАННОСТІ В УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ У ПОЗАУРОЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ

222
56.Карпенко В.П., Любич В.В., Адаменко Д.М.

МІРОБІОТА ҐРУНТУ РИЗОСФЕРИ РІЗНИХ ЗЛАКОВИХ КУЛЬТУР

226
57.Квасницька Р.С., Годлевська В.О.

ВАЖЛИВІСТЬ ПРИСУТНОСТІ ТА ПРОБЛЕМАТИКА ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

229
58.Климова Е.М., Дроздова Л.А., Сушков С.В.

РОЛЬ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ АУТОАНТИТЕЛ В ДЕСТРУКЦИИ БЕЛОКСИНТЕЗИРУЮЩЕГО АППАРАТА ГЕПАТОЦИТОВ У БОЛЬНЫХ С ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ, ОСЛОЖНЕННЫМ ГЕПАТОСПЛЕНОМЕГАЛИЕЙ

235
59.Ковтун В.О., Смітюх Я.В.

ДОСЛІДЖЕННЯ НЕБЕЗПЕКИ ТА НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА ДОВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ МЕДИЧНИХ ВІДХОДІВ

239
60.Когут І.М.

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ПРОДУКТИВНОСТІ РІЗНИХ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ  В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ

241
61.Кочмарський В., Куба В., Трофимчук І.

НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНІ КАРБОНАТНІ ВІДКЛАДЕННЯ В ОБОРОТНИХ СИСТЕМАХ ОХОЛОДЖЕННЯ

244
62.Кравчук Н.М., Шпак І.О.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

248
63.Кравчук Н.М., Абдулгусейнова А.Р.

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ

250
64.Кузнецова М.Ю.

ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД ТА КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ В ПЕРІОД ОГОЛОШЕННЯ КАРАНТИНУ

253
65.Кузьменко Л., Лобань Л., Ручка О.

«ГРАФСЬКИЙ ПАРК» МІСТА НІЖИНА: МИНУЛЕ ТА СУЧАСНІСТЬ

256
66.Кузьменко Ю.В., Божок С., Красіловська О.

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МЕДІАЦІЇ В ПРАВОВИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ

260
67.Лендєл В.М.

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ЖАНРУ ПОРТРЕТ

263
68.Макаренко Н.С.

ІНСТИУТУТ ВИКРИВАЧІВ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

266
69.Максимова М.К.

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКИХ ПРОПОЗИЦІЙ

269
70.Малишевська В.О.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

273
71.Малюк С.В.

ВПЛИВ ПОВІДКОВИХ БУКС НА ЗНОС БАНДАЖІВ КОЛІСНИХ ПАР ТА ГОЛОВОК РЕЙОК

276
72.Матюшинець Я.

ПЕДАГОГІЧНІ ПОГЛЯДИ НАТАЛІЇ ЛУБЕНЕЦЬ ПРО ЗНАЧЕННЯ РОЗВИВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА В ПІДГОТОВЦІ  ДІТЕЙ ДО НАВЧАННЯ У ШКОЛІ

279
73.Ніколенко О.В.

РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ

283
74.Омонова М.Р.

АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ

286
75.Пасічний В.М., Камлай І., Чебаненко Х.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КОМПЛЕКСУ β-ЦИКЛОДЕКСТРИНУ З ЙОДОМ У ТЕХНОЛОГІЇ ПРИГОТУВАННЯ М`ЯСНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ

289
76.Плетенецька А.О., Циганко О.І., Лихова С.Я.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ СУДОВО-МЕДИЧНОГО ЕКСПЕРТА В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

292
77.Пономарьова В.

ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ОНКОГІНЕКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ

295
78.Попов В.О., Комаринський В.С.

ОРГАНІЗАЦІЙНО — ЕКОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЇ ЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ

299
79.Попович О., Дубюк В.

САМОРЕГУЛЯЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИХОВАТЕЛЯ ЯК ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

302
80.Прокоф`єва Л.

ОСНОВНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПСИХІЧНОЇ СФЕРИ У ДІТЕЙ З ЛЕГКИМ СТУПЕНЕМ РОЗУМОВОЇ ВІДСТАЛОСТІ: ПСИХЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

306
81.Рибак Г.І.

ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ

310
82.Рибалова О., Горбань А.

ВИЗНАЧЕННЯ НЕБЕЗПЕКИ РЕКРЕАЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ МАЛИХ РІЧОК ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

312
83.Розвадовська Т.В.

ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВНОЇ РОБОТИ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

317
84.Рябоконь В.В.

ІНТЕРВ’Ю ЯК ЕМПІРИЧНИЙ МЕТОД ПСИХОЛОГІЇ

320
85.Сауліна А.І.

КОРУПЦІЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ: ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ

323
86.Сергеєв В.М.

ОСОБИСТА ДУМКА ПРО ПАТОФІЗІОЛОГІЧНІ ПОРУШЕННЯ ТА ПРОФІЛАКТИЧНО-ЛІКУВАЛЬНІ ЗАХОДИ ПРИ ЗАХВОРЮВАННІ НА КОРОНОВІРУС СОVID-19

325
87.Слюсарь И., Слюсар В.

ШИРОКОПОЛОСНАЯ ДВУХДИАПАЗОННАЯ АНТЕННА НА ОСНОВЕ КВАЗИФРАКТАЛЬНОГО ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РЕЗОНАТОРА

328
88.Степанюк К.О., Якимчук М.Ю.

ЗОВНІШНЯ КУЛЬТУРА ОРАТОРА

332
89.Стецюк С.П.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

335
90.Стрельченко О.Г., Бухтіярова І.Г.

ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРОСТУПКІВ ЯК СКЛАДОВОЇ ЧАСТИНИ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

338
91.Сушко О.В., Ходаніцька О.О.

ОСОБЛИВОСТІ РУЙНУВАННЯ ВІТАМІНІВ У РОСЛИННІЙ ПРОДУКЦІЇ

343
92.Телегоненко Х.І., Климентова О.В.

КОНЦЕПТ УКРАЇНА В СЛОГАНАХ УКРАЇНСЬКИХ МЕДІА

347
93.Ткачова Н.М., Казанська О.О., Шевцова О.О.

МАРКЕТИНГ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ: ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА

352
94.Товстоног А.В.

КОРУПЦІЯ В СУДОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ

358
95.Туряниця В.В., Туряниця В.В.

ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ: КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ, ВИЗНАЧЕНІ НА ЗАКОНОДАВЧОМУ РІВНІ

360
96.Устюжанінова О.Т., Бурцева І.В.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВАКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВОВОГО ПРОСТОРУ

365
97.Харута В.С., Заремба О.В., Дерев’янко Т.С.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ МІСТА КИЇВ

369
98.Цідило І.В., Михайлюк І.Р.

ГІРОСКОПІЧНИЙ ДАТЧИК ФІКСУВАННЯ НАПРЯМУ БУРІННЯ

372
99.Чередніченко О.О., Малишко Ю.В.

ОБГРУНТУВАННЯ ТА ДОЦІЛЬНІСТЬ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ М’ЯСНИХ ПРОДУКТІВ

376
100.Чубіна Т.Д., Коротяєв С.І.

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ ЯК ПРИКЛАД ФОРМИ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ

380
101.Швидкий П.А.

ВПЛИВ БІОПРЕПАРАТІВ НА УРОЖАЙНІСТЬ СОЛОДКОГО ПЕРЦЮ (CAPSICUM ANNUUM L.)

383
102.Шевченко А.Є., Кожевнікова А.С.

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ГРОМАДЯН ТА ЗАПОБІГАННЯ ПОРУШЕННЯМ ПРАВ ЗА ДОПОМОГОЮ НОВОЇ ГАЛУЗІ НАУКИ – ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА

385
103.Шевченко А.О., Круть Ю.Я., Бєленічев І.Ф.

ОКИСЛЮВАЛЬНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ ГОМЕОСТАЗ КРОВІ ВАГІТНИХ З ЗАГРОЗОЮ ПЕРЕДЧАСНИХ ПОЛОГІВ

390
104.Шелестова Л.В.

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТАРШОКЛАСНИКІВ В УМОВАХ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ

395
105.Яковенко І.О., Солонська А.А.

РОЛЬ ПРАКСИСУ В НАВЧАННІ ТА ВИХОВАННІ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ

398
106.Korzh A.

DIE MERKMALE DER ÜBERSETZUNG VON LEXIKALISCHEN EINHEITEN ZUR BEZEICHNUNG SOZIALER STATUS EINER PERSON AUS DEM UKRAINISCHEN INS DEUTSCHE (BASIEREND AUF DEM MARTERIAL MODERNER DEUTSCHSPRACHIGER GESELLSCHAFTSPOLITISCHER DISKURS)

401
107.Булешна В.А., Гуменюк Р.В.

РОЗВИТОК МАЛОГО БІЗНЕСУ В  УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

405
108.Васенко М.П.

ХУДОЖНЯ РЕЦЕПЦІЯ ДУМ, ІСТОРИЧНИХ ПІСЕНЬ ТА БАЛАД В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ: ОСНОВНІ АСПЕКТИ

408
109.Tsekhmistrenko O., Bityutskyy V., Tsekhmistrenko Sv.

THE INFLUENCE OF PROBIOTICS AND THE COMPLEX OF BIOGENIC NANOSELENIUM AND PROBIOTICS ON THE BLOOD AND LIVER BIOCCHEMICAL INDICATORS

412