XX Міжнародна науково-практична конференція “PERSPECTIVE DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE AND PRACTICE”, 08-09 червня 2020 р. Афіни, Греція

08-09 червня 2020 року відбувається ХX Міжнародна науково-практична конференція “PERSPECTIVE DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE AND PRACTICE”, Афіни, Греція

Рекомендована цитата для цієї публікації:

Antsupova V., Lastivka І., Ushko I., CLINICAL DIAGNOSTICS OF MARSHAL SYNDROME IN A GIRL WITH CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA AND PSYCHIC DELAY // PERSPECTIVE DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE AND PRACTICE. Abstracts of XX th International Scientific and Practical Conference. Athens, Greece 2020. pp. 11-13 рр.
Available at : DOI: 10.46299/ISG.2020.XX
URL: https://isg-konf.com.

Завантажити збірник

TABLE OF CONTENTS

1. Antsupova V., Lastivka І., Ushko I.

CLINICAL DIAGNOSTICS OF MARSHAL SYNDROME IN A GIRL WITH CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA AND PSYCHIC DELAY

11
2. Bondar T., Domina Z.

POSSIBILITIES OF PREVENTION AND CORRECTION OF MUSCLE DEVELOPMENT OF MUSCLE MUSICIANS BY AQUAFITNESS

14
3. Chebotareva I., Havrysh Y., Kozachenko A.

CREATION OF DECORATIVE PHOTO ZONE ELEMENTS USING SUBLIMATION PRINT

17
4. Chebotareva I., Kalinowski K., Silchenko V.

HOW TO MAKE SOCIAL ADVERTISEMENT EFFECTIVE

22
5. Derik I.

ON THE ISSUE OF LINGUO SYNERGETICS

28
6. Dmitrenko V.

A THEORETICAL ASPECT OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY STRUCTURE

30
7. Dolia K.

ВИЗНАЧЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ЗМІН ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

33
8. Dolia K.

ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОЕКТІВ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

35
9. Fizalini A., Quercusini M., Perchini P.

MORPHOLOGICAL FEATURES OF LITTLE VEGETABLE PLANTS OF THE NIGHTINGALE FAMILY

37
10. Halapsis A.

REPUBLIC AND DICTATORSHIP IN ANCIENT ROME

40
11. Hubal H.

MATHEMATICAL MODEL OF CHEMICAL REACTIONS THAT GO IN A HOMOGENEOUS MEDIUM IN AN OSLILLATING MODE

42
12. Ivantsov O.

MENTORING IN IT AND ITS IMPORTANCE

45
13. Kotelevets K.A., Korobkina T.V.

EFFECTIVE COMMUNICATION - FEATURES OF NON-VERBAL COMMUNICATION

47
14. Kotlubay V., Redina Y., Skrypnik M.

CURRENT PROBLEM ISSUES OF METHODOLOGY OF PORT CHARGE RATES IN UKRAINE

49
15. Kulyk M., Decovets V.

PECULIARITIES OF ESTABLISHING ENERGY PLANTATIONS AND GROWING OF ENERGY CROPS

53
16. Kurovskyi D., Korobkina T.

CYBERBULLING AS A PROBLEM OF DISCRIMINATION

55
17. Kuzmina G., Lazarenko O.

ADHERENCE TO TREATMENT OF PATIENTS WITH GOUT

57
18. Malinoshevska K.

GLOBALIZATION AND ITS IMPACT ON THE IMPLEMENTATION OF ENTERPRISE STRATEGY

60
19. Mikhalieva M., Odosii L., Zalipka V.

ELECTRIC METHOD OF BRAKE FLUID CONTROL

63
20. Mysak I., Zhuk V.

MODELING OF STORMWATER HYDROGRAPHS FROM THE IMPERVIOUS SUBCATCHMENTS USING THE MODIFIED 3D-SECTOR METHOD

66
21. Mищенко В., Другова Е., Домнина И.

КОНТРОЛЛИНГОВОЕ ОПЕРАТИВНОЕ  АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ БОРТОВОГО ТАБЛО

70
22. Nikulin D., Hlybovets A.

AUTOMATED APROACH FOR THE IMPORTING THE NEW PHOTO SET TO PRIVATE PHOTO ALBUM TO MAKE IT MORE SEARCHABLE

75
23. Olshevskyi V., Olshevska O., Zhivchenko K.

ON THE ISSUES OF DELIVERY OF WOMEN WITH UTERINE LEIOMYOMA

78
24. Open’ko P., Mironyuk M., Doska O.

DEVELOPMENT OF METHODOLOGICAL APPROACH TO THE CALCULATION OF THE SPARE PARTS NUMBER TO ENSURE THE COMBAT DAMAGE ELIMINATION AND WEAPONS SAMPLES OPERABILITY RESTORATION

82
25. Репов С.Д.

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ

87
26. Shcherbak V., Savchuk N.

EFFECTIVE MANAGEMENT OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS ON THE BASIS OF BENCHMARKING

89
27. Sumets S., Korobkina T.

THE PSYCHOLOGY OF LIES. CURRENT CONDITION OF THE PROBLEM

91
28. Tolupa T., Pasichny V.

IMPROVEMENT OF TECHNOLOGY OF SEMI-SMOKED SAUSAGES USING CHEESE PRODUCTS

93
29. Tsekhmistrenko O., Bityutskyy V., Tsekhmistrenko S.

INFLUENCE OF SELENIUM COMPOUNDS ON HISTOLOGICAL INDICATORS OF QUAILS IN THE AGE ASPECT

95
30. Tsykhanovska I., Evlash V., Hrachova I.

«IMPROVING THE TECHNOLOGY OF SOUR MILK CHEESE DESSERT "FANTASY" WITH THE ADDITION OF FOOD ADDITIVE "MAGNETOFOOD" »

99
31. Vozniuk T.

ASPECTS OF THE STUDY OF SEXISM IN UKRAINIAN ADVERTISING

104
32. Yerenko O.

PHYTOCHEMICAL INVESTIGATHION OF GRASS OF INULA BRITANNICA L.

108
33. Yurchuk O.

SEMANTIC CHARACTERISTICS OF PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FUTURE PRE-SCHOOL TEACHERS’ PREPARATION FOR THE MOTION MODE IMPLEMENTATION IN THE CONDITIONS OF PRESCHOOL EDUCATION INSTITUTION

111
34. Андрусенко О.А., Кіріченко А.В.

ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП РОЗСЛІДУВАННЯ КАТУВАНЬ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ СПІВРОБІТНИКАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

115
35. Бажан В.М., Романюк О.Н., Денисюк А.В.

ВИКОРИСТАННЯ CAS-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ХІРУРГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ

119
36. Баранцова І.О.

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНИХ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ

125
37. Башинський І.А.

ДЕТІНІЗАЦІЯ ТА ДОБРОВІЛЬНЕ ДЕКЛАРУВАННЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ПОДАТКОВОЇ КУЛЬТУРИ

128
38. Безвесільна О., Назаренко Н., Киричук Ю.

НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ У ДОСЛІДЖЕННЯХ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ НАВІГАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ

134
39. Бєліков І.О.

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ У КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ–ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ

139
40. Великий В.М.

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДДАЛЕНОЇ ФОРМИ РОБОТИ ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ КАРАНТИНУ

141
41. Верченко М.Д., Топчий О.А., Галенко О.О.

ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТІВ ПЕРЕРОБКИ ЗЕРНОВИХ У М'ЯСО-РОСЛИННИХ НАПІВФАБРИКАТАХ

144
42. Вотінов М.А., Смірнова О.В.

АРХІТЕКТУРНО-МІСТОБУДІВНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІШОХІДНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА

148
43. Гаврищук В.В., Каськів В.І.

КОМПЛЕКСНІ САНІТАРНО-ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ НА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРОГАХ

152
44. Галаха Х.А.

ФІЛОСОФІЯ ТА СИМВОЛІЗМ У РОМАНІ ВІЛЬЯМА ГОЛДІНГА «ВОЛОДАР МУХ»

157
45. Зозуляк М.М.

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ УКРАЇНИ

161
46. Іванченко О.

АНАЛІТИКО-СТОХАСТИЧНА МОДЕЛЬ ГОТОВНОСТІ СИСТЕМИ SCADA КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

166
47. Канюк О.Л., Кіш Н.В.

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ІНШОМОВНОМУ СПІЛКУВАННЮ В КОНТЕКСТІ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ НАВЧАННЯ

171
48. Кас'яненко О.М.

ДИТЯЧИЙ ФОЛЬКЛОР ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРАВИЛЬНОГО МОВЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКА

175
49. Климова Е., Быченко Е.

ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ ВЛИЯНИЯ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО СВЕТОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ (ЗЕЛЕНЫЙ (=530 НМ, СИНИЙ (=440 НМ) НА ТЕЧЕНИЕ СТАДИЙ ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ РЕАКЦИИ И ИММУНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ У ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ С ИНДУЦИРОВАННЫМ ПЕРИТОНИТОМ

180
50. Ковтун О.М.

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМКІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР

184
51. Коленко А.В.

ПЛАСТИКА, ХОРЕОГРАФІЯ І ГРИМ ЯК ДОПОМІЖНІ ІНСТРУМЕНТИ СЦЕНІЧНОЇ ВИРАЗНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ДРАМАТИЧНОГО АКТОРА

187
52. Колич О.І.

СОЦІОЛОГІЧНА КОНЦЕПЦІЯ ЗЛОЧИННОСТІ АДОЛЬФА КЕТЛЕ

190
53. Кордубан М.В., Ковтун А.В.

МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА Г.С. СКОВОРОДИ ЯК ЗАСІБ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

193
54. Коритко М.В.

ВПЛИВ ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ НА ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЕКОНОМІЦІ

197
55. Костенко М.О., Студінська Г.Я.

ДЕКОНСТРУКЦІЯ ЧОРНОГО ЗОЛОТА

200
56. Крапівіна Г., Мануілова Я., Васильченко Г.

ДЕФІНІЦІЇ АНІМАЦІЙНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ВІЛЬНОГО ЧАСУ НАСЕЛЕННЯ

204
57. Кудирко Л.П.

ІНДУСТРІЯ 4.0  В НАЦІОНАЛЬНИХ СТРАТЕГІЯХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

208
58. Курило О.Б., Мельничук О.О.

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЕЛЕКТРОННОГО СПРАВЛЯННЯ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

211
59. Лаврентьєва А.Г., Гавриличенко Є.В.

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ТЕПЛОПОСТАЧАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

215
60. Мамонов К.А., Величко В.А.

ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ СТРУКТУРНО ЛОГІЧНОЇ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СТЕЙКХОЛДЕРНО-ОРІЄНТОВАНОЇ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

219
61. Маража І.О., Родинський О.Г., Ткаченко С.С.

ЗМІНИ АКТИВНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЛАНКИ СОМАТИЧНОЇ РЕФЛЕКТОРНОЇ ДУГИ ЗА УМОВ ГОСТРОГО ДЕФІЦИТУ ТЕСТОСТЕРОНУ

221
62. Мізюк С., Шмаровоз Д.

НАЦІОНАЛЬНА ІННОВАЦІЙНА СИСТЕМА США

224
63. Мізюк С., Романескул О.

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ВТОРИННИХ РЕСУРСІВ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

227
64. Моргунова Т.І.

СУЧАСНІ АСПЕКТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

233
65. Мороз Г.І., Кучер О.В., Видиборець С.В.

ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В МЕТОДИКУ ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОГО НАВЧАННЯ ЛІКАРІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ «ГЕМАТОЛОГІЯ», «ТРАНСФУЗІОЛОГІЯ», «ДИТЯЧА ГЕМАТОЛОГІЯ»

238
66. Морозова Г.К.

ЗАКОНОМІРНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНИХ ПРИЙОМІВ У ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТАХ Е.Е. КАММІНГСА

242
67. Музика В.П., Лещенко Л.П.

ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ.  ОРІЄНТИРИ РЕФОРМУВАННЯ НА ЄВРОПЕЙСЬКУ ПРАКТИКУ

244
68. Павлов О.С., Мартовицький В.О.

ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ ЛЮДИНИ

248
69. Пасічник Т.Д.

ПСИХОЛОГІЧНИЙ КОМПОНЕНТ У ДІЯЛЬНОСТІ СИНХРОННОГО ПЕРЕКЛАДАЧА

253
70. Перейма В.І.

НЕОЛОГІЗМИ У ТЕМАТИЧНІЙ ГРУПІ ЛЕКСИКИ «ОСВІТА І НАУКА» В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

255
71. Проненко В.С.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУДОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

258
72. Разнатовська А.Д.

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

260
73. Рябоконь В.В.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ: ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ

262
74. Семенова О.В.

СПОСОБИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ «ПРОСТІР» У ФРАНЦУЗЬКІЙ ФРАЗЕОЛОГІЇ

265
75. Семикопенко А.О.

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІТРОВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

267
76. Сивкович С.А.

ОЦЕНКА СХЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ПРОМИЕЛОЦИТАРНОГО ЛЕЙКОЗА С ПРИМЕНЕНИЕМ ТРЕТИНОИНА

270
77. Славінська О.С., Бубела А.В., Бондаренко Л.П.

МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ДОРОЖНЬОЇ КОНСТРУКЦІЇ З ПОПЕРЕЧНИМИ ДРЕНАЖАМИ МІЛКОГО ЗАКЛАДАННЯ

274
78. Сокол М.О., Федірко Х.Б.

КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ПРИСЛІВ’ЇВ ТА ПРИКАЗОК В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

278
79. Струганець Ю.Б., Блащак В.І., Федик Н.І.

НЕОЛОГІЗМИ У ЛЕКСИКОНІ СФЕРИ МОДИ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

279
80. Сухорська Н.І.

COVID-НЕОЛОГІЗМИ ІСПАНСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

283
81. Тараканова Д.В.

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У КАНАЛАХ РОЗПОДІЛУ

286
82. Терещенко Н.

ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ТА Е-НАВЧАННЯ В УМОВАХ ЗАПРОВАДЖЕННЯ КАРАНТИНУ

289
83. Тупченко В.В.

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

293
84. Устюжанінова О.Т., Семеног А.О.

РОЛЬ АДВОКАТА ЯК ПРЕДСТАВНИКА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ. ЦИВІЛЬНО ПРЕЦЕСУАЛЬНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО В КРАЇНАХ ЄВРОПИ

296
85. Ханчич В.В.

МЕДІАЦІЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

299
86. Хомутовська Л.В.

ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

302
87. Хохлова Д.С.

МУЛЬТИМОДАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА МАТЕРІАЛАХ АНГЛОМОВНОГО МЮЗИКЛУ

305
88. Чернорук Н., Яремченко І.О.

ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЮМІНОФОРІВ, ЯКІ ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ ОЛІВЦІВ АБО МАРКЕРІВ

307
89. Чубата Т.П.

СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ ТА ЄС В ЕКОЛОГІЧНІЙ СФЕРІ

311
90. Чубіна Т.Д., Коротяєва Л.М.

АЛКОГОЛІЗМ ЯК ВИД ДЕВІАЦІЇ

314
91. Шевченко А.О., Бєленічев І.Ф., Сюсюка В.Г.

АНТИОКСИДАТНА МОДУЛЯЦІЯ ГОРМОНАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ ЖІНОК З ЗАГРОЗОЮ ПЕРЕДЧАСНИХ ПОЛОГІВ

317
92. Щербаха О.Ю.

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РИНКУ КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

322
93. Єременко Л.

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ В КОНТЕКСТІ НАВЧАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

326

 

94. Tomchakovska Yu., Tomchakovskyi O., Hladchenko K.

THE POLYCODE CHARACTER OF ENGLISH DICTIONARIES

330
95. Бартєнєва І. О., Ноздрова О. П.

КРИТЕРІЇ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ДО ФОРМУВАННЯ ГУМАННИХ ВЗАЄМИН З ПІДЛІТКАМИ

333
96. Лещева Т. В., Бондаренко О. В.

АНАЛІЗ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГІВ, У ЖІНОК, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ РІЗНІ МЕТОДИ КОНТРАЦЕПЦІЇ

338
97. Мірошніченко А.С.

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ

342
98. Казьмирчук Г., Казьмирчук М.

УКРАЇНСЬКА ДЕКАБРИСТОЗНАВЧА ШКОЛА. 1825 – ПО СЬОГОДЕННЯ: НОВА ПЕРІОДИЗАЦІЯ

345