IХ Міжнародна науково-практична конференція “ACTUAL ASPECTS OF DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION”, 23-24 березня 2020 р., Флоренція, Італія

23-24 березня 2020 року в Флоренції, Італії відбувається IХ Міжнародна науково-практична конференція "ACTUAL ASPECTS OF DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION".

Рекомендована цитата для цієї публікації:

Kazachiner O., Pedagogical rehabilitation of children with diabetes// Actual aspects of development in the context of globalization. Abstracts of IX International Scientific and Practical Conference. Florence, Italy 2020. Pp. 10-12.
URL: https://isg-konf.com.

Завантажити збірник

 

PEDAGOGICAL SCIENCES
1. Kazachiner O.

PEDAGOGICAL REHABILITATION OF CHILDREN WITH DIABETES

10
2. Курило О. Ю.

ІНТЕГРАТИВНІСТЬ ЯК ОСОБЛИВІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНІСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ

13
3. Логвіна-Бик Т. А., Бик Н. В.

АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МОЛОДІ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ОСВІТИ

16
4. Miroshnyk S.

INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE STUDYING AND TEACHING OF FOREIGN LANGUAGES

20
5. Опалюк Т.Л.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА

23
6. Коча И. А.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

27
7. Slobodianiuk A., Rybko N.

THE URGENCY OF THE TERMS TRANSLATION KNOWLEDGE

32
8. Фурдуй С. Б.

СОЦІАЛІЗАЦІЯ  ОСОБИСТОСТІ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ЯК ФІЛОСОФСЬКА ТА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

34
9. Сулаєва Н. В.

ФОРМУВАННЯ СЦЕНІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

37
10. Добош О. М.

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ДО  ВИКЛАДАННЯ КУРСУ

40
11. Олексин Т., Руда М.

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПІДГОТОВКУ ФАХІВЦІВ ТИПУ «ЛЮДИНА-ПРИРОДА»

44
ECONOMIC SCIENCES
12. Мостова А. Д.

ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА РОЗРОБКИ, РЕАЛІЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ СТРАТЕГІЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

48
13. Cтудінська Г. Я.

КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БРЕНДУ УКРАЇНИ

52
14. Ганін В. І., Соляр В. В., Біловус Р. В.

ДІАЛЕКТИКА ВИКОРИСТАННЯ ФАКТОРНИХ МОДЕЛЕЙ У ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОМУ АНАЛІЗІ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

57
15. Дяченко Є. Ю., Фреюк О. В.

ВПРОВАДЖЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ ПОШТОВИХ СТАНЦІЙ ЛОГІСТИЧНИМИ ОПЕРАТОРАМИ

62
16. Prokopchuk O.

CLASSIFICATION CHARACTERISTICS OF THE SYSTEM OF AGRARIAN INSURANCE IN UKRAINE

65
17. Свічко С. О.

ОБ`ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ ЯК НОВИЙ ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

69
18. Ревуцька А. О.

ІМПЕРАТИВ КОНГРУЕНТНОСТІ РИНКУ ІННОВАЦІЙ

73
19. Sheiko I., Storozhenko O.

GLOBALIZATION PROCESSES: CHALLENGES FOR UKRAINE

77
20. Bakun Y.

CHARACTERIZATION OF SUPPLY AND DEMAND FORCES IN THE MARKET OF AGRICULTURAL ADVISORY SERVICES OF UKRAINE

81
21. Кarapetian О., Kuchmii T.

FINANCIAL MONITORING AS A TOOL FOR ECONOMIC SECURITY

83
22. Терещенко С. І., Грек Є. В.

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

85
23. Терещенко С. І., Звоновський Р. А.

РОЛЬ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

89
24. Ільченко А. Р., Зеленько О. О.

ВПЛИВ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА ДІЛОВУ АКТИВНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

93
25. Новосад О. В.

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ НА ГАЗОРОЗПОДІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ РЕГІОНУ

98
ENGINEERING SCIENCES
26. Horetska I., Glowacki S., Hutsol T.

BIOMASS ENERGY POTENTIAL AFTER BEER PRODUCTION

100
27. Мочурад Л. І., Потокій М. С.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РІЗНОГО РОДУ ЗАВАД НА ЦИФРОВІ ЗОБРАЖЕНННЯ

102
28. Savvova O., Fesenko O., Karbazin M.

GLASS-CERAMIC MATERIALS ON THE LITHIUM DISILICATE BASIS

105
29. Корчак М. М.

ТЕХНОЛОГІЯ СПАЛЮВАННЯ СОЛОМИ З ПОПЕРЕДНЬОЮ ПІДГОТОВКОЮ БІОМАСИ

107
30. Буличева Т. В., Буткалюк К. О., Гринюк  Т. А.

РИНОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ГЛОБАЛІЗАЦІЯ

111
31. Lapta S., Fetyuhina L., Holod O.

MODELING OF PHYSIOLOGICAL PROCESSES FOR BUILDING BIOTECHNOLOGICAL SYSTEMS OF THERAPY

114
32. Негоденко О.

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ПОШУКУ НАЙКОРОТШОГО ШЛЯХУ У ГРАФАХ ЗА ДОПОМОГОЮ ГНУЧКОЇ СКРИПТОВОЇ СИСТЕМИ НА UNITY

118
33. Білановська Л. П.

МЕТОДИ ОРГАНIЗАЦII ТРАНСПОРТНОГО ПРОЦЕСУ МIСЬКИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В НОВІТНІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

121
34. Melnykova N., Melnykov V., Melnykova K.

SEMANTIC APPROACH TO PERSONALIZATION OF MEDICAL DATA

126
35. Белкин Л. М.

КРУШЕНИЕ BOEING НА ДОНБАССЕ В СВЕТЕ СТАНДАРТОВ И РЕКОМЕНДУЕМОЙ ПРАКТИКИ ИКАО

130
LAW
36. Завадська Т. І.

ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ В РЕГЛАМЕНТАЦІЇ АБОРТІВ В ІСЛАМСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ ІРАН

134
37. Бортняк В. А., Бортняк К. В.

ФІНАНСОВО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГУ ТА ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ ЩОДО МІЖВІДОМЧОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

138
38. Бондар В. В., Шевченко Н. Л.

ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ ТА СТАНДАРТИ ЇХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ В УМОВАХ КАРАНТИНУ

141
39. Лихова С. Я., Майстро Д. М.

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПОКАРАННЯ ЗА САНКЦІЄЮ СТАТТІ 299 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

144
40. Стецюк С.П.

УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІЙ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ

147
41. Кулик С. О.

ЗАПОВІТ ПОДРУЖЖЯ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ

150
42. Сіводін О. О.

ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ ЯК ІНСТИТУТ ФІНАНСОВОГО ПРАВА

153
43. Колісникова Г.В., Гончарук Д.С.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕВТАНАЗІЇ В УКРАЇНІ, КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, США ТА АВСТРАЛІЇ

155
44. Бригінець О. О., Сарана С. В.

ПОДАТКОВІ РЕЖИМИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

158
45. Дарчин В. Б., Сарана С. В.

НЕОБХІДНІСТЬ СПЕЦІАЛЬНИХ ПОДАТКОВИХ РЕЖИМІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

162
46. Бєлкін М. Л.

ПРОБЛЕМИ ВІДВОДУ СУДДІВ В КОНТЕКСТІ ПОЗИЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

166
47. Усенко А. А.

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО БЕЗПЕКУ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ

170
48. Юринець Ю. Л.

КУЛЬТУРНО-МЕНТАЛЬНІ ЧИННИКИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ЯК ЗАСАДИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

174
MEDICINE
49. Ливенцова Е. В., Морозюк Д. М., Синяченко О. В.

ВЛИЯНИЕ ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ НА ТЕЧЕНИЕ ОСТЕОДЕФИЦИТА У ЖЕНЩИН

179
50. Сенаторова Г.С., Хапченкова Д.С., Шевченко Є.С.

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК ПОЄДНАННЯ У ДИТИНИ КОАРКТАЦІЇ АОРТИ З СИНДРОМОМ ДЕНДІ-УОКЕРА

182
51. Сулим Ю. В.

ЗАСТОСУВАННЯ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ПЛІВОК У КЛІНІЦІ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ

184
52. Огоренко В.В., Гненна О.М.

ПСИХОСОЦІАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ З НЕПСИХОТИЧНИМИ ПСИХІЧНИМИ РОЗЛАДАМИ

187
53. Шабаш С. П., Белікова М. С., Штогрин Ю. Г.

ФЕНОМЕН ЗДОРОВ’Я ТА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ЛШЮДСТВА

189
54. Shelestova L., Ayziatulova E., Ayziatulova D.

РREGNANCY AND CHILDBIRTH IN WOMEN WITH DIFFUSE NON-TOXIC GOITER

193
TECHNOLOGIES
55. Makovska T., Tkachenko N., Sevastyanova O.

PROSPECTS FOR THE USE OF TARACSACUM OFFICINALE WHEY EXTRACT IN THE COSMETIC INDUSTRY

197
56. Мошаренков В. В., Кожушко Я. Н., Сапельников А. А.

РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ КАЛИБРОВКИ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА СИГНАЛАМИ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ ТИПА «МЕАНДР»

200
57. Мочурад Л. І.

РОЗПАРАЛЕЛЕННЯ МЕТОДУ РЕЛАКCАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЇ OPENMP

204
58. Островський М. М., Іщенко О. А.

ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ КОМПОНЕНТІВ ДЛЯ НОРМАЛІЗАЦІЇ МОЛОКА

209
PHILOLOGICAL SCIENCES
59. Лемберський О. Ю.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

212
60. Науменко Н. В.

СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ПІСЕННА ЛІРИКА У МЕДІАПРОСТОРІ

215
61. Борбенчук І. М.

ВИВЧЕННЯ ПОЕЗІЇ КАТУЛЛА В УКРАЇНІ

219
62. Цимбалиста О. А.

ЛІНГВОКОГНІТИВНІ І ДИСКУРСИВНІ АСПЕКТИ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

222
PHILOSOPHY
63. Кретов П. В., Кретова О. І.

ГЕРМЕНЕВТИКА ВІДМІННОСТІ ТА ПРОБЛЕМА СУБ’ЄКТА

224
64. Вольська А. О., Дудченко В. С., Дужева О. Г.

ДУХОВНІ ЦІННОСТІ І ПЕРСПЕКТИВИ СОЦІОКЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

227
PSYCHOLOGICAL SCIENCES
65. Перепелюк Т. Д., Козак О. Ю.

ІНТЕГРОВАНІСТЬ ПРОФЕСІЙ ТИПУ «ЛЮДИНИ-ЛЮДИНА» У РІЗНОМАНІТНІ СФЕРИ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ

230
BIOLOGICAL SCIENCES
66. Михайлюк Ю. Д., Бондарчук Т. А.

НАФТОПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

232
67. Glibovytska N.

PLANTS’ VITALITY PARAMETERS AS A TEST-SIGNS OF THE ENVIRONMENTAL STRESS LEVEL

236
68. Lvov O., Semyvolos L.

HIPPOTHERAPY AS A MEANS OF REHABILITATION FOR CHILDREN WITH MOTOR IMPAIRMENTS

238
HISTORY
69. Любовець Н. І.

МЕМУАРИ ЯК СКЛАДОВА ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ  БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО

240
ARCHITECTURE
70. Калайдо Ю. Н., Бень-Пономаренко Н.

РАСЧЕТ ВЕНТИЛЯЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ ПОСРЕДСТВОМ КОНФОРМНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

245
71. Бубела А. В.

ПІДХОДИ ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ ВОДНО-ТЕПЛОВОГО РЕЖИМУ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ШЛЯХОМ ВЛАШТУВАННЯ ДРЕНАЖНИХ КОНСТРУКЦІЙ МІЛКОГО ЗАКЛАДАННЯ

250
72. Славінська О. С., Цинка А. О.

ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗМИВНИХ ПРОЦЕСІВ НА ЗАПЛАВАХ З УРАХУВАННЯ ЇХ ГЕОМОРФОЛОГІЇ В ЗОНІ ВПЛИВУ МОСТОВИХ ПЕРЕХОДІВ

252
73. Кватадзе А. І.

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ ДОРОЖНЬО-КЛІМАТИЧНОГО РАЙОНУВАННЯ НА ОСНОВІ ВРАХУВАННЯ ЗОНАЛЬНОСТІ ТА АЗОНАЛЬНОСТІ ГЕОКОМПЛЕКСІВ

255
GEOGRAPHICAL SCIENCE
74. Gryniuk D., NikolaievY.

SYNERGETIC APPROACH TO REGION COMPETITIVENESS RESEARCH

258
AGRICULTURAL SCIENCES
75. Осіпова А. А.

ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

216
PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES
76. Voskoboinick V., Voskoboinyk O., Voskobijnyk A.

INVESTIGATION OF WALL PRESSURE FLUCTUATION FIELDS USING MINIATURE SENSORS

265
77. Оксанич А. П., Притчин С. Е., Когдась М. Г.

ВПЛИВ ГАЗІВ НА ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОРУВАТОГО ШАРУ НАПІВПРОВІДНИКА

270
JOURNALISM
78. Кица М. О.

ПЕРСПЕКТИВЫ КУЛЬТУРНОЙ ТЕМАТИКИ В ПЕЧАТНЫХ МАСС МЕДИА

274
SOCIOLOGY
79. Слозанська Г. І., Горішна Н. М.

СОЦІАЛЬНА РОБОТА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

276