XIII Міжнародна науково-практична конференція “Development of modern science: theory, methodology, practice”, 18–19 березня 2021р., Мадрид, Іспанія

Яка вона сучасна наука? Про це можна дізнатися, вивчивши збірник XIII Міжнародної науково-практичної конференції «Development of modern science: theory, methodology, practice», яка проходила в Мадриді, Іспанія. Не можна виділити найбільш перспективний напрямок, матеріали в галузі фізики, психології, педагогіки та інших наук заслуговують однакової уваги. Тому збірка носить звання міжнародної міждисциплінарної конференції.

Рекомендована цитата для цієї публікації:

Liubych V., Oliinyk O.
Culinary quality and output of flattened cereals from emmer wheat after the radiation with high-frequency field // Development of modern science: theory, methodology, practice. Abstracts of XIII International Scientific and Practical Conference. Madrid, Spain 2021. Pp. 10-13.
URL: https://isg-konf.com.
Available at : DOI: 10.46299/ISG.2021.I.XIII

Завантажити збірник

  AGRICULTURAL SCIENCES  
1. Liubych Vitalii, Oliinyk Olena

CULINARY QUALITY AND OUTPUT OF FLATTENED CEREALS FROM EMMER WHEAT AFTER THE RADIATION WITH HIGH-FREQUENCY FIELD

10

 

2. Резніченко Віта Петрівна

ВПЛИВ МІКРОДОБРИВ НА УРОЖАЙНІСТЬ ЛЮЦЕРНИ

14

 

3. Станкевич Сергій Володимирович

БАКТЕРІАЛЬНИЙ ОПІК ПЛОДОВИХ (ERWINIA AMYLOVORA BURRILО WINSLOW ET AL.) В УКРАЇНІ

19

 

  ART HISTORY  
4. Аметова Ліля Маметовна

АВТОРСЬКИЙ ПОСУД З КОЛЕКЦІЇ ЄВГЕНІЇ ГАПЧИНСЬКОЇ

24

 

  CHEMICAL SCIENCES  
5. Starokadomsky Dmitro, Reshetnyk Maria

REINFORCED EFFECT OF CARBIDE MICROFILLERS ON RESTORATIVE & INDUSTRIAL EPOXY COMPOSITE MATERIALS

28

 

6. Tkach Volodymyr, Kushnir Marta, Adriano O. da Silva

LA DESCRIPCIÓN TEÓRICA DE LA DETERMINACIÓN ELECTROQUÍMICA DEL BISFENOL S, ASISTIDA POR EL COMPUESTO DE OXIHIDRÓXIDO DE VANADIO CON EL POLI (5-AMINO-1,4-DIHIDROXINAFTALENO)

30

 

7. Дарменбаева Ақмарал Сабетбекқызы, Жусипназарова Газиза Макуаевна, Аминов Ихлас

ПОЛИМЕР-ТҰРАҚТАНҒАН МЕТАЛЛ НАНОБӨЛШЕКТЕРІН АЛУ ӘДІСТЕРІ

32

 

  ECONOMIC SCIENCES  
8. Dorosh-Kizym Mariana, Dorosh Marta

DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY AS THE MAIN TREND OF WORLD DIGITALIZATION

35

 

9. Vaskivska Kateryna, Solski Marek, Kawęcka Anna

ANALIZA TRANSAKCJI NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH

41

 

10. Атаманчук З.А., Луштей К.І.

ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

46

 

11. Кузьменко Сергій Володимирович

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ СТРАТЕГІЄЮ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

49

 

12. Проценко Анастасія Валеріївна, Шушакова Ірина Костянтинівна

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

51

 

  GEOGRAPHICAL SCIENCE  
13. Світлана Василівна Домусчи, Валентина Іванівна Тригуб

CHANGEMENT DES PROPRIÉTÉS DU SOL DANS LA VILLE D'ODESSA SOUS L'INFLUENCE DU TRANSPORT AUTOMOBILE ET DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES

55

 

  HISTORICAL SCIENCES  
14. Нікітенко Костянтин Вікторович

НАСЛІДКИ РАДЯНСЬКО-НІМЕЦЬКОГО ПОДІЛУ СВІТУ: АНЕКСІЯ ПРИБАЛТІЙСЬКИХ КРАЇН

59

 

15. Удовенко Олександр Миколайович

ВПЛИВ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ШКОЛИ АКАДЕМІКА О. К. АНТОНОВА НА СТУДЕНТСЬКУ МОЛОДЬ

65

 

16. Чернікова Наталія Семенівна

ОСОБЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ У ГОСПОДАРСТВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ (2-ГА ПОЛ. ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ.)

67

 

  LEGAL SCIENCES  
17. Галатенко Карина Валеріївна, Мілімко Лариса Василівна

ПРОТИДІЯ НЕДОБРОСОВІСНІЙ КОНКУРЕНЦІЇ В ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

72

 

18. Міщук Інна Володимирівна, Батарчук Іванна Ігорівна

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ АКТУАЛІЗАЦІЇ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УКРАЇНІ

75

 

19. Явор Ольга Анатоліївна

ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ ВИЗНАННЯ ШЛЮБНОГО ДОГОВОРУ ФІКТИВНИМ

78

 

  MANAGEMENT, MARKETING  
20. Вартанян Василь Михайлович, Полєтаєва Анастасія Геннадіївна

ФЛУКТУАЦІЇ КОРДОНІВ ОБЛАСТЕЙ У ПОЛЯХ МАТРИЦІ GENERALELECTRIC / MCKINSEY ПРИ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ВИХІДНИХ ДАНИХ

83

 

  MEDICAL SCIENCES  
21. Barannyk Serhiy, Chekan Liviu, Shevtsov Vadim

PECULIARIDADES DEL CURSO, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA APENDICITIS AGUDA EN LA PRIMERA PARTE DEL EMBARAZO

86

 

22. Shylava Marharyta, Valchuk Irina, Dotsenko Marina

HIV INFECTION EPIDEMIC PROCESS MANIFESTATIONS IN MINSK, BELARUS

90

 

23. Бабій Наталія Володимирівна

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ ДОБРОЯКІСНИХ ПУХЛИН ЯЄЧНИКІВ НА ТЛІ ЗАПАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ ДОДАТКІВ МАТКИ ТА ВПЛИВ НА ФЕРТИЛЬНІСТЬ

95

 

24. Кожокару Адріян Андрійович, Івачевська Наталя Станіславівна

ПРОФЕСІЙНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ У МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ СПРИЧИНЕНЕ КОРОНАВІРУСОМ SARS-COV-2

100

 

25. Савохіна Марина Володимирівна

ФАРМАКОТЕРАПІЯ ТУБЕРКУЛЬОЗУ: У ФОКУСІ МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНІСТЬ

104

 

26. Шевченко О.О., Назар П.С., Левон М.М.

ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРЕНАТАЛЬНОГО ОНТОГЕНЕЗУ СУДИН  ГЕМОМІКРОЦИРКЛЯТОРНОГО РУСЛА ФУНКЦІОНАЛЬНО РІЗНИХ ОРГАНІВ ЛЮДИНИ ЗА ДАНИМИ УЛЬТРАСТРУКТУРНОГО АНАЛІЗУ

108

 

  PEDAGOGICAL SCIENCES  
27. Karpliuk Olha, Kassai Margarita, Sizonenko Halyna

ВРАХУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЗОНИ НАЙБЛИЖЧОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ

111

 

28. Loiko Igor, Uglyar Tetiana, Herasymiuk Nazar

TYPES OF MENTORING, SUITABLE FOR POST-GRADUATE MEDICAL EDUCATION

113

 

29. Бекенова Назым Аманкуловна

РОЛЬ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ В УЧЕБНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ШКОЛЫ

117

 

30. Білецька Любов Степанівна, Федьович Христина Василівна

МАТЕМАТИЧНІ ДИКТАНТИ ЯК ЗАСІБ КОНТРОЛЮ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ УЧНЯМИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

122

 

31. Го Сяофен, Го Яньжань

ФОРМУВАННЯ В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА – СТУДЕНТІВ КИТАЮ НАВИЧОК СОЛЬФЕДЖУВАННЯ

127

 

32. Жакупов Н.Р.

АРАЛАС ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ АРҚЫЛЫ ФИЗИКА МЕН АҒЫЛШЫН ТІЛІН КІРІКТІРУ

130

 

33. Загребельний Олександр Васильович

ПРОФЕСІЙНА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ПІД ЧАС ВІЙСЬКОВОЇ ПРАКТИКИ

134

 

34. Литвиненко Ніна Павлівна, Сергієнко Тамара Володимирівна

НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНО ЗОРІЄНТОВАНОГО ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

137

 

35. Пушка Ірина Михайлівна

ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ «ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ» У БАКАЛАВРІВ СПЕЦІАЛЬОСТЕЙ 205 ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА 206 САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО В УМАНСЬКОМУ НУС

141

 

36. Пішак Ольга Василівна, Романів Людмила Вікторівна

КОМПЕТЕНТНІСНА ЗОРІЄНТОВАНІСТЬ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

144

 

37. Рибалко Людмила Сергіївна, Цапко Алла Миколаївна, Бєляєв Костянтин Геннадійович

ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ ШКОЛЯРІВ ДО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

149

 

38. Туряниця Василь Васильович, Туряниця Вікторія Василівна

ПОСТАТЬ ПАВЛА-ЙОЗЕФА ШАФАРИКА У ПОВ’ЯЗІ СЛОВЯ’НСЬКОЇ ТА СВІТОВОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ

152

 

39. Угляр Тетяна Юріївна, Лойко Ігор Ігорович, Іщук Інна Станіславівна

НАСТАВНИЦТВО, ЯК ЕЛЕМЕНТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ ЛІКАРЯ-ІНТЕРНА

157

 

40. Юсупов Конысбай Абылович, Арзуева Азиза Узакбергеновна

ИЗУЧЕНИЕ ЛИРИКА КУНХОЖА В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЛИЦЕЯХ

160

 

41. Яковишина Тетяна В’ячеславівна

ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОСТІ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

166

 

  PHILOLOGICAL SCIENCES  
42. Horokhova I., Puhachova K.

MODERN CHINESE BORROWINGS IN ENGLISH

171

 

43. Kozub Liubov

ONLINE LEARNING RESOURCES AND TOOLS IN INTERACTIVE EFL TEACHING

175

 

44. Рахимбаева Гаухар Кинаятовна, Мұрат Әсемхан

РОЗА МҰҚАНОВА ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ ӨМІР ШЫНДЫҒЫ

177

 

45. Юсупов Конысбай Абылович

JAZÍWSHÍLARDÍŃ DÓRETIWSHILIK PSIXOLOGIYASÍ

180

 

  PHILOSOPHICAL SCIENCES  
46. Гүлнара Дүйсенқызы Рахимова

ҚАЗАҚ ӘНДЕРІНДЕГІ ФИЛОСОФИЯЛЫҚ САРЫНДАР

186

 

  PSYCHOLOGICAL SCIENCES  
47. Hoshovska Daria, Hoshovsky Yaroslav, Finiv Olga

ПСИХОЛОГІЧНА СПЕЦИФІКА ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ ДЕПРИВАЦІЇ

192

 

48. Пономарьова Валентина Леонідівна, Захарченко Вікторія В’ячеславівна

АРТ-ТЕРАПІЯ ЯК ФОРМА РОЗВИТКУ І КОРЕКЦІЇ  ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОЇ СФЕРИ

198

 

49. Шевченко Наталія Федорівна, Ціник Яна Леонідівна

ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЯВІВ АГРЕСИВНОСТІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

201

 

  TECHNICAL SCIENCES  
50. Галянчук Ігор Романович, Кравець Тарас Юрійович, Магир Катерина Тарасівна

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КОНВЕКТИВНИХ ТЕПЛОПЕРЕДАВАЛЬНИХ СИСТЕМ ПАРОВОГО КОТЛА ТПП-312 ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА БЕЗПЕКИ ЙОГО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

205

 

51. Копішинська Олена Петрівна, Гуйва Олексій Олександрович

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДИЗАЙНУ ВЕБ-ЗАСТОСУВАНЬ

209

 

  TOURISM  
52. Бакало Надія Віталіївна, Смірнова Наталія Сергіївна

ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГУ В ЗАКЛАДАХ ХАРЧУВАННЯ

212

 

  VETERINARY SCIENCES  
53. Гайдей Ольга Сергіївна, Шуляк Світлана Валеріївна, Меженський Андрій Олександрович

МОНІТОРИНГ НОРОВІРУСУ В УСТРИЦЯХ ТА ЇСТІВНИХ МОЛЮСКАХ В УКРАЇНІ ЗА ПЕРІОД 2019-2020 РР.

214

 

54. Логвінова Віта Володимирівна

ЛОКАЛІЗАЦІЯ  ІМУННИХ УТВОРІВ ТОНКОЇ КИШКИ МУСКУСНИХ  КАЧОК

217

 

Цього разу змогли успішно опублікувати свої напрацювання автори з України, Бразилії, Білорусі, Казахстану та інших країн і International Science Group очікує такої ж активності на наступних конференціях – не бійтеся публікуватися! Беручи участь в міжнародних наукових конференціях, ви допомагаєте собі:

  • впорядкувати думки і висловити основні по відпрацьованому матеріалу;
  • підготуватися до захисту більш серйозної роботи;
  • набути безцінного досвіду участі в подібного роду заходах;
  • підтвердити актуальність, інноваційність і спрямованість власного дослідження.

Отриманий результат в рази перевищує використані ресурси – інтелектуальні, матеріальні, фінансові, так що беріть участь разом з International Science Group і отримуйте персональні сертифікати до кожної тези.